A nyertes ár
197 750 000 Ft
Jelenleg az elővásárlásra jogosultak megkeresése zajlik. A végeredmény megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett az eljárásra, a folyamatról rendszerüzenetben tájékoztatjuk.
A pályázat véget ért: 2021. 02. 22. 12:00

Ismertető

Balmazújvárosi sporttelep és idegen ingatlanon végzett beruházás

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Értékesítésre kerül a Balmazújváros Sporttér utca 5. szám alatti 5179 hrsz- ú sporttelep 34/100 tulajdoni hányada. Az ingatlanon a Balmazújváros Sport Kft által TAO és Kormányzati támogatásokból megvalósult tárgyi eszköz és építési beruházásokkal együtt. A finanszírozó a beruházások és beszerzett tárgyi eszközök tekintetében rendeltetésüknek megfelelő használatot valamint 15 éves kötelező fenntartási időt ír elő, amely fenntartást és használatot a vevőnek vállalnia kell. Az ingatlant valamint a tárgyi eszközöket 2020. 01. 01. napjával kezdődően 10 éves időtartamra, bérleti jog terheli. Budapesttől 215 km-re K-i irányban helyezkedik el Balmazújváros. Az ingatlan a városközpontjától kb. 500 m-re K-i irányban a Sporttér utcában helyezkedik el. Telek leírása A telek szabálytalan alakú, de alakja a „T” alakhoz hasonlít. A területen van egy focipálya, amelyet négy oldalról lelátó vesz körbe. A Sporttér utca felől van egy öltöző épület, mellette egy tornaterem, kiszolgáló iroda rész. A DNy-i oldali lelátó alatt kiszolgáló raktárak, öltözők, orvosi rekreációs helyiségek vannak kialakítva. Az épületek mellett burkolt utak, parkolók találhatók. A telek ÉNy-i részén van egy befejezetlen uszoda. A tulajdoni lap szerinti tulajdonosok között használati megállapodás nincs, így a teljes ingatlan osztatlan közös tulajdonnak tekinthető ingatlanjogilag. A vizsgált Balmazújváros Sport Kft. „fa” tulajdonát képező 34/100-ad tulajdoni hányadot a másik tulajdonos használati joga terheli még 9 évig a tulajdoni lap bejegyzése szerint. Értékesítésre kerülnek még az alábbi tárgyi eszközök: Élőfüves pálya karbantartásához kapcsolódó gépek, berendezések, irodai, számítástechnikai eszközök, Volkswagen Transporter 7HC gépjármű, sportegészségügyi rekreációs eszközök, ingatlan részét képező beruházások, idegen ingatlan területén végzett beruházások. Készletek: szögletzászló, sportfelszerelés: fürdőköpeny, lepedő, törölköző

Pályázat kezdete
2021. 02. 05. | 12:00
Pályázat vége
2021. 02. 22. | 12:00
Ügyszám
5 Fpk.72
Becsérték197 750 000 Ft
Minimálár197 750 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
F1 Consulting Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 1. 2 em. 7
Cégjegyzékszám
13-09-160969

Adós adatai

Cégnév
Balmazújváros Sport Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
4060 Balmazújváros, Sporttér utca 5.
Cégjegyzékszám
09-09-021503

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 5 Fpk.72 ügyszámú nyilvános pályázat, a F1 Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-160969, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 1. 2 em. 7, levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 1. 2 em. 7) felszámoló által a Balmazújváros Sport Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-021503, székhely: 4060 Balmazújváros, Sporttér utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 197 750 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P2093575F1
Szerződéskötés dátuma: A pályázat nyertese számára a szerződéskötési határidő legkésőbb az értesítéstől számított 30. nap. Ha az értesítésétől számított 30. nap az ajánlati kötöttség időpontját követő időpontra esik, úgy a kiíró jogosult felhívni az ajánlattevőt nyilatkozattételre, hogy ajánlati kötöttségét a kiíró által a szerződéskötésre megjelölt határidőig fenntartja-e, melyre ezen időpontig - úgy hogy arról a kiíró tudomást is szerezzen - köteles az ajánlattevő nyilatkozni.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5 Fpk.72 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. február 22. 12 óra 00 perckor, a F1 Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-160969, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 1. 2 em. 7, levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 1. 2 em. 7) felszámoló által a Balmazújváros Sport Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-09-021503, székhely: 4060 Balmazújváros, Sporttér utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5 Fpk.72 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. február 5. 12 óra 00 perckor, a F1 Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-160969, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 1. 2 em. 7, levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 1. 2 em. 7) felszámoló által a Balmazújváros Sport Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-021503, székhely: 4060 Balmazújváros, Sporttér utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2093575.

Pályázati Hirdetmény

A(z) F1 Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-160969, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 1. 2 em. 7, levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 1. 2 em. 7), mint a(z) Balmazújváros Sport Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-09-021503, székhely: 4060 Balmazújváros, Sporttér utca 5.) Debreceni Törvényszék 5 Fpk.72/2020/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. január 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2093575
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2021. február 5. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. február 22. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 6 132 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A meghirdetett vagyonelemek tekintetében a pályázat kiírója ajánlati biztosítékot (továbbiakban: bánatpénz) köt ki, a pályázat benyújtására nyitva álló határidőig beérkezőleg fizetendő ajánlati biztosíték a megpályázott vagyonelem 10 millió forintnál alacsonyabb összegű becsértéke esetén nettó pályázati irányárának 5 [öt] %-a, 10 millió forint vagy annál magasabb összegű irányár esetén 10 millió forint irányár után annak 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak 3%-a, 1 Mrd forint vagy annál magasabb összegű irányár esetén az 1 Mrd forint becsérték után annak 3%-a, az afeletti összeg után pedig annak 1%-a, melynek elmaradása esetén a benyújtott pályázat érvénytelennek minősül.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz(ek) befizetést a felszámoló szervezet által megjelölt bankszámlára kell teljesíteni „Balmazújváros Sport Kft. pályázat” megjegyzéssel a pályázat beadási határidejéig. A felszámoló szervezet által megjelölt Budapest Bank Zrt.- nél vezetett bankszámla száma: 10102093-34112500-02005009.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Értékesítésre kerül a Balmazújváros Sporttér utca 5. szám alatti 5179 hrsz- ú sporttelep 34/100 tulajdoni hányada. Az ingatlanon a Balmazújváros Sport Kft által TAO és Kormányzati támogatásokból megvalósult tárgyi eszköz és építési beruházásokkal együtt. A finanszírozó a beruházások és beszerzett tárgyi eszközök tekintetében rendeltetésüknek megfelelő használatot valamint 15 éves kötelező fenntartási időt ír elő, amely fenntartást és használatot a vevőnek vállalnia kell. Az ingatlant valamint a tárgyi eszközöket 2020. 01. 01. napjával kezdődően 10 éves időtartamra, bérleti jog terheli.
Budapesttől 215 km-re K-i irányban helyezkedik el Balmazújváros. Az ingatlan a városközpontjától kb. 500 m-re K-i irányban a Sporttér utcában helyezkedik el.
Telek leírása
A telek szabálytalan alakú, de alakja a „T” alakhoz hasonlít. A területen van egy
focipálya, amelyet négy oldalról lelátó vesz körbe. A Sporttér utca felől van egy
öltöző épület, mellette egy tornaterem, kiszolgáló iroda rész. A DNy-i oldali lelátó
alatt kiszolgáló raktárak, öltözők, orvosi rekreációs helyiségek vannak kialakítva. Az
épületek mellett burkolt utak, parkolók találhatók. A telek ÉNy-i részén van egy
befejezetlen uszoda.
A tulajdoni lap szerinti tulajdonosok között használati megállapodás nincs, így a
teljes ingatlan osztatlan közös tulajdonnak tekinthető ingatlanjogilag. A vizsgált
Balmazújváros Sport Kft. „fa” tulajdonát képező 34/100-ad tulajdoni hányadot a
másik tulajdonos használati joga terheli még 9 évig a tulajdoni lap bejegyzése szerint.
Értékesítésre kerülnek még az alábbi tárgyi eszközök:
Élőfüves pálya karbantartásához kapcsolódó gépek, berendezések, irodai, számítástechnikai eszközök, Volkswagen Transporter 7HC gépjármű, sportegészségügyi rekreációs eszközök, ingatlan részét képező beruházások, idegen
ingatlan területén végzett beruházások.
Készletek: szögletzászló, sportfelszerelés: fürdőköpeny, lepedő, törölköző

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 197 750 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 197 750 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett sporttelep

Típus:
Kivett sporttelep
Területe:
22 951 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
34/100
Becsérték:
151 600 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Balmazújváros
Helyrajzi szám:
5179
Ingatlan postai címe:
4060 Balmazújváros, Sporttér utca 5.
Területnagyság:
22 951 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett sporttelep

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): E.ON vezetékjog.Haszonélvezeti jog 10 év időtartalomra, aBalmazújváros Sport Kft. 34/100-ad tulajdonihányadán, a Balmazújváros VárosÖnkormányzata javára.NAV végrehajtási jog.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tárgyi eszközök

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
nem Használati jog
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
46 000 000 forint

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Készlet

Típus:
Készlet
Tehermentes:
nem Használati jog
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
150 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonösszesség megtekintésére az EÉR felületén küldött, nyilvános üzenet útján szükséges jelentkezni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítése az ÁFA törvény 86. § szerint tárgyi adómentes. Az ingóság értékesítése az ÁFA törvény 142. § szerint fordított adózású

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázat elbírálásának alapja: az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontjai szerint (a vételár nagysága, teljesítésének határideje).

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázó a vételárat átutalással köteles megfizetni adós cég fentiekben – ajánlati biztosíték megfizetésére vonatkozó rendelkezéseknél - megjelölt számlájára, a szerződéskötéstől számított 8 napon belül. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázat sikerétől függetlenül a pályázót terheli. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat nyertese számára a szerződéskötési határidő legkésőbb az értesítéstől számított 30. nap. Ha az értesítésétől számított 30. nap az ajánlati kötöttség időpontját követő időpontra esik, úgy a kiíró jogosult felhívni az ajánlattevőt nyilatkozattételre, hogy ajánlati kötöttségét a kiíró által a szerződéskötésre megjelölt határidőig fenntartja-e, melyre ezen időpontig - úgy hogy arról a kiíró tudomást is szerezzen - köteles az ajánlattevő nyilatkozni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítése az ingatlan és ingóságok birtokbavételének feltétele. A birtokbavétel költségei a vevőt terhelik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ingatlan a Csődtörvény 38. §. (4) bekezdése alapján törölhető terhektől mentesen kerül értékesítésre. Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a pályázati kiírásban szereplő vagyonra vonatkozóan a pályázati kiírás időpontjában nem ismert információ jut a tudomására, vagy egyéb, az értékesítést befolyásoló ok merülne fel, a pályázati kiírást visszavonja. A pályázók a visszavonás megállapításától számított 8 munkanapon belül visszakapják bánatpénzüket, mely a pályázati eljárás visszavonásáról történő tájékoztatásnak minősül. Az ajánlati kötöttség a pályázati beadási határidejének utolsó napjától számított 90 nap. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását (cég esetén a cégjegyzékszámot, adószámot, magánszemélynél az ajánlatnak tartalmaznia kell nevét, címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további adatokat), társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (azon nyilatkozatával együtt, hogy azok adataiban a pályázat benyújtásáig változás nem történt), a cég képviseletre jogosultjának aláírási nyilatkozatát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolványát, vagy a 2009. évi CXV. törvény 9. §-ban meghatározott hatósági igazolás másolatának közjegyző által hitelesített példányát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a pénzügyi biztosítékokat és a fizetési határidőt, valamint a bánatpénz befizetésének igazolását, végezetül „A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye” rovatban valamennyi nyilatkozatot. A pályázók pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket a maga teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadják. A nem nyertes pályázók az eredménytelenség megállapításától - a Cstv 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszakapják bánatpénzüket, mely a pályázati ajánlatuk eredménytelenségéről történő tájékoztatásnak minősül. A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A bánatpénz az ajánlattevő javára nem kamatozik, a nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít. Nem jár vissza a bánatpénz, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat határidőben nem fizeti meg. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy fenntartja a jogot arra, miszerint a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában – részben vagy egészben eredménytelenné nyilvánítsa. A felszámoló egyebek mellett érvénytelennek nyilváníthatja a pályázatot abban az esetben is, ha a felszámolás alatt lévő társaság illetőleg a hitelezői érdekek szempontjából az adós társaság vagyoni elemeinek vagyon összességként történő értékesítése látszik indokoltnak. Ezen a jogcímen azonban sem a kiíróval, sem az adóssal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. Ebben az esetben a hatályos Cstv. idevonatkozó rendelkezései alapján kifejezetten fenntartja jogát további új pályázat kiírására. A felszámoló ezen döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősséget már most kizárja. A pályázatok bontására és értékelésére az EÉR rendelkezései szerint kerül sor. Amennyiben több megfelelő vagy azonos értékű, vagy a vételár vonatkozásában 10%-kal eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart. A bánatpénz visszafizetésére ez esetben a nem nyertes pályázóknak az ártárgyalás időpontjától számított 8 munkanapon belül kerül sor, melyen a nyertes ajánlat kihirdetésre kerül. A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról. Az elővásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult (nyertes pályázati) vételár ismeretében nyilatkozatot tesznek.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolóbiztos által kijelölt ügyvéd által elkészített tartalmú ingatlan adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázó (vevő) vállalja és annak költségeit viseli, mely a vételár 1%-a +ÁFA, de minimum 50.000,- forint+ÁFA összegű. A felszámoló felhívja a T. Pályázók figyelmét, hogy az ingatlanok esetében, a közüzemi szolgáltatások átírásáról a Pályázóknak maguknak kell gondoskodniuk. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, beszámítást tartalmaz, avagy nem határidőben érkezett, vagy a pályázó bánatpénzt nem, vagy nem a pályázati kiírás szerint helyezte letétbe, vagy nem jelöl meg konkrét vételárat, vagy az árat (ajánlatát) más pályázattól teszi függővé. A felszámoló az értékesített vagyontárgyakért szavatosságot, jótállást nem vállal, azok megtekintett állapotban kerülnek értékesítésre. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező társaság vehet részt. A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázó köteles az ajánlatában nettó árat megjelölni. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm rendelet 27. § (4) bekezdés]. Ettől eltérő eljárásról nem rendelkezhet. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént. A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2093575/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 02. 22. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 02. 05. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.