Legmagasabb ajánlat
74 250 000 Ft
A pályázat kiértékelés alatt áll. A pályázat eredményének megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett a pályázatra, úgy az eredményről rendszerüzenetben értesítjük.
A pályázat véget ért: 2021. 01. 13. 14:00

Ismertető

Vagyona egésze vagy telephelye eszközeinek összessége

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Vagyona egésze vagy telephelye eszközeinek összessége

Pályázat kezdete
2021. 01. 13. | 09:00
Pályázat vége
2021. 01. 13. | 14:00
Ügyszám
5.Fpk.388
Megnézem az előző kiírást
Becsérték147 957 000 Ft
Minimálár74 000 000 Ft
Kikiáltási ár74 250 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
LUBIN INVEST Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1043 Budapest, Aradi utca 16.
Cégjegyzékszám
01-10-140482

Adós adatai

Cégnév
Mars Invest Ingatlan Kft„f.a.”
Székhely
3664 Járdánháza, IV. Béla út 208.
Cégjegyzékszám
05 09 027917

Pályázati Közlemény

A(z) Lubin Invest Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-140482, székhely: 1043 Budapest, Aradi utca 16., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 107) felszámoló által a Mars Invest Ingatlan Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05 09 027917, székhely: 3664 Járdánháza, IV. Béla út 208.) adóssal szembeni, 5.Fpk.388 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

Pályázati Közlemény

A(z) Lubin Invest Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-140482, székhely: 1043 Budapest, Aradi utca 16., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 107) felszámoló által a Mars Invest Ingatlan Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05 09 027917, székhely: 3664 Járdánháza, IV. Béla út 208.) adóssal szembeni, 5.Fpk.388 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) Lubin Invest Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-140482, székhely: 1043 Budapest, Aradi utca 16., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 107) felszámoló a(z) Mars Invest Ingatlan Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 027917, székhely: 3664 Járdánháza, IV. Béla út 208.) adóssal szemben folytatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 5.Fpk.388 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2130744

Az ártárgyalás kezdete: 2021. január 13. 09 óra 00 perc
Az ártárgyalás vége: 2021. január 13. 14 óra 00 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.388 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. január 9. 15 óra 00 perckor, a Lubin Invest Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-140482, székhely: 1043 Budapest, Aradi utca 16., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 107) felszámoló által a Mars Invest Ingatlan Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05 09 027917, székhely: 3664 Járdánháza, IV. Béla út 208.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.388 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. december 25. 09 óra 00 perckor, a Lubin Invest Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-140482, székhely: 1043 Budapest, Aradi utca 16., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 107) felszámoló által a Mars Invest Ingatlan Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 027917, székhely: 3664 Járdánháza, IV. Béla út 208.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2130744.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Lubin Invest Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-140482, székhely: 1043 Budapest, Aradi utca 16., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 107), mint a(z) Mars Invest Ingatlan Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05 09 027917, székhely: 3664 Járdánháza, IV. Béla út 208.) Miskolci Törvényszék 5.Fpk.388/2016/23. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. december 10. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2130744
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. december 25. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. január 9. 15 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 4 600 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték - melynek befizetése feltétele a pályázaton történő részvételnek - 10 millió forint nettó becsérték után annak 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak 3%-a. Az ajánlati biztosíték 4.600.000,- forintos összegét, az ajánlatot tevőnek vételi szándéka bizonyítására az ajánlattétel benyújtásának határidejéig be kell fizetnie (forintban) átutalással „Mars Invest Kft. „f.a.” ajánlati biztosíték” közleménnyel a felszámoló Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett az adós társaság részére elkülönített 12001008-01439058-00200008 számlaszámú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Vagyona egésze vagy telephelye eszközeinek összessége

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 147 957 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 74 000 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett közforgalom elől el nem zárt magánút

Típus:
Kivett közforgalom elől el nem zárt magánút
Területe:
3 498 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1749/3498
Becsérték:
1 795 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szombathely
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
9700
Ingatlan postai címe:
9700 Szombathely, hrsz. 1972/35
Művelési ág:
Kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
Kivett közforgalom elől el nem zárt magánút
Területnagyság:
3 498 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett közforgalom elől el nem zárt magánút
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
Terheli a Szombathely belterület 1972/23 hrsz-t illető közmű átvezetési szolgalmi jog
Az ingatlan jogi jellege:
Szolgalmi jog
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
A szombathelyi 1972/8 hrsz-ú ingatlan megosztásából keletkezett. Árverés kitűzése 2016.09.19-11.18-ig tartó ajánlattételi időtartamra.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Mars Invest Kft. "f.a.", 3664 Járdánháza, IV. Béla út 208.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 100.000 e Ft tőke és járulékai erejéig a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. javára. Vezetékjog az E.ON Zrt. javára. Végrehajtási jog 8.254 e Ft tőke és járulékai erejéig Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala javára. Végrehajtási jog 99.886 e Ft tőke és járulékai erejéig a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. javára. Végrehajtási jog 5.141 e Ft tőke és járulékai erejéig Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata javára. Végrehajtási jog 4.455 e Ft tőke és járulékai erejéig a NAV BAZ Megyei Adóigazgatósága javára. Végrehajtási jog 73.860 e Ft tőke és járulékai erejéig a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet "f.a." javára. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 100.000 e Ft tőke és járulékai erejéig a Hermes Hitel és Faktor Zrt. javára.

Az épületnél jellemző sajátosságok: A Szonbathely belterület 1972/59 hrsz-ú úthoz közvetlenül kapcsolódik, egymás folytatásában helyezkednek el. A Söptei úti vasúti átjáró irányából, a teljes ipari terület közlekedését, megközelítését szolgálja, annak középső részén vezet. Szilárd burkolatú, csapadékvíz elvezetés kiépített. Magánút, sorompóval határolt és portaszolgálattal biztosított, de a közforgalom elől jogilag nem zárható el. A gyakorlatban az ipari telep területén működő vállalkozások használják.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett telephely

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
3 852 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
4 300 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szombathely
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1972/55
Ingatlan postai címe:
9700 Szombathely, hrsz. 1972/55
Művelési ág:
Kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
Kivett telephely
Területnagyság:
3 852 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett telephely
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
Terheli a Szombathely belterület 1972/23 hrsz-t illető közmű átvezetési szolgalmi jog és a Szombathely belterület 1972/55/A hrsz-t illető földhasználati jog
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
A Szombathely belterület 1972/36 hrsz-ből került kialakítottásra. 2016-ban épületfeltüntetési bejegyzés került a tulajdoni lapon rögzítésre.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Mars Invest Kft. "f.a." 3664 Járdánháza, IV. Béla út 208.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 100.000 e Ft tőke és járulékai erejéig a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. javára. Vezetékjog az E.ON Zrt. javára. Végrehajtási jog 8.254 e Ft tőke és járulékai erejéig Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala javára. Végrehajtási jog 99.886 e Ft tőke és járulékai erejéig a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. javára. Végrehajtási jog 5.141 e Ft tőke és járulékai erejéig Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata javára. Végrehajtási jog 4.455 e Ft tőke és járulékai erejéig a NAV BAZ Megyei Adóigazgatósága javára. Végrehajtási jog 73.860 e Ft tőke és járulékai erejéig a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet "f.a." javára. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 100.000 e Ft tőke és járulékai erejéig a Hermes Hitel és Faktor Zrt. javára.

Az épületnél jellemző sajátosságok: Ez az ingatlan szabálytalan sokszög alakú, sík felszínű. Az északi telekhatár kivételével 3 oldalról zárt betonelemes kerítéssel határolt. Minden közmű bekötésre került. Az ingatlanon egy 2016-ban átadott, újszerű állapotú raktár- és irodaépület áll, a be nem épített területrészek térkővel burkoltak. Az idegen tulajdonú épület 1972/55/A helyrajzi számot kapott és a teljes telekterületet terhelő földhasználati jog került bejegyzésre a mindenkori tulajdonosa javára.

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett ipartelep és út

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
12 081 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
20/100
Becsérték:
137 800 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szombathely
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1972/58
Ingatlan postai címe:
9700 Szombathely, hrsz. 1972/58
Művelési ág:
Kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
Kivett ipartelep és út
Területnagyság:
12 081 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett ipartelep és út
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
Terheli a Szombathely belterület 1972/23 hrsz-t illető közmű átvezetési szolgalmi jog
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
Telekcsoport újraosztás, régi hrsz-ok: 1972/7 és 1972/54, új hrsz-ok: 1972/58, 1972/59 és 1972/60

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Mars Invest Kft. "f.a." 3664 Járdánháza, IV. Béla út 208.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 100.000 e Ft tőke és járulékai erejéig a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. javára. Vezetékjog az E.ON Zrt. javára. Végrehajtási jog 8.254 e Ft tőke és járulékai erejéig Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala javára. Végrehajtási jog 99.886 e Ft tőke és járulékai erejéig a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. javára. Végrehajtási jog 5.141 e Ft tőke és járulékai erejéig Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata javára. Végrehajtási jog 4.455 e Ft tőke és járulékai erejéig a NAV BAZ Megyei Adóigazgatósága javára. Végrehajtási jog 73.860 e Ft tőke és járulékai erejéig a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet "f.a." javára. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 100.000 e Ft tőke és járulékai erejéig a Hermes Hitel és Faktor Zrt. javára.

Az épületnél jellemző sajátosságok: A szabálytalan sokszög alakú, sík felszínű ingatlan a vizsgáltak közül a legnagyobb méretű, legjelentősebb ingatlan. Keletről a vasút felől és nyugatról a szomszédos ingatlan irányából zárt betonelemes kerítés határolja. Déli oldalról nincs kerítés, ebből az irányból az 1972/59 hrsz-út felől közvetlenül megközelíthető. Északi oldalon egybe van nyitva a szomszédos területtel. Az ingatlanra minden közmű bevezetésre került, területén két épület található. Az ingatlan középső részén egy nagy alapterületű raktár és iroda funkciójú épület áll. Ráépítési megállapodásban nem egyértelműen beazonosítható a 20/100-ad.

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett közforgalom elől el nem zárt magánút

Típus:
Kivett közforgalom elől el nem zárt magánút
Területe:
2 002 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
20/100
Becsérték:
476 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szombathely
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1972/59
Ingatlan postai címe:
9700 Szombathely, hrsz. 1972/59
Művelési ág:
Kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
Kivett közforgalom elől el nem zárt magánút
Területnagyság:
2 002 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett közforgalom elől el nem zárt magánút
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
terheli a Szombathely belterület 1972/23 hrsz-t illető közmű átvezetési szolgalmi jog
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
Telekcsoport újraosztás, régi hrsz-ok: 1972/7 és 1972/54, új hrsz-ok: 1972/58, 1972/59 és 1972/60.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Mars Invest Kft. "f.a." 3664 Járdánháza, IV. Béla út 208.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 100.000 e Ft tőke és járulékai erejéig a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. javára. Vezetékjog az E.ON Zrt. javára. Végrehajtási jog 8.254 e Ft tőke és járulékai erejéig Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala javára. Végrehajtási jog 99.886 e Ft tőke és járulékai erejéig a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. javára. Végrehajtási jog 5.141 e Ft tőke és járulékai erejéig Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata javára. Végrehajtási jog 4.455 e Ft tőke és járulékai erejéig a NAV BAZ Megyei Adóigazgatósága javára. Végrehajtási jog 73.860 e Ft tőke és járulékai erejéig a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet "f.a." javára. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 100.000 e Ft tőke és járulékai erejéig a Hermes Hitel és Faktor Zrt. javára.

Az épületnél jellemző sajátosságok: A Szombathely 1972/35 hrsz-ú úthoz kapcsolódik, egymás folytatásában helyezkedik el. A Söptei úti vasúti átjáró irányából, a teljes ipari terület közlekedését, megközelítését szolgálja, annak középső részén vezet. Szilárd burkolatú, csapadékvíz elvezetés kiépített. Magánút, sorompóval határolt és portaszolgálattal biztosított, de a közforgalom elől jogilag nem zárható el. A gyakorlatban az ipari telep területén működő vállalkozások használják.

Ingatlan állapota: átlagos

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett ipartelep

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
1 507 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
20/100
Becsérték:
3 586 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szombathely
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1972/60
Ingatlan postai címe:
9700 Szombathely, hrsz. 1972/60
Művelési ág:
Kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
Kivett ipartelep
Területnagyság:
1 507 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett ipartelep
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
Terheli a Szombathely belterület 1972/23 hrsz-t illető közmű átvezetési szolgalmi jog
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
Telekcsoport újraosztás, régi hrsz-ok: 1972/7 és 1972/54, új hrsz-ok: 1972/58, 1972/59 és 1972/60

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Mars Invest Kft. "f.a." 3664 járdánháza, IV. Béla út 208.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 100.000 e Ft tőke és járulékai erejéig a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. javára. Vezetékjog az E.ON Zrt. javára. Végrehajtási jog 8.254 e Ft tőke és járulékai erejéig Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala javára. Végrehajtási jog 99.886 e Ft tőke és járulékai erejéig a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. javára. Végrehajtási jog 5.141 e Ft tőke és járulékai erejéig Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata javára. Végrehajtási jog 4.455 e Ft tőke és járulékai erejéig a NAV BAZ Megyei Adóigazgatósága javára. Végrehajtási jog 73.860 e Ft tőke és járulékai erejéig a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet "f.a." javára. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 100.000 e Ft tőke és járulékai erejéig a Hermes Hitel és Faktor Zrt. javára.

Az épületnél jellemző sajátosságok: Ez a szabálytalan sokszög alakú ingatlan közvetlenül az 1972/58 hrsz-ú saját használatú út déli oldalán fekszik, attól elkerítve nincs. A természetben a telek határai sincsenek kitűzve. Az ingatlanon elektromos áram közmű érhető el. A telken egy raktárépület áll.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyakkal kapcsolatosan érdeklődni kizárólag az EÉR rendszeren keresztül lehetséges. A felszámoló előzetes egyeztetést követően biztosítja a vagyontárgyak megtekinthetőségét.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A becsérték és a minimálár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak. Magánszemély ajánlatevő esetén a nettó vételárat Áfa fizetési kötelezettség is terheli. Gazdasági társaság ajánlattevő esetén a fordított adózás szabályai érvényesülnek.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A Kiíró az adott tétel tekintetében azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés rendelkezései szerint a nyertes pályázónak a vételárat a szerződés aláírását követő 30 napon belül kell megfizetnie (forintban) átutalással „Mars Invest Kft. fa vételár” közleménnyel az adós társaság részére megnyitásra kerülő bankszámlára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a felszámoló az eredményhirdetést követő 30 napon belül adásvételi szerződést köt.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 8 napon belül köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért, az ingatlan őrzéséért költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az EER rendszeren benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: - a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, eredeti aláírás címpéldányt,- a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével - az ajánlott fizetési feltételeket,- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,- 90 napos ajánlati kötöttség vállalását,- az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,- az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (a pályázónak csatolnia kell banki igazolást arról, hogy az általa megajánlott ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár olyan elkülönített számlán áll rendelkezésre, amely kizárólag a pályázati vagyon kiegyenlítésére használható fel)- kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egyösszegben megfizeti eladó részére- tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó a Ptk. alapján eláll a szerződéstől. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a +Áfát tartalmazó összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megfizetni.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyonösszesség 5. alkalommal került meghirdetésre. A minimálár a becsérték 50 %-a. A becsérték és a minimálár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. A hirdetményben eladásra kínált vagyontárgyak esetében a hatodik értékesítésként kezeli a felszámoló az értékesítési folyamatot. A felszámoló, mint Kiíró az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a Kiíró legalább 10 napot kell, hogy biztosítson. Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2130744/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 01. 13. | 14:00 || Az új ártárgyalás véget ért.

2021. 01. 13. | 09:00 || P2130744F1 74 250 000 Ft licitet tett.

2021. 01. 13. | 09:00 || Az új ártárgyalás megkezdődött.

2021. 01. 09. | 15:00 || A pályázat véget ért.

2020. 12. 25. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.