Legmagasabb ajánlat
Érvénytelenítés ideje
2020. 10. 27. 15:45
Érvénytelen pályázat: az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, vagy nem biztosították a titkosítást, illetve a titkosítás sérült . További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve: 2020. 10. 27. 15:45

Ismertető

szántó

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Ingatlan első nyilvános pályázata Hrsz.: Köveskál külterület 0367/80 Megnevezése: szántó Az ingatlan alapterülete: 2,2360 ha Aranykorona értéke: 16.32 AK Tulajdoni hányad: 10000/22360 Az ingatlan nettó becsértéke: 1.950.000-Ft Ajánlati biztosíték: 58.500-Ft Nettó minimálár: 1.950.000-Ft A hitelezők 237/2009. (X.20) Kormány rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítése, az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével megtörtént.

Pályázat kezdete
2020. 10. 12. | 09:00
Pályázat vége
2020. 11. 02. | 12:00
Ügyszám
6.Vpk.7
Becsérték1 950 000 Ft
Minimálár1 950 000 Ft

Vagyonrendező adatai

Cégnév
WIND UP Felszámoló és Válságkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15
Cégjegyzékszám
01-10-047591

Adós adatai

Cégnév
WAGENHUBER és Társa Szolgáltató Bt.  törölt cég
Székhely
8274 Köveskál, hrsz. belterület 1432.
Cégjegyzékszám
19-06-507034

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 6.Vpk.7 ügyszámú nyilvános pályázat, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) vagyonrendező által a WAGENHUBER és Társa Szolgáltató Bt. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-06-507034 , székhely: 8274 Köveskál, hrsz. belterület 1432.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
Veszprémi Törvényszék 6.Vpkh.1/2020/9. számú végzésével a felszámoló közzétett értékesítési eljárását megszüntette.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Vpk.7 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. október 12. 09 óra 00 perckor, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) vagyonrendező által a WAGENHUBER és Társa Szolgáltató Bt. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-06-507034 , székhely: 8274 Köveskál, hrsz. belterület 1432.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2052475.

Pályázati Hirdetmény

A(z) WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15), mint a(z) WAGENHUBER és Társa Szolgáltató Bt. törölt cég (cégjegyzékszám: 19-06-507034 , székhely: 8274 Köveskál, hrsz. belterület 1432.) Zalaegerszegi Törvényszék 6.Vpk.7/2019/3.. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2020. szeptember 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2052475
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. október 12. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. november 2. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 58 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték igazolt megfizetése. A vagyonrendező az ajánlati biztosítékot akkor tekinti megfizetettnek, ha az a pályázat benyújtásának határidejéig, átutalással a Wind Up Zrt MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10585704-49020030 számú bankszámláján jóváírásra került.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen a pályázati biztosíték visszautalásra került. Eredményes pályázati eljárás esetén a nyertes pályázó által megfizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül.
A többi pályázó részére az ajánlati biztosítékot a vagyonrendező visszautalja. Az ajánlati biztosítékot. A nyertes pályázó elveszíti, ha az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy az adásvételéi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ingatlan első nyilvános pályázata

Hrsz.: Köveskál külterület 0367/80
Megnevezése: szántó
Az ingatlan alapterülete: 2,2360 ha
Aranykorona értéke: 16.32 AK
Tulajdoni hányad: 10000/22360

Az ingatlan nettó becsértéke: 1.950.000-Ft
Ajánlati biztosíték: 58.500-Ft
Nettó minimálár: 1.950.000-Ft

A hitelezők 237/2009. (X.20) Kormány rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítése, az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével megtörtént.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 950 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 950 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: szántó

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
22 360 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
1 950 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Köveskál
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0367/80
Ingatlan postai címe:
8274 Köveskál, hrsz. külterület 0367/80
Művelési ág:
szántó
Területnagyság:
22 360 m²
Kataszteri tiszta jövedelem:
16.32 AK
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
szántó

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
WAGENHUBER és Társa Szolgáltató Bt. törölt cég (8274 Köveskál, Belterület hrsz. 1432.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: • Az ingatlan megtekinthető előzetes időpont egyeztetés után. Időpont egyeztetés: Wind Up Zrt. 06-1-788-8050.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyonrendező tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlan adásvétele az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv) 86. § (1) bekezdés alapján mentes az Általános Forgalmi Adó alól, mivel az eladó a lakóingatlanok értékesítése körében nem élt az adókötelessé tétel jogával.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: • A vagyonrendező eredménytelennek nyilváníthatja a pályázati eljárást, ha a kiírásban meghatározott feltételeknek nem megfelelő ajánlatot adtak be, ideértve a nettó irányár (becsérték) 100%-át el nem érő ajánlatokat is. • A pályázat nyerteséről a vagyonrendező a pályázatban megjelölt legmagasabb ajánlati ár alapján dönt. A vagyonrendező több megfelelő, azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén az érintett pályázók között második értékesítési fordulót hirdet meg elektronikus (online) ártárgyalás formájában.• A benyújtott pályázat értékesítéséről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül a vagyonrendező elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés módja: átutalás. Az ingatlan esetén a fizetési határidő az adásvételi szerződésben rögzítettek szerint, de maximum a szerződéskötéstől számított 90 nap. A megajánlott vételár összegének tekintetében fedezet igazolás szükséges az ajánlati biztosítékon felüli teljes vételárra, ami lehet elsődlegesen banki garanciavállalás, a pályázó saját bankszámláján elkülönített összegről szóló banki igazolás, ügyvédi vagy banki letéti igazolás, más gazdasági társaság kezesség vállalása, azzal, hogy a kezességet vállaló társaság a fenti okiratokkal vállal kezességet, vagy visszavonhatatlan hitelígérvény. A vevő az ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár megfizetését követően szerezheti meg.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje a pályázat nyertességről szóló értesítés átvételétől számított 30 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adás az ingatlan esetén teljes vételár megfizetését követően, de legkésőbb attól számított 8 napon belül történik meg.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: • A pályázat kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújtható be! Az EÉR elérhetősége: https://eer.gov.hu/• A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.• A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 105 napig fenntartja.• A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait (társaság esetén: cégkivonat és cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldány, elektronikus elérhetősége; magánszemély esetén: név, lakcím, anyja neve, személyazonosító okmányok neve és száma, adóazonosító jele, elektronikus elérhetősége).• A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, és a fizetési feltételek egyértelmű meghatározását.• A pályázónak nyilatkozni kell arról, hogy elfogadja, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a vagyonrendező által megjelölt ügyvéd jár el, akinek a munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + ÁFA, de minimum 50.000.- Ft + ÁFA. A vevő vállalja az adásvétel egyéb költségének megfizetését (pl.: tulajdoni lapok, helyszínrajz, energetikai tanúsítvány, földhivatali bejegyzés ktg.)• A vagyonrendező eredménytelennek nyilváníthatja a pályázati eljárást, ha a kiírásban meghatározott feltételeknek nem megfelelő ajánlatot adtak be, ideértve a nettó irányár (becsérték) 100%-át el nem érő ajánlatokat is. • A pályázat nyerteséről a vagyonrendező a pályázatban megjelölt legmagasabb ajánlati ár alapján dönt. A vagyonrendező több megfelelő, azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén az érintett pályázók között második értékesítési fordulót hirdet meg elektronikus (online) ártárgyalás formájában.• A benyújtott pályázat értékesítéséről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül a vagyonrendező elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: • A Cstv. 49./E.§ (4) bekezdése alapján az elővásárlási joggal rendelkezőknek nem kell részt venniük az elektronikus értékesítésben. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett elővásárlási joggal terhelt, tehát a vagyonrendező a nyertes ajánlatot az elővásárlási jogosulttal eladási ajánlatként közölni fogja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:222. § (1) bekezdése alapján. Az ajánlati kötöttség határideje 15 nap lesz. A vagyonrendező tájékoztatja a pályázókat, hogy a nyertes pályázóval csak abban az esetben köt adásvételi szerződést, ha az elővásárlási jog jogosultja az ajánlati kötöttség határidején belül az elővásárlási jogával nem kíván élni. A vagyonrendező felhívja az elővásárlásra jogosult figyelmét arra, hogy a vételár rendelkezésre állásának az igazolását az eladási ajánlat elfogadásával egyidejűleg ugyanúgy kell igazolnia, mint a pályázóknak.

• A vagyonrendező tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlan adásvétele az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv) 86. § (1) bekezdés alapján mentes az Általános Forgalmi Adó alól, mivel az eladó a lakóingatlanok értékesítése körében nem élt az adókötelessé tétel jogával.

• A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen - a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 49.§ (4) bekezdése értelmében és az ott meghatározott kivételtől eltekintve - az adóssal szemben nem élhet beszámítással.

• A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő árajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

• Eladó az ingatlan tulajdonjogát az előzőektől eltekintve per-, és igénymentesen adja át, de annak állapotát, használhatóságát nem szavatolja, a kellékszavatosságot kizárja.

• A pályázatot kiíró eladó tájékoztatja a pályázókat, hogy a jelen pályázat tárgyát képező lakóházat jogcím nélküli lakáshasználóként természetes személyek használják. Erre tekintettel a pályázatot kiíró eladó az ingatlan birtokát a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:3.§ (4) bekezdése alapján az ingatlan kiadása (kiürítése) iránti igény átruházásával ruházza át, ekként a vevő kerül abba a helyzetbe, hogy a tulajdonost illető birtokvédelmi lehetőségeket (Ptk. 5:22.§, Ptk. 5:7.§ és 5:8.§) és a használati díjigényt a jogcím nélküli lakáshasználóval szemben érvényesítse.

• Amennyiben a beérkező pályázatok nem felelnek meg a jelen kiírásban meghatározott és a jogszabályban rögzített feltételeknek, akkor a pályázat érvénytelen.

• Érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánított pályázat esetén a vagyonrendező megteszi a szükséges intézkedést a megismételt értékesítésre.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2052475/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 10. 27. | 15:45 || A pályázat érvénytelenítve lett.

2020. 10. 12. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2052475F1 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Mivel a területnek AK értéke van, ezért az EÉR felületén nem értékesíthető. A tétel a földforgalmi tv. hatálya alá tartozik.

  • || Értékesítő kommentje:

    A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) 35.§ (1) bekezdése a végrehajtási, felszámolási vagy a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában történő vagyonértékesítésre írja elő azt, hogy az értékesítésnek kormányhivatali árverés keretében kell történnie. Jelen eljárás azonban vagyonrendezési eljárás, amelyre a Földforgalmi törvény 35.§ (1) bekezdése nem terjed ki, így az ingatlan értékesítése is csak az EÉR-en történhet meg, az árverés lefolytatására jelen esetben a kormányhivatalnak hatásköre nincs.