A nyertes ár
8 660 000 Ft
Jelenleg az elővásárlásra jogosultak megkeresése zajlik. A végeredmény megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett az eljárásra, a folyamatról rendszerüzenetben tájékoztatjuk.
A pályázat véget ért: 2021. 01. 13. 14:00

Ismertető

Balatonkeresztúri beépítetlen telkek tulajdoni aránya

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Balatonkeresztúr belterület 84/1-6. hrsz-ú ingatlanok résztulajdona.

Pályázat kezdete
2021. 01. 13. | 09:00
Pályázat vége
2021. 01. 13. | 14:00
Ügyszám
12.Fpk.70.009
Megnézem az előző kiírást
Becsérték12 300 000 Ft
Minimálár8 610 000 Ft
Kikiáltási ár8 635 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
MORECO Tanácsadó Kft
Székhely
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26.
Cégjegyzékszám
01-09-725865

Adós adatai

Cégnév
IKR Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság„f.a.”
Székhely
2943 Bábolna, IKR park IKR.
Cégjegyzékszám
11 10 000083

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 12.Fpk.70.009 ügyszámú nyilvános pályázat, a Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26., levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88) felszámoló által a IKR Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11 10 000083, székhely: 2943 Bábolna, IKR park IKR.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 8 660 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P2110902F3
Szerződéskötés dátuma: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

A(z) Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26., levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88) felszámoló által a IKR Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 11 10 000083, székhely: 2943 Bábolna, IKR park IKR.) adóssal szembeni, 12.Fpk.70.009 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

Pályázati Közlemény

A(z) Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26., levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88) felszámoló által a IKR Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 11 10 000083, székhely: 2943 Bábolna, IKR park IKR.) adóssal szembeni, 12.Fpk.70.009 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26., levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88) felszámoló a(z) IKR Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11 10 000083, székhely: 2943 Bábolna, IKR park IKR.) adóssal szemben folytatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 12.Fpk.70.009 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2110902

Az ártárgyalás kezdete: 2021. január 13. 09 óra 00 perc
Az ártárgyalás vége: 2021. január 13. 14 óra 00 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 12.Fpk.70.009 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. január 11. 13 óra 00 perckor, a Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26., levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88) felszámoló által a IKR Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 11 10 000083, székhely: 2943 Bábolna, IKR park IKR.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 12.Fpk.70.009 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. december 25. 12 óra 00 perckor, a Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26., levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88) felszámoló által a IKR Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11 10 000083, székhely: 2943 Bábolna, IKR park IKR.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2110902.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26., levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88), mint a(z) IKR Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 11 10 000083, székhely: 2943 Bábolna, IKR park IKR.) Tatabányai Törvényszék 12.Fpk.70.009/2020/12. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. december 10. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2110902
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. december 25. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. január 11. 13 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 369 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetése a Moreco Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00105937-00200007 számú bankszámlájára "IKR Zrt. "f.a." ajánlati biztosíték" közleménnyel legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati anyagban.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlat elfogadásával a megfizetett ajánlati biztosíték összege – a létrejött adásvételi szerződés alkalmazásában – a vételárba beszámít. Az ajánlati biztosítékot úgy kell megfizetni, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlatok a pályázat benyújtásának határidejéig az előző bekezdésben megjelölt bankszámlán jóváírásra kerüljön. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Balatonkeresztúr belterület 84/1-6. hrsz-ú ingatlanok résztulajdona.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 12 300 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 8 610 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: építési telek

Típus:
telek
Területe:
3 211 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
3211/3229
Becsérték:
2 300 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Balatonkeresztúr
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
84/1
Ingatlan postai címe:
8648 Balatonkeresztúr,
Művelési ág:
kivett beépítetlen terület
Területnagyság:
3 211 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
építési telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
IKR Zrt. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog, vezetékjog

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: építési telek

Típus:
telek
Területe:
3 054 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
3054/3229
Becsérték:
2 200 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Balatonkeresztúr
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
84/2
Ingatlan postai címe:
8648 Balatonkeresztúr,
Művelési ág:
kivett beépítetlen terület
Területnagyság:
3 054 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
építési telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
IKR Zrt. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): végrehajtási jog, vezetékjog

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: építési telek

Típus:
telek
Területe:
2 977 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
2977/3330
Becsérték:
2 100 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Balatonkeresztúr
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
84/3
Ingatlan postai címe:
8648 Balatonkeresztúr,
Területnagyság:
2 977 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
építési telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
IKR Zrt. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): végrehajtási jog, vezetékjog

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: építési telek

Típus:
telek
Területe:
2 870 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
2870/3331
Becsérték:
2 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Balatonkeresztúr
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
84/4
Ingatlan postai címe:
8648 Balatonkeresztúr,
Területnagyság:
2 870 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
építési telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
IKR Zrt. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog, vezetékjog

Ingatlan állapota: átlagos

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: építési telek

Típus:
telek
Területe:
2 712 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
2712/3330
Becsérték:
1 900 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Balatonkeresztúr
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
84/5
Ingatlan postai címe:
8648 Balatonkeresztúr,
Területnagyság:
2 712 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
építési telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
IKR Zrt. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog, vezetékjog

Ingatlan állapota: átlagos

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: építési telek

Típus:
telek
Területe:
2 787 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
2787/3331
Becsérték:
1 800 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Balatonkeresztúr
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
84/6
Ingatlan postai címe:
8648 Balatonkeresztúr,
Területnagyság:
2 787 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
építési telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
IKR Zrt. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog, vezetékjog

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok nincsenek bekerítve, a helyszínen bármikor megtekinthetők.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár ÁFA nélkül értendő. Az értékesítésre az ÁFA tv. 142.§ (1) bek. szabályai vonatkoznak, adófizetésre kötelezett adóalany esetén fordított ÁFA, az adó megfizetésére a vevő kötelezett.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati kiírásban szereplő elemek vizsgálata és a megajánlott ár függvényében kerül sor a nyertes ajánlat kihirdetésére.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül az IKR Zrt. "f.a." bankszámlájára "Balatonkeresztúr vételár" közleménnyel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetésétől számított 15 napon belül kerül sor a birtokba adásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Tájékoztatás a vagyonelemekről Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró az ajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása, ártárgyalás: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti. Ezen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat kötelező tartalmi eleme: - a pályázó által minden oldalon cégszerűen aláírt ajánlat, melyben nettó árat számmal és betűvel a vagyontárgy megnevezésével megjelöli, - 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány vagy aláírás-minta csatolása, magánszemély pályázó esetén név, születési név, lakcím, anyja neve, e-mail cím és telefonszám megjelölése, - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő a pályázati benyújtás határidejétől számított 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő a vagyontárgyakat megtekintette, fizikai, műszaki állapotát ismeri, tudomásul veszi, hogy eladó a kellékszavatosságot kizárja, - nyilatkozat arról, hogy ismeri a pályázati feltételeket és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a befizetett ajánlati biztosíték visszautalását - nyilatkozat arról, hogy az értékesítéssel felmerülő vagyonszerzési illeték, földhivatali eljárási költség és az irányár 1,5 %-a +áfa, de minimum 100.000,- Ft+ÁFA ügyvédi költség megfizetését az adós társaság jogi képviselője részére a szerződés megkötésével egyidejűleg vállalja, tudomásul veszi és elfogadja az eladó megbízásából készült adásvételi szerződést, - az ajánlati biztosíték megfizetését igazoló banki bizonylat csatolása. Bármely kötelező tartalmi kellék hiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Minimálár a becsérték 70%-a, jelen hirdetés a vagyontárgyakra kiírt második pályázati felhívás. Jelen eljárásban a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti jogosult hitelező tájékoztatása megtörtént. Észrevétel nem érkezett.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2110902/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 01. 13. | 14:00 || Az új ártárgyalás véget ért.

2021. 01. 13. | 09:32 || P2110902F3 8 660 000 Ft licitet tett.

2021. 01. 13. | 09:11 || P2110902F2 8 635 000 Ft licitet tett.

2021. 01. 13. | 09:00 || Az új ártárgyalás megkezdődött.

2021. 01. 11. | 13:00 || A pályázat véget ért.

2020. 12. 25. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2110902F1 kommentje:

    Tiszteltl Felszámoló, az ár tartalmazza-e az ÁFÁ-t?