A nyertes ár
5 155 140 510 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve:2021. 01. 02. 17:00

Ismertető

Üdítőital- és ásványvízgyártó albertirsai vertikum

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az adós társaság tulajdonát képező Albertirsa Homokrész II. szám alatti energiaital, üdítőital-és ásványvízgyártó üzeme, valamint kapcsolódó egyéb ingatlanok, gépek, berendezések, készletek, immateriális javak (működő üzem, vertikum).

Jelentkezési határidő
2020. 12. 18. | 08:00
Pályázat kezdete
2020. 12. 18. | 08:00
Pályázat vége
2021. 01. 02. | 17:00
Ügyszám
4.Fpk.226
EÉR azonosító
P2101542
Becsérték
5 155 140 510 Ft
Minimálár
5 155 140 510 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Cégjegyzékszám
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév
AQUARIUS-AQUA Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
2700 Cegléd, Kút utca 14..
Cégjegyzékszám
13 09 163202

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 4.Fpk.226 ügyszámú nyilvános pályázat, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a AQUARIUS-AQUA Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 163202, székhely: 2700 Cegléd, Kút utca 14..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 5 155 140 510 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P2101542F2
Szerződéskötés dátuma: A vételi jogot elnyert pályázóval az eredményhirdetést követő 30 napon belül a vevő költségére történik meg a szerződéskötés. A szerződéskötés feltétele a vevő részéről az EÉR működtetője felé a nettó vételár 1%-nak megfelelő mértékű jutalék megfizetése. A szerződéskötés határideje alatt a nyertessé nyilvánított pályázónak szerződéskötési kötelezettsége áll fenn, amelyet a pályázat benyújtásával magára nézve kötelezőnek fogad el.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.226 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. január 2. 17 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a AQUARIUS-AQUA Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 163202, székhely: 2700 Cegléd, Kút utca 14..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.226 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. december 18. 08 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a AQUARIUS-AQUA Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 163202, székhely: 2700 Cegléd, Kút utca 14..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2101542.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44), mint a(z) AQUARIUS-AQUA Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 163202, székhely: 2700 Cegléd, Kút utca 14..) Budapest Környéki Törvényszék 4.Fpk.226/2020. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. december 3. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2101542
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. december 18. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. január 2. 17 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 71 551 405 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot az AQUARIUS-AQUA Kft. ''f.a.'' UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000006-15700009 számú számlájára átutalással kell megfizetni „pályázat ajánlati biztosíték” megjelöléssel a pályázatok benyújtásának határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati határidőn belül az ajánlati biztosíték befizetése és a befizetésről szóló bizonylat csatolása a pályázathoz. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az ajánlati biztosíték az ajánlatra megszabott beérkezési határidőig a fentiekben megjelölt bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül, a felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A felszámoló az ajánlati biztosíték után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Eredményes pályázat esetén a nyertes pályázó által megfizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó részére az ajánlati biztosíték teljes összege visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból a szerződéskötési határidő alatt nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós társaság tulajdonát képező Albertirsa Homokrész II. szám alatti energiaital, üdítőital-és ásványvízgyártó üzeme, valamint kapcsolódó egyéb ingatlanok, gépek, berendezések, készletek, immateriális javak (működő üzem, vertikum).

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 5 155 140 510 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 5 155 140 510 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ásványvízpalackozó üzem

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
42 267 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
1 151 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Albertirsa
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0297/51
Ingatlan postai címe:
2730 Albertirsa, Homokrész II.
Művelési ág:
Kivett telephely
Minőségi osztály:
0
Területnagyság:
42 267 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Ásványvízpalackozó üzem
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
Terheli az Albertirsa külterület 0297/51/A hrsz.-t illető földhasználati jog a földrészlet mindenkori tulajdonosa javára.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
AQUARIUS-AQUA Kft. "f.a." (2700 Cegléd, Kút u. 14.)

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az NKM Áramhálózati Zrt. Kft. jogosult részére vezeték jog van bejegyezve. A Hórusz Faktorház Zrt. jogosult részére egyetemleges jelzálogjog, keretbiztosítéki jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve.

Az ingatlan tartozékai: A felépítmények összes területe: 16.834 m2. Sidel 3 csarnok- iroda és üzem épület a hozzá tartozó berendezésekkel és felszerelésekkel, CAN csarnok-raktár épület a hozzá tartozó berendezésekkel és felszerelésekkel, Semlegesítő akna, TR6 trafó, régi trafó szikkasztó árok, K139 szociális kút, ABC kompresszor

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ásványvízpalackozó üzem

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
14 279 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
49 100 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Albertirsa
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0316/2
Ingatlan postai címe:
2730 Albertirsa, Homokrész II.
Művelési ág:
Kivett telephely ásványvízpalackozó üzem
Minőségi osztály:
0
Területnagyság:
14 279 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Ásványvízpalackozó üzem
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
Terheli az Albertirsa külterület 0316/10 hrsz.-t, 0616/11 hrsz.-t, 0316/12 hrsz.-t, 0316/13 hrsz.-t, 0316/14 hrsz.-t, 0316/15 hrsz.-t, 0316/16 hrsz.-t, 0316/17 hrsz.-t, 0316/20 hrsz.-t illető vízelvezetési szolgalmi jog.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
AQUARIUS-AQUA Kft. "f.a." (2700 Cegléd, Kút u. 14.)

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az NKM Áramhálózati Zrt. Kft. jogosult részére vezeték jog van bejegyezve. A Hórusz Faktorház Zrt. jogosult részére egyetemleges jelzálogjog, keretbiztosítéki jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve.

Az ingatlan tartozékai: Felépítmények összes területe: 2.383 m2. K129 (Veritas) kút, K124 (eltömedékelt) kút, K114 szociális kút, 19L csarnok, régi iroda épület, borospince, felvonulási épület, mázsaház, hidroforház, szűrőház, 22 kW trafó, AdBlue tartály, veszélyes hulladék tároló

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ásványvízpalackozó üzem

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
37 032 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
313 700 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Albertirsa
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0318/12
Ingatlan postai címe:
2730 Albertirsa, Homokrész II.
Művelési ág:
Kivett telephely
Minőségi osztály:
0
Területnagyság:
37 032 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Ásványvízpalackozó üzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
AQUARIUS-AQUA Kft. "f.a." (2700 Cegléd, Kút u. 14.)

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az NKM Áramhálózati Zrt. Kft. jogosult részére vezeték jog van bejegyezve. A Hórusz Faktorház Zrt. jogosult részére jelzálogjog, keretbiztosítéki jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve.

Az ingatlan tartozékai: A felépítmények összes területe: 12.700 m2. Sidel 2a-2b csarnok a hozzá tartozó berendezésekkel és felszerelésekkel, 1000 m2-es csarnok a hozzá tartozó berendezésekkel és felszerelésekkel, TR4 trafó, TR5 trafó, K131 kút (Aquairus-kút)

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Használaton kívüli üzem

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
8 220 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
19 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Nyársapát
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
028/8
Ingatlan postai címe:
2712 Nyársapát, Csemő dűlő
Művelési ág:
Kivett üzem
Minőségi osztály:
0
Területnagyság:
8 220 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Használaton kívüli üzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
AQUARIUS-AQUA Kft. "f.a." (2700 Cegléd, Kút u. 14.)

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A Hórusz Faktorház Zrt. jogosult részére egyetemleges jelzálogjog, keretbiztosítéki jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve.

Az ingatlan tartozékai: Felépítmények területe összesen: 443 m2,Alápincézett főépület, Üzemépület, Raktár (2db)Portaépület

Ingatlan állapota: felújítandó

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Egyéb helyiség

Típus:
Egyéb helyiség
Területe:
209 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
38 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Cegléd
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
277/A/10
Ingatlan postai címe:
2700 Cegléd, Árpád utca 30..
Művelési ág:
Egyéb helyiség
Területnagyság:
209 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Egyéb helyiség
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
Társasági tulajdoni forma. Az önálló ingatlanhoz tartoznak az alapító okiratban meghatározott helyiségek.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
AQUARIUS-AQUA Kft. "f.a." (2700 Cegléd, Kút u. 14.)

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A Hórusz Faktorház Zrt. jogosult részére jelzálogjog, egyetemleges jelzálogjog, keretbiztosítéki jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve.

Az épületnél jellemző sajátosságok: A becsérték a Cegléd belterület 277/A/12 és 277/A/13 hrsz. alatti ingatlanok értékét is tartalmazza.

Ingatlan állapota: átlagos

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üzlet

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
69 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Cegléd
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
277/A/13
Ingatlan postai címe:
2700 Cegléd, Árpád utca 30..
Művelési ág:
Üzlet
Területnagyság:
69 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Üzlet
Az ingatlan jogi jellege:
Társasági tulajdoni forma. Az önálló ingatlanhoz tartoznak az alapító okiratban meghatározott helyiségek.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
AQUARIUS-AQUA Kft. "f.a." (2700 Cegléd, Kút u. 14.)

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Előtér, lépcsőház

Típus:
Előtér, lépcsőház
Területe:
24 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Cegléd
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
277/A/12
Ingatlan postai címe:
2700 Cegléd, Árpád utca 30..
Művelési ág:
Előtér, lépcsőház
Területnagyság:
24 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Előtér, lépcsőház
Az ingatlan jogi jellege:
Társasági tulajdoni forma. Az önálló ingatlanhoz tartoznak az alapító okiratban meghatározott helyiségek.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
AQUARIUS-AQUA Kft. "f.a." (2700 Cegléd, Kút u. 14.)

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
14 593 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/2
Becsérték:
59 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
3032/14
Művelési ág:
Kivett beépítetlen terület
Minőségi osztály:
0
Területnagyság:
14 593 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett beépítetlen terület
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
Kárpótlás, ingatlan-nyilvántartás átalakítása a DAT forgalomba adásával.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
AQUARIUS-AQUA Kft. "f.a." (2700 Cegléd, Kút u. 14.)

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A Hórusz Faktorház Zrt. jogosult részére egyetemleges jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve.

Az ingatlan tartozékai: A becsérték a Miskolc belterület 3032/25 és 3032/14 hrsz. alatti ingatlanok értékét is tartalmazza.

Ingatlan állapota: átlagos

9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
7 230 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
3032/5
Művelési ág:
Kivett beépítetlen terület
Minőségi osztály:
0
Területnagyság:
7 230 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett beépítetlen terület
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
Kárpótlás, ingatlan-nyilvántartás átalakítása a DAT forgalomba adásával.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
AQUARIUS-AQUA Kft. "f.a." (2700 Cegléd, Kút u. 14.)

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A Hórusz Faktorház Zrt. jogosult részére egyetemleges jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve.

Ingatlan állapota: átlagos

10. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
19 327 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
3032/25
Művelési ág:
Kivett beépítetlen terület
Minőségi osztály:
0
Területnagyság:
19 327 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett beépítetlen terület
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
Kárpótlás, ingatlan-nyilvántartás átalakítása a DAT forgalomba adásával.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
AQUARIUS-AQUA Kft. "f.a." (2700 Cegléd, Kút u. 14.)

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A Hórusz Faktorház Zrt. jogosult részére egyetemleges jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve.

Ingatlan állapota: átlagos

11. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: CFT (CAN) gépsor és tartozékai

Típus:
Ipari gép
Gyártási idő:
2017.
Tehermentes:
nem KONZUM PE Magántőkealap részére ingó zálogjog került bejegyzésre.
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
915 629 000 forint

12. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: KHS gépsor és tartozékai

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
nem KONZUM PE Magántőkealap részére ingó zálogjog került bejegyzésre.
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
1 031 562 000 forint

13. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Sidel 4 gépsor és tartozékai

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
nem KONZUM PE Magántőkealap részére ingó zálogjog került bejegyzésre.
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
212 164 000 forint

14. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Sidel 3 gépsor és tartozékai

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
nem KONZUM PE Magántőkealap részére ingó zálogjog került bejegyzésre.
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
652 398 010 forint

15. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Sidel 2 gépsor és tartozékai

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
nem Hórusz Faktorház Zrt. részére ingó zálogjog került bejegyzésre.
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
91 606 000 forint

16. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Sidel 1 gépsor és tartozékai

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
41 000 500 forint

17. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Vízkezelő rendszer

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
20 000 000 forint

18. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Termékvízhűtők

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
7 db
Becsérték:
15 000 000 forint

19. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: SIAD kompresszorok

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
nem Hórusz Faktorház Zrt. részére ingó zálogjog került bejegyzésre.
Mennyisége:
6 db
Becsérték:
18 000 000 forint

20. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Targoncák

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
nem KONZUM PE Magántőkealap részére ingó zálogjog került bejegyzésre.
Mennyisége:
13 db
Becsérték:
66 000 000 forint

21. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Védjegyek

Típus:
Szellemi termék
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
21 db
Becsérték:
30 000 000 forint

22. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Készletek

Típus:
Készlet
Tehermentes:
nem KONZUM PE magántőkealap részére ingó zálogjog került bejegyzésre.
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
534 424 423 forint

23. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Egyéb kis értékű berendezések, eszközök

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
nem Oberbank AG Magyarországi Fióktelepe részére vagyont terhelő zálogjog került bejegyzésre.
Mennyisége:
1 800 db
Becsérték:
80 981 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelemek az EÉR felületén előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetőek meg.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. Az ÁFA megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény jogszabályi rendelkezések alapján történik. Az ajánlati árat forintban, nettó összegben kell meghatározni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva azt az ajánlatot, amely érvénytelen. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlati biztosíték, mint foglaló megfizetését követően a vételár fennmaradó részét a szerződéskötéstől számított 30 napon belül kell átutalással megfizetni az AQUARIUS-AQUA Kft. ''f.a.'' UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000006-15700009 számú számlájára. Beszámítás a Cstv. 49 § (4) szerint kizárt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A vételi jogot elnyert pályázóval az eredményhirdetést követő 30 napon belül a vevő költségére történik meg a szerződéskötés. A szerződéskötés feltétele a vevő részéről az EÉR működtetője felé a nettó vételár 1%-nak megfelelő mértékű jutalék megfizetése. A szerződéskötés határideje alatt a nyertessé nyilvánított pályázónak szerződéskötési kötelezettsége áll fenn, amelyet a pályázat benyújtásával magára nézve kötelezőnek fogad el.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adás a vételár beérkezését követő 15 munkanapon belül történik. Ettől az időponttól a kiíró és a nyertessé nyilvánított pályázó közös megegyezéssel eltérhetnek.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a legmagasabb ajánlati ár a fő mérlegelési szempont. Pályázó a jelen pályázatra történő vételi ajánlat benyújtásával kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen hirdetményben meghirdetett vagyonösszességre vonatkozó adásvételi és egyéb szükséges szerződések megkötésével egyidejűleg megvásárolja az AQUARIUS-AQUA Kft. „f.a.” 100%-os tulajdonában lévő REX MARE ADRIATICA d.o.o. (Székhely: Horvátország, Zagráb, Vrbik 10 B, OIB: 59042243432, Nyilvántartási szám: 080784276) társaságtól az IRS-AQU-A.D.R.I. Kereskedelmi és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2730 Albertirsa, Homokrész út II., Cégjegyzékszám: 13 09 206310, Adószám: 27970645-2-13) leányvállalatban fennálló, a törzstőke 100%-át megtestesítő üzletrészét, figyelemmel arra, az AQUARIUS-AQUA Kft. „fa.” által gyártott termékeket 2020. december 01-től kizárólagosan az IRS-AQU-A.D.R.I. Kft. forgalmazza, illetve az újonnan beszerzett készletek az IRS-AQU-A.D.R.I. Kft. tulajdonát képezik, így a működő vertikumként történő értékesítéshez elengedhetetlenül szükséges, hogy az IRS-AQU-A.D.R.I. Kft. feletti teljeskörű rendelkezési jog is átruházásra kerüljön, azzal egyidejűleg, hogy a hitelezői igények kielégítésére fedezetet nyújtó követelés-állomány rendezése az AQUARIUS-AQUA Kft. „f.a.” felé megtörténik. Erre tekintettel az üzletrész-értékesítéssel egyidejűleg Pályázó köteles az IRS-AQU-A.D.R.I. Kft.-vel a Ptk. 6:205.§-a szerinti teljesítéselvállalási megállapodást kötni az IRS-AQU-A.D.R.I. Kft-nek az üzletrész-adásvételi szerződés aláírásának időpontjában az AQUARIUS-AQUA Kft. „f.a.”-val szemben fennálló összes tartozása (lejárt és le nem járt kötelezettsége) vonatkozásában. Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy az átvállalt elvállalt kötelezettségek (a pályázat lejáratakor becsült érték: 600 000 000.-Ft) közül a szerződéskötés időpontjában már lejárt kötelezettségeket a szerződéskötéstől számított 8 napon belül, a nem lejárt kötelezettségeket esedékességkor, de legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül egyenlíti ki az Aquarius-Aqua Kft. „f.a.” felé. A teljesítés-átelvállalásra figyelemmel a Pályázó a vételi ajánlat benyújtásával kötelezi magát arra, hogy az IRS-AQU-A.D.R.I Kft.-ben fennálló, a törzstőke 100%-t megtestesítő üzletrészt az alábbi ellenérték megfizetésével vásárolja meg: • Amennyiben a teljesítéselvállalással érintett kötelezettségállomány értéke az IRS-AQU-A.D.R.I. Kft.-nek az üzletrész-adásvételi szerződés aláírásának időpontjában meglévő készletállományának (alkatrész-, alapanyag, félkész termék, késztermék, göngyöleg) könyvszerinti értékét (a pályázat lejáratakor becsült érték: 400 000 000.-Ft) legalább 3.000.000.-Ft összeggel meghaladja, Pályázó az IRS-AQU-A.D.R.I Kft.-ben fennálló, a törzstőke 100%-át megtestesítő üzletrészt névértéken, 3.000.000.-Ft összegű ellenértékért vásárolja meg. Pályázó kötelezettséget vállal, hogy az üzletrész ellenértékét az adásvételi szerződés aláírásától számított 8 napon belül megfizeti a REX MARE ADRIATICA d.o.o. részére banki átutalással. • Amennyiben a teljesítéselvállalással érintett kötelezettségállomány értéke az IRS-AQU-A.D.R.I. Kft.-nek az üzletrész-adásvételi szerződés aláírásának időpontjában meglévő készletállományának (alkatrész-, alapanyag, félkész termék, késztermék, göngyöleg) könyvszerinti értékénél legfeljebb 3.000.000.-Fttal összegszerűen kevesebb, Pályázó az IRS-AQU-A.D.R.I Kft.-ben fennálló, a törzstőke 100%-át megtestesítő üzletrészt névértéken, 3.000.000.-Ft összegű ellenértékért vásárolja meg. Pályázó kötelezettséget vállal, hogy az üzletrész ellenértékét az adásvételi szerződés aláírásától számított 8 napon belül megfizeti a REX MARE ADRIATICA d.o.o. részére banki átutalással. • Amennyiben a teljesítéselvállalással érintett kötelezettségállomány értéke az IRS-AQU-A.D.R.I. Kft.-nek az üzletrész-adásvételi szerződés aláírásának időpontjában meglévő készletállományának (alkatrész-, alapanyag, félkész termék, késztermék, göngyöleg) könyvszerinti értékénél legalább 3.000.001.-Fttal összegszerűen kevesebb, Pályázó az IRS-AQU-A.D.R.I Kft.-ben fennálló, a törzstőke 100%-át megtestesítő üzletrészt a könyvszerinti eszközérték és a teljesítéselvállalással érintett kötelezettség-állomány különbözetével megegyező összegű ellenértékért vásárolja meg. Pályázó kötelezettséget vállal, hogy az üzletrész ellenértékét az adásvételi szerződés aláírásától számított 8 napon belül megfizeti a REX MARE ADRIATICA d.o.o. részére banki átutalással.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az Adós társaság az értékesítésre kínált vertikumban üdítőital-, ásványvíz gyártási tevékenységet folytat. Az értékesítésre felkínált vertikum, mint vagyonösszesség a pályázati hirdetmény közzétételének időpontjában is működő üzemként funkcionál, az alábbi korlátozásokkal:
A vertikum területén található vízi létesítmények közül a termeléshez jelenleg három kútból (Aquarius-minőség: K-125, K128; K-131) kerül sor vízkivételre. A K-125 és K-128 jelzésű kút (mindösszesen 1000 L/min vízhozammal), illetve a teljes telephely ellátásához nélkülözhetetlen Vízkezelő berendezés idegen tulajdonban lévő ingatlanon helyezkedik el. A Veritas minőségű két kútból (K-129, K138) az egyik kút (K-138) ugyancsak idegen tulajdonban lévő ingatlanon helyezkedik el, illetve a vízkezelés jelenleg nem megoldott. Önmagában a K-131-es kút vízhozama nem elegendő – még korlátozott kapacitás mellett sem – a vízszükséglet kiszolgálására, így a vertikum működőképessége a további tulajdonosi hozzájárulások hiányában 2020.12.31. napjáig biztosított jogszerűen.
A kutak tulajdoni helyzetétől és használhatóságától függetlenül a jelenleg hatályos, AQUARIUS-AQUA Kft. „f.a.” társaságra szóló vízjogi engedély 2021. április 30. napjáig érvényes, meghosszabbítására nem kerülhetett sor, mivel az idegen tulajdonban lévő ingatlanokon található kutak és vízkezelő tekintetében a használat jogcíme kizárólag 2020.12.31. napjáig biztosított.
A fentieken túlmenően a vertikum jelen állapotban történő tovább-működéséhez szükségesek olyan egyéb vagyonelemek (0316/20 hrsz. alatti földterület, több raktárcsarnok (0316/20/A, 0297/51/A), CAN szörpkonyha, 0316/14 hrsz. alatti szikkasztóárok, metálboxok, targoncák, forgalmazott termékekhez tartozó védjegyek), amelyek nem képezik az AQUARIUS-AQUA Kft. „f.a.” tulajdonát, azokat az Adós 2020.12.31. napjáig fennálló, határozott idejű megállapodások alapján jogosult használni, a további használat szerződéses feltételei nem biztosítottak, ezek átruházása nem képezi az értékesítésre felkínált vertikum részét.
Pályázó a jelen pályázatra vonatkozó vételi ajánlat benyújtásával tudomásul veszi, hogy az értékesítésre felkínált vertikum működése a pályázati felhívás közzétételének időpontjában jogszerűen biztosított, azonban a 2020.12.31-i időpontot követően a felszámoló a működőképesség fenntartására szavatosságot nem vállal. Pályázó a jelen pályázatra vonatkozó vételi ajánlat benyújtásával tudomásul veszi továbbá, hogy a 2020.12.31. napját követő időszakra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulások, illetve megállapodások hiányából fakadó, a vertikum működésének ellehetetlenüléséből származó károkért a felszámoló felelősséget nem vállal.
Az értékesítésre felkínált vagyonösszesség tartalmazza az AQUARIUS-AQUA Kft. „f.a.” tulajdonát képező készleteket (alkatrész-, alapanyag, félkész termék, késztermék, göngyöleg), a pályázati felhívás lezárásnak időpontjára becsült könyv szerinti értékén. A készletek becsült értéke a minimálár meghatározásánál figyelembevételre került. Pályázó a jelen pályázatra történő vételi ajánlat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a vertikum folyamatos működésére tekintettel a készletek mennyisége, értéke folyamatosan változik, a pályázat kiírásának időpontjában értékesítésre felkínált készlet mennyiségben és értékben várhatóan nem fog megegyezni a szerződéskötés időpontjában rendelkezésre álló készlettel. Pályázó tudomásul veszi, hogy az általa ajánlott vételártól a készletek mennyiségbeni és értékbeni esetleges csökkenésére hivatkozva sem térhet el. Pályázó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben az adásvételi szerződés megkötésekor a készletek könyvszerinti értéke a kiírás időpontjában becsült összeget legfeljebb 10%-kal meghaladja, Pályázó köteles a tényleges könyvszerinti érték és a becsült készletérték közötti különbözetet az adásvételi szerződés megkötésekor az Aquarius-Aqua Kft. „fa.” részére a vételár részeként megfizetni.
Pályázó a jelen pályázatra történő vételi ajánlat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a vertikum folyamatos működésére tekintettel folyamatban lévő karbantartási, állagmegóvási szerződések tekintetében különböző eszköz-beszerzések megrendelésére került sor. Abban az esetben, ha a megrendelések az eredményes pályázati eljárás alapján megkötésre kerülő adásvételi szerződések időpontját követően teljesülnek, a megrendelt eszközökön a Pályázó akkor tud tulajdonjogot szerezni, ha az adásvételi szerződéssel egyidejűleg a különböző karbantartási, állagmegóvási szerződések tekintetében a Pályázó az AQUARIUS-AQUA Kft. „f.a.”, mint Megbízó/Megrendelő helyébe lép, és a szerződéses kötelezettségeket teljesíti.
A vagyonösszesség értékesítésével egyidejűleg vevő részére átadásra/átruházásra kerülnek a vertikum működtetéséhez, gyártáshoz szükséges, átruházható receptúrák, engedélyek, know-how-k, licencek, tanúsítványok, egyéb szellemi termékek.
A hirdetményben megjelölt egyes tételekre, mint vagyonösszességre kizárólag együttesen lehet pályázatot benyújtani.
Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakra kellékszavatosságot a kiíró nem vállal, a vagyontárgy a megtekintésre biztosított állapotában kerül értékesítésre azzal, hogy a vertikum folyamatos működésére tekintettel az egyes vagyontárgyak rendeltetésszerűen, folyamatosan használatban vannak.
A vagyontárgyakról készült részletes tenderfüzet az EÉR rendszerben letölthető, előzetes költségtérítés megfizetése ellenében. A költségtérítés összege 500.000,- Ft + ÁFA, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet. A részletes tenderfüzet megvásárlása nem feltétele a pályázat benyújtásának.
A vételi ajánlatoknak tartalmaznia kell: természetes személy esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az azonosításra alkalmas további adatokat, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, gazdálkodó szervezet vagy egyéb szervezet esetében a pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, a beadás időpontjában 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselők(k) hiteles aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását.
A pályázati ajánlatokat a kiíró az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül bontja fel. A pályázatbontást követő 20 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli, amelynek eredményéről jegyzőkönyv készül, és az értékeléssel egyidejűleg az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületére feltöltésre kerül. Megfelelő ajánlati árak közötti legfeljebb 10%-os eltérés esetén az érintett ajánlattevők között az EÉR felületén nyilvános online ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A benyújtott pályázati ajánlatokat – az ártárgyalás esetét kivéve – menet közben módosítani nem lehet.
A pályázati eljárásban nyertessé nyilvánított ajánlattevő a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a nyertes ajánlat szerinti adásvételi szerződések és egyéb szükséges szerződések elkészítéséhez a közreműködő ügyvédet a felszámoló biztosítja. Az ügyvédi munkadíj a vagyonösszesség vételárának 0,25%-a, de minimum nettó 150.000.-Ft. Az ügyvédi munkadíjat a nyertessé nyilvánított, Vevőként szerződést kötő pályázó köteles megfizetni. Ha a szerződés megkötéséhez hatósági engedély vagy jóváhagyás szükséges, a hatósági döntés meghozataláig a szerződéskötésre megállapított határidő nyugszik. A határidő nyugvása alatt az ajánlati kötöttség és a szerződéskötési kötelezettség fennmarad.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti módon az értesítés megtörtént. Jelen hirdetménnyel a vagyonelem(ek) első értékesítésére kerül sor.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2101542/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2101542#tenderfuzet

Licitnapló

2021. 01. 02. | 17:00 || A pályázat véget ért.

2020. 12. 18. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P2101542F1 kommentje:

  T.Felszámoló!Az ön által adott időpont sajnos némi korrekcióra szorul mivel a befektető még pár napot kér hogy a Szaudi társa hazaérjen.Ha csak ekkor lehet kérem tudjam hogy valami megoldást keressek!Köszönöm!

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A megjelölt időponton módosítani sajnos nem áll módunkban, mivel a megtekintésre biztosított időpont megválasztásánál figyelemmel kellett lenni a vertikum működésére, a járványhelyzet miatti fokozott biztonsági előírásokra, illetve arra a körülményre, hogy a közelgő karácsonyi ünnepek miatti leállás okán csak erre az időszakra tudtuk ütemezni a rendszer (technolóigák, üzemterület, vízkezelő, stb.) teljeskörű fertőtlenítését. Amennyiben a megjelölt időpontban mégis meg tudnak jelenni, úgy ismételten kérem, hogy a megtekintésen részt venni kívánók számát előzetesen megküldeni szíveskedjenek, mivel erre biztonsági előírások miatt elengedhetetlenül szükség van.

 • || P2101542F1 kommentje:

  T.Felszámoló egy bejárást kérnék!

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Az albertirsai vertikum megtekintésére 2020.12.16. napján 14 órakor biztosítunk lehetőséget. Kérjük szíves visszajelzését az időpont megfelelőségét illetően, illetve a megtekintésen részt vevő személyek számát.