Eredménytelenítés ideje
2020. 08. 01. 08:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2020. 08. 01. 08:00

Ismertető

Fürdőszoba felszerelési tárgyak

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Fürdőszoba felszerelési tárgyak

Pályázat kezdete
2020. 07. 17. | 08:00
Pályázat vége
2020. 08. 01. | 08:00
Ügyszám
53 Fpk. 2369
Megnézem az előző kiírást
Becsérték1 600 000 Ft
Minimálár1 280 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CORABIL Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20
Cégjegyzékszám
01-09-721251

Adós adatai

Cégnév
MEXIM Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.”
Székhely
1054 Budapest, Hold utca 15. félemelet em. 2
Cégjegyzékszám
01 09 674665

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 53 Fpk. 2369 ügyszámú nyilvános pályázat, a CORABIL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-721251, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20, levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20) felszámoló által a MEXIM Trade Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 674665, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 15. félemelet em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 53 Fpk. 2369 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. augusztus 1. 08 óra 00 perckor, a CORABIL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-721251, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20, levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20) felszámoló által a MEXIM Trade Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 674665, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 15. félemelet em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 53 Fpk. 2369 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. július 17. 08 óra 00 perckor, a CORABIL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-721251, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20, levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20) felszámoló által a MEXIM Trade Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 674665, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 15. félemelet em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1935635.

P?ly?zati Hirdetm?ny

A(z) CORABIL Kft. (c?gjegyz?ksz?m: 01-09-721251, sz?khely: 1052 Budapest, Pet?fi S?ndor utca 11. 4 em. 20, levelez?si c?m: 1052 Budapest, Pet?fi S?ndor utca 11. 4 em. 20), mint a(z) MEXIM Trade Kft. ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m: 01 09 674665, sz?khely: 1054 Budapest, Hold utca 15. f?lemelet em. 2) F?v?rosi T?rv?nysz?k 53 Fpk. 2369/2019. sz. v?gz?se ?ltal kijel?lt felsz?mol?ja, a C?gk?zl?nyben 2020. j?lius 2. napj?n meghirdetett p?ly?zati felh?v?snak megfelel?en

nyilv?nos p?ly?zati felh?v?s


?tj?n, az al?bbi felt?telekkel ?rt?kes?ti az ad?s ing?s?g?t.

A p?ly?zat adatai:
A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1935635
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak kezd? id?pontja:
2020. j?lius 17. 08 ?ra 00 perc
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?rideje:
2020. augusztus 1. 08 ?ra 00 perc

Aj?nlati biztos?t?k ?sszege: 80?000 forint.

Aj?nlati biztos?t?k form?ja, megfizet?s?nek m?dja ?s hat?rideje: Az aj?nlati biztos?t?k ?sszeg?t, az aj?nlatot tev?nek v?teli sz?nd?ka bizony?t?s?ra az aj?nlatt?tel beny?jt?s?nak hat?ridej?ig az ad?s t?rsas?g rendelkez?s?re kell bocs?tania, ha azt ?tutal?ssal fizeti, ?gy a 'MEXIM Trade Kft. "FA" aj?nlati biztos?t?k' k?zlem?nnyel, a felsz?mol? ad?s t?rsas?gok p?nzeszk?zei r?sz?re elk?l?n?tett, az ERSTE Bank Zrt-n?l vezetett 11600006-00000000-76283121 sz?m? banksz?ml?j?ra.

Az aj?nlati biztos?t?kkal kapcsolatos egy?b k?zlem?ny: Ha a p?ly?zati elj?r?s eredm?nytelen, az aj?nlati biztos?t?k teljes ?sszege az eredm?nytelens?g meg?llap?t?s?t?l sz?m?tott 8 munkanapon bel?l valamennyi p?ly?z? r?sz?re visszautal?sra ker?l. Ha a p?ly?zati elj?r?s eredm?nyes, az aj?nlati biztos?t?k a nyertes p?ly?z?n?l a v?tel?rba besz?m?t?sra ker?l, a t?bbi p?ly?z? eset?ben pedig az aj?nlati biztos?t?k teljes ?sszege az eredm?nyhirdet?s napj?t?l - a Cstv. 49/A. ? (4) bekezd?se szerinti ?rt?rgyal?s eset?n az ?rt?rgyal?s eredm?nyhirdet?se napj?t?l - sz?m?tott 8 munkanapon visszautal?sra ker?l. T?j?koztatjuk a p?ly?z?kat, hogy amennyiben az ad?sv?teli szerz?d?s a nyertes p?ly?z? ?rdekk?r?ben felmer?l? okb?l nem j?n l?tre, vagy a nyertes p?ly?z? a v?tel?rat az el??rt hat?rid?ben nem fizeti meg, az aj?nlati biztos?t?kot elvesz?ti.

A felsz?mol?nak ? a vagyonfelm?r?s, valamint az ad?s vagyon?ra vonatkoz? adatok alapj?n - el?v?s?rl?sra jogosultr?l nincs tudom?sa.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak):

F?rd?szoba felszerel?si t?rgyak

A vagyont?rgy gyorsan roml? / k?l?nleges kezel?st ig?nyl? / csek?ly ?rt?k?: nem.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) becs?rt?ke ?sszesen: 1?600?000 forint.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) minim?l?ra ?sszesen: 1?280?000 forint. (a becs?rt?k 80%-a)

A minim?l?r cs?kkent?s?t az ?rdekeltek ?r?sban nem ellenezt?k.


1. t?tel: A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) megnevez?se: F?rd?szobai eszk?z?k

T?pus:
Egy?b
?llapot:
?j
Tehermentes:
nem NAV v?grehajt?si jog
Mennyis?ge:
1 db

Az ing?s?g megtekinthet?s?g?nek helye, ideje, egy?b k?zlem?ny: Az ing?s?gok el?re egyeztetett id?pontban megtekinthet?k. Az ing?s?gok megtekint?s?hez el?zetes regisztr?ci? sz?ks?ges a felsz?mol?n?l. Telefonos el?rhet?s?g: 06-1-411-1036, munkanapokon 14-16 ?ra k?z?tt. E-mailes el?rhet?s?g: iroda@corabil.hu

?FA fizet?sre vonatkoz? szab?lyok: Az ?rt?kes?t?s az ?fa Tv. 142.? alapj?n ford?tott ad?z?s hat?lya al? tartozik. Amennyiben mag?nszem?ly r?sz?re t?rt?nik az ?rt?kes?t?s, ?gy a 27 %-os ?fa felsz?m?t?sra ker?l, ?s azt a sz?mla tartalmazza.

17/2014 (II.3.) Korm?nyrendelet 12.? (5) bekezd?s szerinti p?ly?zati elb?r?l?s m?dja: A nyertes p?ly?zat kiv?laszt?s?nak m?dszere: az ?rv?nyes aj?nlatok ?rt?kel?se sor?n az a p?ly?zat nyer, amelyik a v?tel?r, a fizet?s m?dja ?s a fizet?si hat?rid? szempontj?b?l a felsz?mol? ?ltal elfogadhat? legel?ny?sebb aj?nlatot tartalmazza.

V?tel?r megfizet?s?nek m?dja, hat?rideje: ?tutal?ssal, a szerz?d?sk?t?st?l sz?m?tott legfeljebb 30 napon bel?l. A tulajdonjogot szerz? f?l a nyilv?nos ?rt?kes?t?sen az ad?ssal, mint elad?val szemben az aj?nlati biztos?t?k ?sszeg?n t?l besz?m?t?ssal nem ?lhet. A felsz?mol? a v?tel?r teljes kiegyenl?t?s?ig, illetve a p?ly?zati anyagban ?s szerz?d?sben v?llalt tov?bbi k?telezetts?geinek teljes?l?s?ig az ?rt?kes?tend? vagyon vonatkoz?s?ban a tulajdonjogot korl?toz?s n?lk?l fenntartja.

R?szletfizet?si lehet?s?g: nincs

A szerz?d?sk?t?s hat?rideje: Az ad?sv?teli szerz?d?s megk?t?se a ki?rt?kel?si jegyz?k?nyv felt?lt?s?t?l sz?m?tott 30 napon bel?l t?rt?nik.

A vagyont?rgy elsz?ll?t?s?nak, ?tv?tel?nek m?dja, hat?rideje: A vev? a vagyont?rgy elsz?ll?t?s?r?l, illetve birtokbav?tel?r?l saj?t k?lts?g?n k?teles gondoskodni. Ha a p?ly?zati hirdetm?nyben vagy a szerz?d?sben az erre megszabott hat?rid?t t?ll?pi, a felsz?mol? a t?rol?s?rt, a vagyont?rgy kezel?s??rt k?lts?gt?r?t?st sz?mol fel. A felsz?mol? az ing?s?g ?rz?s??rt k?lts?gt?r?t?st sz?m?t fel, ha a vev? a birtokbav?telre szabott hat?rid?t t?ll?pi.

17/2014 (II.3.) Korm?nyrendelet 12.? (5) bekezd?s szerinti r?szletes felt?telek: A nyertes p?ly?zat kiv?laszt?s?nak m?dszere: az ?rv?nyes aj?nlatok ?rt?kel?se sor?n az a p?ly?zat nyer, amelyik a v?tel?r, a fizet?s m?dja ?s a fizet?si hat?rid? szempontj?b?l a felsz?mol? ?ltal elfogadhat? legel?ny?sebb aj?nlatot tartalmazza. Az ad?sv?teli szerz?d?s elk?sz?t?s?vel ?s ellenjegyz?s?vel a szerz?d? felek a felsz?mol? ?ltal kijel?lt ?gyv?det b?zz?k meg, d?j?t a nyertes p?ly?zat eset?n a vev? az ad?sv?teli szerz?d?s al??r?s?val egyidej?leg k?teles megfizetni, tov?bb? annak kiegyenl?t?s?re a p?ly?zati aj?nlat?ban k?telezetts?get kell v?llalnia. Az ?gyv?di munkad?j 50.000e Ft v?tel?r alatt a v?tel?r 5 %-a, de minimum 100.000 Ft + ?fa, 50.000e Ft v?tel?r felett a v?tel?r 3%-a, minimum 100.000 Ft+ ?fa, 1.000e Ft alatti v?tel?r eset?n az ?gyv?di munkad?j a v?tel?r 10%-a.

A felsz?mol? hirdetm?nnyel kapcsolatos egy?b k?zlem?nye: A vagyont?rgyak az adott felsz?mol?si elj?r?sban m?sodik alkalommal t?rt?n? ?rt?kes?t?s?re ker?l sor. A minim?l?r 1 280 000 Ft, ami a becs?rt?k 80 %-a. A p?ly?zatot magyar nyelven kell beny?jtani. A p?ly?zatnak tartalmaznia kell: - a p?ly?z? adatait (c?g eset?n: 30 napn?l nem r?gebbi hiteles c?gkivonatot, eredeti al??r?si c?mp?ld?nyt, mag?nszem?ly eset?n: szem?lyes adatokat)- a vagyont?rgy pontos megnevez?s?t- egy?sszeg?, nett? v?tel?r megjel?l?s?t- az aj?nlott fizet?si felt?teleket- az aj?nlati biztos?t?k befizet?s?nek igazol?s?t- a 60 napos aj?nlati k?t?tts?gre vonatkoz? nyilatkozatot- nyilatkozatot, hogy a vagyont?rgy ?llapot?t megismerte, a kell?kszavatoss?gi, illetve garanci?lis ig?nyeir?l lemond- fedezeti igazol?st a fennmarad? v?tel?r tekintet?ben- az aj?nlattev? nyilatkozat?t, hogy aj?nlat?nak el nem fogad?sa eset?n az aj?nlati biztos?t?kot milyen banksz?ml?ra k?ri visszautalni- hogy elfogadja az elektronikus (e-mail) kapcsolattart?st- a v?tel?r fizet?sen k?v?li egy?b k?telezetts?gek megfizet?s?re vonatkoz? k?telezetts?gv?llal?st- nyilatkozatot, hogy a p?ly?zati felt?teleket teljes terjedelemben elfogadja. A p?ly?zatok bont?s?ra a p?ly?zati hat?rid? lej?rt?t k?vet? 8 napon bel?l ker?l sor. Az ?rt?kel?sr?l sz?l? jegyz?k?nyvet a p?ly?zatbont?st?l sz?m?tott 20 napon bel?l a felsz?mol? elk?sz?ti ?s a jegyz?k?nyv szkennelt v?ltozat?t felt?lti az E?R fel?let?re. Jelen felh?v?s a felsz?mol? r?sz?re nem jelent ?rt?kes?t?si k?telezetts?get, a felsz?mol? fenntartja mag?nak a jogot, hogy megfelel? aj?nlat hi?ny?ban a p?ly?zatot eredm?nytelennek nyilv?n?tsa.Amennyiben a v?tel?r vonatkoz?s?ban legfeljebb 10%-kal elt?r? ?sszeg? p?ly?zati aj?nlatok ?rkeznek, ?gy a ki?r? ?rt?rgyal?st tart. A felsz?mol? az elektronikus ?rt?kes?t?s ?rv?nyess?g?nek ?s eredm?nyess?g?nek meg?llap?t?s?t k?vet?en a nyertes aj?nlatot bemutatja az el?v?s?rl?si joggal rendelkez?knek, az ?ket megillet? sorrendben, annak ?rdek?ben, hogy nyilatkozzanak, k?v?nnak-e ?lni el?v?s?rl?si jogukkal. A nyilatkozat t?tel?re a felsz?mol? 10 napot biztos?t, kiv?ve az 10. ? (1) bekezd?s f) pontja szerinti kis ?rt?k? vagyont?rgyakra vonatkoz? egyszer?s?tett elektronikus ?rt?kes?t?si elj?r?st, amely esetekben a felsz?mol? 5 napot biztos?t e nyilatkozat megt?tel?re az el?v?s?rl?si jog jogosultjainak.

A 237/2009. Korm. rend. 2. ? (2) bekezd?s szerinti felt?tel fenn?ll.

A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett tender f?zet az al?bbi linken ?rhet? el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1935635/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 08. 01. | 08:00 || A pályázat véget ért.

2020. 07. 17. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.