Eredménytelenítés ideje
2021. 02. 15. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 02. 15. 12:00

Ismertető

Budapest XVI. kerületi 2 db garázs eladó

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Budapest XVI. kerület Szolnoki úti garázssoron 2 db garázs

Jelentkezési határidő
2021. 01. 29. | 15:36
Pályázat kezdete
2021. 01. 29. | 15:36
Pályázat vége
2021. 02. 15. | 12:00
Ügyszám
20 Vpk. 85
EÉR azonosító
P2104793
Becsérték
4 600 000 Ft
Minimálár
4 600 000 Ft

Vagyonrendező adatai

Cégnév
GORDIUS CONSULTING Gazdasági-Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1143 Budapest, Besnyői utca 13.
Cégjegyzékszám
01-10-042573

Adós adatai

Cégnév
Kovács-Trans Fuvarozó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság  törölt cég
Székhely
1163 Budapest, Bányai Elemér utca 1.
Cégjegyzékszám
01 09 467027

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 20 Vpk. 85 ügyszámú nyilvános pályázat, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.) vagyonrendező által a Kovács-Trans Kft Vr. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 467027, székhely: 1163 Budapest, Bányai Elemér utca 1.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az első pályáztatásra nem érkezett vételi ajánlat, a felszámoló újabb kísérletet tesz az értékesítésre.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 20 Vpk. 85 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. február 15. 12 óra 00 perckor, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.) vagyonrendező által a Kovács-Trans Kft Vr. törölt céggel (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 467027, székhely: 1163 Budapest, Bányai Elemér utca 1.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 20 Vpk. 85 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. január 29. 15 óra 36 perckor, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.) vagyonrendező által a Kovács-Trans Kft Vr. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 467027, székhely: 1163 Budapest, Bányai Elemér utca 1.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2104793.

Pályázati Hirdetmény

A(z) GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.), mint a(z) Kovács-Trans Kft Vr. törölt cég (cégjegyzékszám: 01 09 467027, székhely: 1163 Budapest, Bányai Elemér utca 1.) Fővárosi Törvényszék 20 Vpk. 85/2019. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2021. január 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2104793
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2021. január 29. 15 óra 36 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. február 15. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 230 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetése a vagyonrendezést lefolytató Gordius Consulting Zrt K&H Banknál a felszámolások, végelszámolások, vagyonrendezések részére vezetett
10409015-50526876-65501015 számú
alszámlájára "ajánlati biztosíték" közleménnyel
legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati anyagban.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlat elfogadásával a megfizetett ajánlati biztosíték összege – a létrejött adásvételi szerződés alkalmazásában – a vételárba beszámít. Az ajánlati biztosítékot úgy kell megfizetni, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlatok a pályázat benyújtásának határidejéig a megjelölt bankszámlán jóváírásra kerüljön. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el. A felszámoló nem vesz át személyesen ajánlati biztosítékot.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest XVI. kerület Szolnoki úti garázssoron 2 db garázs

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 600 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 4 600 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: garázs 1-2

Típus:
Egyéb
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
2 db
Becsérték:
4 600 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A garázsok a pályázat beadási határidejét megelőző 8 munkanappal előre egyeztetett időpontban megtekinthetőek.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A garázsok értékesítése az Áfa törvény 142. § alapján az áfa alany vevő részére fordított adózással, míg a nem áfa alany vevők részére normál Áfa fizetéssel történik. A feltüntetett becsérték és minimál ár nettó ár. A pályázatok benyújtásakor is nettó árat kérünk megjelölni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati kiírásban szereplő elemek vizsgálata és a megajánlott ár függvényében kerül sor anyertes ajánlat kihirdetésére.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat szerződéskötésig kell megfizetni
a vagyonrendezést lefolytató Gordius Consulting Zrt K&H Banknál a felszámolások, végelszámolások, vagyonrendezések részére vezetett
10409015-50526876-65501015 számú
alszámlájára "Kovács-Trans Kft Vr garázs" közleménnyel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A szerződéskötéstől számított 15 napon belül kerül sor a birtokbaadásra. Amennyiben a birtokbavételre ezen időponton belül a Vevő mulasztásából nem kerül sor, a tárolási költség a Vevőt terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Tájékoztatás a vagyonelemről Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételáránakkialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró azajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Az értékesítésrekerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, a pályázó megtekintett ésmegvizsgált állapotban veszi meg. Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek Azajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve gazdaságitársaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembenihitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása,ártárgyalás: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatokelfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételárszerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételárvonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az onlineártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerénekigénybevételével, üzenet útján értesíti. Elővásárlási jog A Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése szerintaz elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy avéglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Az elővásárlásrajogosultakat a Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadottajánlat tartalmáról és nyilatkozattételre szólítja fel, melyre az elővásárlásra jogosultaknak 15 napáll rendelkezésükre. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljeskörűen nemfogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlásijogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Adóssal szemben fennálló követelés beszámításávalnem lehet érvényesíteni. Ezen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítésikötelezettséget. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlathiányában eredménytelennek nyilvánítsa. A felszámoló a vevőkijelölési jog gyakorlását kizárja. Apályázat kötelező tartalmi eleme: - a pályázó által minden oldalon cégszerűen aláírt ajánlat,melyben nettó árat számmal és betűvel a vagyontárgy megnevezésével megjelöli, -30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány vagy aláírás-minta csatolása,magánszemély pályázó esetén név, születési név, lakcím, anyja neve, e-mail cím és telefonszámmegjelölése, - nyilatkozat arról, hogy elfogadja az e-mail útján történő értesítést a felszámolórészéről, - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő a pályázati benyújtás határidejétől számított60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő a vagyontárgyakatmegtekintette, fizikai, műszaki állapotát ismeri, tudomásul veszi, hogy eladó akellékszavatosságot kizárja, - nyilatkozat arról, hogy ismeri a pályázati feltételeket és azokatmagára nézve kötelezőnek ismeri el, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sikertelen pályázatesetén, milyen bankszámlaszámra várja a befizetett ajánlati biztosíték visszautalását - az ajánlatibiztosíték megfizetését igazoló banki bizonylat csatolása. Bármely kötelező tartalmi kellékhiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A két garázs össze van nyitva, csak együtt lehet vételi ajánlatot adni. A két garázs jelenlegi helyen történő további tárolására a vevőnek közterület használati megállapodást kell kötnie a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzattal, amiért az eladó semmilyen felelősséget nem vállal, ezért vevőnek az Önkormányzattól előzetesen be kell szerezni a szándéknyilatkozatot, hogy hajlandók területbérleti szerződést kötni az értékesítést követően. A garázsok kiürítését a vevőnek kell vállalnia. A jelen hirdetés a vagyontárgyra kiírt első pályázati felhívás.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2104793/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 02. 15. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 01. 29. | 15:36 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P2104793F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Nem kívánok részt venni a megtekintésen.

 • || P2104793F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Kérem erősítse meg, hogy két darab előregyártott beton garázsról van szó, ami ráadásul össze is van nyitva. Amennyiben az önkormányzat felmondja, mint a XIV. kerületben vagy meg se köti a területhasználati szerződést, akkor a tulajdonosnak saját költségén el kell szállítani a garázsokat, mely az összenyitás miatt lehet hogy csak a garázsok elbontásával valósítható meg és az összenyitás miatt nem biztos hogy egyben szállítható és újrahasznosítható. Tehát amit el akar adni, az csak két darab szétvágott öreg, valószínűleg nem szállítható garázs, tele szeméttel, bizonytalan területhasználattal. Amennyiben a fentebb leírtak helytállóak azokat figyelembe vették a vagyontárgyak értékének meghatározásakor?

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A pályázati kiírásban minden információ részletesen benne van, továbbá lehetőséget biztosítok a személyes megtekintésre is, melyet követően mindenkinek lehetősége van mérlegelni és azt követően dönteni a pályázat benyújtásával kapcsolatban.

 • || P2104793F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Melyik garázsokról van szó? És mikor lehet megnézni? Áram van? Közös költség hogy alakul?

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A Bányai Elemér u. 1 épülettel szemben az 1. és a 2. garázst pályáztatom, közös költségről nem tudok, áram jelenleg nincs, mert a garázsokat nem használják, viszont tele van limlommal, aminek az elszállítását a vevőnek kell megoldani és a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzattal a szerződést a terüőlethasználatra meg kell kötni, az nem száll át automatikusan a vevőre. A garázsok megtekintése a beérkező érdeklődők függvényében vagy a jövő héten vagy azt követő héten lesz. Tisztelettel: Bánki KIároly vagyonrendező

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő, a garázsok bemutatása 2021.02.11. csütörtökön 11.00 órakor lesz a Budapest XVI kerülletben a Bányai Elemér u. 1. számmal szemben a garázssor elején. Amennyiben nem igazolja vissza, hogy részt kíván venni a megtekintésen, abban az esetben elmarad a helyszíni bemutatás.

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Nem válaszolt arra, hogy a 2021.02.11 -én csütörtökön 11 órakor személyesen részt kíván-e venni a garázsok bemutatásán., kkérem jelezzen vissza.