A nyertes ár
33 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve:2015. 06. 04. 12:10

Ismertető

Műanyag nyílászáró gyártó üzem gépei berendezése értékesítése.

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Műanyag nyílászáró gyártó gépek és berendezések együttesen

Jelentkezési határidő
2015. 05. 18. | 12:10
Pályázat kezdete
2015. 05. 18. | 12:10
Pályázat vége
2015. 06. 04. | 12:10
Ügyszám
4.Fpk.09-14-000224
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P19534
Becsérték
40 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
PSV-HOLDING Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
6413 Kunfehértó, Iparterület helyrajzi szám 097/507.
Cégjegyzékszám
03-09-125445

Adós adatai

Cégnév
VAARTUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
4026 Debrecen , Bethlen utca 10-12.
Cégjegyzékszám
09 09 011566

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 4.Fpk.09-14-000224 ügyszámú nyilvános pályázat, a PSV-HOLDING Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-125445, székhely: 6413 Kunfehértó, Iparterület helyrajzi szám 097/507., levelezési cím: 6413 Kunfehértó, Iparterület helyrajzi szám 097/507.) felszámoló által a VAARTUS Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09 09 011566, székhely: 4026 Debrecen , Bethlen utca 10-12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 33 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P19534F1
Szerződéskötés dátuma: 15 nap
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.09-14-000224 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 4. 12 óra 10 perckor, a PSV-HOLDING Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-125445, székhely: 6413 Kunfehértó, Iparterület helyrajzi szám 097/507., levelezési cím: 6413 Kunfehértó, Iparterület helyrajzi szám 097/507.) felszámoló által a VAARTUS Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09 09 011566, székhely: 4026 Debrecen , Bethlen utca 10-12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.09-14-000224 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 12 óra 10 perckor, a PSV-HOLDING Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-125445, székhely: 6413 Kunfehértó, Iparterület helyrajzi szám 097/507., levelezési cím: 6413 Kunfehértó, Iparterület helyrajzi szám 097/507.) felszámoló által a VAARTUS Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09 09 011566, székhely: 4026 Debrecen , Bethlen utca 10-12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P19534.

Pályázati Hirdetmény

A(z) PSV-HOLDING Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-125445, székhely: 6413 Kunfehértó, Iparterület helyrajzi szám 097/507., levelezési cím: 6413 Kunfehértó, Iparterület helyrajzi szám 097/507.), mint a(z) VAARTUS Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 09 09 011566, székhely: 4026 Debrecen , Bethlen utca 10-12.) Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 4.Fpk.09-14-000224/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P19534
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 12 óra 10 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 4. 12 óra 10 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 400 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot kérjük átutalással megfizetni, a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékot át kell utalni a PSV-HOLDING Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402427-50526652-86741007 számú bankszámlájára.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Műanyag nyílászáró gyártó gépek és berendezések együttesen

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 40 000 000 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok a felszámolónál történő előzetes, telefonos bejelentkezés alapján megtekinthetők 7300. Komló, Nagyrét utca 1520/9 és 7300.Komló, Altáró utca 10. szám alatti, illetőleg 8000. Székesfehérvár, Mártírok utca 60. szám alatti telephelyeken a pályázati időtartam alatt. Egyéb információ kérhető a felszámolónál a 06-72-370160 telefonon .

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese számára a szerződéskötési határidő legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 15. nap, a vételárat átutalással köteles megfizetni adós cég Hajdú Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 60600084-11082431-00000000 számú bankszámlájára, a szerződéskötéstől számított 5 napon

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: 15 nap

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Vevő a Vételár kiegyenlítésével szerzi meg az Ingóság tulajdonjogát és lép az Ingóság birtokába, valamint jogosult azt elszállítani az megjelölt tárolási helyről az Eladóval előzetesen egyeztetett időpontban.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat elbírálásának alapja: az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontjai szerint (a vételár teljesítésének határideje, a vagyonelem egészére tett ajánlat). A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A bánatpénz az ajánlattevő javára nem kamatozik, a nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít. A nem nyertes pályázók az eredménytelenség megállításától számított 8 munkanapon belül visszakapják bánatpénzüket, mely a pályázati ajánlatuk eredménytelenségéről történő tájékoztatásnak minősül. Nem jár vissza a bánatpénz, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat határidőben nem fizeti meg. A nyertes pályázónak a bánatpénz akkor sem jár vissza, ha az ajánlatot tevő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy fenntartja a jogot arra, miszerint a pályázatot –megfelelő ajánlat hiányában – részben vagy egészben eredménytelenné nyilvánítsa. Ezen a jogcímen azonban sem a kiíróval, sem az adóssal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. Ebben az esetben a hatályos Cstv. idevonatkozó rendelkezései alapján kifejezetten fenntartja jogát további új pályázat kiírására. A felszámoló ezen döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősséget már most kizárja. A felszámoló az értékesített vagyontárgyakért szavatosságot, jótállást nem vállal, azok megtekintett állapotban kerülnek értékesítésre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A fenti vagyoncsoport vételára esetén az ÁFA magánszemély vevő esetén az ingók értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli. Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P19534/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P19534#tenderfuzet

Licitnapló

2015. 06. 04. | 12:10 || A pályázat véget ért.

2015. 05. 18. | 12:10 || A pályázat megkezdődött.