Becsérték
720 000 Ft
Benyújtom a pályázatom
A pályázat véget ér: 10 nap, 19 óra és 17:11

Ismertető

FORD TRANSIT VAN típusú, 2008 gyártási évű gépjármű

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Társaság tulajdonát képező FORD TRANSIT VAN típusú, 2008 gyártási évű, LMB-042 forgalmi rendszámú, QVFA8L22823 motorszámú, WF0XXXTTFX8L22823 alvázszámú, 2 198cm3 motor űrtartalmú, diesel típusú, csukott áruszállító tehergépjármű. Fehér színű, 3 fő a szállítható személyek száma. A tehergépjármű zárt rakterű, hátsó és oldalsó nyíló rakodóajtókkal kialakított szerelvény. Diesel-Euro IV. osztályú. A sebességváltó 5 fokozatú mechanikus kivitelben. A gépkocsi vezetőoldali légzsákkal, és elektromos ablakemelőkkel szerelt. A jármű indítható, üzemképes, a rövid menetpróba során rendellenesség nem jelentkezett, a jobb oldali visszapillantó törött. A karosszéria több elemén –jellemzően az intenzív használatból eredő- kisebb sérülés, és kiterjedtebb korróziónyomok láthatók. A kabin, és a raktér elsősorban esztétikai szempontokból elhanyagolt. Gumik állapota átlag: 50%.

Pályázat kezdete
2020. 11. 21. | 10:00
Pályázat vége
2020. 12. 06. | 18:00
Ügyszám
5.Fpk.52
Becsérték720 000 Ft
Minimálár720 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CÉGPATIKA Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705
Cégjegyzékszám
01-09-923104

Adós adatai

Cégnév
Madarasi kenyér Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
5321 Kunmadaras, Kálvin utca 11..
Cégjegyzékszám
16 09 002204

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.52 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. november 21. 10 óra 00 perckor, a CÉGPATIKA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923104, székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705, levelezési cím: 1311 Budapest, hrsz. Pf.: 18) felszámoló által a Madarasi Kenyér Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16 09 002204, székhely: 5321 Kunmadaras, Kálvin utca 11..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2082157.

Pályázati Hirdetmény

A(z) CÉGPATIKA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923104, székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705, levelezési cím: 1311 Budapest, hrsz. Pf.: 18), mint a(z) Madarasi Kenyér Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16 09 002204, székhely: 5321 Kunmadaras, Kálvin utca 11..) Szolnoki Törvényszék 5.Fpk.52/2020/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. november 5. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2082157
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. november 21. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. december 6. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 36 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a Madarasi Kenyér Kft. "f.a." ERSTE Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-94074840 számú bankszámlájára kell megfizetni a pályázat benyújtásáig (Közlemény rovatba: Madarasi Kenyér Kft. "f. a." pályázat – ajánlati biztosíték”).

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Társaság tulajdonát képező FORD TRANSIT VAN típusú, 2008 gyártási évű, LMB-042 forgalmi rendszámú, QVFA8L22823 motorszámú, WF0XXXTTFX8L22823 alvázszámú, 2 198cm3 motor űrtartalmú, diesel típusú, csukott áruszállító tehergépjármű. Fehér színű, 3 fő a szállítható személyek száma.
A tehergépjármű zárt rakterű, hátsó és oldalsó nyíló rakodóajtókkal kialakított szerelvény. Diesel-Euro IV. osztályú. A sebességváltó 5 fokozatú mechanikus kivitelben. A gépkocsi vezetőoldali légzsákkal, és elektromos ablakemelőkkel szerelt. A jármű indítható, üzemképes, a rövid menetpróba során rendellenesség nem jelentkezett, a jobb oldali visszapillantó törött. A karosszéria több elemén –jellemzően az intenzív használatból eredő- kisebb sérülés, és kiterjedtebb korróziónyomok láthatók. A kabin, és a raktér elsősorban esztétikai szempontokból elhanyagolt. Gumik állapota átlag: 50%.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 720 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 720 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: FORD TRANSIT VAN típusú gépjármű

Típus:
Jármű
Tehermentes:
nem NAV Jász-Nagy-Kun-Szolnok Megyei Adóigazgatósága foglalási jegyzőkönyve alapján végrehajtási joggal terhelt.
Mennyisége:
1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyontárgyak személyesen megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetést követően hétfői napokon 10.00-16.00 óra között (telefonszám: 06-20/553-7880).

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A fenti irányár az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazza (nettó ár). Az értékesítésre a jelenleg hatályban lévő ÁFA tv. van érvényben.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént. Az eljárásban a vagyontárgy első alkalommal kerül meghirdetésre, a meghirdetett minimálár a becsérték 100 %-a. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A Madarasi Kenyér Kft. "f.a." ERSTE Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-94074840 számú bankszámlájára kell megfizetni (Közlemény rovatba: Madarasi Kenyér Kft. "f. a." pályázat – vételár közleménnyel.)
Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő (15) napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskötést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja. A birtokbavétel a vevő kockázata és feladata.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Cégpatika Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékát, mely a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték összegét a nem nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti, melyre kamatot nem térít. A pályázatnak tartalmaznia kell: • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma. • A megajánlott vételárat • A pályázó nyilatkozata arról, hogy ajánlata a pályázatban szereplő és ott részletesen ismertetett vagyontárgyakra és pályázati feltételekre vonatkozik, valamint tudomásul veszi, hogy a vagyontárgyak értékesítésére a megtekintett állapotban kerül sor, arra sem az adós társaság, sem a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal • A pályázó nyilatkozata a 90 napos ajánlati kötöttségről • Bánatpénz megfizetésének igazolása • Bankszámla közlése a fel nem használt bánatpénz visszautalására. A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A pályázat kiírója kizárólag azokat az általa nem ismert elővásárlási jogosultakat hívja fel az elővásárlási jog gyakorlására, akik azt előzetesen a pályázat benyújtás határidejéig írásban jelezték. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot a pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv EÉR felületére való feltöltésének napján bemutatja az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékot bejelentő elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 10 napon belül nyilatkozzanak arról, hogy kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat vagy árverés ki��rás��ról döntsön.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázó a megadott határidőn belül köteles az adásvételi szerződést a felszámolóval megkötni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog irányadó.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2082157/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 11. 21. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok