A nyertes ár
15 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért: 2021. 01. 09. 18:00

Ismertető

Abaújszántói vendégház

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Abaújszántói vendégház

Pályázat kezdete
2020. 12. 25. | 10:00
Pályázat vége
2021. 01. 09. | 18:00
Ügyszám
8.Fpk.335
Becsérték15 000 000 Ft
Minimálár15 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Novum Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Műszaki Szolgáltató Zrt.
Székhely
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.
Cégjegyzékszám
01-10-046575

Adós adatai

Cégnév
Bruton Szolgáltató Kft. „f.a.”
Székhely
3881 Abaújszántó, Aranyosi út 8..
Cégjegyzékszám
05-09-024481

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 8.Fpk.335 ügyszámú nyilvános pályázat, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.) felszámoló által a Bruton Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-024481, székhely: 3881 Abaújszántó, Aranyosi út 8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 15 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P2107379F1
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződést a felszámoló felhívására 5 munkanapon belül az ajánlati kötöttség végét megelőzően kell megkötni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.335 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. január 9. 18 óra 00 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.) felszámoló által a Bruton Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-024481, székhely: 3881 Abaújszántó, Aranyosi út 8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.335 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. december 25. 10 óra 00 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.) felszámoló által a Bruton Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-024481, székhely: 3881 Abaújszántó, Aranyosi út 8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2107379.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.), mint a(z) Bruton Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-024481, székhely: 3881 Abaújszántó, Aranyosi út 8..) Miskolci Törvényszék 8.Fpk.335/2019/9.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. december 10. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2107379
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. december 25. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. január 9. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 450 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlati biztosíték összegét a Novum Zrt. felszámoló felszámolások részére elkülönített Takarékbank Zrt.-nél vezetett 73600149-10001088 számú alszámlájára átutalnia. Fizetéskor vagy átutaláskor a bizonylaton fel kell tüntetni közleményként feltüntetve az adós cég nevét. Az ajánlati biztosíték akkor számít megfizetettnek, ha a pályázati ajánlatok benyújtására megadott határidőt megelőzően a megadott számlán jóváírásra került.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a győztes ajánlattevőnek a vételárba beszámít, a győztesként nem megjelölt ajánlattevő részére a pályázati eljárás lezárultát követő 8 munkanapon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerülnek.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Abaújszántói vendégház

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 15 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 15 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Étterem, büfé és szálláshely

Típus:
ház
Területe:
1 456 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
15 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Abaújszántó
Ingatlan postai címe:
3881 Abaújszántó, Dózsa György utca 1.
Területnagyság:
1 456 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Étterem, büfé és szálláshely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok megtekinthetőek a felszámolóbiztossal történő előzetes időpont egyeztetést követően. A megtekintési szándékot lampert.cs@novumzrt.hu címen kell jeleznie az érdeklődőknek.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítése tárgyi adó mentes.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A formailag érvényes, legmagasabb ajánlati árat tartalmazó pályázat a nyertes. A pályázati eljárás során kizárólag az ajánlati ár alapján történő súlyozás történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést a felszámoló felhívására 5 munkanapon belül az ajánlati kötöttség végét megelőzően kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámoló az ingatlant a vételár teljes megfizetését követő 15 munkanapon belül adja birtokba.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, magánszemély esetén a személyi azonosságot igazoló okmányok másolatát. Magánszemély pályázó esetén teljes bizonyító erejű magán vagy közokiratba kell foglalni a pályázatot. A pályázatnak tartalmaznia kell a nettó ajánlati ár egyértelmű meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 90 nap. Az ingatlan vételárát áfa fizetési kötelezettség nem terheli. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó alábbi nyilatkozatait: a vásárlásra jogosult az adásvételi szerződést a felszámoló felhívására 5 munkanapon belül az ajánlati kötöttség végét megelőzően megköti, a pályázó az esetleges ingatlanokat terhelő környezeti terheket a 106/1995 Korm. rendeletnek megfelelően teljes mértékben átvállalja. A felszámolónak környezeti teherről nincs tudomása. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az adásvételi szerződésben a kellékszavatossági igényéről kifejezetten lemond. A pályázó nyilatkozatát, hogy a vételárat terhelő 1%+ÁFA, de minimum 150.000 Ft+áfa összegű ügyvédi költséget a vételáron felül vállalja megfizetni az adásvételi szerződést elkészítő és bonyolító felszámoló által megjelölt ügyvédnek. Az ajánlati biztosítékok megfizetéséről szóló igazolásokat a pályázathoz csatolni kell.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A jelen pályázati eljárás a vagyonelem első értékesítési eljárása. A pályázati minimálár a 237/2009. korm rendelet 4 § alapján az első értékesítési eljárásban az irányár 100%-a. A minimálárat el nem érő pályázati ajánlatokat a felszámoló további vizsgálat nélkül érvénytelenné nyilvánítja. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást a minimálárat elérő ajánlati árak esetén is eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön, a jelen pályázati felhívás alapján a felszámolónak nincs értékesítési kötelezettsége. Az adásvételi szerződésben az ingatlanok egyedi eladási ára a becsértékek arányában kerül meghatározásra. Amennyiben több megfelelő, vagy a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírói nyilvános ártárgyalást tartanak, melyről az érdekelteket értesítik. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló 10 napot biztosít.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2107379/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 01. 09. | 18:00 || A pályázat véget ért.

2020. 12. 25. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.