Legmagasabb ajánlat
Érvénytelenítés ideje
2020. 10. 07. 18:18
Érvénytelen pályázat: az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, vagy nem biztosították a titkosítást, illetve a titkosítás sérült . További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve: 2020. 10. 07. 18:18

Ismertető

oldtimer gépkocsi

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

OT 1134 frsz.-ú Mercedes 230 SL személygépkocsi Tipus.: Mercedes kategória: személygépjármű Gyártmány: 230 SL Gyártás idő: 1965 Hengerűrtartalom: 2290 cm3 Teljestmény: 110 kW Üzemanyag: benzin Váltó: automata Állapot: részben üzemképes, muzeális jellegű A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem. Az ingóság nettó becsértéke (irányára): 20 400 000.-Ft Ajánlati biztosíték: 612 000.-Ft Nettó minimálár: 20 400 000.- Ft

Pályázat kezdete
2020. 10. 12. | 09:00
Pályázat vége
2020. 11. 02. | 12:00
Ügyszám
56.Fpk.01-15-001904
Becsérték20 400 000 Ft
Minimálár20 400 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
WIND UP Felszámoló és Válságkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15
Cégjegyzékszám
01-10-047591

Adós adatai

Cégnév
LEPKE-HÁZ Beruházó és Ingatlanhasznosító Kft. „f.a.”
Székhely
1037 Budapest, Bokor utca 9-11.
Cégjegyzékszám
01-09-945440

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 56.Fpk.01-15-001904 ügyszámú nyilvános pályázat, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a LEPKE-HÁZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-945440, székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 9-11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
A személygépkocsi azonosító adatai (alvázszám, motorszám) a pályázati kiírásból hiányoznak, amire egy érdeklődő hívta fel a felszámoló figyelmét.Ez a hiányosság az érdeklődőkben jogbizonytalanságot okozhat, ami egy ilyen nagy értékű jármű esetében nem elfogadható.

Pályázati Hirdetmény

A(z) WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15), mint a(z) LEPKE-HÁZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-945440, székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 9-11.) Fővárosi Törvényszék 56.Fpk.01-15-001904/2. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. szeptember 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2052473
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. október 12. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. november 2. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 612 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték igazolt megfizetése. A felszámoló az ajánlati biztosítékot akkor tekinti megfizetettnek, ha az a pályázat benyújtásának határidejéig, átutalással a Lepkeház Kft. „fa” MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-13205273-00014901 számú bankszámláján jóváírásra került.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen a pályázati biztosíték visszautalásra került. Eredményes pályázati eljárás esetén a nyertes pályázó által megfizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül.
A többi pályázó részére az ajánlati biztosítékot a felszámoló visszautalja. Az ajánlati biztosítékot. A nyertes pályázó elveszíti, ha az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy az adásvételéi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

OT 1134 frsz.-ú Mercedes 230 SL személygépkocsi
Tipus.: Mercedes
kategória: személygépjármű
Gyártmány: 230 SL
Gyártás idő: 1965
Hengerűrtartalom: 2290 cm3
Teljestmény: 110 kW
Üzemanyag: benzin
Váltó: automata
Állapot: részben üzemképes, muzeális jellegű
A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az ingóság nettó becsértéke (irányára): 20 400 000.-Ft
Ajánlati biztosíték: 612 000.-Ft
Nettó minimálár: 20 400 000.- Ft

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 20 400 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 20 400 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: oldtimer gépkocsi

Típus:
Jármű
Gyártmány:
Mercedes 230 SL
Gyártási idő:
1965.
Állapot:
részben üzemképes, muzeális jellegű
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
20 400 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A gépkocsi megtekinthető. Cegléd, Ipartelepi úton, Oláh Zoltánnal (telefonszám: 06202811688) telefonon előre egyeztetett időpontban

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a személygépkocsi adásvétele az Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 87. § b)-c) pontjai alapján mentes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha az értékesítést megelőzően a termékhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó a 124. és 125. § szerint nem vonható le; vagy az értékesítést megelőzően a termékhez előzetesen felszámított adó kapcsolódott volna, az a 124. § (1) bekezdés d) pontja szerint nem lenne levonható.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: • A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a kiírásban meghatározott feltételeknek nem megfelelő ajánlatot adtak be, ideértve a nettó becsérték (irányár) 100%-át el nem érő ajánlatokat is. • A pályázat nyerteséről a felszámoló a pályázatban megjelölt legmagasabb ajánlati ár alapján dönt. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén az érintett pályázók között második értékesítési fordulót hirdet meg elektronikus (online) ártárgyalás formájában.• A benyújtott pályázat értékesítéséről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés módja: átutalás. Az ingóság esetén a fizetési határidő az adásvételi szerződésben rögzítettek szerint, de maximum a szerződéskötéstől számított 90 nap. A megajánlott vételár összegének tekintetében fedezet igazolás szükséges az ajánlati biztosítékon felüli teljes vételárra, ami lehet elsődlegesen banki garanciavállalás, a pályázó saját bankszámláján elkülönített összegről szóló banki igazolás, ügyvédi vagy banki letéti igazolás, más gazdasági társaság kezesség vállalása, azzal, hogy a kezességet vállaló társaság a fenti okiratokkal vállal kezességet, vagy visszavonhatatlan hitelígérvény. A vevő a vagyonösszességbe tartozó dolgok tulajdonjogát a vagyonösszesség teljes vételárának a megfizetését követően szerezheti meg.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje a pályázat nyertességről szóló értesítés átvételétől számított 30 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbaadás az ingóság esetén teljes vételár megfizetését követően, de legkésőbb attól számított 15 napon belül történik meg. A kocsi elszállítását a vevőnek saját költségén kell biztosítani. Amennyiben az elszállítás határidőn belül nem történik meg, úgy napi 15.000.-Ft tárolási díjat köteles megfizetni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: • A pályázat kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújtható be! Az EÉR elérhetősége: https://eer.gov.hu/• A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.• A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 105 napig fenntartja.• A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait (társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonat és cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldány, elektronikus elérhetősége; magánszemély esetén: név, lakcím, anyja neve, személyazonosító okmányok neve és száma, adóazonosító jele, elektronikus elérhetősége).• A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, és a fizetési feltételek egyértelmű meghatározását.• A pályázónak nyilatkozni kell arról, hogy elfogadja, hogy az adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, akinek a munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + ÁFA, de minimum 50.000.- Ft + ÁFA. A vevő vállalja az adásvétel egyéb költségének megfizetését. • A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a kiírásban meghatározott feltételeknek nem megfelelő ajánlatot adtak be, ideértve a nettó becsérték (irányár) 100%-át el nem érő ajánlatokat is. • A pályázat nyerteséről a felszámoló a pályázatban megjelölt legmagasabb ajánlati ár alapján dönt. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén az érintett pályázók között második értékesítési fordulót hirdet meg elektronikus (online) ártárgyalás formájában.• A benyújtott pályázat értékesítéséről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: • A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen - a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 49.§ (4) bekezdése értelmében és az ott meghatározott kivételtől eltekintve - az adóssal szemben nem élhet beszámítással.

• A pályázat tárgyát képező gépkocsi működtetésének a jogi és műszaki feltételeinek a megismerése és biztosítása a nyertes pályázó feladata, e körben az eladó semmilyen kellék- vagy jogszavatosságot nem vállal, azt ezúton és a megkötendő adásvételi szerződésben is teljes körűen kizárja.

• A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő árajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

• Eladó az ingóság tulajdonjogát az előzőektől eltekintve per-, és igénymentesen adja át, de annak állapotát, használhatóságát nem szavatolja, a kellékszavatosságot kizárja.

• Amennyiben a beérkező pályázatok nem felelnek meg a jelen kiírásban meghatározott és a jogszabályban rögzített feltételeknek, akkor a pályázat érvénytelen.

• Érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánított pályázat esetén a felszámoló megteszi a szükséges intézkedést a megismételt értékesítésre.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2052473/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 10. 07. | 18:18 || A pályázat érvénytelenítve lett.