A nyertes ár
4 500 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért: 2021. 02. 16. 08:01

Ismertető

döbröközi telephely

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Döbrököz 1566/1 helyrajzi számon nyilvántartott, „kivett ipartelep” megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni illetősége. Az ingatlanon 72 m2-es iroda, 231 m2-es műhely, és 210m2-es raktárépületek kerültek kialakításra. Az épületek évek óta használaton kívüli állapotúak, felújításra szorulnak.

Pályázat kezdete
2021. 01. 29. | 08:01
Pályázat vége
2021. 02. 16. | 08:01
Ügyszám
11. Fpk. 72
Megnézem az előző kiírást
Becsérték3 900 000 Ft
Minimálár3 900 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A
Cégjegyzékszám
01-09-887338

Adós adatai

Cégnév
Farkas Ferenc Faipari Kft.„f.a.”
Székhely
7228 Döbrököz, belterület utca 1566/1 hrsz.
Cégjegyzékszám
17-09-006902

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 11. Fpk. 72 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A, levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A) felszámoló által a Farkas Ferenc Faipari Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 17-09-006902, székhely: 7228 Döbrököz, belterület utca 1566/1 hrsz.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 4 500 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P2114599F1
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-ának az EÉR rendszer üzemeltetője részére történő befizetése, mely összeg nem része a teljes vételárnak. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11. Fpk. 72 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. február 16. 08 óra 01 perckor, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A, levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A) felszámoló által a Farkas Ferenc Faipari Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 17-09-006902, székhely: 7228 Döbrököz, belterület utca 1566/1 hrsz.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11. Fpk. 72 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. január 29. 08 óra 01 perckor, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A, levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A) felszámoló által a Farkas Ferenc Faipari Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 17-09-006902, székhely: 7228 Döbrököz, belterület utca 1566/1 hrsz.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2114599.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A, levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A), mint a(z) Farkas Ferenc Faipari Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 17-09-006902, székhely: 7228 Döbrököz, belterület utca 1566/1 hrsz.) Szekszárdi Törvényszék 11. Fpk. 72/2019.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. január 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2114599
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2021. január 29. 08 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. február 16. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 190 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással a felszámoló Takarékbanknál vezetett 73600149-11128478-00000000. számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig. Közleménybe kérjük rögzíteni: Farkas Ferenc Faipari Kft. f.a. - bánatpénz).

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Döbrököz 1566/1 helyrajzi számon nyilvántartott, „kivett ipartelep” megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni illetősége.
Az ingatlanon 72 m2-es iroda, 231 m2-es műhely, és 210m2-es raktárépületek kerültek kialakításra. Az épületek évek óta használaton kívüli állapotúak, felújításra szorulnak.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 900 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 900 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett ipartelep

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
5 950 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
5 950 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett ipartelep

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): végrehajtási joggal és zálogjoggal terhelt.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Pályázati határidő előtti szerdai napon 10 és 11 óra között. (Telefonos bejelentkezés megelőző nap délig: 30/6601654)

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Áfa mentes értékesítés

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a szerződés megkötéséig a befizetett bánatpénzt, amely összeget felek foglalónak tekintenek.

Az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat forintban kell megfizetnie az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, a szerződésben rögzítésre kerülő feltételekkel felszámoló Takarékbanknál vezetett 73600149-11128478-00000000 számú bankszámlájára. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-ának az EÉR rendszer üzemeltetője részére történő befizetése, mely összeg nem része a teljes vételárnak. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Tekintettel arra, hogy a meghirdetett ingatlanok nem kerültek felszámoló birtokába, ezért a teljes vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül vevő gondoskodik a birtokbavételről, saját költségén.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Jelen közlemény a meghirdetett vagyon 2. hirdetése, amelyben a minimál ár a becsérték 100%-a. A 237/2009. (X.20) Korm r. 2.§ (2) bek. szerinti értesítési kötelezettség fennáll.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a Farkas Ferenc Faipari Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégkivonatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, -nyilatkozat arról, hogy a pályázó az ingatlant/eszközt megtekintett és ismert műszaki, esztétikai és jogi állapotában pályázza meg, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri. Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy pályázó az adásvételi szerződés szerkesztésének és ellenjegyzésének ügyvédi költségét megtéríti. A szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti. A szerződéskötés jogi eljárásának költsége a vételár 1,5%-a+áfa, de minimum 50 ezer Ft. A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az udvarban és az épületekben lévő szemeteket vevő feladata, és költsége elszállíttatni.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2114599/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2114599#tenderfuzet

Licitnapló

2021. 02. 16. | 08:01 || A pályázat véget ért.

2021. 01. 29. | 08:01 || A pályázat megkezdődött.