A nyertes ár
850 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért: 2020. 10. 18. 12:00

Ismertető

Kft 100%-os üzletrésze

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Kft 100%-os üzletrésze

Pályázat kezdete
2020. 10. 03. | 12:00
Pályázat vége
2020. 10. 18. | 12:00
Ügyszám
48.Fpk.465
Megnézem az előző kiírást
Becsérték850 000 Ft
Minimálár850 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ABSOLVENTUM Reorganizációs tanácsadó, Vagyonfelügyelő és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1020 Budapest, Ady Endre utca 19.
Cégjegyzékszám
01-09-463743

Adós adatai

Cégnév
HACIENDA INVEST Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
1074 Budapest, Dohány utca 84..
Cégjegyzékszám
01 09 685529

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 48.Fpk.465 ügyszámú nyilvános pályázat, a Absolventum Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-463743, székhely: 1020 Budapest, Ady Endre utca 19., levelezési cím: 3501 Miskolc, hrsz. Pf.: 605) felszámoló által a HACIENDA INVEST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 685529, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 84..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 850 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P2029835F1
Szerződéskötés dátuma: Az üzletrész átruházásáról szóló szerződéssel kapcsolatos dokumentumok aláírására az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül kerül sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 48.Fpk.465 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. október 18. 12 óra 00 perckor, a Absolventum Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-463743, székhely: 1020 Budapest, Ady Endre utca 19., levelezési cím: 3501 Miskolc, hrsz. Pf.: 605) felszámoló által a HACIENDA INVEST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 685529, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 84..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 48.Fpk.465 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. október 3. 12 óra 00 perckor, a Absolventum Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-463743, székhely: 1020 Budapest, Ady Endre utca 19., levelezési cím: 3501 Miskolc, hrsz. Pf.: 605) felszámoló által a HACIENDA INVEST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 685529, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 84..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2029835.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Absolventum Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-463743, székhely: 1020 Budapest, Ady Endre utca 19., levelezési cím: 3501 Miskolc, hrsz. Pf.: 605), mint a(z) HACIENDA INVEST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 685529, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 84..) Fővárosi Törvényszék 48.Fpk.465/2020. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. szeptember 17. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2029835
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. október 3. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. október 18. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 42 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázaton való részvétel feltétele a bánatpénz átutalása vagy befizetése a felszámoló ABSOLVENTUM Kft. „fa” MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10654883-49020022 számú elkülönített számlájára „HACIENDA bánatpénz” megjelöléssel, legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg. A befizetés megtörténtét a pályázónak a banki visszaigazolás EÉR felületre történő feltöltésével igazolnia kell, annak hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A befizetés nyertes pályázó esetén foglalóként működik, és a vételárba beszámít.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az eredménytelen pályázók részére a felszámoló a befizetett bánatpénz összegét az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül kamat nélkül, a pályázó által megjelölt bankszámlaszámra visszautalja. Az eredményes pályázó általa befizetett bánatpénz a vételárba beszámít.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Kft 100%-os üzletrésze

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 850 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 850 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész

Cég neve:
Gargitella Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Kft.
Cégjegyzékszáma:
01-09-193290
Cég főtevékenysége:
TEÁOR 55-56 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad:
Kizárólagos tulajdon
Tehermentes:
igen
Becsérték:
850 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítendő üzletrésszel kapcsolatos adatokat a nyilvános cégnyilvántartás tartalmazza, az mindenki által szabadon megtekinthető, megismerhető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az üzletrész értékesítése ÁFA mentesen történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az eredmény kihirdetésére a pályázat lezárását követő 15 munkanapon belül kerül sor.A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapításáról vagy pedig érvénytelenné, illetőleg eredménytelenné nyilvánításáról közleményt tesz közzé az EÉR internetes felületén. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Részletfizetési lehetőség nincs. A vételárat bankszámlára történő átutalással vagy befizetéssel lehet kiegyenlíteni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az üzletrész átruházásáról szóló szerződéssel kapcsolatos dokumentumok aláírására az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az üzletrész átruházással együtt járó cégjogi eljárás lebonyolítása a vevő feladata és költsége, erre vonatkozóan az eladó semmilyen kötelezettséget nem vállal.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat résztvevői elfogadják - tekintettel arra, hogy a vagyontárgyat megismerhetik -, hogy az eladó a vagyontárgyra a kellékszavatosságot kizárja, azt a vevő a pályázaton történő részvétellel tudomásul veszi.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Társas��gok esetén a pályázathoz csatolni kell a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a pályázó képviselőjének hiteles aláírási címpéldányát, mert ez feltétele a pályázat érvényességének.
A pályázatban meg kell jelölni a vételárat, a fizetés határidejét (mely nem lehet hosszabb, mint az ajánlati kötöttség ideje).
A beérkezési határidő jogvesztő.
A pályázaton nem vehetnek részt az 1991. évi XLIX. tv. 49.§ (3) bekezdésben nevesítettek.
Ajánlati kötöttség ideje 45 nap.
Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy az ajánlatát az elektronikus ártárgyaláson kívül módosítja, úgy a nyertes pályázó a befizetett bánatpénzt elveszíti. Nem jár vissza a bánatpénz a nyertes pályázónak, ha a 45 napos ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonja.
A pályázónak az EÉR-ben nyilatkoznia kell annak elfogadásáról, hogy az üzletrész átruházási szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd készíti, mely költségét a vevő viseli (ügyvédi munkadíj 20.000 Ft). Az üzletrész átruházással együtt járó cégjogi eljárás lebonyolítása a vevő feladata és költsége, erre vonatkozóan az eladó semmilyen kötelezettséget nem vállal.

A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén a felszámoló az EÉR felületén keresztül nyilvános ártárgyalást tart.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, és új értékesítési hirdetményt írjon ki.
Felszámoló tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a nyertes pályázó a teljes vételár megfizetésén felül a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) b) pontja szerint a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot köteles megfizetni az EÉR működtetője részére.


A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2029835/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 10. 18. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2020. 10. 03. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.