Becsérték
8 000 000 Ft
Benyújtom a pályázatom
A pályázat véget ér: 11 nap, 11 óra és 03:08

Ismertető

Fapálcika gyártó gép

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Fapálcika gyártó gép. Jelenlegi állapotában elvárható minőségű pálcikák gyártására még nem alkalmas. Kínából behozott jelöletlen, azonosításra alkalmas adatok a gépen nincsenek feltüntetve.

Pályázat kezdete
2020. 11. 21. | 10:10
Pályázat vége
2020. 12. 07. | 10:10
Ügyszám
2.Fpk.407
Megnézem az előző kiírást
Becsérték8 000 000 Ft
Minimálár5 600 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
KESZAU-SOLDER-SEREC-L Könyvszakértői, Auditálási Könyvelési és Adószaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.
Cégjegyzékszám
01-09-077793

Adós adatai

Cégnév
Chopsticks Hungary Zrt.„f.a.”
Székhely
2000 Szentendre, Irtás utca 25..
Cégjegyzékszám
13-10-041539

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2.Fpk.407 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. november 21. 10 óra 10 perckor, a Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.) felszámoló által a Chopsticks Hungary Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-10-041539, székhely: 2000 Szentendre, Irtás utca 25..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2095992.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.), mint a(z) Chopsticks Hungary Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-10-041539, székhely: 2000 Szentendre, Irtás utca 25..) Budapest Környéki Törvényszék 2.Fpk.407/2018/20.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. november 5. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2095992
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. november 21. 10 óra 10 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. december 7. 10 óra 10 perc

Ajánlati biztosíték összege: 400 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat érvényességi feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése az adós gazdálkodó szervezet OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11709002-25963258 számú bankszámlájára a pályázat beérkezésének határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázónál az ajánlati biztosíték beszámításra, a többi pályázó részére a befizetett ajánlati biztosíték az eredményhirdetést követő 8 napon belül kamatmentesen visszautalásra kerül. Amennyiben az eladó a pályázatnyertes pályázó felróható magatartása miatt nem tudja vele az adásvételi szerződést megkötni, akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.
Amennyiben az adásvételi szerződés megkötése után a pályázó felróható magatartása miatt az adásvételi szerződés nem teljesül (pl. a pályázó határidőre nem fizeti meg a vételárat), akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Fapálcika gyártó gép. Jelenlegi állapotában elvárható minőségű pálcikák gyártására még nem alkalmas. Kínából behozott jelöletlen, azonosításra alkalmas adatok a gépen nincsenek feltüntetve.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 8 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 5 600 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Fapálcika gyártó gép

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
8 000 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintése a pályázat megjelenésétől lehetséges, az EÉR rendszeren keresztül (levelezés formájában) előre egyeztetett időpontban. Az eszköz Budapesten, más tulajdonát képező ingatlanban került elhelyezésre.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A minimálár csökkentésére a 237/2009.(X.20.) Korm. rendelet 4.§ (2a) bekezdése alapján került sor. A minimálár csökkentését a 237/2009.(X.20.) Korm. rendelet 4.§ (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A kiíró a legmagasabb vételárat tartalmazó és a vételárat legrövidebb határidőn belül kiegyenlítő ajánlatot részesíti előnyben. Kiíró - kedvezőtlen árajánlat esetén - fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot - megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilvánítsa.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgy vételárának megfizetése banki átutalással történhet, melynek határideje a szerződéskötéstől számított 30. nap. Részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázónak a pályázatban vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beérkezési határidőn túl 60 napig fenntartja, mely idő alatt a szerződéskötésre sor kerül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámoló a garancia kizárásával a vagyontárgy tulajdongát per-, teher- és igénymentesen adja át. A vagyontárgy birtokba és tulajdonba adásának feltétele a vételár teljes összegének megfizetése.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton való részvétel feltétele:A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: a hirdetmény közzétételétől számított 16. nap 12 óraA pályázat benyújtásának határideje: a hirdetmény közzétételétől számított 32. nap 12 óraA pályázat benyújtásának helye: Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR), www.eer.gov.huA pályázatnak tartalmaznia kell a megvásárolni szándékozott vagyon pontos megnevezését, vagyontárgyanként a vételi ajánlatot, a fizetés módját, ajánlattevő nevét, címét. Társaság esetében 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, és az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát másolatban. Magánszemély pályázó esetében csatolni kell személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát.Mellékelni kell továbbá annak igazolását, hogy az ajánlati biztosíték határidőben átutalásra került.A pályázó a pályázatban külön nyilatkozatával tudomásul veszi az eladó kellékszavatosságának és garanciájának teljes körű kizárását.A pályázat érvényességi feltétele, hogy a pályázó az ajánlat tartalmára, benyújtásának formájára, időpontjára vonatkozó követelményeknek maradéktalanul eleget tegyen.Az ajánlattevők között a felszámoló árversenyt tart, amennyiben legfeljebb 10 %-os eltérés van az ajánlott vételár vonatkozásában a pályázók között. A felszámoló az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolási eljárásban az eszköz második alkalommal történő értékesítésére kerül sor.
A gép tehermentes. A felszámolónak - a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlási jogosultról nincs tudomása.
A vételárba hitelezői igény beszámítására nincs lehetőség.
A 237/2009. (X.20.) Korm rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2095992/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 11. 21. | 10:10 || A pályázat megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok