Becsérték
687 500 Ft
Benyújtom a pályázatom
A pályázat véget ér: 3 nap, 14 óra és 51:58

Ismertető

Üzletrész

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az adós társaság az ING-TERV Kft.-ban (Adószám: 12245679-2-41, Cgszám: 01-09-686499) 40,82 %-os üzletrésze

Pályázat kezdete
2020. 09. 19. | 08:00
Pályázat vége
2020. 10. 05. | 11:00
Ügyszám
31. Fpk. 799
Megnézem az előző kiírást
Becsérték687 500 Ft
Minimálár343 750 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1 em.
Cégjegyzékszám
01-10-041640

Adós adatai

Cégnév
TÖLGYERDŐ Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Vagyonhasznosító Kft.„f.a.”
Székhely
1135 Budapest, Országbíró utca 61..
Cégjegyzékszám
01-09-269895

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 31. Fpk. 799 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. szeptember 19. 08 óra 00 perckor, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1 em., levelezési cím: 1581 Budapest, hrsz. Pf.: 108) felszámoló által a TÖLGYERDŐ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-269895, székhely: 1135 Budapest, Országbíró utca 61..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2010737.

Pályázati Hirdetmény

A(z) KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1 em., levelezési cím: 1581 Budapest, hrsz. Pf.: 108), mint a(z) TÖLGYERDŐ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-269895, székhely: 1135 Budapest, Országbíró utca 61..) Fővárosi Törvényszék 31. Fpk. 799/2018/22.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. szeptember 3. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2010737
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. szeptember 19. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. október 5. 11 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 17 188 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtásáig a felszámoló szervezet KERSZI Zrt. erre a célra elkülönített a K and H Bank Nyrt. vezetett 10200964-20213431-00000000 számú számlájára kell megfizetni TÖLGYERDŐ Kft. fa megjelöléssel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázat esetében az ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, a többi pályázó részére visszafizetésre kerül.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós társaság az ING-TERV Kft.-ban (Adószám: 12245679-2-41, Cgszám: 01-09-686499) 40,82 %-os üzletrésze

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 687 500 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 343 750 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész

Cég neve:
ING-TERV Kft.
Cégjegyzékszáma:
01-09-686499
Cég főtevékenysége:
TEÁOR 68 Ingatlanügyletek
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad:
Kisebbségi tulajdon 40,82 %
Tehermentes:
nem NAV foglalás
Szavazati jog:
7,9%
Pótbefizetési kötelezettség:
nincs tudomásunk róla
Becsérték:
687 500 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésére önállóan lehetőség van a nyilvános cégjegyzéki adatokból.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ÁFA megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény alapján történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A megajánlott legmagasabb vételár alapján kerül elbírálásra a pályázat.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat 15 napon belül megkötendő adásvételi szerződésben meghatározottak szerint átutalással, maximum 15 napon belül megfizetni. Ha ezt a vevő elmulasztja, az ajánlati biztosíték összegét elveszti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: 15 nap. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokba és tulajdonba adására a teljes vételárnak a szerződés szerinti megfizetése esetén kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a pénzügyi biztosítékokat és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével , üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet. és a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A megvásárlásra felkínált vagyonra az adós nevében a pályázat kiírója kellékszavatosságot nem vállal.
Az irányár az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. Az ÁFA megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény alapján történik.
Jelen pályázat az ingóság hatodik értékesítési hirdetménye, mely a hitelezőkkel egyeztetve kerül közzétéve.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2010737/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 09. 19. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok