A nyertes ár
25 100 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért: 2020. 07. 25. 12:00

Ismertető

Bólyi vendéglátó egység

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

BAMKH Mohácsi Járási Hivatalnál nyilvántartott, Bóly zártkert 2101/46/A. hrsz. alatt felvett, ténylegesen 7754 Bóly, Pincesor alatti 198 m2 alapterületű felépítmény, egyéb épület megnevezésű 1/1 tulajdoni illetősége, 2101/46. hrsz-t terhelő földhasználati joggal. Az ingatlan egy borgazdasági épület, földszinti és emeletes tetőtér beépítéssel. Az épülethez a terepszint alatt 3 pince csatlakozik, összesen 277 m2 alapterülettel. Az épület téglalap alaprajzú, betonsávos téglafalazatú, vasbeton födémes, egyszerű cserép héjazattal. Az ingatlan emeletén egy borozó vendéglátó egység, a hozzátartozó konyhai rész és mosdó blokk került kialakításra. A tetőtérben 5 darab fürdőszobás vendégszoba került kialakításra, melyek félkész állapotúak, befejező szakipari munkák hiányoznak. Az ingatlan földszintjén lévő helyiségek össz alapterület 167 m2, az emeleti helyiségek össz alapterülete 93 m2, míg a tetőtérben lévő szobák össz alapterülete 95 m2.

Pályázat kezdete
2020. 07. 10. | 12:00
Pályázat vége
2020. 07. 25. | 12:00
Ügyszám
7. Fpk. 189
Becsérték33 600 000 Ft
Minimálár16 800 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Székhely
1027 Budapest, Varsányi Irén utca 38. fszt em. 1
Cégjegyzékszám
01-09-689092

Adós adatai

Cégnév
Bechtel Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság„f.a.”
Székhely
7756 Borjád, Kossuth Lajos utca 24.. a. ép.
Cégjegyzékszám
02-06-060698

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 7. Fpk. 189 ügyszámú nyilvános pályázat, a FISKÁLIS Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-689092, székhely: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 38. fszt em. 1, levelezési cím: 1535 Budapest, hrsz. Pf.: 933) felszámoló által a Bechtel Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-06-060698, székhely: 7756 Borjád, Kossuth Lajos utca 24.. a. ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 25 100 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1962291F3
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7. Fpk. 189 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. július 25. 12 óra 00 perckor, a FISKÁLIS Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-689092, székhely: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 38. fszt em. 1, levelezési cím: 1535 Budapest, hrsz. Pf.: 933) felszámoló által a Bechtel Bt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02-06-060698, székhely: 7756 Borjád, Kossuth Lajos utca 24.. a. ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7. Fpk. 189 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. július 10. 12 óra 00 perckor, a FISKÁLIS Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-689092, székhely: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 38. fszt em. 1, levelezési cím: 1535 Budapest, hrsz. Pf.: 933) felszámoló által a Bechtel Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-06-060698, székhely: 7756 Borjád, Kossuth Lajos utca 24.. a. ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1962291.

Pályázati Hirdetmény

A(z) FISKÁLIS Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-689092, székhely: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 38. fszt em. 1, levelezési cím: 1535 Budapest, hrsz. Pf.: 933), mint a(z) Bechtel Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 02-06-060698, székhely: 7756 Borjád, Kossuth Lajos utca 24.. a. ép.) Pécsi Törvényszék 7. Fpk. 189/2018/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. október 31. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1962291
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. július 10. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. július 25. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 704 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett nettó irányár alapján számolt ajánlati biztosíték megfizetése a felszámoló szervezet Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10200586-45112746-00000000 számú számlájára, úgy hogy az ajánlati biztosíték összege jóváírásra kerüljön a pályázat benyújtásának időpontjáig. A bizonylat melléklete a pályázatnak.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított nyolc munkanapon belül utalja vissza.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

BAMKH Mohácsi Járási Hivatalnál nyilvántartott, Bóly zártkert 2101/46/A. hrsz. alatt felvett, ténylegesen 7754 Bóly, Pincesor alatti 198 m2 alapterületű felépítmény, egyéb épület megnevezésű 1/1 tulajdoni illetősége, 2101/46. hrsz-t terhelő földhasználati joggal. Az ingatlan egy borgazdasági épület, földszinti és emeletes tetőtér beépítéssel. Az épülethez a terepszint alatt 3 pince csatlakozik, összesen 277 m2 alapterülettel. Az épület téglalap alaprajzú, betonsávos téglafalazatú, vasbeton födémes, egyszerű cserép héjazattal. Az ingatlan emeletén egy borozó vendéglátó egység, a hozzátartozó konyhai rész és mosdó blokk került kialakításra. A tetőtérben 5 darab fürdőszobás vendégszoba került kialakításra, melyek félkész állapotúak, befejező szakipari munkák hiányoznak. Az ingatlan földszintjén lévő helyiségek össz alapterület 167 m2, az emeleti helyiségek össz alapterülete 93 m2, míg a tetőtérben lévő szobák össz alapterülete 95 m2.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 33 600 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 16 800 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: egyéb épület

Típus:
üdülő
Területe:
198 m²
Állapota:
építés alatt álló
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
33 600 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Bóly
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2101/46/A
Ingatlan postai címe:
7754 Bóly, hrsz. 2101/46/A
Területnagyság:
198 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
egyéb épület
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
Bóly zártkert 2101/46. hrsz-ú ingatlant terhelő földhasználati jog

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Bechtel Bt. "f.a.", 7756 Borjád, Kossuth utca 24.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Alapítvány a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak Fejlesztésére, BM-i Váll. Kp. jelzálogjog, végrehajtási jog- OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. jelzálogjog, végrehajtási jog - Baranya Megyei Adóigazgatóság – végrehajtási jog- Agro-Centrál Bt. – végrehajtási jog- Mecsek Takarékszövetkezet – végrehajtási jog- Total Hungária Kft. – végrehajtási jog- MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. – végrehajtási jog- Nemzeti Adó- és Vámhivatal – végrehajtási jog- Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. – végrehajtási jog- Szabó Norbert bírósági végrehajtó – árverés kitűzése- Dr. Horváth László bírósági végrehajtó – árverés kitűzése

A földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználat jogcíme, időtartama (ha van): Illeti a Bóly zártkert 2101/46. hrsz-ú ingatlant terhelő földhasználati jog

Ingatlan állapota: építés alatt álló

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlannal kapcsolatosan az EÉR-en történik tájékoztatás. A felszámoló az ingatlanok megtekinthetőségének lehetőségét, időpontját az EÉR-en történő egyeztetést követően a pályázók részére biztosítja.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A kiírt ingatlan tekintetében az általános forgalmi adó a 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés ja) pontjára figyelemmel 27 %.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva azt az ajánlatot, amely érvénytelen. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál elsődleges szempont az ajánlati ár nagysága, és a teljes vételár megfizetésének határideje.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vásárlásra jogosult a vételár fennmaradó részét a szerződéskötéstől számított 30 napon belül köteles megfizetni átutalással a felszámoló szervezet 10200586-45112746-00000000 számú számlájára. Beszámítás a Cstv. 49. § (4) bekezdése szerint kizárt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő az ingatlant a vételár kifizetésétől számított legkésőbb 5 napon belül köteles birtokba venni. Amennyiben a birtokbavételre szabott határidőt túllépi, a felszámoló az ingatlan őrzéséért költségtérítést számíthat fel.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adós vagyontárgyának második nyilvános értékesítése. A legalacsonyabb összegű ellenérték - minimálár - nettó 16.800.000,-Ft, azaz tizenhatmillió- nyolcszázezer, a becsérték 50 %-a.

A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésének alapján a közhiteles nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjogosultak, valamint a végrehajtási jogosultak értesítése határidőben, az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével megtörtént.

A kiírt ingatlan tekintetében az általános forgalmi adó a 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés ja) pontjára figyelemmel 27%.

Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részében feltüntetett jogok, tények:

- Alapítvány a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak Fejlesztésére, BM-i Váll. Kp. jelzálogjog, végrehajtási jog
- OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. jelzálogjog, végrehajtási jog
- Baranya Megyei Adóigazgatóság – végrehajtási jog
- Agro-Centrál Bt. – végrehajtási jog
- Mecsek Takarékszövetkezet – végrehajtási jog
- Total Hungária Kft. – végrehajtási jog
- MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. – végrehajtási jog
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal – végrehajtási jog
- Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. – végrehajtási jog
- Szabó Norbert bírósági végrehajtó – árverés kitűzése
- Dr. Horváth László bírósági végrehajtó – árverés kitűzése

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a FISKÁLIS Kft. által feltöltött hirdetmény alapján kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

A pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Tartalmaznia kell továbbá az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetéséről szóló igazolást. A pályázónak nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett ingatlant a pályázó megismerte, a pályázatot annak ismeretében adta be. Tudomásulvételi nyilatkozat kell arra vonatkozóan, hogy a 30 napos fizetési határidő, ha eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől. Lemondó nyilatkozat az eladóval szembeni mindennemű kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítéséről, továbbá kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a vevő az ingatlant a vételár kifizetésétől számított legkésőbb 5 napon belül birtokba veszi.

Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti, és a vételárat szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja. A vételár megfizetését a felszámoló átutalással az adásvételi szerződés megkötésétől számított, legkésőbb 30 napon belül kéri teljesíteni.

A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül kerül sor. Az értékesítésről szóló jegyzőkönyvet a pályázat bontásától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, értékeli és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A vételi jogot elnyert pályázóval a nettó vételár 1%-ának megfelelő jutalék EÉR működtetője részére történő megfizetését követő 15 napon belül a vevő költségére történik meg a szerződéskötés.

A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Eredménytelennek nyilvánítás esetén sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen nem érvényesíthető. A felszámolási eljárásban elővásárlási jogosult van. Az elővásárlási jogosult a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási szándékát a nyilvános értékesítés során, az értékesítési eljárás keretében jelentheti be, és az értékesítést az eljárásban kialakult vételáron lehet gyakorolni. A végleges vételárról az elővásárlási szándékát bejelentőt a felszámoló írásban tájékoztatja, és ennek kézhezvételétől számított 10 napon belül kell a végleges elővásárlási nyilatkozatot, továbbá a fedezetigazolást megküldeni.

Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződése elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja szerződési érték 2 %-a, és amely költség összegének esedékessége a szerződés kötés napja. A pályázó tudomásul veszi, hogy a tulajdon-változással kapcsolatos valamennyi költség a pályázót (a vevőt) terheli.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX.8.) korm. rendelet 8. § (7) bekezdése alapján: Környezeti teherről nincs a felszámolónak tudomása.

A fenti vagyontárgyról készített tenderfüzet az eer.gov.hu (elektronikus értékesítési rendszer) felületén megtalálható.

Jelen hirdetményre az 1991. évi XLIX. tv. értékesítési eljárásra, a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.03.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadók.A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1962291/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P1962291#tenderfuzet

Licitnapló

2020. 07. 25. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2020. 07. 10. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P1962291F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámolóbiztos! Személyes megtekintésre szeretnék időpontot egyeztetni Önnel! Segítségét előre is köszönöm!

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Az ingatlan megtekintését a felszámoló 2020.07.20.-án délelőtt 10:00-12:00-ig biztosítja a helyszínen. Tisztelettel: Felszámoló

 • || P1962291F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámolóbiztos! Kérem legyen szíves időpontot biztosítani az ingatlan megtekintésére. Köszönöm

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Az ingatlan megtekintését a felszámoló 2020.07.20.-án délelőtt 10:00-12:00-ig biztosítja a helyszínen. Tisztelettel: Felszámoló