Eredménytelenítés ideje
2020. 10. 17. 14:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2020. 10. 17. 14:00

Ismertető

Szeged-Szőreg 02612/4 hrsz-ú major és 02612/14 hrsz-ú út

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Szeged I. ker. Szőreg külterület 02612/4 hrsz-ú, kivett művelési ágú, kivett major megnevezésű ingatlan 31304/35195 tulajdoni illetősége, amely megfelel 3 ha 284 m2 földterületnek, valamint a rajta lévő 5 db tárolóhely (raktár, hűtő, fóliaház, stb.) célú felépítménynek, a bennük lévő ingóságokkal együtt. A felépítmények alapterülete 8852 m2. Az előbbi ingatlanhoz hozzátartozik a közútról a bejutást biztosító Szeged I. ker. Szőreg külterület 02312/14 hrsz-ú, 446 m2 nagyságú, kivett művelési ágú, kivett út megnevezésű ingatlan a bejáratnál lévő portai épületekkel.

Pályázat kezdete
2020. 10. 02. | 14:00
Pályázat vége
2020. 10. 17. | 14:00
Ügyszám
15.Fpk.96
Becsérték220 000 000 Ft
Minimálár220 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
HELP Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
9700 Szombathely, Kiskar utca 1.
Cégjegyzékszám
18-09-000505

Adós adatai

Cégnév
Szőregi Virág Dísznövény Általános Fogyasztási Értékesítő és Beszerző Szövetkezet„f.a.”
Székhely
6771 Szeged-Szőreg, Hősök tere 5.
Cégjegyzékszám
06-02-000088

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 15.Fpk.96 ügyszámú nyilvános pályázat, a HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) felszámoló által a Szőregi Virág Dísznövény ÁFÉSZ „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-02-000088, székhely: 6771 Szeged-Szőreg, Hősök tere 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az értékesítési eljárás eredménytelenségére tekintettel az értékesítő intézkedik ismételt nyilvános pályázati felhívás megjelentetéséről.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 15.Fpk.96 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. október 17. 14 óra 00 perckor, a HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) felszámoló által a Szőregi Virág Dísznövény ÁFÉSZ „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 06-02-000088, székhely: 6771 Szeged-Szőreg, Hősök tere 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 15.Fpk.96 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. október 2. 14 óra 00 perckor, a HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) felszámoló által a Szőregi Virág Dísznövény ÁFÉSZ „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-02-000088, székhely: 6771 Szeged-Szőreg, Hősök tere 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2005154.

Pályázati Hirdetmény

A(z) HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.), mint a(z) Szőregi Virág Dísznövény ÁFÉSZ „f.a” (cégjegyzékszám: 06-02-000088, székhely: 6771 Szeged-Szőreg, Hősök tere 5.) Szegedi Törvényszék 15.Fpk.96/2019/14.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. szeptember 17. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2005154
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. október 2. 14 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. október 17. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 6 800 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a vagyonelemeknél meghatározott ajánlati biztosíték (bánatpénz) összegét kell megfizetni, legkésőbb a pályázat benyújtásának időpontjáig a Szőregi Virág Dísznövény ÁFÉSZ fa. ERSTE Bank Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-35610690 számú bankszámlájára történő átutalással, "Szőregi ÁFÉSZ fa. pályázat ajánlati biztosíték" közleménnyel. Az ajánlati biztosítékfizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó befizetett bánatpénze a vételárba beszámít, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja, kamat nélkül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Szeged I. ker. Szőreg külterület 02612/4 hrsz-ú, kivett művelési ágú, kivett major megnevezésű ingatlan 31304/35195 tulajdoni illetősége, amely megfelel 3 ha 284 m2 földterületnek, valamint a rajta lévő 5 db tárolóhely (raktár, hűtő, fóliaház, stb.) célú felépítménynek, a bennük lévő ingóságokkal együtt. A felépítmények alapterülete 8852 m2.
Az előbbi ingatlanhoz hozzátartozik a közútról a bejutást biztosító Szeged I. ker. Szőreg külterület 02312/14 hrsz-ú, 446 m2 nagyságú, kivett művelési ágú, kivett út megnevezésű ingatlan a bejáratnál lévő portai épületekkel.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 220 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 220 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett major

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
32 840 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
31304/35195

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szeged I. Ker. Szőreg
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
02612/4
Ingatlan postai címe:
6771 Szeged I. Ker. Szőreg, Szerb utca 234.
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
kivett major
Területnagyság:
32 840 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett major
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
Átjárási szolgalmi jog: Szeged 02612/12 hrsz-t illető, Szeged 02612/14 hrsz-t illető; Földhasználati jog: Szeged 02612/14/A hrsz-t illető

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SZŐREGI VIRÁG-DÍSZNÖVÉNY ÁFÉSZ FA. 6771 SZEGED I. KER. SZŐREG, HŐSÖK TERE 5.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. Önálló szöveges bejegyzés Szeged M.Vár. Tan. VB. Hiv. Ép. és Közl. O. 1528/1990 sz.-ú hat. alapján, az ingatlanra megépülő iroda épületre az ideiglenes jelleg áll fenn. A mindenkori használó köteles az építési hatóság felszólítására kártalanítási igény nélkül lebontani és a helyét eredeti állapotra visszaállítani.16. Víz- és csatornavezeték szolgalmi jog 147 m2 területre - DESZK Község Önkormányzata17. Használat joga, érintett terület 27 m2 - NKM Áramhálózati Kft.18. Vezetékjog, érintett terület 348 m2 - NKM Áramhálózati Kft.19. Vezetékjog, érintett terület 1188 m2 - NKM Áramhálózati Kft.23. Önálló szöveges bejegyzés önálló ingatlanná történő alakítás a Szeged I. kerület Szőreg külterület 02612/4/A hrsz-ú ingatlan vonatkozásában az E-08/2019. számú változási vázrajz alapján.24. Keretbiztosítéki jelzálogjog 123.000.000 Ft erejéig - MKB BANK Nyrt.25. Jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról történő lemondás (első ranghelyi jelzálogjog) - MKB BANK Nyrt.26. Keretbiztosítéki jelzálogjog 30.000.000 Ft erejéig - MKB BANK Nyrt.27. Elidegenítési és terhelési tilalom a bejegyzett jelzálogjog biztosítására - MKB BANK Nyrt.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett út

Típus:
kivett út
Területe:
446 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szeged I. ker. Szőreg
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
02612/14
Ingatlan postai címe:
6771 Szeged I. ker. Szőreg, Szerb utca
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
kivett út
Területnagyság:
446 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett út
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
Szeged I.ker. Szőreg 02612/12 hrsz-t illető Átjárási és úthasználati szolgalmi jog, a Szeged I. ker. Szőreg 02612/14 hrsz teljes területére, az okiratban foglalt tartalommal. Szeged I.ker. 02612/4 hrsz-t illető Átjárási és úthasználati szolgalmi jog.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SZŐREGI VIRÁG-DÍSZNÖVÉNY ÁFÉSZ FA.6771 SZEGED I. KER. SZŐREGHŐSÖK TERE 5.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Keretbiztosítéki jelzálogjog 123.000.000 Ft erejéig - MKB BANK Nyrt.Jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról történő lemondás (Első ranghelyi jelzálogjog) - MKB BANK Nyrt.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelem megtekinthető munkaidőben az EÉR online felületén történő előzetes bejelentkezést követően (Kérdések és válaszok menüpont segítségével).

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés ÁFA mentes.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: a legmagasabb ajánlati ár alapján történik a kiválasztás.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül banki utalással történik, részletfizetésre nincs lehetőség. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat alapfeltételei: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, gazdasági társaság, jogi személy, jogi személyiséggel rendelkező szervezet vehet részt. A pályázatnak tartalmaznia kell: - gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: egy hónapnál nem régebbi, hiteles cégkivonat, cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő, képviselő aláírási címpéldánya; - magánszemély pályázó esetében: név, állampolgárság, születési név, anyja neve, lakcím, levelezési címe, születési hely, idő, személyazonosító okmány neve és száma, adóazonosító jel, esetleges általános forgalmi adó alanyiság, kizárólag a pályázó által használt elektronikus elérhetősége: e-mail címe; - Külföldi pályázó esetén a pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak továbbá tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakra vonatkozóan: - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - a pályázati árat, amelyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet. Az értékesítésre kerülő ingatlanért és annak egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos költségek (pl. földhivatali költségtérítés, ügyvédi díj) és vagyonátruházási illeték a pályázót (vevőt) terheli. A felszámoló tudomása szerint az ingatlan környezeti kárral, illetve környezeti teherrel nem érintett, azonban a később felmerülő (megismerendő) és az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet és az azzal járó költségeket is a vevő viseli. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja. A Cstv. 49/A.§ (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között online ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról, annak kezdő és záró időpontjáról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában, vagy ha az ajánlott vételár nem éri el a minimálárat eredménytelenné nyilvánítható. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet – a pályázatbontástól számított 20 napon belül – a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják, továbbá elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során a pályázati határidő lejártáig tehetik meg, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében 10 napon belül nyilatkozhatnak vételi szándékukról.

Az értékesítési hirdetmény tervezetéről az arra jogosultak értesítése a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint megtörtént.

A vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban első alkalommal történő értékesítésére kerül sor.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2005154/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 10. 17. | 14:00 || A pályázat véget ért.

2020. 10. 02. | 14:00 || A pályázat megkezdődött.