Eredménytelenítés ideje
2021. 02. 23. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 02. 23. 12:00

Ismertető

BMW 525D eladó

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

2005-os évjáratú BMW 560L típusú (kereskedelmi név: 525D), 475.000 km-t futott gépjármű forgalmi engedéllyel, törzskönyvvel, lejárt műszakival eladó. A gépjármű műszaki hibás, azonban korának és az igénybevételnek megfelelő állapotú, kisebb sérülésekkel kerül értékesítésre.

Jelentkezési határidő
2021. 02. 05. | 12:15
Pályázat kezdete
2021. 02. 05. | 12:15
Pályázat vége
2021. 02. 23. | 12:00
Ügyszám
3.Fpk.205
EÉR azonosító
P2101751
Becsérték
1 300 000 Ft
Minimálár
1 300 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
GORDIUS CONSULTING Gazdasági-Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1143 Budapest, Besnyői utca 13.
Cégjegyzékszám
01-10-042573

Adós adatai

Cégnév
4 Circle Team Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság„f.a.”
Székhely
2060 Bicske, Losonczi utca 63.
Cégjegyzékszám
07 06 015456

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 3.Fpk.205 ügyszámú nyilvános pályázat, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.) felszámoló által a 4 Circle Team Bt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07 06 015456, székhely: 2060 Bicske, Losonczi utca 63.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az első alkalommal történő pályázatra nem érkezett vételi ajánlat, ezért újabb pályázatot ír ki a felszámoló.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Fpk.205 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. február 23. 12 óra 00 perckor, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.) felszámoló által a 4 Circle Team Bt „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07 06 015456, székhely: 2060 Bicske, Losonczi utca 63.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.205 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. február 5. 12 óra 15 perckor, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.) felszámoló által a 4 Circle Team Bt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07 06 015456, székhely: 2060 Bicske, Losonczi utca 63.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2101751.

Pályázati Hirdetmény

A(z) GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.), mint a(z) 4 Circle Team Bt „f.a” (cégjegyzékszám: 07 06 015456, székhely: 2060 Bicske, Losonczi utca 63.) Székesfehérvári 3.Fpk.205/2019/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. január 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2101751
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2021. február 5. 12 óra 15 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. február 23. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 65 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetése a 4 Circle Team Bt. "f.a." Takarékbank Zrt-nél vezetett 50431104-10007826 számú bankszámlájára "ajánlati biztosíték" közleménnyel
legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati anyagban.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlat elfogadásával a megfizetett ajánlati biztosíték összege – a létrejött adásvételi szerződés alkalmazásában – a vételárba beszámít. Az ajánlati biztosítékot úgy kell megfizetni, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlatok a pályázat benyújtásának határidejéig a megjelölt bankszámlán jóváírásra kerüljön. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el. A felszámoló nem vesz át személyesen ajánlati biztosítékot.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

2005-os évjáratú BMW 560L típusú (kereskedelmi név: 525D), 475.000 km-t futott gépjármű forgalmi engedéllyel, törzskönyvvel, lejárt műszakival eladó. A gépjármű műszaki hibás, azonban korának és az igénybevételnek megfelelő állapotú, kisebb sérülésekkel kerül értékesítésre.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 300 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 300 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: BMW 525D

Típus:
Jármű
Gyártási idő:
2005.
Állapot:
Sérült/hiányos
Tehermentes:
nem NAV végrehajtási jog
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
1 300 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A gépjármű a pályázat beadási határidejét megelőző 8 munkanappal előre egyeztetett időpontban megtekinthetőek.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ajánlatban netto árat kell megadni. A gépjármű értékesítése során ÁFA felszámításárakerül sor, mely gazdasági társaság Vevő esetén fordítottan, magánszemély Vevő esetén ÁFA-val terhelten kerül értékesítésre.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati kiírásban szereplő elemek vizsgálata és a megajánlott ár függvényében kerül sor anyertes ajánlat kihirdetésére.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat szerződéskötésig kell megfizetni
a 4Circle Team Bt. "f.a." Takarékbank Zrt.-nél vezetett
50431104-10007826 számú
bankszámlájára "BMW vételár" közleménnyel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A szerződéskötéstől számított 15 napon belül kerül sor a birtokbaadásra. Amennyiben a birtokbavételre ezen időponton belül a Vevő mulasztásából nem kerül sor, a tárolási költség a Vevőt terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Tájékoztatás a vagyonelemről Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételáránakkialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró azajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Az értékesítésrekerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, a pályázó megtekintett ésmegvizsgált állapotban veszi meg. Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek Azajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve gazdaságitársaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembenihitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása,ártárgyalás: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatokelfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételárszerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételárvonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az onlineártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerénekigénybevételével, üzenet útján értesíti. Elővásárlási jog A Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése szerintaz elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy avéglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Az elővásárlásrajogosultakat a Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadottajánlat tartalmáról és nyilatkozattételre szólítja fel, melyre az elővásárlásra jogosultaknak 15 napáll rendelkezésükre. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljeskörűen nemfogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlásijogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Adóssal szemben fennálló követelés beszámításávalnem lehet érvényesíteni. Ezen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítésikötelezettséget. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlathiányában eredménytelennek nyilvánítsa. A felszámoló a vevőkijelölési jog gyakorlását kizárja. Apályázat kötelező tartalmi eleme: - a pályázó által minden oldalon cégszerűen aláírt ajánlat,melyben nettó árat számmal és betűvel a vagyontárgy megnevezésével megjelöli, -30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány vagy aláírás-minta csatolása,magánszemély pályázó esetén név, születési név, lakcím, anyja neve, e-mail cím és telefonszámmegjelölése, - nyilatkozat arról, hogy elfogadja az e-mail útján történő értesítést a felszámolórészéről, - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő a pályázati benyújtás határidejétől számított60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő a vagyontárgyakatmegtekintette, fizikai, műszaki állapotát ismeri, tudomásul veszi, hogy eladó akellékszavatosságot kizárja, - nyilatkozat arról, hogy ismeri a pályázati feltételeket és azokatmagára nézve kötelezőnek ismeri el, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sikertelen pályázatesetén, milyen bankszámlaszámra várja a befizetett ajánlati biztosíték visszautalását - az ajánlatibiztosíték megfizetését igazoló banki bizonylat csatolása. Bármely kötelező tartalmi kellékhiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A jelen hirdetés a vagyontárgyra kiírt első pályázati felhívás. Jelen eljárásban a 300/2017.
(X.17.) Korm. rendelet rendelkezései szerinti jogosult hitelező értesítése megtörtént.
A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2101751/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 02. 23. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 02. 05. | 12:15 || A pályázat megkezdődött.