Eredménytelenítés ideje
2020. 10. 17. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2020. 10. 17. 12:00

Ismertető

Üzlethelység

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az alábbi adatok a tulajdoni lap I. részében vannak feltüntetve: Építmény megnevezése Terület m2 Becsérték Ft Nettó Ajánlati Biz-tosíték Ft Nettó A Cstv.49/A.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti minimálár Ft Nettó 1. BÉKÉSCSABA Belterület, 9090/A/10 helyrajzi szám, 5600 Békéscsaba, Oros-házi út 17/10, üzlethelység 799/10000 eszmei hányad, tulajdonosi forma társa-sági, Társasház Az önálló ingatlanhoz tartoznak az alapí-tó okiratban meghatározott helyiségek 28 6.000.000,- 300.000,- 6.000.000,- 1. Zálogjog: 380.000,-Ft, azaz háromszáznyolcvanezer Ft illetékhátralék és járulékai erejéig Jogosult: név: APEH DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ Illetékügyekben eljáró Békés Megyei Egysége cím: 5600 Békéscsaba, Dózsa György utca 2.

Pályázat kezdete
2020. 10. 02. | 12:00
Pályázat vége
2020. 10. 17. | 12:00
Ügyszám
5.Fpk.85
Becsérték6 000 000 Ft
Minimálár6 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
DÉLPRODUKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
6726 Szeged, Petrozsényi utca 16. 4 ép.
Cégjegyzékszám
06-09-001253

Adós adatai

Cégnév
LAKKA HILLO Disznövénytermesztő és Értékesítő Kft.„f.a.”
Székhely
5600 Békéscsaba, Kossuth utca 1. A ép.
Cégjegyzékszám
0409001504

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.85 ügyszámú nyilvános pályázat, a DÉLPRODUKT Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca 16. 4 ép., levelezési cím: 6722 Szeged, Attila utca 11.) felszámoló által a LAKKA HILLO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0409001504, székhely: 5600 Békéscsaba, Kossuth utca 1. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.85 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. október 17. 12 óra 00 perckor, a DÉLPRODUKT Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca 16. 4 ép., levelezési cím: 6722 Szeged, Attila utca 11.) felszámoló által a LAKKA HILLO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0409001504, székhely: 5600 Békéscsaba, Kossuth utca 1. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.85 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. október 2. 12 óra 00 perckor, a DÉLPRODUKT Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca 16. 4 ép., levelezési cím: 6722 Szeged, Attila utca 11.) felszámoló által a LAKKA HILLO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0409001504, székhely: 5600 Békéscsaba, Kossuth utca 1. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2029703.

Pályázati Hirdetmény

A(z) DÉLPRODUKT Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6726 Szeged, Petrozsényi utca 16. 4 ép., levelezési cím: 6722 Szeged, Attila utca 11.), mint a(z) LAKKA HILLO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0409001504, székhely: 5600 Békéscsaba, Kossuth utca 1. A ép.) GYULAI TÖRVÉNYSZÉK 5.Fpk.85/2020/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. szeptember 17. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2029703
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. október 2. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. október 17. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 300 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: . A vételi szándék bizonyítására a megpályázott vagyonelem irányárának 5, illetve 3 %-ának megfelelő ajánlati biztosítákot kell fizetni. A megjelölt ajánlati biztosíték a pályázat benyújtásának határidejéig a Délprodukt Kft. K & H Bank Zrt.-nél vezetett 10401268-50495655-52501004 sz. számlájára (közlemény rovatba: LAKKA HILLO Kft.. „f.a.” ajánlati biztosítékot), vagy a Délprodukt Kft. pénztárába készpénzben kell befizetni. A ajánlati biztosítékra a Cstv.,valamint a 237/2009.(X.20.) Korm. rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, míg a többi pályázó ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb 8 napon belül vissza kell fizetni.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: 4. A vételi szándék bizonyítására a megpályázott vagyonelem irányárának 5, illetve 3 %-ának megfelelő ajánlati biztosítákot kell fizetni. A megjelölt ajánlati biztosíték a pályázat benyújtásának határidejéig a Délprodukt Kft. K & H Bank Zrt.-nél vezetett 10401268-50495655-52501004 sz. számlájára (közlemény rovatba: LAKKA HILLO Kft.. „f.a.” ajánlati biztosítékot), vagy a Délprodukt Kft. pénztárába készpénzben kell befizetni. A ajánlati biztosítékra a Cstv.,valamint a 237/2009.(X.20.) Korm. rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, míg a többi pályázó ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb 8 napon belül vissza kell fizetni.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az alábbi adatok a tulajdoni lap I. részében vannak feltüntetve:
Építmény megnevezése Terület m2 Becsérték
Ft
Nettó Ajánlati Biz-tosíték
Ft
Nettó A Cstv.49/A.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti minimálár
Ft
Nettó
1. BÉKÉSCSABA Belterület, 9090/A/10 helyrajzi szám, 5600 Békéscsaba, Oros-házi út 17/10, üzlethelység 799/10000 eszmei hányad, tulajdonosi forma társa-sági,
Társasház
Az önálló ingatlanhoz tartoznak az alapí-tó okiratban meghatározott helyiségek

28 6.000.000,- 300.000,-


6.000.000,-
1. Zálogjog: 380.000,-Ft, azaz háromszáznyolcvanezer Ft illetékhátralék és járulékai erejéig
Jogosult:
név: APEH DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ Illetékügyekben eljáró Békés Megyei Egysége
cím: 5600 Békéscsaba, Dózsa György utca 2.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 6 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 6 000 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üzlethelyiség

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
28 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
28 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Üzlethelyiség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésével kapcsolatos időpontot a felszámolóval telefonon lehet egyeztetni a 06-62-426-375 telefonszámon a 237/2009.(X.20.) Korm. rendelet 3.§ (3.) szerint munkanapokon de.10.00 órától- du. 13.00 óráig.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés mentes az ÁFA fizetési kötelezettsége alól !

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosíték vonatkozólag, mely a vételárba beleszámít. A felszámoló a befizetett ajánlati biztosítékot a sikertelenül pályázónak a kihirdetést követő 8 napon belül visszafizeti, és kamatot nem fizet.

Vételár megfizetésének módja, határideje: a fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül készpénzben vagy banki átutalással a vételárat megfizeti, részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: - minimum 60 napos szerződéskötési kötelezettség vállalása,

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével, üzenet útján értékesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.Az értékesítésről szóló jegyzőkönyvet – pályázatbontástól számított 20 napon belül- a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékesítésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága. A pályázat alapfeltételei: 1. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, társaság vehet részt. 2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. 3. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: -a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, -az ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF),- a pályázó elfogadó nyilatkozata, hogy az adás-vételi szerződés elkészítését a felszámoló által kijelölt ügyvéd végzi, - a fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül készpénzben vagy banki átutalással a vételárat megfizeti, részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít. - egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy esetén - minimum 60 napos szerződéskötési kötelezettség vállalása, - kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2029703/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 10. 17. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2020. 10. 02. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.