Legmagasabb ajánlat
4 000 000 Ft
Érvénytelenítés ideje
2020. 08. 17. 13:54
Érvénytelen pályázat: az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, vagy nem biztosították a titkosítást, illetve a titkosítás sérült . További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve: 2020. 08. 17. 13:54

Ismertető

követelések

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

1. Követelés I. első nyilvános pályázata Követelés megnevezése, kötelezettje: A Pro Complex Security Korlátolt Felelősségű Társasággal (1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. em.; Cg. 01-09-962935; adószám: 23380884-2-41; képv.: Nagypál Sándor ügyvezető; a továbbiakban: kötelezett) szemben fennálló, a Kúria Gfv.VII.30.295/2019/20. sorsz. felülvizsgálati ítéletével hatályában fenntartott, a Szegedi Ítélőtábla által Gf.III.30.042/2019/7. sz. alatt meghozott jogerős és végrehajtható ítéletében kötelezett által adós részére megfizetni rendelt követelés Követelés névértéke: 22,296.110,-Ft és járulékai Lejárat ideje: 2014. július 10. Követelés biztosított-e: Irányár (becsérték): Minimálár: nem 3,900.000,-Ft 3,900.000,-Ft A fenti, I. tételben meghirdetett Követelés 1-el kapcsolatban adós felszámolója tájékoztatja a pályázókat, hogy a követelés jogerős és végrehajtható, a Kúria által felülvizsgálati eljárásban hatályában fenntartott bírósági ítéleten alapul. Erre tekintettel a követelés kötelezettel szembeni érvényesítésére a kötelezett önkéntes teljesítése hiányában bírósági végrehajtási eljárásban, a nyertes pályázó bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban Vht.) 39.§ (1) bekezdése szerinti jogutódlásának a megállapítását követően, vagy a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 27.§ (2) bekezdés b) vagy c) pontjára alapított felszámolási eljárásban érvényesíthető. 2. Követelés II. első nyilvános pályázata Követelés megnevezése, kötelezettje: Különböző gazdasági társaságokkal, egyéni vállalkozókkal és természetes személyekkel szemben fennálló, különböző jogcímű követelések Követelés névértéke: 2,824.632,-Ft és járulékai Lejárat ideje: Az adott követeléstől függően 2014. február 12.- 2014. október 10. Követelés biztosított-e: Irányár (becsérték): Minimálár: nem 100.000,-Ft 100.000,-Ft A fenti 2. tételben szereplő, a Követelés II-be tartozó követelésekkel kapcsolatban adós felszámolója tájékoztatja a pályázókat, hogy a fenti követeléseket kifejezetten bizonytalan követelésekként kínálja megvételre, azok érvényesíthetőségéért, behajthatóságáért felelősséget nem vállal. A követelések együttes irányára (becsértéke): 4,000.000,-Ft A követelések együttes minimálára: 4,000.000,-Ft Ajánlati biztosíték: 200.000,-Ft

Pályázat kezdete
2020. 08. 03. | 09:00
Pályázat vége
2020. 08. 24. | 12:00
Ügyszám
8.Fpk.06-14-000279
Becsérték4 000 000 Ft
Minimálár4 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
WIND UP Felszámoló és Válságkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15
Cégjegyzékszám
01-10-047591

Adós adatai

Cégnév
BUDAFER Kereskedelmi Zrt.„f.a.”
Székhely
6600 Szentes, Vásárhelyi út 116.
Cégjegyzékszám
06-10-000409

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 8.Fpk.06-14-000279 ügyszámú nyilvános pályázat, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a Budafer Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-10-000409, székhely: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 116.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
Az értékesítő megállapítja, hogy a pályázati kiírásban helytelenül jelent meg az 1. sorszám alatti Követelés I. lejárati ideje. A 2. sorszám alatt megjelent Követelés II. Különböző gazdasági társaságokkal, egyéni vállalkozókkal és természetes személyekkel szemben fennálló, különböző jogcímű követelések behajtására rendelkezésre álló dokumentumok hiányosak, vagy nem fellelhetők, így a követelés esetleges jogutódja részére a felszámoló nem tud átadni a behajtásra alkalmas dokumentációt. A kiírásban megjelent 2.824.632.-Ft követelés állomány, e miatt nem fedi a követelés névértékét, ezzel a felszámoló megtéveszthette volna a vevőt.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.06-14-000279 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. augusztus 3. 09 óra 00 perckor, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a Budafer Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-10-000409, székhely: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 116.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1986251.

Pályázati Hirdetmény

A(z) WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15), mint a(z) Budafer Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 06-10-000409, székhely: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 116.) Csongrád Megyei Bíróság 8.Fpk.06-14-000279/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. július 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1986251
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. augusztus 3. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. augusztus 24. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 200 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték igazolt megfizetése. A felszámoló az ajánlati biztosítékot akkor tekinti megfizetettnek, ha az a pályázat benyújtásának határidejéig, átutalással az adós BUDAFER Zrt. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10571773-49020013 számláján jóváírásra került.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen a pályázati biztosíték visszautalásra került. Eredményes pályázati eljárás esetén a nyertes pályázó által megfizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül. A többi pályázó részére az ajánlati biztosítékot a felszámoló visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó elveszíti, ha az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy az adásvételéi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1. Követelés I. első nyilvános pályázata
Követelés megnevezése, kötelezettje: A Pro Complex Security Korlátolt Felelősségű Társasággal (1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. em.; Cg. 01-09-962935; adószám: 23380884-2-41; képv.: Nagypál Sándor ügyvezető; a továbbiakban: kötelezett) szemben fennálló, a Kúria Gfv.VII.30.295/2019/20. sorsz. felülvizsgálati ítéletével hatályában fenntartott, a Szegedi Ítélőtábla által Gf.III.30.042/2019/7. sz. alatt meghozott jogerős és végrehajtható ítéletében kötelezett által adós részére megfizetni rendelt követelés
Követelés névértéke: 22,296.110,-Ft és járulékai
Lejárat ideje: 2014. július 10.
Követelés biztosított-e:
Irányár (becsérték):
Minimálár: nem
3,900.000,-Ft
3,900.000,-Ft


A fenti, I. tételben meghirdetett Követelés 1-el kapcsolatban adós felszámolója tájékoztatja a pályázókat, hogy a követelés jogerős és végrehajtható, a Kúria által felülvizsgálati eljárásban hatályában fenntartott bírósági ítéleten alapul. Erre tekintettel a követelés kötelezettel szembeni érvényesítésére a kötelezett önkéntes teljesítése hiányában bírósági végrehajtási eljárásban, a nyertes pályázó bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban Vht.) 39.§ (1) bekezdése szerinti jogutódlásának a megállapítását követően, vagy a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 27.§ (2) bekezdés b) vagy c) pontjára alapított felszámolási eljárásban érvényesíthető.

2. Követelés II. első nyilvános pályázata

Követelés megnevezése, kötelezettje: Különböző gazdasági társaságokkal, egyéni vállalkozókkal és természetes személyekkel szemben fennálló, különböző jogcímű követelések
Követelés névértéke: 2,824.632,-Ft és járulékai
Lejárat ideje: Az adott követeléstől függően 2014. február 12.- 2014. október 10.
Követelés biztosított-e:
Irányár (becsérték):
Minimálár: nem
100.000,-Ft
100.000,-Ft


A fenti 2. tételben szereplő, a Követelés II-be tartozó követelésekkel kapcsolatban adós felszámolója tájékoztatja a pályázókat, hogy a fenti követeléseket kifejezetten bizonytalan követelésekként kínálja megvételre, azok érvényesíthetőségéért, behajthatóságáért felelősséget nem vállal.

A követelések együttes irányára (becsértéke): 4,000.000,-Ft
A követelések együttes minimálára: 4,000.000,-Ft
Ajánlati biztosíték: 200.000,-Ft

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 4 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: A Pro Complex Security Korlátolt Felelősségű Társasággal (1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. em.;

A követelés összege:
22 296 110
Lejárati ideje:
Lejárt (1 éven belül)
Számviteli besorolása:
Vevőkövetelés
A követelés kötelezettje:
Más gazdálkodó
A követelés biztosított-e:
nem
Becsértéke:
3 900 000 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Juhász Miklós József, 6060 Tiszakécske, Hősök útja 16.

A követelés összege:
2 824 632
Lejárati ideje:
Lejárt (1 éven túl)
Számviteli besorolása:
Vevőkövetelés
A követelés kötelezettje:
Magánszemély
A követelés biztosított-e:
nem
Becsértéke:
100 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: • A követeléseket megalapozó okiratok megtekinthetőek előzetes időpont egyeztetés után az adós felszámolójának a székhelyén. Időpont egyeztetés: Wind Up Zrt. 06-1-788-8050, 30/294-3465

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: • Az engedményezés tárgyát képező követelés értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján mentes az általános forgalmi adó alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: • A pályázat nyerteséről a felszámoló a pályázatban megjelölt legmagasabb ajánlati ár alapján dönt. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén az érintett pályázók között második értékesítési fordulót hirdet meg elektronikus (online) ártárgyalás formájában.• A benyújtott pályázat értékesítéséről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés módja: átutalás. A fizetési határidő az adásvételi szerződésben rögzítettek szerint, de maximum a szerződéskötéstől számított 90 nap. A megajánlott vételár összegének tekintetében fedezet igazolás szükséges az ajánlati biztosítékon felüli teljes vételárra, ami lehet elsődlegesen banki garanciavállalás, a pályázó saját bankszámláján elkülönített összegről szóló banki igazolás, ügyvédi vagy banki letéti igazolás, más gazdasági társaság kezesség vállalása, azzal, hogy a kezességet vállaló társaság a fenti okiratokkal vállal kezességet, vagy visszavonhatatlan hitelígérvény. A követelés engedményezésének a hatályba lépésére, a kötelezett részére engedményezési értesítő és teljesítési utasítás kibocsátására kizárólag a vételár teljes megfizetését követően kerülhet sor.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje a pályázat nyertességről szóló értesítés átvételétől számított 30 nap.
A jelen pályázat tárgyát képező, kötelezettekkel szemben fennálló követelések átruházására a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vagy a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) szerinti engedményezési szerződés alapján kerül sor, amelynek folytán a vételár teljes megfizetését követően az engedményező adós a Ptk. 6:197.§-

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A követelés engedményezésének a hatályba lépésére, a kötelezett részére engedményezési értesítő és teljesítési utasítás kibocsátására kizárólag a vételár teljes megfizetését követően kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: • A pályázat kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújtható be! Az EÉR elérhetősége: https://eer.gov.hu/• A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.• A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 105 napig fenntartja.• A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait (társaság esetén: cégkivonat és cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldány, elektronikus elérhetősége; magánszemély esetén: név, lakcím, anyja neve, személyazonosító okmányok neve és száma, adóazonosító jele, elektronikus elérhetősége).• A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, és a fizetési feltételek egyértelmű meghatározását.• A pályázónak nyilatkozni kell arról, hogy elfogadja, hogy az engedményezési szerződés elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, akinek a munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 0,5%-a mely a vevőt terheli. • A pályázat nyerteséről a felszámoló a pályázatban megjelölt legmagasabb ajánlati ár alapján dönt. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén az érintett pályázók között második értékesítési fordulót hirdet meg elektronikus (online) ártárgyalás formájában.• A benyújtott pályázat értékesítéséről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: • Az engedményezés tárgyát képező követelés értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján mentes az általános forgalmi adó alól.

• Az adós felszámolója tájékoztatja a pályázókat, hogy az 1-2. tételbe tartozó Követelés I. és Követelés II. megvásárlására csak együttes ajánlat adható be, a Követelés I-be és Követelés II-be tartozó követeléseket csak egyben értékesíti, azokra külön-külön vételi ajánlat nem adható be.

• A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen - a Cstv. 49.§ (4) bekezdése értelmében és az ott meghatározott kivételtől eltekintve - az adóssal szemben nem élhet beszámítással.

• A jelen pályázat tárgyát képező követeléseket harmadik személy követelést terhelő jelzálogjoga terhelti, amely. Cstv. 38. § (4) bek. alapján az értékesítéssel egyidejűleg megszűnik, törölhetővé válik.

• A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
i
• Engedményező adós a jelen pályázat tárgyát képező követeléseket per-, és igénymentesen engedményezi, de annak ellenére, hogy a Követelés I. jogerős és végrehajtható bírósági ítélet alapján áll fenn, a követelés behajthatóságát adós nem szavatolja, azt bizonytalan, nem biztosított követelésként engedményezi, jog-és kellékszavatosságát, kezesi felelősségét kizárja. A Követelés II. körébe tartozó, kifejezetten bizonytalan követelések tárgyában követelésérvényesítési eljárást adós nem indított, ekként ezen követelések érvényesítése – az önkéntes teljesítés elmaradása esetén – a nyertes pályázó feladata. A Követelés II. részét képező követelések behajtásának teljes vagy részleges sikertelenségéért adós a kellék- és jogszavatosságát, kezesi felelősségét kifejezetten kizárja,

• Amennyiben a beérkező pályázatok nem felelnek meg a jelen kiírásban meghatározott és a jogszabályban rögzített feltételeknek, akkor a pályázat érvénytelen.

• Érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánított pályázat esetén a felszámoló megteszi a szükséges intézkedést a megismételt értékesítésre.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1986251/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 08. 17. | 13:54 || A pályázat érvénytelenítve lett.

2020. 08. 03. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.