Legmagasabb ajánlat
100 000 000 Ft
Érvénytelenítés ideje
2020. 09. 16. 13:43
Érvénytelen pályázat: az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, vagy nem biztosították a titkosítást, illetve a titkosítás sérült . További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve: 2020. 09. 16. 13:43

Ismertető

Ingatlan értékesítés

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

az adós társaság alábbi ingatlanát Budapest belterület XV. ker.

Pályázat kezdete
2020. 08. 08. | 08:00
Pályázat vége
2020. 08. 23. | 16:00
Ügyszám
3. Fpk. 10-10000034
Becsérték100 000 000 Ft
Minimálár100 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
PRUDENS PROFIT CONTROLL Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
4625 Záhony, Ady E. út 13.
Cégjegyzékszám
15-09-070938

Adós adatai

Cégnév
PBP Invest Beruházó és Ingatlanfejlesztő Kft. „f.a.”
Székhely
3282 Nagyfüged, Széchenyi út 113.
Cégjegyzékszám
10 09 030266

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 3. Fpk. 10-10000034 ügyszámú nyilvános pályázat, a Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-070938, székhely: 4625 Záhony, Ady E. út 13., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady E. út 13.) felszámoló által a PBP Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10 09 030266, székhely: 3282 Nagyfüged, Széchenyi út 113.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
Pályázat bontási időszakban másik felszámolóbiztoshoz került áthelyezésre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3. Fpk. 10-10000034 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. augusztus 23. 16 óra 00 perckor, a Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-070938, székhely: 4625 Záhony, Ady E. út 13., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady E. út 13.) felszámoló által a PBP Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 10 09 030266, székhely: 3282 Nagyfüged, Széchenyi út 113.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3. Fpk. 10-10000034 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. augusztus 8. 08 óra 00 perckor, a Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-070938, székhely: 4625 Záhony, Ady E. út 13., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady E. út 13.) felszámoló által a PBP Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10 09 030266, székhely: 3282 Nagyfüged, Széchenyi út 113.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1991643.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-070938, székhely: 4625 Záhony, Ady E. út 13., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady E. út 13.), mint a(z) PBP Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 10 09 030266, székhely: 3282 Nagyfüged, Széchenyi út 113.) Egri Törvényszék 3. Fpk. 10-10000034/33.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. július 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1991643
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. augusztus 8. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. augusztus 23. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 3 200 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a megpályázott ingatlanok, készletek, tárgyi eszközök, ingóságok tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénzt) a pályázat benyújtása előtt be kell fizetni az adós társaság OTP Banknál vezetett 11744034-20064062 bankszámlájára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „PBP Invest Beruházó és Ingatlanfejlesztő Kft. "f. a." ajánlati biztosíték.
Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a pályázat záró időpontját megelőző munkanap 16 óra 00 percig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§(4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén, az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázóknak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, ideértve azt az esetet is, ha a pályázó a jelen pályázati kiírásban foglalt bármely feltételt nem tartja be, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.
A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

az adós társaság alábbi ingatlanát

Budapest belterület XV. ker.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 100 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 100 000 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar

Típus:
kivett lakóház, udvar
Területe:
1 295 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Nagyfüged
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
88018
Ingatlan postai címe:
3282 Nagyfüged, hrsz. 88018
Területnagyság:
1 295 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
PBP Invest Kft. "fa."3282 Nagyfüged, Széchenyi út 113

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Bejegyző határozat: Jelzálogjog 608 191 CHF, azaz hatszáznyolcezer- százkilencvenegy CHF kölcsön és erejéig eljár: Jogosult: K&H Bank Nyrt. Címe: 1051 Budapest V. ker. Vigadó tér 1. Bejegyző határozat: Lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról Jogosult: Magánszemély Szül: A.neve: Címe: Bejegyző határozat: Végrehajtási jog 78 293 716 Ft, azaz hetvennyolcmillió- kétszázkilencvenháromezer-hétszáztizenhat Ft főkövetelés és erejéig. Jogosult: COMMERZBANK Zrt. Címe: 1054 Budapest, V. ker. Széchenyi rakpart 8. Bejegyző határozat: Vezeték jog 2 m2 területre, VMB-285/2011 Jogosult: Elmű Hálózati Kft. Címe: 1132 Budapest, XIII. ker. Váci út 72-74. Bejegyző határozat: Önálló Zálogjog 69 000 000 Ft, azaz hatvan- kilencmillió Ft és járulékai erejéig Jogosult: Dr. Kállai Mária Zsuzsanna Szül: 1948 A.neve: Szabó Berta Címe: 1029 Budapest II. ker. Gyulai Pál utca 35.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre meghirdetett ingatlan természetben Budapest XV. ker. Pozsonyi utca 49. szám alatt található a telek 1295 négyzetméter nagyságú, és a lakóház lakottan kerül értékesítésre. Az ingatlan külső megtekintésére van csak lehetőség. Az ingatlan birtokba vételéről a nyertes pályázó saját költségén köteles gondoskodni.Érdeklődni, a megtekintéssel kapcsolatban a +36-30-412-3747 telefonszámon lehet.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az Áfa-ra vonatkozóan a hatályos jogszabályok az irányadók, a pályázati irányárak az Áfa-t nem tartalmazzák. A pályázat során a pályázók nettó értéken pályáznak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényesnek nyilvánított pályázatok közül az a pályázat nyer, mely a vételár, a fizetés módja, és a fizetési határideje szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Ennek elbírálása során a vételár összegét súlyozottabban veszi figyelembe a felszámolóbiztos.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással történhet, az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül, az Adós társaság előzőekben megjelölt bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére a pályázat eredményének közlésétől számított 30 napon belül kerül sor, melynek időpontjáról a felszámoló írásban értesíti a nyertes pályázót. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1% -os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba vételéről a nyertes pályázó saját költségén köteles gondoskodni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell:• A pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Jogi személy esetén: cég név, székhely, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a rendelkezésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya. Elektronikus elérhetőség és a telefonszám. Magánszemély esetén: név, születési hely, idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, adóazonosító jele, lakcíme, továbbá a pályázó telefon - és faxszáma, e-mail elérhetősége. Cég esetén, csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek, magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó pályázatát személyesen írta alá.• Külföldi pályázó esetén a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását és magyar kézbesítési megbízott megjelölését kérjük feltüntetni.• Amennyiben pályázó meghatalmazott útján nyújtja be ajánlatát, a meghatalmazott igénybevételére vonatkozóan a Pp (2016. évi CXXX. tv.) 64-70. §- ában foglalt jogszabályok az irányadók.• Külföldi szervezet esetén nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szerződéskötésig az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges iratokat, így különösen az Inytv. (1997. évi CXLI. tv.) 36. és 37. §-ában foglaltak szerinti dokumentumokat átadja.• A megvásárolni kívánt vagyontárgy megnevezését.• A megpályázott vagyontárgyért felajánlott vételár összegét, a vételár megfizetésének módját, határidejét, amely nem lehet több mint az adásvételi szerződés megkötését követő 30 naptári nap.• Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást, továbbá nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot – az ajánlatának el nem fogadása esetén – milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.• A pályázat benyújtásának határ idejétől számított 60 napos ajánlati kötöttség vállalását.• Nyilatkozatot arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.• Nyilatkozatot a kellékszavatosság, a garanciális igény érvényesíthetősége kizárásának tudomásul vételéről.• Nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésben meghatározott kizáró feltételek.• A megajánlott vételár fedezetének hitelt érdemlő igazolását.• Nyilatkozatot, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri, amelyet adjon meg.• Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a pályázó az adásvételi szerződés szerkesztésének és ellenjegyzésének ügyvédi költségét megtéríti. A szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti. A szerződéskötés jogi eljárásának költsége a bruttó vételár 1%-a +ÁFA, de minimum 70.000 Ft. +Áfa.A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teherről a felszámolónak nincs tudomása, illetve a volt ügyvezető nemlegesen nyilatkozott. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a PRUDENS PROFIT CONTROLL Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.A pályázat benyújtásának kezdő időpontja a Cégközlönybeli közzétételtől számított 16. nap 8:00 óra.A pályázat benyújtásának záró időpontja a pályázat benyújtásának kezdő időpontját követő 15. nap 16:00 óra.A pályázatok kiértékelésére a pályázat benyújtásának záró időpontját követő 20 napon belül kerül sor.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a kellékszavatosságot és a garanciát teljes körűen kizárja.
Részletfizetési lehetőség nincs.
A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.
A zálogjogosult hitelező a pályázat kiírásával egyetért.
Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj és illeték a nyertes pályázót terheli.
A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy ha a körülmények indokolják, a pályázatot visszavonja, és új pályázat kiírásáról, vagy árverés alkalmazásáról döntsön.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja a jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási joguk fennállását és elérhetőségeiket a pályázat benyújtási határidejéig jelentsék be a felszámolónál annak érdekében, hogy a nyertes ajánlat az elővásárlási jogosultakkal közölhető legyen. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.
A felszámoló felhívja a Cstv. 49/C §- ában meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés szerint. A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során a pályázati határidő lejártáig tehetik meg. A felszámoló a jogosultságok ellenőrzését követően, a végleges vételár ismeretében nyilatkozat tételre szólítja fel a jogosultakat. A jogosultak az elővásárlási szándékukat a felhívás kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg.
17/2014 (II.3.) Kormányrendeletet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:
jelen közlemény a meghirdetett vagyonelem első hirdetése (a minimál ár a becsérték 100%-a).
A 237/ 2009. (X.20.) Korm. r. 2. § (2) bek. szerinti értékesítési tájékoztatásnak Felszámoló eleget tett. Felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását.
A legmagasabb vételár az elsődleges értékesítési szempont.
A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról.
A hirdetményben közzétett minimálár alatti vételi ajánlat a felszámoló részéről nem elfogadható.
A pályázattal kapcsolatosan a pályázónál felmerülő költségek – a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terhelik, ideértve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1991643/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P1991643#tenderfuzet

Licitnapló

2020. 09. 16. | 13:43 || A pályázat érvénytelenítve lett.

2020. 08. 23. | 16:00 || A pályázat véget ért.

2020. 08. 08. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P1991643F5 kommentje:

  A felszámoló nem rendelkezik az ingatlan birtokjogával! A kiírt pályázat valótlan tartalmú és megtévesztő.

 • || P1991643F5 kommentje:

  Van elővásárlási jogra jogosult!

 • || P1991643F4 kommentje:

  További kérdésem, hogy van-e elővásárlásra jogosult?

 • || P1991643F4 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Hányan és milyen jogcímen laknak az ingatlanban?

 • || P1991643F3 kommentje:

  88018 a helyes helyrajzi szám, mely Budapest XV. Pozsonyi u. 49. szám alatti ingatlant jelöli. Nagyfüged tévesen lett feltűntetve, de erre már Önük is rájöttek. Személyes megtekintésre a kiírásban megjelölt módon é időben van lehetőség. NÉZZEN BELE A KIADVÁNYBA!

 • || P1991643F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! A meghirdetett ingatlan természetben hol található? Tisztelettel: Pályázó

 • || P1991643F1 kommentje:

  Budapesti vagy nagyfügedi az ingatlan? A melléklet szerint nagyfügedi hrsz. 88018 ingatlant hirdetik, a pályázat fő oldala szerint pedig Budapest XV kerületi ingatlant, arról viszont se cím, se helyrajzi szám. Beazonosítható, egyértelmű hirdetést kérünk!