A nyertes ár
28 300 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2020. 09. 02. 14:41

Ismertető

építési telek

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Ingatlan 5. nyilvános pályázata Hrsz.: Biatorbágy belterület 2065 Megnevezése: kivett rom Alapterülete: 3918 m2 Ingatlan címe: Biatorbágy Vendel Park Tulajdoni hányad: 1/1 Az ingatlan tulajdoni lapja jelzálog, végrehajtási jog bejegyzéseket tartalmaz. A jelzálogjog felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 38.§ (4) bekezdése alapján az értékesítéssel egyidejűleg törölésre kerül. Az ingatlan nettó becsértéke (irányára): 35.500.000.-Ft Ajánlati biztosíték: 1.065.000.-Ft Nettó minimálár: 17.750.000.-Ft a becsérték 50%-a. A hitelezők 237/2009. (X.20) Kormány rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítése, az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével megtörtént. A 237/2009. (X.20) Kormány rendelet 4.§ (2b) bekezdése alapján nettó minimálár a nettó irányár (becsérték) ötven százalékáig leszállítható, mivel ez ellen az értesített hitelezők nem tiltakoztak. ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az adásvétel tárgyát képező ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86.§ (1) bekezdés j) és k) pontja alapján, figyelemmel a 142.§ (1) bekezdés g) pontjára és a 142.§ (2) bekezdésére is, mentes az általános forgalmi adó megfizetése alól, figyelemmel arra, hogy eladó nem élt ugyanezen jogszabály 88.§-ában biztosított választás jogával, vagyis nem jelentkezett be ingatlan értékesítés tekintetében az általános forgalmi adó alá.

Pályázat kezdete
2020. 09. 02. | 09:00
Pályázat vége
2020. 09. 02. | 14:41
Ügyszám
55.Fpk.2.531
Megnézem az előző kiírást
Becsérték35 000 000 Ft
Minimálár17 750 000 Ft
Kikiáltási ár22 300 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
WIND UP Felszámoló és Válságkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15
Cégjegyzékszám
01-10-047591

Adós adatai

Cégnév
GARZON PROJEKT Ingatlanforgalmazó és Építő Kft.„f.a.”
Székhely
1051 Biatorbágy, Ady Endre utca 20.
Cégjegyzékszám
13 09 099189

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 55.Fpk.2.531 ügyszámú nyilvános pályázat, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a GARZON PROJEKT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 099189, székhely: 1051 Biatorbágy, Ady Endre utca 20.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 28 300 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1986534F6
Szerződéskötés dátuma: A szerződéskötés végső határideje a pályázat nyertességről szóló értesítés átvételétől számított 30 nap.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

A(z) WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a GARZON PROJEKT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 099189, székhely: 1051 Biatorbágy, Ady Endre utca 20.) adóssal szembeni, 55.Fpk.2.531 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

Pályázati Közlemény

A(z) WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a GARZON PROJEKT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 099189, székhely: 1051 Biatorbágy, Ady Endre utca 20.) adóssal szembeni, 55.Fpk.2.531 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló a(z) GARZON PROJEKT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 099189, székhely: 1051 Biatorbágy, Ady Endre utca 20.) adóssal szemben folytatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 55.Fpk.2.531 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1986534

Az ártárgyalás kezdete: 2020. szeptember 2. 09 óra 00 perc
Az ártárgyalás vége: 2020. szeptember 2. 14 óra 00 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 55.Fpk.2.531 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. augusztus 31. 12 óra 00 perckor, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a GARZON PROJEKT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 099189, székhely: 1051 Biatorbágy, Ady Endre utca 20.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 55.Fpk.2.531 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. augusztus 10. 09 óra 00 perckor, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a GARZON PROJEKT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 099189, székhely: 1051 Biatorbágy, Ady Endre utca 20.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1986534.

Pályázati Hirdetmény

A(z) WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15), mint a(z) GARZON PROJEKT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 099189, székhely: 1051 Biatorbágy, Ady Endre utca 20.) Fővárosi Törvényszék 55.Fpk.2.531/2017/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. július 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1986534
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. augusztus 10. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. augusztus 31. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 065 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:
A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték igazolt megfizetése. A felszámoló az ajánlati biztosítékot akkor tekinti megfizetettnek, ha az a pályázat benyújtásának határidejéig, átutalással a Wind Up Zrt MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10585704-49020030 számú bankszámláján jóváírásra került.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen a pályázati biztosíték visszautalásra került. Eredményes pályázati eljárás esetén a nyertes pályázó által megfizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül.
A többi pályázó részére az ajánlati biztosítékot a felszámoló visszautalja. Az ajánlati biztosítékot. A nyertes pályázó elveszíti, ha az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy az adásvételéi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ingatlan 5. nyilvános pályázata
Hrsz.: Biatorbágy belterület 2065
Megnevezése: kivett rom
Alapterülete: 3918 m2
Ingatlan címe: Biatorbágy Vendel Park
Tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan tulajdoni lapja jelzálog, végrehajtási jog bejegyzéseket tartalmaz. A jelzálogjog felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 38.§ (4) bekezdése alapján az értékesítéssel egyidejűleg törölésre kerül.


Az ingatlan nettó becsértéke (irányára): 35.500.000.-Ft
Ajánlati biztosíték: 1.065.000.-Ft
Nettó minimálár: 17.750.000.-Ft a becsérték 50%-a.

A hitelezők 237/2009. (X.20) Kormány rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítése, az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével megtörtént. A 237/2009. (X.20) Kormány rendelet 4.§ (2b) bekezdése alapján nettó minimálár a nettó irányár (becsérték) ötven százalékáig leszállítható, mivel ez ellen az értesített hitelezők nem tiltakoztak.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok:
Az adásvétel tárgyát képező ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86.§ (1) bekezdés j) és k) pontja alapján, figyelemmel a 142.§ (1) bekezdés g) pontjára és a 142.§ (2) bekezdésére is, mentes az általános forgalmi adó megfizetése alól, figyelemmel arra, hogy eladó nem élt ugyanezen jogszabály 88.§-ában biztosított választás jogával, vagyis nem jelentkezett be ingatlan értékesítés tekintetében az általános forgalmi adó alá.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 35 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 17 750 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: telek

Típus:
telek
Területe:
3 918 m²
Állapota:
romos elhanyagolt
Közművesítettség foka:
hiányosan közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
35 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Biatorbágy
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2065
Ingatlan postai címe:
1051 Biatorbágy, hrsz. 2065
Művelési ág:
kivett rom
Területnagyság:
3 918 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
GARZON PROJEKT Ingatlanforgalmazó és Építő Kft. „f.a.” (1051 Biatorbágy, Ady Endre u.20

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlan tulajdoni lapja jelzálog, végrehajtási jog bejegyzéseket tartalmaz. A jelzálogjog felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 38.§ (4) bekezdése alapján az értékesítéssel egyidejűleg törölésre kerül.

Ingatlan állapota: romos elhanyagolt

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: • Az ingatlan megtekinthető előzetes időpont egyeztetés után. Időpont egyeztetés: Wind Up Zrt. 06-1-788-8050.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az adásvétel tárgyát képező ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86.§ (1) bekezdés j) és k) pontja alapján, figyelemmel a 142.§ (1) bekezdés g) pontjára és a 142.§ (2) bekezdésére is, mentes az általános forgalmi adó megfizetése alól, figyelemmel arra, hogy eladó nem élt ugyanezen jogszabály 88.§-ában biztosított választás jogával, vagyis nem jelentkezett be ingatlan értékesítés tekintetében az általános forgalmi adó alá.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: • A felszámoló eredménytelennek nyilváníthatja a pályázati eljárást, ha a kiírásban meghatározott feltételeknek nem megfelelő ajánlatot adtak be, ideértve a nettó irányár (becsérték) 50%-át el nem érő ajánlatokat is. • A pályázat nyerteséről a felszámoló a pályázatban megjelölt legmagasabb ajánlati ár alapján dönt. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén az érintett pályázók között második értékesítési fordulót hirdet meg elektronikus (online) ártárgyalás formájában.• A benyújtott pályázat értékesítéséről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés módja: átutalás. Az ingatlan esetén a fizetési határidő az adásvételi szerződésben rögzítettek szerint, de maximum a szerződéskötéstől számított 90 nap. A megajánlott vételár összegének tekintetében fedezet igazolás szükséges az ajánlati biztosítékon felüli teljes vételárra, ami lehet elsődlegesen banki garanciavállalás, a pályázó saját bankszámláján elkülönített összegről szóló banki igazolás, ügyvédi vagy banki letéti igazolás, más gazdasági társaság kezesség vállalása, azzal, hogy a kezességet vállaló társaság a fenti okiratokkal vállal kezességet, vagy visszavonhatatlan hitelígérvény. A vevő az ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár megfizetését követően szerezheti meg.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje a pályázat nyertességről szóló értesítés átvételétől számított 30 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbaadás az ingatlan esetén teljes vételár megfizetését követően, de legkésőbb attól számított 8 napon belül történik meg.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: • • A pályázat kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújtható be! Az EÉR elérhetősége: https://eer.gov.hu/• A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.• A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 105 napig fenntartja.• A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait (társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonat és cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldány, elektronikus elérhetősége; magánszemély esetén: név, lakcím, anyja neve, személyazonosító okmányok neve és száma, adóazonosító jele, elektronikus elérhetősége).• A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, és a fizetési feltételek egyértelmű meghatározását.• A pályázónak nyilatkozni kell arról, hogy elfogadja, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, akinek a munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + ÁFA, de minimum 50.000.- Ft + ÁFA. A vevő vállalja az adásvétel egyéb költségének megfizetését (pl.: tulajdoni lapok, helyszínrajz, energetikai tanúsítvány, földhivatali bejegyzés ktg.)• A felszámoló eredménytelennek nyilváníthatja a pályázati eljárást, ha a kiírásban meghatározott feltételeknek nem megfelelő ajánlatot adtak be, ideértve a nettó irányár (becsérték) 50%-át el nem érő ajánlatokat is. • A pályázat nyerteséről a felszámoló a pályázatban megjelölt legmagasabb ajánlati ár alapján dönt. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén az érintett pályázók között második értékesítési fordulót hirdet meg elektronikus (online) ártárgyalás formájában.• A benyújtott pályázat értékesítéséről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: • A felszámoló úgy nyilatkozik, hogy az adós a kötelező, környezeti károsodásokkal, környezeti terhekkel összefüggő nyilatkozatát megtette, és a felszámoló is úgy nyilatkozik, hogy a pályázat tárgyát képező ingatlannal kapcsolatban rendezendő környezeti károsodások és környezeti terhek nem állnak fenn, a felszámoló az ingatlant környezeti károsodásokra és környezeti terhekre való felhívás nélkül értékesíti.

• A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen - a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 49.§ (4) bekezdése értelmében és az ott meghatározott kivételtől eltekintve - az adóssal szemben nem élhet beszámítással.

• A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő árajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

• Eladó az ingatlan tulajdonjogát az előzőektől eltekintve per-, és igénymentesen adja át, de annak állapotát, használhatóságát nem szavatolja, a kellékszavatosságot kizárja.

• Amennyiben a beérkező pályázatok nem felelnek meg a jelen kiírásban meghatározott és a jogszabályban rögzített feltételeknek, akkor a pályázat érvénytelen.

• Érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánított pályázat esetén a felszámoló megteszi a szükséges intézkedést a megismételt értékesítésre.

• A Cstv. 49./E.§ (4) bekezdése alapján az elővásárlási joggal rendelkezőknek nem kell részt venniük az elektronikus értékesítésben. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak a közléstől számított 15 napon belül, hogy kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1986534/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 09. 02. | 14:41 || Az új ártárgyalás véget ért.

2020. 09. 02. | 14:31 || P1986534F6 28 300 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 14:23 || P1986534F2 28 200 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 14:19 || P1986534F6 28 100 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 14:14 || P1986534F2 28 000 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 14:14 || P1986534F6 27 000 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 14:04 || P1986534F2 26 500 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 14:04 || P1986534F10 26 100 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 14:03 || P1986534F2 26 000 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 14:03 || P1986534F10 25 100 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 14:01 || P1986534F2 25 000 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 14:01 || P1986534F10 24 600 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 14:01 || P1986534F2 24 500 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 14:01 || P1986534F10 24 400 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 14:01 || P1986534F2 24 300 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 14:00 || P1986534F10 24 200 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 14:00 || P1986534F2 24 100 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 14:00 || P1986534F10 24 000 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 14:00 || P1986534F2 23 900 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 13:59 || P1986534F10 23 800 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 13:59 || P1986534F2 23 700 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 13:59 || P1986534F10 23 600 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 13:59 || P1986534F2 23 500 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 13:59 || P1986534F10 23 400 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 13:59 || P1986534F2 23 300 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 13:58 || P1986534F10 23 200 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 13:58 || P1986534F2 23 100 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 13:58 || P1986534F10 23 000 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 13:58 || P1986534F2 22 900 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 13:57 || P1986534F10 22 800 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 13:56 || P1986534F2 22 700 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 13:55 || P1986534F10 22 600 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 13:55 || P1986534F2 22 500 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 13:54 || P1986534F10 22 400 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 13:54 || P1986534F2 22 300 000 Ft licitet tett.

2020. 09. 02. | 09:00 || Az új ártárgyalás megkezdődött.

2020. 08. 31. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2020. 08. 10. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P1986534F4 kommentje:

    Tisztelt Felszámolóbiztos! Tájékoztatásként szeretném itt leírni, melyet Önök a hirdetményben nem írnk le a pályázók részére, pedig fontos tény az ingatlannal kapcsolatban és közhiteles. Az ingatlan kb. 45%-a az Örökségvédelmi hatóság nyilvántartása szerint régészeti lelőhely. https://oroksegvedelem.e-epites.hu/ Itt lehet tájékozódni. már nem pályázó.

  • || P1986534F3 kommentje:

    Tisztelt Felszámolóbiztos! A több száz köbméter betonalaptest, fal, amely az ingatlanon található veszélyes hulladéknak számít-e? Van-e tudomása arról, hogy milyen tevékenység folyt korábban a területen? Van-e környezeti szennyezettség, talajterhelés? Előre is köszönöm a válaszát. Üdvözlettel: Érdeklődő

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! A beton sávalapok építési engedély alapján készültek, nem számít veszélyes hulladéknak. Tevékenység nem folyt a területen, folyamatban lévő környezetvédelmi eljárásról sincs tudomásunk. Nincs tudomásunk környezeti szennyezettségről és talajterhelésről sem. Tisztelettel: felszámolóbiztos