Eredménytelenítés ideje
2021. 02. 15. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 02. 15. 12:00

Ismertető

Világítástechnikai online áruház elfekvő árukészlete

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Elektronikai háztartási cikkek, online bolt megmaradt, elfekvő árukészlete egyben eladó.

Jelentkezési határidő
2021. 01. 29. | 15:35
Pályázat kezdete
2021. 01. 29. | 15:35
Pályázat vége
2021. 02. 15. | 12:00
Ügyszám
4.Fpk.86
EÉR azonosító
P2105803
Becsérték
1 000 000 Ft
Minimálár
1 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
GORDIUS CONSULTING Gazdasági-Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1143 Budapest, Besnyői utca 13.
Cégjegyzékszám
01-10-042573

Adós adatai

Cégnév
Weblámpa Kereskedelmi és Szolgálató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
2315 Szigethalom, Gábor Áron utca 2. C ép.
Cégjegyzékszám
13 09 162955

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.86 ügyszámú nyilvános pályázat, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.) felszámoló által a Weblámpa Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 162955, székhely: 2315 Szigethalom, Gábor Áron utca 2. C ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Első pályáztatásra nem érkezett vételi ajánlat, a felszámoló újabb kísérletet tesz az értékesítésre

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.86 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. február 15. 12 óra 00 perckor, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.) felszámoló által a Weblámpa Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 162955, székhely: 2315 Szigethalom, Gábor Áron utca 2. C ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.86 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. január 29. 15 óra 35 perckor, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.) felszámoló által a Weblámpa Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 162955, székhely: 2315 Szigethalom, Gábor Áron utca 2. C ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2105803.

Pályázati Hirdetmény

A(z) GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.), mint a(z) Weblámpa Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 162955, székhely: 2315 Szigethalom, Gábor Áron utca 2. C ép.) Budapest Környéki Törvényszék 4.Fpk.86/2019 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. január 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2105803
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2021. január 29. 15 óra 35 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. február 15. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 50 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetése a Weblámpa Kft. fa Takarékbanknál vezetett 50431104-10007871 számú bankszámlájára "ajánlati biztosíték" közleménnyel
legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati anyagban.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlat elfogadásával a megfizetett ajánlati biztosíték összege – a létrejött adásvételi szerződés alkalmazásában – a vételárba beszámít. Az ajánlati biztosítékot úgy kell megfizetni, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlatok a pályázat benyújtásának határidejéig a megjelölt bankszámlán jóváírásra kerüljön. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el. A felszámoló nem vesz át személyesen ajánlati biztosítékot.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Elektronikai háztartási cikkek, online bolt megmaradt, elfekvő árukészlete egyben eladó.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Megmaradt árukészlet

Típus:
Árukészlet
Gyártási idő:
2018.
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 összesség
Becsérték:
1 000 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A készlet a pályázat beadási határidejét megelőző 8 munkanappal előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A készlet értékesítése az Áfa törvény 142. § alapján az áfa alany vevő részére fordított adózással, míg a nem áfa alany vevők részére normál Áfa fizetéssel történik. A feltüntetett becsérték és minimál ár nettó ár. A pályázatok benyújtásakor is nettó árat kérünk megjelölni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati kiírásban szereplő elemek vizsgálata és a megajánlott ár függvényében kerül sor anyertes ajánlat kihirdetésére.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat szerződéskötésig kell megfizetni
a Weblámpa Kft. fa Takarékbanknál vezetett 50431104-10007871 számú
bankszámlájára "Weblámpa Kft fa készlet" közleménnyel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A szerződéskötéstől számított 15 napon belül kerül sor a birtokbaadásra. Amennyiben a birtokbavételre ezen időponton belül a Vevő mulasztásából nem kerül sor, a tárolási költség a Vevőt terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Tájékoztatás a vagyonelemről Az értékesítésrekerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, a pályázó megtekintett ésmegvizsgált állapotban veszi meg. Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek Azajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve gazdaságitársaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembenihitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása,ártárgyalás: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatokelfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételárszerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételárvonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az onlineártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerénekigénybevételével, üzenet útján értesíti. Elővásárlási jog A Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése szerintaz elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy avéglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Az elővásárlásrajogosultakat a Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadottajánlat tartalmáról és nyilatkozattételre szólítja fel, melyre az elővásárlásra jogosultaknak 15 napáll rendelkezésükre. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljeskörűen nemfogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlásijogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Adóssal szemben fennálló követelés beszámításávalnem lehet érvényesíteni. Ezen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítésikötelezettséget. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlathiányában eredménytelennek nyilvánítsa. A felszámoló a vevőkijelölési jog gyakorlását kizárja. Apályázat kötelező tartalmi eleme: - a pályázó által minden oldalon cégszerűen aláírt ajánlat,melyben nettó árat számmal és betűvel a vagyontárgy megnevezésével megjelöli, -30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány vagy aláírás-minta csatolása,magánszemély pályázó esetén név, születési név, lakcím, anyja neve, e-mail cím és telefonszámmegjelölése, - nyilatkozat arról, hogy elfogadja az e-mail útján történő értesítést a felszámolórészéről, - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő a pályázati benyújtás határidejétől számított60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő a vagyontárgyakatmegtekintette, fizikai, műszaki állapotát ismeri, tudomásul veszi, hogy eladó akellékszavatosságot kizárja, - nyilatkozat arról, hogy ismeri a pályázati feltételeket és azokatmagára nézve kötelezőnek ismeri el, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sikertelen pályázatesetén, milyen bankszámlaszámra várja a befizetett ajánlati biztosíték visszautalását - az ajánlatibiztosíték megfizetését igazoló banki bizonylat csatolása. Bármely kötelező tartalmi kellékhiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A jelen hirdetés a vagyontárgyra kiírt első pályázati felhívás. A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bek. szerinti értesítésre való feltétel nem áll fenn. A készlet árucikk és mennyiségi részletezése a csatolmányban található.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2105803/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 02. 15. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 01. 29. | 15:35 || A pályázat megkezdődött.