Eredménytelenítés ideje
2021. 01. 02. 13:10
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 01. 02. 13:10

Ismertető

Gyomaendrődi ingatlanok

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

1. A Békés Megyei Kormányhivatal ingatlannyilvántartásában Gyomaendrőd belterület 5268 hrsz.-on nyilvántartott, természetben az 5502 Gyomaendrőd Apponyi u. 16. szám alatt található, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részére az alábbi terhek kerültek bejegyzésre: Jelzálogjog 479.540.- forint mértékben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára, Keretbiztosítéki jelzálogjog összesen 88.000.000.- értékben a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt javára. 2. A Békés Megyei Kormányhivatal ingatlannyilvántartásában Gyomaendrőd belterület 5269/2 hrsz.-on nyilvántartott, természetben az 5502 Gyomaendrőd Apponyi u. 14/2. szám alatt található, kivett üzem, udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. Az ingatlan utcai homlokzata előtt -az önkormányzattal kötött, de mára megszűnt bérleti megállapodás alapján közterületen - egy könnyűszerkezetes e. jellel jelzett, 60 m2 alapterületű üzlethelység került kialakításra. A felépítmény fennmaradásának Önkormányzattal történő egyeztetése, engedélyeztetése, ezzel kapcsolatos új megállapodás megkötése a pályázaton nyertes vevő feladata. Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részére az alábbi terhek kerültek bejegyzésre: Keretbiztosítéki jelzálogjog összesen 80.000.000.- értékben a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt javára.

Pályázat kezdete
2020. 12. 18. | 13:10
Pályázat vége
2021. 01. 02. | 13:10
Ügyszám
16.Fpk.14/2020/6
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2110882
Becsérték
25 400 000 Ft
Minimálár
17 780 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
NEPTUNUS FELSZÁMOLÓ Csődmenedzser és Felszámoló Kft.
Székhely
1131 Budapest, Rokolya utca 44.
Cégjegyzékszám
01-09-948718

Adós adatai

Cégnév
ENDRŐDI CUTI SÜTŐIPARI Kft„f.a.”
Székhely
5502 Gyomaendrőd, Apponyi utca 14.
Cégjegyzékszám
04 09 005328

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 16.Fpk.14/2020/6 ügyszámú nyilvános pályázat, a NEPTUNUS Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-948718, székhely: 1131 Budapest, Rokolya utca 44., levelezési cím: 1245 Budapest, hrsz. Pf.: 974) felszámoló által a ENDRŐDI CUTI SÜTŐIPARI Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04 09 005328, székhely: 5502 Gyomaendrőd, Apponyi utca 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 16.Fpk.14/2020/6 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. január 2. 13 óra 10 perckor, a NEPTUNUS Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-948718, székhely: 1131 Budapest, Rokolya utca 44., levelezési cím: 1245 Budapest, hrsz. Pf.: 974) felszámoló által a ENDRŐDI CUTI SÜTŐIPARI Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 04 09 005328, székhely: 5502 Gyomaendrőd, Apponyi utca 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 16.Fpk.14/2020/6 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. december 18. 13 óra 10 perckor, a NEPTUNUS Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-948718, székhely: 1131 Budapest, Rokolya utca 44., levelezési cím: 1245 Budapest, hrsz. Pf.: 974) felszámoló által a ENDRŐDI CUTI SÜTŐIPARI Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04 09 005328, székhely: 5502 Gyomaendrőd, Apponyi utca 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2110882.

Pályázati Hirdetmény

A(z) NEPTUNUS Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-948718, székhely: 1131 Budapest, Rokolya utca 44., levelezési cím: 1245 Budapest, hrsz. Pf.: 974), mint a(z) ENDRŐDI CUTI SÜTŐIPARI Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 04 09 005328, székhely: 5502 Gyomaendrőd, Apponyi utca 14.) Gyulai Törvényszék 16.Fpk.14/2020/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. december 3. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2110882
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. december 18. 13 óra 10 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. január 2. 13 óra 10 perc

Ajánlati biztosíték összege: 889 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással Endrődi Cuti Kft "fa" – ajánlati biztosíték közleménnyel, a Neptunus felszámoló Kft UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000066-90920013 elkülönített számú bankszámlájára átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig, úgy hogy az összeg a lejárati határidőig a számlán jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1. A Békés Megyei Kormányhivatal ingatlannyilvántartásában Gyomaendrőd belterület 5268 hrsz.-on nyilvántartott, természetben az 5502 Gyomaendrőd Apponyi u. 16. szám alatt található, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részére az alábbi terhek kerültek bejegyzésre:
Jelzálogjog 479.540.- forint mértékben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára,
Keretbiztosítéki jelzálogjog összesen 88.000.000.- értékben a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt javára.

2. A Békés Megyei Kormányhivatal ingatlannyilvántartásában Gyomaendrőd belterület 5269/2 hrsz.-on nyilvántartott, természetben az 5502 Gyomaendrőd Apponyi u. 14/2. szám alatt található, kivett üzem, udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
Az ingatlan utcai homlokzata előtt -az önkormányzattal kötött, de mára megszűnt bérleti megállapodás alapján közterületen - egy könnyűszerkezetes e. jellel jelzett, 60 m2 alapterületű üzlethelység került kialakításra. A felépítmény fennmaradásának Önkormányzattal történő egyeztetése, engedélyeztetése, ezzel kapcsolatos új megállapodás megkötése a pályázaton nyertes vevő feladata.
Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részére az alábbi terhek kerültek bejegyzésre:
Keretbiztosítéki jelzálogjog összesen 80.000.000.- értékben a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt javára.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 25 400 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 17 780 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Gyomaendrőd üzem

Típus:
ház
Területe:
748 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
25 400 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Gyomaendrőd
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
5269/2
Ingatlan postai címe:
Gyomaendrőd, Apponyi utca 14-2.
Művelési ág:
kivett üem, udvar
Területnagyság:
748 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Gyomaendrőd üzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog 479.540.- forint mértékben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára,Keretbiztosítéki jelzálogjog összesen 88.000.000.- értékben a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt javára.2. A Békés Megyei Kormányhivatal ingatlannyilvántartásában Gyomaendrőd belterület 5269/2 hrsz.-on nyilvántartott, természetben az 5502 Gyomaendrőd Apponyi u. 14/2. szám alatt található, kivett üzem, udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.Az ingatlan utcai homlokzata előtt -az önkormányzattal kötött, de mára megszűnt bérleti megállapodás alapján közterületen - egy könnyűszerkezetes e. jellel jelzett, 60 m2 alapterületű üzlethelység került kialakításra. A felépítmény fennmaradásának Önkormányzattal történő egyeztetése, engedélyeztetése, ezzel kapcsolatos új megállapodás megkötése a pályázaton nyertes vevő feladata.Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részére az alábbi terhek kerültek bejegyzésre:Keretbiztosítéki jelzálogjog összesen 80.000.000.- értékben a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt javára.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló központi telefonszámán követő bejelentkezést követően 2020. 12. 18-án, 12.00 és 13.00 között.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ÁFA törvény 142. §-a értelmében az értékesítésre a fordított adózás szabályai szerint kerül sor a felszámolási eljárásban

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Legmagasabb vételár. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződés aláírásától számított 20 napon belül átutalással teljesíteni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 20 napon belül megköti.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A vételárat egy összegben kell a szerződés aláírásától számított 20 napon belül átutalással teljesíteni. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély pályázó esetén a nevét, személyes adatait, személyazonosító igazolványának, lakcímkártyájának és adókártyájának pályázó által aláírt másolatát, telefon- és faxszámát, e-mail-címét, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban. Jogi személy vagy egyéb szervezet esetén a nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, e-mail-címét, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban. Amennyiben a pályázó képviselője útján nyújtja be vételi ajánlatát, teljes bizonyító erejű (két tanúval ellátott ) magánokiratba, vagy közokiratba foglalt meghatalmazást köteles csatolni. Az ajánlatnak tartalmazni kell továbbá, kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, és hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 20 napon belül megköti. Nyilatkozatot arról, hogy vételárat a szerződéskötéstől számított 20 napon belül kiegyenlíti. Nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról. Nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek. Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó sikertelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kéri az ajánlati biztosíték visszautalását. Nyilatkozatot arról, hogy a vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül birtokba veszi az ingatlant. Nyilatkozatot arról, hogy pályázó az esetlegesen felmerülő környezeti terheket átvállalja. Nyilatkozatot arról, hogy pályázó a jogi eljárás költségét megfizetni vállalja. A 2. sorszámon meghirdetett,5269/2 hrsz.-ú ingatlan kapcsán tudomásul vételi nyilatkozat, arról hogy az ingatlan utcai homlokzata előtt -az önkormányzattal kötött, de mára megszűnt bérleti megállapodás alapján közterületen - egy könnyűszerkezetes e. jellel jelzett, 60 m2 alapterületű üzlethelyiség került kialakításra. A felépítmény fennmaradásának Önkormányzattal történő egyeztetése, engedélyeztetése, ezzel kapcsolatos új megállapodás megkötése a pályázaton nyertes vevő feladata. A nyilatkozatokat legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az ingatlan birtokba adására a teljes vételár kiegyenlítését követően 8 napon belül átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása mellett kerül sor Az adásvételi szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti. A szerződéskötés jogi eljárásának költsége vevőt terheli. , melynek mértéke az ingatlan vételárának 1 %-a, de legalább 100.000 Ft + áfa. A felszámoló felhívja a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási joguk gyakorlására irányuló esetleges szándékukat a pályázatok benyújtásának határidejéig a felszámolónak írásban jelentsék be, az elővásárlási jogukat a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolónak a hirdetés idején környezeti teherről nincs tudomása, azonban a szerződés kötést követően felmerülő környezeti terhek a vevőt terhelik. Az ingatlan a felszámolási eljárásban 2. alkalommal kerül kiírásra. Az eljárásban közzétett minimálár a becsérték 70 %-a.
A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2110882/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 01. 02. | 13:10 || A pályázat véget ért.

2020. 12. 18. | 13:10 || A pályázat megkezdődött.