A nyertes ár
22 200 000 Ft
Jelenleg az elővásárlásra jogosultak megkeresése zajlik. A végeredmény megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett az eljárásra, a folyamatról rendszerüzenetben tájékoztatjuk.
A pályázat véget ért: 2020. 09. 16. 15:09

Ismertető

Iroda

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Iroda

Pályázat kezdete
2020. 09. 16. | 10:00
Pályázat vége
2020. 09. 16. | 15:09
Ügyszám
52.Fpk.234
Becsérték13 500 000 Ft
Minimálár13 500 000 Ft
Kikiáltási ár22 200 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1 em.
Cégjegyzékszám
01-10-041640

Adós adatai

Cégnév
ARCHITEKTONIKA Tervező, Kivitelező, Fővállalkozó Kft.„f.a.”
Székhely
1044 Budapest, Frangepán utca 50..
Cégjegyzékszám
01-09-163214

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 52.Fpk.234 ügyszámú nyilvános pályázat, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1 em., levelezési cím: 1581 Budapest, hrsz. Pf.: 108) felszámoló által a ARCHITEKTONIKA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-163214, székhely: 1044 Budapest, Frangepán utca 50..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 22 200 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1986449F6
Szerződéskötés dátuma: 15 nap. Az ügyvédi munkadíjat (a vételár 1 %-a, de minimum 50.000.-Ft) a vevő köteles megfizetni.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

A(z) KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1 em., levelezési cím: 1581 Budapest, hrsz. Pf.: 108) felszámoló által a ARCHITEKTONIKA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-163214, székhely: 1044 Budapest, Frangepán utca 50..) adóssal szembeni, 52.Fpk.234 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

Pályázati Közlemény

A(z) KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1 em., levelezési cím: 1581 Budapest, hrsz. Pf.: 108) felszámoló által a ARCHITEKTONIKA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-163214, székhely: 1044 Budapest, Frangepán utca 50..) adóssal szembeni, 52.Fpk.234 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1 em., levelezési cím: 1581 Budapest, hrsz. Pf.: 108) felszámoló a(z) ARCHITEKTONIKA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-163214, székhely: 1044 Budapest, Frangepán utca 50..) adóssal szemben folytatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 52.Fpk.234 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1986449

Az ártárgyalás kezdete: 2020. szeptember 16. 10 óra 00 perc
Az ártárgyalás vége: 2020. szeptember 16. 15 óra 00 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 52.Fpk.234 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. szeptember 14. 14 óra 00 perckor, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1 em., levelezési cím: 1581 Budapest, hrsz. Pf.: 108) felszámoló által a ARCHITEKTONIKA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-163214, székhely: 1044 Budapest, Frangepán utca 50..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 52.Fpk.234 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. augusztus 29. 10 óra 00 perckor, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1 em., levelezési cím: 1581 Budapest, hrsz. Pf.: 108) felszámoló által a ARCHITEKTONIKA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-163214, székhely: 1044 Budapest, Frangepán utca 50..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1986449.

Pályázati Hirdetmény

A(z) KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1 em., levelezési cím: 1581 Budapest, hrsz. Pf.: 108), mint a(z) ARCHITEKTONIKA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-163214, székhely: 1044 Budapest, Frangepán utca 50..) Fővárosi Törvényszék 52.Fpk.234/2020/11.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. augusztus 13. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1986449
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. augusztus 29. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. szeptember 14. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 405 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtásáig a felszámoló szervezet KERSZI Zrt. erre a célra elkülönített a K and H Bank Nyrt. vezetett 10200964-20213431-00000000 számú számlájára kell megfizetni ARCHITEKTONIKA Kft. fa megjelöléssel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázat esetében az ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, a többi pályázó részére visszafizetésre kerül.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Iroda

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 13 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 13 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar

Típus:
iroda
Területe:
1 523 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
121400/1000000
Becsérték:
13 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
70389/2
Ingatlan postai címe:
1044 Budapest, Váci út 100..
Művelési ág:
kivett lakóház, udvar
Területnagyság:
1 523 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ARCHITEKTONIKA Kft. "fa"

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Magánszemély jelzálogjoga és vételi joga, NAV végrehajtási joga 1.474.500.-Ft illetve 10.451.600.-Ft és járulékai erejéig, Budapest Főváros Iv. ker. Polgármesteri Hivatalának a végrehajtási joga 1.659.031.-Ft illetve 268.997.-Ft és járulékai erejéig.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésére önállóan lehetőség van: 1044 Budapest, Váci út 100. 2020. augusztus 28-án 13.00-óra és 14.00-óra között

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ÁFA megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény alapján történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A megajánlott legmagasabb vételár alapján kerül elbírálásra a pályázat.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat 15 napon belül megkötendő adásvételi szerződésben meghatározottak szerint átutalással, maximum 15 napon belül megfizetni. Ha ezt a vevő elmulasztja, az ajánlati biztosíték összegét elveszti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: 15 nap. Az ügyvédi munkadíjat (a vételár 1 %-a, de minimum 50.000.-Ft) a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokba és tulajdonba adására a teljes vételárnak a szerződés szerinti megfizetése esetén kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a pénzügyi biztosítékokat és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével , üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet. és a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A megvásárlásra felkínált ingatlanvagyonra az adós nevében a pályázat kiírója kellékszavatosságot nem vállal.
Az irányár az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. Az ÁFA megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény alapján történik.
Jelen pályázat az ingatlan első értékesítési hirdetménye, mely a hitelezőkkel egyeztetve kerül közzétéve.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1986449/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 09. 16. | 15:09 || Az új ártárgyalás véget ért.

2020. 09. 16. | 14:59 || P1986449F6 22 200 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 16. | 10:00 || Az új ártárgyalás megkezdődött.

2020. 09. 14. | 14:00 || A pályázat véget ért.

2020. 08. 29. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P1986449F5 kommentje:

  .

 • || P1986449F2 kommentje:

  Köszönöm , de az érdekelne hogy mekkora az iroda alapterülete ?! Az 1523 nm gondolom a telket jelenti és ebből nem derül ki az iroda nagysága ! Üdv. BT.

 • || Értékesítő kommentje:

  Az ingatlanrész területe 115 m2.

 • || P1986449F2 kommentje:

  Érdeklődnék , hogy a tulajdoni hányad mekkora ingatlanrészt jelent ? Mikor lehet megtekinteni ? Üdv. Érdeklődő

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A pályázati kiírás és a részletes tájékoztató tartalmazza a kérd információkat: tulajdoni hányad: 121400/1000000, megtekintés 2020.08.28-án volt. Önállóan bármikor megtekinthető.

 • || P1986449F1 kommentje:

  T.felszámoló!Az áfa hogy lesz a kíírásba nem lehet érteni?

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt érdeklődő! Az ingatlan "kivett lakóház, udvar"-ként van bejegyezve, így az mentes az áfa alól.