Eredménytelenítés ideje
2021. 01. 31. 18:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 01. 31. 18:00

Ismertető

DIÓ FELDOLGOZÓ TECHNOLÓGIA

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

A Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-197689, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 157) mint a Hunland Food Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-021004, székhely: 3894 Göncruszka, Szabadság utca 5.) Miskolci Törvényszék 6.Fpk. 94/2020 számú végzése által kijelölt felszámolója, illetve a Novum Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Műszaki Szolgáltató Zrt. (1075 Budapest, Rumbach S. u. 15/B., cg.: 01-10-046575)mint a Bruton Kft. f.a. (székhelye: 3881 Abaújszántó, Aranyosi út 8., cg.:05-06-024481) Miskolci Törvényszék 8.Fpk.335/2019/9. számú végzése által kijelölt felszámolója (továbbiakban: Kiírók) a jelen pályázati felhívásban szereplő feltételekkel közösen értékesítik a Kiírók tulajdonát képező, csatolt melléklet szerint részletezett DIÓ FELDOLGOZÓ TECHNOLÓGIA-t.

Jelentkezési határidő
2021. 01. 15. | 10:00
Pályázat kezdete
2021. 01. 15. | 10:00
Pályázat vége
2021. 01. 31. | 18:00
Ügyszám
8.Fpk.335/2019/9.
EÉR azonosító
P2142934
Becsérték
53 969 000 Ft
Minimálár
53 969 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Novum Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Műszaki Szolgáltató Zrt.
Székhely
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.
Cégjegyzékszám
01-10-046575

Adós adatai

Cégnév
Bruton Kft. „f.a.”
Székhely
3881 Abaújszántó, Aranyosi út 8..
Cégjegyzékszám
05-09-024481

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 8.Fpk.335/2019/9. ügyszámú nyilvános pályázat, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.) felszámoló által a Bruton Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-024481, székhely: 3881 Abaújszántó, Aranyosi út 8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.335/2019/9. ügyszámú nyilvános pályázat 2021. január 31. 18 óra 00 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.) felszámoló által a Bruton Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-024481, székhely: 3881 Abaújszántó, Aranyosi út 8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.335/2019/9. ügyszámú nyilvános pályázat 2021. január 15. 10 óra 00 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.) felszámoló által a Bruton Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-024481, székhely: 3881 Abaújszántó, Aranyosi út 8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2142934.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.), mint a(z) Bruton Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-024481, székhely: 3881 Abaújszántó, Aranyosi út 8..) Miskolci Törvényszék 8.Fpk.335/2019/9.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. december 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2142934
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2021. január 15. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. január 31. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 315 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot a Novum Zrt. felszámoló felszámolások részére elkülönített Takarékbank Zrt.-nél vezetett 73600149-10001088 számú alszámlájára átutalnia. Fizetéskor vagy átutaláskor a bizonylaton fel kell tüntetni közleményként, közleményben megjelölve “dióipari technológia ajánlati biztosíték” megjegyzést. Az ajánlati biztosíték akkor számít megfizetettnek, ha a pályázati ajánlatok benyújtására megadott határidőt megelőzően a megadott számlán jóváírásra került.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő, e nélkül a pályázat érvénytelen! A befizetendő bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül kamat mentesen visszafizetésre kerül.

Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó akkor vesztheti el, ha érdekkörében felmerülő okból a szerződés nem jön létre, vagy a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Elveszti a bánatpénzt az a pályázó is, aki az ajánlatától visszalép. A felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-197689, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 157) mint a Hunland Food Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-021004, székhely: 3894 Göncruszka, Szabadság utca 5.) Miskolci Törvényszék 6.Fpk. 94/2020 számú végzése által kijelölt felszámolója,
illetve a Novum Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Műszaki Szolgáltató Zrt. (1075 Budapest, Rumbach S. u. 15/B., cg.: 01-10-046575)mint a Bruton Kft. f.a. (székhelye: 3881 Abaújszántó, Aranyosi út 8., cg.:05-06-024481) Miskolci Törvényszék 8.Fpk.335/2019/9. számú végzése által kijelölt felszámolója (továbbiakban: Kiírók)
a jelen pályázati felhívásban szereplő feltételekkel közösen értékesítik a Kiírók tulajdonát képező, csatolt melléklet szerint részletezett DIÓ FELDOLGOZÓ TECHNOLÓGIA-t.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 53 969 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 53 969 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Diófeldolgozó technológia

Típus:
Ipari gép
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
nem Zálogjog, amely az értékesítéssel törlésre kerül
Mennyisége:
109 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingóságok megtekintését felszámoló – előzetes bejelentkezést (lampert.cs@novumzrt.hu) követően - 2021.01.15. napján 11.00-12.00 óra között teszi lehetővé Abaújszántón.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A benyújtott ajánlatok, illetve a hirdetésben szereplő minimál ár nettóban értendőek. Adóalany vevő esetén az értékesítése a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Magánszemély vevő esetén a meghirdetett ingóságok értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A formailag érvényes, legmagasabb ajánlati árat tartalmazó pályázat a nyertes. A pályázati eljárás során kizárólag az ajánlati ár alapján történő súlyozás történik. Egyéb részszempontokat a kiírók a pályázat értékelésénél nem határoznak meg.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az eredményes pályázóként vételi jogot szerzett vevő a pályázat kiértékelését követően 15 napon belül köteles a vételár 10%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett bánatpénzt, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A fennmaradó teljes vételárat vevő szerződéskötést követő 30 napon belül fizeti meg, átutalással az adásvételi szerződésben meghatározott számlaszámra. A Kiírókat a jelen pályázati felhívásból származó minden bevétel, így különösen, de nem kizárólagosan az ajánlati biztosíték, foglaló, vételár és tárolási költség a pályázati mellékletben szereplő becsértékek arányában illeti meg.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Vevő köteles a teljes vételár kiegyenlítését követő 30 napon belül a technológia egészét birtokba venni, továbbá annak tárolásáról, vagy elszállításáról a birtokbaadást követően saját költségén gondoskodni. A birtokba adás feltétele, hogy mindkét Kiíró részére a vételár megfizetésre kerüljön, a pályázati eljárás során meghirdetett gépek egy részének birtokba vételét a Kiírók kifejezetten kizárják. Amennyiben a fenti határidő elteltével vevő nem veszi birtokba a megvásárolt ingóságokat, akkor a kiírók jogosultak 50.000 Ft/nap tárolási díjkövetelést érvényesíteni vevővel szemben.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Jelen pályázati kiírásban meghirdetett ingóságokat Kiírók kizárólag egyben kívánják értékesíteni, ezért egy vételi ajánlat nyújtható be az EÉR rendszerben. A pályázati kiírást (EÉR közlemény) külön meghatalmazás alapján NOVUM Zrt. felszámoló teszi közzé az EÉR rendszerben és a cégközlönyben.A pályázatnak tartalmaznia kell:A pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, természetes személy esetén: (pályázó nevét, lakcímét, telefonszámát, szig.számát, adóazonosító jelét) a megajánlott nettó vételárat a fenti táblázat szerinti ingóságokra egyben, valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását.A pályázatnak (természetes- és jogi személy esetén is) tartalmaznia kell továbbá a pályázó nyilatkozatát arról, hogy• a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, valamint• a pályázatban legalább 90 nap ajánlati kötöttséget  vállal. • a megismert feltételek alapján adás-vételi szerződést köt a pályázatértékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül. • a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról•  vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek • sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, • elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri, •           a pályázat megnyerése esetén o az adásvételi szerződés megkötésének ügyvédi díját megtéríti. Az értékesítés jogi eljárásának költsége (ingó adásvételi szerződéskötés) díja a bruttó vételár 1,5%-a + áfa. Az adásvételi szerződést a kiírók által meghatározott ügyvédi iroda készíti, az aláírásra Budapesten kerül sor.o a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot az adásvételi szerződés megkötését megelőzően megfizeti az EÉR működtetője részére.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen közlemény a meghirdetett vagyonelemek első hirdetése. A 237/2009. (X.20) Korm r. 2.§ (2) bek. szerinti értesítési kötelezettség fenn áll, az érdekelteket felszámoló tájékoztatta. A minimál ár a becsérték 100%-ban került meghatározásra.

Eljárás közel azonos értékű ajánlat esetén:
A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése].
Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.
Ha 10 %-on belül van az együttes vételár, akkor az EÉR-en az azonos értékű szabályok szerint a felszámolók ártárgyalást tartanak, mely feltételeket a pályázókkal közlik.
A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.
Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják, a vételi nyilatkozat megtételére a felszámoló felhívásától számított 10 munkanapon belül van lehetőségük olyan módon, hogy a nyilatkozatnak ezen idő alatt a NOVUM Zrt. postacímére vagy a Bruton Kft. f.a. felszámolóbiztosának e-mail címére (lampert.cs@novumzrt.hu) meg kell érkeznie.
A jelen pályázati eljárás keretei között a meghirdetett ingóságok egy részén tulajdonjogot szerezni nem lehet. Bármelyik Kiíró bankszámlájára az adásvételi szerződésben meghatározott vételár részlet a fizetési határidőben nem érkezik meg, azt a Kiírók a teljes pályázati eljárásra, minden ingóságra vonatkozóan a vevő érdekkörében felmerülő okból történő meg meghiúsításnak tekintik.
A pályázók a fentiek tudomásulvételével pályáznak az eljárás során. A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll, az érdekelteket kiírók tájékoztatták.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2142934/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 01. 31. | 18:00 || A pályázat véget ért.

2021. 01. 15. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2142934F1 kommentje:

    2021.01.15. napján 11.00-12.00 óra között lehet megtekinteni, de a Pályázat kezdete 2021. 01. 15. 10:00 !? Ajánlati biztosíték összege: 1 315 000 forint, amit be kell fizetni, és csak aztán nézhető csak meg a tétel. Mért nem lehet előbb megnézni és aztán pályázni? Szerencsésebb lenne fordítva, tudni lehetne mire is lehet pályázni. Vagy esetleg több képet nem lehetne kérni 109db tételről 1db kép elérhető. Köszönöm a válaszát!

  • || P2142934F1 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Megtekinthetőség helye és időpontja felől érdeklődnék? Valamint amennyiben így egyben esetleg nem sikerül értékesíteni a "DIÓ FELDOLGOZÓ TECHNOLÓGIA-t" később részekben nem lehetne rá pályázni? (Lehet szerencsésebb és könnyeben értékesíthető lenne, mert ez így egyben elég nagy gépsor) Előre is köszönöm válaszát! Tisztelettel: Egy Érdeklődő