Eredménytelenítés ideje
2020. 08. 01. 15:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2020. 08. 01. 15:00

Ismertető

Kivett vágóhíd

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Kivett vágóhíd

Pályázat kezdete
2020. 07. 17. | 09:00
Pályázat vége
2020. 08. 01. | 15:00
Ügyszám
12.Fpk.1176
Megnézem az előző kiírást
Becsérték25 000 000 Ft
Minimálár25 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
LUBIN INVEST Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1043 Budapest, Aradi utca 16.
Cégjegyzékszám
01-10-140482

Adós adatai

Cégnév
ESTAR Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.„f.a.”
Székhely
2440 Százhalombatta, Viola utca 16.
Cégjegyzékszám
13 06 054637

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 12.Fpk.1176 ügyszámú nyilvános pályázat, a Lubin Invest Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-140482, székhely: 1043 Budapest, Aradi utca 16., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 107) felszámoló által a ESTAR Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 06 054637, székhely: 2440 Százhalombatta, Viola utca 16.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 12.Fpk.1176 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. augusztus 1. 15 óra 00 perckor, a Lubin Invest Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-140482, székhely: 1043 Budapest, Aradi utca 16., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 107) felszámoló által a ESTAR Bt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 06 054637, székhely: 2440 Százhalombatta, Viola utca 16.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 12.Fpk.1176 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. július 17. 09 óra 00 perckor, a Lubin Invest Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-140482, székhely: 1043 Budapest, Aradi utca 16., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 107) felszámoló által a ESTAR Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 06 054637, székhely: 2440 Százhalombatta, Viola utca 16.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1937048.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Lubin Invest Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-140482, székhely: 1043 Budapest, Aradi utca 16., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 107), mint a(z) ESTAR Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 06 054637, székhely: 2440 Százhalombatta, Viola utca 16.) Budapest Környéki Törvényszék 12.Fpk.1176/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. július 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1937048
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. július 17. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. augusztus 1. 15 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 950 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték átutalással kell megfizetni a felszámoló LUBIN INVEST Kft. 12001008 - 01439058 – 00200008 számú bankszámlájára, oly módon, hogy a befizetés 2020. július 25. napján 15 óráig jóváírásra kerüljön. Kérjük, hogy a közleményben az "ESTAR Bt. "fa" bánatpénz" megjegyzést szíveskedjenek feltüntetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén tarthat nyilvános ártárgyalást [Cstv. 49/A. § (4) bekezdés, 17/2014. (II. 3.) Korm rendelet 26. §]. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Kivett vágóhíd

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 25 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 25 000 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett vágóhíd

Típus:
Kivett vágóhíd
Területe:
4 307 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
25 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Bicske
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
4209/63
Ingatlan postai címe:
2060 Bicske, Akácfa utca 70.
Művelési ág:
Kivett
Területnagyság:
4 307 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett vágóhíd

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ESTAR Bt. f.a. 2440 Százhalombatta, Viola. 16.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Jelzálogjog a Balatonföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet részére 49.000.000,- Ft erejéig.- Végrehajtási jog a NAV részére 2.276.234, -Ft és 2.126.046, -Ft erejéig- Végrehajtási jog a Dél Takarék Szövetkezet részére 45.337.701, -Ft erejéig

Az ingatlan tartozékai: Vágóhíd és kiszolgáló helységek

Az épületnél jellemző sajátosságok: A vágóhíd megközelítőleg 8 éve nem üzemel. Az épület elhanyagolt, felújítandó.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető, kérjük, hogy megtekintési szándékukat az EÉR-en keresztül szíveskedjenek jelezni a felszámoló részére.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 8 napon belül köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért, az ingatlan őrzéséért költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az irányár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak. Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: - a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, eredeti aláírás címpéldányt,- a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével - az ajánlott fizetési feltételeket,- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,- 90 napos ajánlati kötöttség vállalását,- az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,- az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (bankgarancia, letéti igazolás, vagy más megfelelő fedezetigazolás)- kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére--tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó a Ptk. alapján eláll a szerződéstől. Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5 %-a +Áfát tartalmazó összeg, de legalább 75.000,- Ft + áfa, melyet nyertes pályázat esetén a vevő legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megfizetni. A nettó minimálár 25.000.000,- Ft, - azaz nettó Huszonötmillió forint. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént. A minimálár alatti ajánlatokat a Kiíró érvénytelennek minősíti. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a minimálár összegét elérő vagy azt meghaladó vételi ajánlat benyújtása sem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget a felszámoló részére. A felszámoló ilyen ajánlat beérkezésekor is érvénytelennek és/vagy eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot, ha az a pályázati kiírásban szereplő egyéb feltételeknek nem felel meg. A hirdetményben eladásra kínált ingóságok esetében a második értékesítésként kezeli a felszámoló az értékesítési folyamatot.
A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.
Pályázónak az adásvételi szerződésben a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés b) és c) pontja alapján kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a vagyontárgyat terhelő esetleges környezetvédelmi kötelezettségeket, kárelhárításokat, a környezeti terhek rendezését, közte a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésének kötelezettségét az Eladótól átvállalja.
A pályázónak az adásvételi szerződésben – fentiekkel összefüggésben – kijelenteni szükséges, hogy felelőssége teljes tudatában, feltétlenül és visszavonhatatlanul átvállalja az ingatlanon bármikor folytatott, minden gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan, bármely használó (Eladó és jogelődjei, bérlők, egyéb jogcímen jogosan vagy jogellenesen használók, stb.) által okozott valamennyi esetleges környezeti teher rendezését és elhárítását, a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzését, valamint az esetleges környezeti tehermentesítés lefolytatását és annak költségeit, továbbá a hulladékok és veszélyes hulladékok elszállításának és ártalmatlanításának saját költségen történő biztosítását

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1937048/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 08. 01. | 15:00 || A pályázat véget ért.

2020. 07. 17. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.