Legmagasabb ajánlat
900 000 Ft
A pályázat kiértékelés alatt áll. A pályázat eredményének megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett a pályázatra, úgy az eredményről rendszerüzenetben értesítjük.
A pályázat véget ért: 2021. 01. 14. 15:21

Ismertető

LInde H16T tipusú gázüzemû homlokvillás targonca

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

LInde H16T tipusú gázüzemû homlokvillás targonca

Pályázat kezdete
2021. 01. 14. | 10:00
Pályázat vége
2021. 01. 14. | 15:21
Ügyszám
8.Fpk.335
Becsérték371 000 Ft
Minimálár371 000 Ft
Kikiáltási ár602 500 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Novum Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Műszaki Szolgáltató Zrt.
Székhely
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.
Cégjegyzékszám
01-10-046575

Adós adatai

Cégnév
Bruton Kft. „f.a.”
Székhely
3881 Abaújszántó, Aranyosi út 8..
Cégjegyzékszám
05-09-024481

Pályázati Közlemény

A(z) Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.) felszámoló által a Bruton Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-024481, székhely: 3881 Abaújszántó, Aranyosi út 8..) adóssal szembeni, 8.Fpk.335 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

Pályázati Közlemény

A(z) Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.) felszámoló által a Bruton Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-024481, székhely: 3881 Abaújszántó, Aranyosi út 8..) adóssal szembeni, 8.Fpk.335 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.) felszámoló a(z) Bruton Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-024481, székhely: 3881 Abaújszántó, Aranyosi út 8..) adóssal szemben folytatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 8.Fpk.335 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2108320

Az ártárgyalás kezdete: 2021. január 14. 10 óra 00 perc
Az ártárgyalás vége: 2021. január 14. 15 óra 00 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.335 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. január 9. 18 óra 34 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.) felszámoló által a Bruton Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-024481, székhely: 3881 Abaújszántó, Aranyosi út 8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.335 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. december 25. 10 óra 00 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.) felszámoló által a Bruton Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-024481, székhely: 3881 Abaújszántó, Aranyosi út 8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2108320.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.), mint a(z) Bruton Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-024481, székhely: 3881 Abaújszántó, Aranyosi út 8..) Miskolci Törvényszék 8.Fpk.335/2019/9.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. december 10. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2108320
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. december 25. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. január 9. 18 óra 34 perc

Ajánlati biztosíték összege: 18 550 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot a Novum Zrt. felszámoló felszámolások részére elkülönített Takarékbank Zrt.-nél vezetett 73600149-10001088 számú alszámlájára átutalnia. Fizetéskor vagy átutaláskor a bizonylaton fel kell tüntetni közleményként, közleményben megjelölve az adós cég nevét. Az ajánlati biztosíték akkor számít megfizetettnek, ha a pályázati ajánlatok benyújtására megadott határidőt megelőzően a megadott számlán jóváírásra került.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, a többi pályázó részére az ajánlati biztosíték összege 8 napon belül visszautalásra kerül. Amennyiben a győztes pályázó a felszámoló felhívására nem köti meg az adásvételi szerződést, vagy az adásvételi szerződést nem teljesíti, az ajánlati biztosítékot elveszti és a felszámoló ismételt pályázati felhívást tesz közzé.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

LInde H16T tipusú gázüzemû homlokvillás targonca

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 371 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 371 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: LInde H16T tipusú gázüzemû homlokvillás targonca

Típus:
Ipari gép
Gyártmány:
linde
Gyártási idő:
2003.
Állapot:
Sérült/hiányos
Tehermentes:
nem Jelzálogjog, amely az értékesítéssel törlődik
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
371 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A gép megtekinthető a felszámolóbiztossal történő előzetes időpont egyeztetést követően. A megtekintési szándékot lampert.cs@novumzrt.hu címen kell jeleznie az érdeklődőknek.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az áfa összegét a vevő a nettó vételáron felül a fordított áfa szabályai szerint köteles megfizetni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A formailag érvényes, legmagasabb ajánlati árat tartalmazó pályázat a nyertes. A pályázati eljárás során kizárólag az ajánlati ár alapján történő súlyozás történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 8 napon belül, átutalással kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést a felszámoló felhívására 5 munkanapon belül az ajánlati kötöttség végét megelőzően kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes megfizetését követő 15 napon belül a felszámoló birtokba adja a megvásárolt gépet, amelyet a vevőnek haladéktalanul el kell szállítania.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát. Magánszemély pályázó esetén teljes bizonyító erejű magán vagy közokiratba kell foglalni a pályázatot. A pályázatnak tartalmaznia kell a nettó ajánlati ár egyértelmű meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 90 nap. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó alábbi nyilatkozatait: a vásárlásra jogosult az adásvételi szerződést a felszámoló felhívására 5 munkanapon belül az ajánlati kötöttség végét megelőzően megköti. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az áfa összegét a fordított áfa szabályai szerint a vételáron felül megfizeti. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az adásvételi szerződésben a kellékszavatossági igényéről kifejezetten lemond. Az ajánlati biztosítékok megfizetéséről szóló igazolásokat a pályázathoz csatolni kell.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A jelen pályázati eljárás a vagyonelem első értékesítési eljárása. A pályázati minimálár a 237/2009. korm rendelet 4 § alapján az irányár 100%-a. A minimálárat el nem érő pályázati ajánlatokat a felszámoló további vizsgálat nélkül érvénytelenné nyilvánítja. A jelen pályázati felhívás alapján a felszámolónak nincs értékesítési kötelezettsége. Amennyiben több megfelelő, vagy a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírói nyilvános ártárgyalást tartanak, melyről az érdekelteket értesítik. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló 10 napot biztosít.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2108320/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 01. 14. | 15:21 || Az új ártárgyalás véget ért.

2021. 01. 14. | 15:11 || P2108320F7 900 000 Ft licitet tett.

2021. 01. 14. | 15:09 || P2108320F5 855 000 Ft licitet tett.

2021. 01. 14. | 15:04 || P2108320F7 850 000 Ft licitet tett.

2021. 01. 14. | 15:04 || P2108320F5 805 000 Ft licitet tett.

2021. 01. 14. | 15:00 || P2108320F7 800 000 Ft licitet tett.

2021. 01. 14. | 14:59 || P2108320F5 755 000 Ft licitet tett.

2021. 01. 14. | 14:58 || P2108320F7 750 000 Ft licitet tett.

2021. 01. 14. | 14:57 || P2108320F5 705 000 Ft licitet tett.

2021. 01. 14. | 14:56 || P2108320F7 700 000 Ft licitet tett.

2021. 01. 14. | 14:55 || P2108320F5 650 000 Ft licitet tett.

2021. 01. 14. | 14:51 || P2108320F7 620 000 Ft licitet tett.

2021. 01. 14. | 14:50 || P2108320F5 615 000 Ft licitet tett.

2021. 01. 14. | 14:49 || P2108320F7 610 000 Ft licitet tett.

2021. 01. 14. | 12:05 || P2108320F5 605 000 Ft licitet tett.

2021. 01. 14. | 10:00 || Az új ártárgyalás megkezdődött.

2021. 01. 09. | 18:34 || A pályázat véget ért.

2020. 12. 25. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.