A pályázat kiértékelés alatt áll. A pályázat eredményének megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett a pályázatra, úgy az eredményről rendszerüzenetben értesítjük.
A pályázat véget ért: 2020. 08. 01. 14:00

Ismertető

műhely megnevezésű ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

A pályázatban szereplő vagyontárgy ingatlan-nyilvántartási megnevezése: 1086 Budapest, Szerdahelyi u. 1. , 35323/0/A/2 hrsz. Megnevezése: műhely Terület: 57 m2 Tulajdoni hányad: 1/1 Állapota: átlagos Közművesítettség foka: hiányosan közművesített Tehermentes: nem

Pályázat kezdete
2020. 07. 17. | 10:00
Pályázat vége
2020. 08. 01. | 14:00
Ügyszám
2. Fpk. 350/2019
Megnézem az előző kiírást
Becsérték5 700 000 Ft
Minimálár3 990 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9. 4 em. 3
Cégjegyzékszám
01-09-730411

Adós adatai

Cégnév
ZUZOK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
2120 Dunakeszi, Rozmaring utca 5.
Cégjegyzékszám
1309176071

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 2. Fpk. 350/2019 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. augusztus 1. 14 óra 00 perckor, a Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9. 4 em. 3, levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9. 4 em. 3) felszámoló által a TUZOK Kft. "fa" „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 1309176071, székhely: 2120 Dunakeszi, Rozmaring utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2. Fpk. 350/2019 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. július 17. 10 óra 00 perckor, a Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9. 4 em. 3, levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9. 4 em. 3) felszámoló által a TUZOK Kft. "fa" „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1309176071, székhely: 2120 Dunakeszi, Rozmaring utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1976184.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9. 4 em. 3, levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9. 4 em. 3), mint a(z) TUZOK Kft. "fa" „f.a” (cégjegyzékszám: 1309176071, székhely: 2120 Dunakeszi, Rozmaring utca 5.) Budapest Környéki Törvényszék 2. Fpk. 350/2019/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. július 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1976184
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. július 17. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. augusztus 1. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 285 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a megpályázott ingatlan tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a pályázat benyújtása előtt kell befizetni a felszámoló Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító-és Projektmenedzsment Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10403181-00019460-00000002 számú számlájára „TUZOK Kft. „fa” bánatpénz” közleménnyel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv.49/A.§(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított nyolc munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A pályázatban szereplő vagyontárgy ingatlan-nyilvántartási megnevezése: 1086 Budapest, Szerdahelyi u. 1. , 35323/0/A/2 hrsz.
Megnevezése: műhely
Terület: 57 m2
Tulajdoni hányad: 1/1
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: hiányosan közművesített
Tehermentes: nem

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 5 700 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 990 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: műhely

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
57 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
57 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
műhely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak megtekintésének feltétele az előzetes telefonos egyeztetés a megtekintés időpontjára vonatkozóan a 06-1-354-0985 telefonszámon, munkaidőben 8 és 16 óra között.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítésre a hatályos Áfa törvény vonatkozik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázó a vételárat átutalással köteles megfizetni a szerződéskötéstől számított 60 napon belül.
A vételár kifizetésén kívül a pályázónak vállalnia kell a pályázati nyertesség esetén a szerződéskötéssel kapcsolatos – felszámoló által kijelölt - ügyvéd munkadíjának megfizetését, amely a vételár 1%-a, de legalább 50.000,-Ft +ÁFA

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor.Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél.A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart.A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról.A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.Jelen hirdetményre a 237/2009.(X.20) Korm. rendelet és a 17/2014.(II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja.
Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot ismerteti az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító-és Projektmenedzsment Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:
• A pályázatot teljes bizonyító erejű magánokirati formában szükséges csatolni
• pályázó főbb adatainak bemutatása (magánszemély esetén: név, lakcím, azonosítására alkalmas további adatok, gazdálkodó szervezet esetén: cégnév, székhely, azonosítására alkalmas további adatok, 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya);
• magánszemély pályázó esetén hozzájáruló nyilatkozat az adatainak lemásolásához és pályázati eljárásban történő felhasználásához
• az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását
• ajánlott nettó vételár, (ÁFA összeg) és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása;
• nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról;
• Az érvényes pályázat feltétele a banki fedezetigazolás csatolása
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázó vállalja az EÉR felé fizetendő a vételár 1%-ának megfelelő licitindítási díj megfizetését;
• kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követő 60 napon belül átutalja;
• nyilatkozatot arról, hogy az ingatlant a teljes vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül birtokba veszi
• titoktartási nyilatkozatot,
• nyilatkozatot a kellékszavatosság kizárásának elfogadásáról
• nyilatkozatot az esetleges környezeti teher átvállalásáról
• nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a, de legalább 50.000,- Ft+ÁFA, mely költséget a vevő viseli.
• a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja.
A meghirdetett ingatlanról részletes tenderfüzet is készült, mely az EÉR rendszerben megtekinthető, illetve letölthető, előzetes költségtérítés ellenében. A költségtérítés összege: 20.000 Ft +áfa, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet.
A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet megvásárlása.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1976184/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P1976184#tenderfuzet

Licitnapló

2020. 08. 01. | 14:00 || A pályázat véget ért.

2020. 07. 17. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.