Legmagasabb ajánlat
5 820 000 Ft
A pályázat kiértékelés alatt áll. A pályázat eredményének megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett a pályázatra, úgy az eredményről rendszerüzenetben értesítjük.
A pályázat véget ért: 2020. 11. 21. 14:00

Ismertető

Soltvadkerten található lakóingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

6230 Soltvadkert, Szentháromság u. 65. sz. alatt található ingatlan, hrsz: 182 A vagyontárgy negyedik alkalommal történő értékesítésre kerül sor.

Pályázat kezdete
2020. 11. 06. | 10:00
Pályázat vége
2020. 11. 21. | 14:00
Ügyszám
2. Fpk. 67/2017
Megnézem az előző kiírást
Becsérték8 000 000 Ft
Minimálár4 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9. 4 em. 3
Cégjegyzékszám
01-09-730411

Adós adatai

Cégnév
EASY-TRUCK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "fa"„f.a.”
Székhely
6070 Izsák, Szabadság tér 30.
Cégjegyzékszám
03-09-113961

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 2. Fpk. 67/2017 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. november 21. 14 óra 00 perckor, a Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9. 4 em. 3, levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9. 4 em. 3) felszámoló által a EASY-TRUCK Kft. "fa" „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03-09-113961, székhely: 6070 Izsák, Szabadság tér 30.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2. Fpk. 67/2017 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. november 6. 10 óra 00 perckor, a Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9. 4 em. 3, levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9. 4 em. 3) felszámoló által a EASY-TRUCK Kft. "fa" „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-113961, székhely: 6070 Izsák, Szabadság tér 30.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2077486.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9. 4 em. 3, levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9. 4 em. 3), mint a(z) EASY-TRUCK Kft. "fa" „f.a” (cégjegyzékszám: 03-09-113961, székhely: 6070 Izsák, Szabadság tér 30.) Kecskeméti Törvényszék 2. Fpk. 67/2017/19.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. október 22. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2077486
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. november 6. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. november 21. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 240 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a megpályázott ingatlan tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a pályázat benyújtása előtt kell befizetni a felszámoló Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító-és Projektmenedzsment Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10403181-00019460-00000002 számú számlájára „EASY-TRUCK Kft. „fa” bánatpénz” közleménnyel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték befizetését igazoló dokumentumot az Elektronikus Értékesítési Rendszeren a pályázatra való bejelentkezéskor fel kell tölteni az EÉR rendszerbe. A vesztes pályázók által befizetett ajánlati biztosíték az értékelést (vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdése szerinti ártárgyalás eredményhirdetése napját) követő 8 napon belül visszautalásra kerül, míg a nyertes pályázó által befizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámítást nyer.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

6230 Soltvadkert, Szentháromság u. 65. sz. alatt található ingatlan, hrsz: 182
A vagyontárgy negyedik alkalommal történő értékesítésre kerül sor.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 8 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 4 000 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Soltvadkerten található lakóingatlan

Típus:
ház
Területe:
1 225 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
1 225 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Soltvadkerten található lakóingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): ORGOVÁNY és VIDÉKE Takarékszövetkezet „fa” .(6077 Szeged, Kölcsey u. 2.) 15.000.000,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig bejegyzett keretbiztosítási jelzálogjog. (37681/2/2009.03.28)ORGOVÁNY és VIDÉKE Takarékszövetkezet „fa” .(6077 Szeged, Kölcsey u. 2.) 10.000.000,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig bejegyzett jelzálogjog. (39115/2/2009.04.27)MKB-EUROCREDIT Rt..(1022 Budapest, Bimbó u. 56.) 10.557.825,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig bejegyzett végrehajtási jog. (35436/3/2015.06.29)Nemzeti Adó-és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) 23.486.430 Ft és járulékai erejéig bejegyzett végrehajtási jog (41260/2/2016.11.25)

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlanok és ingóságok megtekinthetőek a felszámolóbiztossal való időpont egyeztetést követően. (tel:70/777-6569)

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítésre a hatályos Áfa törvény vonatkozik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb egyösszegű vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló a vételár összegét, a fizetési határidőt és a pályázó egyéb vállalásait veszi figyelembe az értékelésnél. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti a az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő ás záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a vételár szerződéskötést követő 60 napon belül.
A vételár kifizetésén kívül a pályázónak vállalnia kell a részletes pályázati füzetben szereplő vállalásokat, továbbá a pályázati nyertesség esetén a szerződéskötéssel kapcsolatos – felszámoló által kijelölt - ügyvéd munkadíjának megfizetését, ami a vételár 1%-a, de minimum 50.000,- Ft +ÁFA.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elfogadását követő 15 napon belül, a 17/2014.(11.3) Korm. Rendelet 6.§ (1) b) pontja szerinti jutalék megfizetését követően kerül sor a csatolt formában. A szerződéskötés kötelező feltétele az üzemeltető számára történő 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgyak birtokba adására a teljes vételér kifizetését követően 15 munkanapon belül sor kerül. A vevő a birtokba vételről saját költségen köteles gondoskodni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító-és Projektmenedzsment Kft által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.
A pályázó tudomásul veszi, és a pályázatbenyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szükséges szerződéskötés költségeit a vételáron felül viselni köteles. Ha a szerződéskötésre a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okokból nem kerül sor vagy a pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerint ajánlatot tevő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, a felszámoló az adott felszámolás során a további pályázat, árverés és egyéb nyilvános értékesítési eljárásból kizárja.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:
- a pályázó nevét (magánszemély esetén a személyi adatait és címét), székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat és dokumentumokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, teljes bizonyító erejű okirati formában.
- kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenéstől számított 15 napon belül megköti, és a vételárat 60 napon belül átutalja.
- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.
- Fedezetigazolást a vételár hátralék meglétéről
- Titoktartási nyilatkozatot, nyilatkozatot a kellékszavatosság kizárásának elfogadásáról.
A meghirdetett ingatlanról és ingóságokról részletes tenderfüzet készült, mely az EÉR rendszerben megtekinthető, illetve letölthető, előzetes költségtérítés ellenében. A költségtérítés összege 50.000,- Ft + ÁFA, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet. A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet megvásárlása.

- kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenéstől számított 15 napon belül megköti, és a vételárat 60 napon belül átutalja.
- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.
- Fedezetigazolást a vételár hátralék meglétéről
- Titoktartási nyilatkozatot, nyilatkozatot a kellékszavatosság kizárásának elfogadásáról.
A meghirdetett ingatlanról részletes tenderfüzet készült, mely az EÉR rendszerben megtekinthető, illetve letölthető, előzetes költségtérítés ellenében. A költségtérítés összege 50.000,- Ft + ÁFA, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet. A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet megvásárlása.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2077486/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2077486#tenderfuzet

Licitnapló

2020. 11. 21. | 14:00 || A pályázat véget ért.

2020. 11. 06. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2077486F3 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! A helyszíni szemle alkalmával szemrevételeztük, hogy az ingatlan plafonja, födémje teljesen át van ázva, vizes, penészes. Láthatóan hosszú ideje beázik a ház. Kérdés, hogy készült-e műszaki szakvélemény arról, hogy a tetőszerkezet és a födém menthető-e rentábilisan, vagy bontandó? Válaszát előre is köszönöm. Üdvözlettel: Érdeklődő