A nyertes ár
250 250 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve:2016. 06. 15. 13:00

Ismertető

STRAND-HOLIDAY Kemping Balatonakali

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

STRAND-HOLIDAY Kemping Balatonakali 615/2, 616/1 hrsz-ú ingatlanok, amelyek Balatonakali községben közvetlenül a Balaton partján helyezkednek el. Az ingatlanok együttes területe 5 ha és 4877 m2, a felépítmények (kemping kiszolgáló létesítmények) összesített alapterülete 859 m2 területű. A két ingatlan kizárólag egyben kerül értékesítésre, a 2016 évi szezonra az ingatlanok határozott idejű bérleti szerződéssel hasznosításra kerültek.

Jelentkezési határidő
2016. 06. 15. | 08:00
Pályázat kezdete
2016. 06. 15. | 08:00
Pályázat vége
2016. 06. 15. | 13:00
Ügyszám
6.Fpk.19-15-000110
EÉR azonosító
P196601
Becsérték
572 210 000 Ft
Minimálár
Kikiáltási ár
250 250 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
SONTEN Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1036 Budapest, Perc utca 8..
Cégjegyzékszám
02-09-061086

Adós adatai

Cégnév
Holiday Park Akali Ingatlanfejlesztő és Turisztikai Kft.„f.a.”
Székhely
8200 Veszprém, Egyetem utca 9.
Cégjegyzékszám
19-09-517226

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 6.Fpk.19-15-000110 ügyszámú nyilvános pályázat, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a Holiday Park Akali Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-517226, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 250 250 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P196601F4
Szerződéskötés dátuma: A jelen nyilvános pályázati értékesítés tekintetében az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni a felszámoló által elfogadott feltételekkel a pályázati vevő kezdeményezésére. Pályázók ajánlatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy az adás-vételi szerződést - a felszámolási eljárások sajátosságaira való tekintettel - a felszámoló által kijelölt ügyvéd készíti el, akinek a munkadíja a vételár 1%-a + ÁFA.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

A(z) Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a Holiday Park Akali Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19-09-517226, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.) adóssal szembeni, 6.Fpk.19-15-000110 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

Pályázati Közlemény

A(z) Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a Holiday Park Akali Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19-09-517226, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.) adóssal szembeni, 6.Fpk.19-15-000110 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló a(z) Holiday Park Akali Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-517226, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.) adóssal szemben folytatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 6.Fpk.19-15-000110 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P196601

Az ártárgyalás kezdete: 2016. június 15. 08 óra 00 perc
Az ártárgyalás vége: 2016. június 15. 13 óra 00 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.19-15-000110 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. április 9. 13 óra 00 perckor, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a Holiday Park Akali Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19-09-517226, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.19-15-000110 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. március 25. 08 óra 00 perckor, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a Holiday Park Akali Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-517226, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P196601.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..), mint a(z) Holiday Park Akali Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 19-09-517226, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.) Veszprémi Törvényszék 6.Fpk.19-15-000110/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. március 10. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P196601
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2016. március 25. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. április 9. 13 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 15 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat ajánlattételi határidejéig beérkezően kell a fentiekben meghatározott ajánlati biztosíték összegét átutalni a Holiday Park Akali Kft. „f.a.” 10300002-10369907-49020035 számú pénzforgalmi számlájára, ajánlati biztosíték közleménnyel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalás teljesítését igazoló bizonylatot az ajánlathoz mellékelni kell, ez az ajánlat érvényességének feltétele. Az ajánlati biztosíték nem kamatozik, nyertes pályázatoknál a vételárba beszámításra kerül, érvénytelen, vagy vesztes pályázat esetén pedig az eredményhirdetés napjától számított 8 napon belül visszafizetésre kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

STRAND-HOLIDAY Kemping Balatonakali 615/2, 616/1 hrsz-ú ingatlanok, amelyek Balatonakali községben közvetlenül a Balaton partján helyezkednek el. Az ingatlanok együttes területe 5 ha és 4877 m2, a felépítmények (kemping kiszolgáló létesítmények) összesített alapterülete 859 m2 területű. A két ingatlan kizárólag egyben kerül értékesítésre, a 2016 évi szezonra az ingatlanok határozott idejű bérleti szerződéssel hasznosításra kerültek.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 572 210 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett táborhely

Típus:
üdülő
Területe:
13 935 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
135 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Balatonakali
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
615/2
Ingatlan postai címe:
8243 Balatonakali, hrsz. 615/2
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
kivett táborhely
Területnagyság:
13 935 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett táborhely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Holiday Park Akali Kft. "f.a." 8200 Veszprém, Egyetem u. 9.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki jelzálogjog 76050000 EUR legmagasabb összeghatárig, tartós jogviszony biztosítására, jogosult: MKB Bank Zrt., CIB Bank Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Hypo Alpe-Adria Leasing Zrt.,

A földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználat jogcíme, időtartama (ha van): Szennyvízvezetési szolgalmi jog, jogosult: Balatonakali Község Önkormányzata; Vízvezetési Szolgalmi jog, jogosult: Balatonakali Község Önkormányzata;

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett táborhely

Típus:
üdülő
Területe:
41 062 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
437 210 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Balatonakali
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
616/1
Ingatlan postai címe:
8243 Balatonakali, hrsz. 616/1
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
kivett táborhely
Területnagyság:
41 062 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett táborhely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki jelzálogjog 76050000 EUR legmagasabb összeghatárig, tartós jogviszony biztosítására, jogosult: MKB Bank Zrt., CIB Bank Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Hypo Alpe-Adria Leasing Zrt.,

A földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználat jogcíme, időtartama (ha van): jogosult: Balatonakali Község Önkormányzata;

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad Gellén István felszámolóbiztos, az EÉR felületén. Az értékesítésre kerülő vagyonelemek a helyszínen bármikor önállóan megtekinthetők. A felszámoló ezúton értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják. A felszámoló nyilatkozik, hogy jelen pályázat a 237/2009. (X.20.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően került kiírásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül a Holiday Park Akali Kft. „f.a.” 10300002-10369907-49020035 számú pénzforgalmi számlájára banki átutalással kell megfizetni, beszámítás nem lehetséges.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A jelen nyilvános pályázati értékesítés tekintetében az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni a felszámoló által elfogadott feltételekkel a pályázati vevő kezdeményezésére. Pályázók ajánlatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy az adás-vételi szerződést - a felszámolási eljárások sajátosságaira való tekintettel - a felszámoló által kijelölt ügyvéd készíti el, akinek a munkadíja a vételár 1%-a + ÁFA.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokátruházás napja a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázónak vállalnia kell a pályázatban az üggyel kapcsolatban felmerülő összes költséget. Az irányár általános forgalmi adó nélkül számított nettó ár, mivel az adós az általános szabályoktól eltérően adókötelezettséget választott. Ebből következően az 1997. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 88. §-a szerint általános forgalmi adó köteles értékesítés történik a pályázat keretében, ezért az ÁFA tv. 142. § (3) bekezdése szerint az ajánlattevőnek ajánlatában a nettó ár megjelölése mellett nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az ÁFA tv. szerinti jogállása figyelembe vételével részére a fordított adózással, vagy egyenes adózás mellett értékesíthetőek az ingatlanok. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendel elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a SONTEN Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A pályázatok kötelező tartalma: a pályázó neve, címe, nem természetes személy esetén kapcsolattartó neve, telefonszám, megajánlott vételár, fizetési feltételek. Ajánlatában a pályázónak nyilatkoznia kell arra nézve, hogy az eredményhirdetést követő 15 napon belül vállalja az adás-vételi szerződés megkötését, továbbá azt, hogy ajánlatát jelen pályázati eljárás felszámoló által történő lezárásáig fenntartja. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül banki átutalással kell megfizetni, beszámítás nem lehetséges. A pályázatok kötelező mellékletei: természetes személy esetén a személyazonosító okmány számáról (személyi igazolvány és lakcímkártya, útlevél), és személyes adatairól szóló nyilatkozat, nem természetes személy esetén hatályos cégkivonat, illetve bírósági nyilvántartást igazoló okirat; aláírási címpéldány (aláírás minta), továbbá az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére. A pályázatok értékelésénél egyedüli értékelési szempont az ajánlott vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az esetlegesen elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P196601/tetelek.pdf

Licitnapló

2016. 06. 15. | 13:00 || Az új ártárgyalás véget ért.

2016. 06. 15. | 10:51 || P196601F4 250 250 000 Ft licitet tett.

2016. 06. 15. | 08:00 || Az új ártárgyalás megkezdődött.

2016. 04. 09. | 13:00 || A pályázat véget ért.

2016. 03. 25. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.