Eredménytelenítés ideje
2020. 10. 18. 16:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2020. 10. 18. 16:00

Ismertető

Hangonyi építési telkek (7db) egyben eladóak

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

A felszámoló adós tulajdonában lévő Hangony településen található ingatlanokat (7 db) kívánja vagyonösszességként meghirdetni. A Hangony 664/2, 664/3, 664/6, 664/7, 664/8, 665/10, 665/11 hrsz-ú ingatlanok együtt kerülnek meghirdetésre és értékesítésre, az ingatlanokra csak együttesen nyújtható be pályázat, de az ajánlati árakat hrsz-onként is meg kell adnia a pályázónak. A tárgyalt ingatlanok (telkek) a község központjához közel, de egy beépítettlen, jelenleg névtelen utca két oldalán helyezkednek el. Ennek megfelelően 2 db telek (664/2,664/3), valamint a másik oldalon 5 db telek (665/6, 665/7, 665/8, valamint a 665/10,665/11) szomszédosok. A telkek közmű nélküliek, körbe kerítve nincsenek, elhanyagolt, gondozatlan állapotúak. A határoló utak burkolatlan földutak. Az egyes hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó részletes adatok a tételeknél külön-külön megtalálható.

Pályázat kezdete
2020. 10. 02. | 09:00
Pályázat vége
2020. 10. 18. | 16:00
Ügyszám
8.Fpk.110
Becsérték1 935 000 Ft
Minimálár1 935 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Absolut Reorg Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1074 Budapest, Dohány utca 14.
Cégjegyzékszám
01-10-047615

Adós adatai

Cégnév
FA-FIRMA Fafeldolgozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
3600 Ózd, Somsályfő telep 1.
Cégjegyzékszám
05 09 005039

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 8.Fpk.110 ügyszámú nyilvános pályázat, a Absolut Reorg Zrt (cégjegyzékszám: 01-10-047615, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 14., levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 14.) felszámoló által a FA-FIRMA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 005039, székhely: 3600 Ózd, Somsályfő telep 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett egyetlen pályázat sem, így a felszámoló újabb pályázatot ír ki - az irányár csökkentése mellett - a vagyontárgyak értékesítése érdekében.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.110 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. október 18. 16 óra 00 perckor, a Absolut Reorg Zrt (cégjegyzékszám: 01-10-047615, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 14., levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 14.) felszámoló által a FA-FIRMA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05 09 005039, székhely: 3600 Ózd, Somsályfő telep 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.110 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. október 2. 09 óra 00 perckor, a Absolut Reorg Zrt (cégjegyzékszám: 01-10-047615, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 14., levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 14.) felszámoló által a FA-FIRMA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 005039, székhely: 3600 Ózd, Somsályfő telep 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2008042.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Absolut Reorg Zrt (cégjegyzékszám: 01-10-047615, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 14., levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 14.), mint a(z) FA-FIRMA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05 09 005039, székhely: 3600 Ózd, Somsályfő telep 1.) Miskolci Törvényszék 8.Fpk.110/2019/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. szeptember 17. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2008042
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. október 2. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. október 18. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 96 750 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetését kizárólag átutalás útján lehet teljesíteni a felszámoló szervezet, az Absolut Reorg Zrt. OBERBANK AG Magyarországi Fióktelepénél vezetett 18400010-10000513-10110409 számú számlájára "Fa-Firma f.a. pályázati biztosíték" megnevezéssel legkésőbb 2020.10.18. határidővel történő jóváírással.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő részére nem kamatozik, a nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlattól visszalép. A felszámoló tájékoztatja az érdeklődőket, hogy vesztes pályázat esetén az ajánlati biztosíték teljes összege visszajár.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A felszámoló adós tulajdonában lévő Hangony településen található ingatlanokat (7 db) kívánja vagyonösszességként meghirdetni. A Hangony 664/2, 664/3, 664/6, 664/7, 664/8, 665/10, 665/11 hrsz-ú ingatlanok együtt kerülnek meghirdetésre és értékesítésre, az ingatlanokra csak együttesen nyújtható be pályázat, de az ajánlati árakat hrsz-onként is meg kell adnia a pályázónak. A tárgyalt ingatlanok (telkek) a község központjához közel, de egy beépítettlen, jelenleg névtelen utca két oldalán helyezkednek el. Ennek megfelelően 2 db telek (664/2,664/3), valamint a másik oldalon 5 db telek (665/6, 665/7, 665/8, valamint a 665/10,665/11) szomszédosok. A telkek közmű nélküliek, körbe kerítve nincsenek, elhanyagolt, gondozatlan állapotúak. A határoló utak burkolatlan földutak.
Az egyes hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó részletes adatok a tételeknél külön-külön megtalálható.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 935 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 935 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
1 018 m²
Állapota:
elhanyagolt
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
320 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Hangony
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
664/2
Ingatlan postai címe:
3626 Hangony, hrsz. 664/2
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
1 018 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog 4 170 665 Ft és járulékai erejéig a Magyar Állam javára. Végrehajtási jog 6 831 935 Ft és járulékai erejéig a Magyar Állam javára.

Ingatlan állapota: elhanyagolt

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
1 018 m²
Állapota:
elhanyagolt
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
320 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Hangony
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
664/3
Ingatlan postai címe:
3626 Hangony, hrsz. 664/3
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
1 018 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog 4 170 665 Ft és járulékai erejéig a Magyar Állam javára. Végrehajtási jog 6 831 935 Ft és járulékai erejéig a Magyar Állam javára.

Ingatlan állapota: elhanyagolt

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
900 m²
Állapota:
elhanyagolt
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
285 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Hangony
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
665/6
Ingatlan postai címe:
3626 Hangony, hrsz. 665/6
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
900 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog 4 170 665 Ft és járulékai erejéig a Magyar Állam javára. Végrehajtási jog 6 831 935 Ft és járulékai erejéig a Magyar Állam javára.

Ingatlan állapota: elhanyagolt

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
902 m²
Állapota:
elhanyagolt
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
285 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Hangony
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
665/7
Ingatlan postai címe:
3626 Hangony, hrsz. 665/7
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
902 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog 4 170 665 Ft és járulékai erejéig a Magyar Állam javára. Végrehajtási jog 6 831 935 Ft és járulékai erejéig a Magyar Állam javára.

Ingatlan állapota: elhanyagolt

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
902 m²
Állapota:
elhanyagolt
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
285 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Hangony
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
665/8
Ingatlan postai címe:
3626 Hangony, hrsz. 665/8
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
902 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog 4 170 665 Ft és járulékai erejéig a Magyar Állam javára. Végrehajtási jog 6 831 935 Ft és járulékai erejéig a Magyar Állam javára.

Ingatlan állapota: elhanyagolt

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
1 412 m²
Állapota:
elhanyagolt
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
440 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Hangony
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
665/10
Ingatlan postai címe:
3626 Hangony, hrsz. 665/10
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
1 412 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Vezetékjog az ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft. javára, VMM-189/2010 engedély számú (7581) OZDE-Domaháza 20 kV-os vezeték az ingatlan területéből 90 m2-t érint.Végrehajtási jog 4 170 665 Ft és járulékai erejéig a Magyar Állam javára. Végrehajtási jog 6 831 935 Ft és járulékai erejéig a Magyar Állam javára.

Ingatlan állapota: elhanyagolt

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
1 412 m²
Állapota:
elhanyagolt
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
440 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Hangony
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
665/11
Ingatlan postai címe:
3626 Hangony, hrsz. 665/11
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
1 412 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Vezetékjog az ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft. javára, VMM-189/2010 engedély számú (7581) OZDE-Domaháza 20 kV-os vezeték az ingatlan területéből 169 m2-t érint.Végrehajtási jog 4 170 665 Ft és járulékai erejéig a Magyar Állam javára. Végrehajtási jog 6 831 935 Ft és járulékai erejéig a Magyar Állam javára.

Ingatlan állapota: elhanyagolt

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok nincsenek körbe kerítve, így azok előzetes bejelentkezés nélkül bármikor megtekinthetők.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az áfa fizetési kötelezettség az áfa tv. 86. § alapján kerül megállapításra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényesen benyújtott pályázatok közül a nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a pályázati kiírásban szereplő összes feltételt teljesíti. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról az érdekelteket.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat kizárólag egy összegben, átutalással lehet teljesíteni a szerződéskötéstől számított 30 napon belül. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik a fentieknél kedvezőbb fizetési határidővel vállalnak teljesíteni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbaadásra a teljes vételár megfizetését követő 10 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolnia annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződése elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek ügyvédi munkadíja a vételár 1,5 %-a + ÁFA, de legalább 100.000,- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő viseli. A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat, vagy árverés kiírásáról döntsön.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A 237/2009.(X.20.) kormány rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént. Az eljárásban az ingatlanok első alkalommal kerülnek meghirdetésre. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait, cég esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, a vételár egyértelmű megjelölését, a vállalt fizetési határidőt, amely nem lehet több, mint a szerződéskötéstől számított 30 nap, minimum 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá vevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem áll tulajdonszerzési korlátozás alatt. A pályázatban szereplő vagyoni elemekért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, az a pályázó által megtekintett állapotban kerül értékesítésre. A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy - a felszámoló által nem ismert elővásárlásra jogosultak - erre vonatkozó szándékukat a felszámoló felé írásban bejelentik a pályázat benyújtásának határidejéig.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2008042/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 10. 18. | 16:00 || A pályázat véget ért.

2020. 10. 02. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.