A nyertes ár
40 550 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért:2021. 02. 13. 16:00

Ismertető

Zsédenyi kúria eladó

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

9635 Zsédeny, Rákóczi u. 31. szám alatt található, szálloda és egy lakás megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada a benne lévő berendezéssel, tárgyi eszközökkel.

Jelentkezési határidő
2021. 01. 29. | 10:00
Pályázat kezdete
2021. 01. 29. | 10:00
Pályázat vége
2021. 02. 13. | 16:00
Ügyszám
15.Fpk.894
EÉR azonosító
P2143659
Becsérték
45 600 000 Ft
Minimálár
31 920 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
SC Invest Arrabona Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép.
Cégjegyzékszám
13-09-164809

Adós adatai

Cégnév
S.A. Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
2200 Monor, Zólyom utca 3. b ép. fszt. em. 1
Cégjegyzékszám
13-09-166176

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 15.Fpk.894 ügyszámú nyilvános pályázat, a SC Invest Arrabona Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép., levelezési cím: 1656 Budapest, hrsz. Pf.: 112) felszámoló által a S.A. Vagyonkezelő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-166176, székhely: 2200 Monor, Zólyom utca 3. b ép. fszt. em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 40 550 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P2143659F3
Szerződéskötés dátuma: Az elfogadott ajánlatot tett pályázóval a felszámoló az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldését követően, annak átvételétől számított 20 napon belül az adásvételi szerződést megköti. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 15.Fpk.894 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. február 13. 16 óra 00 perckor, a SC Invest Arrabona Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép., levelezési cím: 1656 Budapest, hrsz. Pf.: 112) felszámoló által a S.A. Vagyonkezelő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-166176, székhely: 2200 Monor, Zólyom utca 3. b ép. fszt. em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 15.Fpk.894 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. január 29. 10 óra 00 perckor, a SC Invest Arrabona Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép., levelezési cím: 1656 Budapest, hrsz. Pf.: 112) felszámoló által a S.A. Vagyonkezelő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-166176, székhely: 2200 Monor, Zólyom utca 3. b ép. fszt. em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2143659.

Pályázati Hirdetmény

A(z) SC Invest Arrabona Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép., levelezési cím: 1656 Budapest, hrsz. Pf.: 112), mint a(z) S.A. Vagyonkezelő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-166176, székhely: 2200 Monor, Zólyom utca 3. b ép. fszt. em. 1) Budapest Környéki Törvényszék 15.Fpk.894/2019/15. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. január 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2143659
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2021. január 29. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. február 13. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 157 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Átutalással az SC Invest Arrabona Kft. Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10102842-34225400-01005002 számú bankszámlájára „S.A. Vagyonkezelő Kft. "fa" ajánlati biztosíték” megjegyzéssel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének az igazolását a pályázathoz mellékelni kell. A felszámoló a bánatpénz után kamatot nem fizet, kezelési, illetőleg bankköltséget nem számít fel. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít. A pályázati eljárás eredménytelensége esetén az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül a pályázók részére visszafizetésre került.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

9635 Zsédeny, Rákóczi u. 31. szám alatt található, szálloda és egy lakás megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada a benne lévő berendezéssel, tárgyi eszközökkel.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 45 600 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 31 920 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: szálloda és egy lakás

Típus:
szálloda és egy lakás
Területe:
13 243 m²
Állapota:
elhanyagolt
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
45 150 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Zsédeny
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
161
Ingatlan postai címe:
9635 Zsédeny, Rákóczi utca 31..
Területnagyság:
13 243 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
szálloda és egy lakás

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
S.A. Vagyonkezelő Kft. 2730 Albertirsa, Tulipán utca 14.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/3. Jelzálogjog 50M Ft és járulék erejéig a CARION Ingatlanfinanszírozási Centrum Zrt. javára, III/5. Jelzálogjog 23M Ft és járulékai erejéig a CARION Ingatlanfinanszírozási Centrum Zrt. javára, III/6. Végrehajtási jog 3,6M Ft és járulékai erejéig a NAV javára, III/7. Végrehajtási jog 35M Ft és járulékai erejéig Dr. Fiedlerné Ajtay Zsófia Gyöngyvér javára

Ingatlan állapota: elhanyagolt

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Berendezés, tárgyi eszközök

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
291 db
Becsérték:
450 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelemek megtekintésére a felszámoló 2021.02.02. napján 11.00 órakor lehetőséget biztosít. Az érdeklődők az EÉR felületén előzetesen, 2021.02.01-én 12.00 óráig jelezzék részvételi szándékukat.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A 2007. CXXVII. Törvény (ÁFA Tv.) 86 § (1) j) pontja alapján az ingatlanértékesítést ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli. A tárgyi eszközök értékesítése esetén a 2007. CXXVII. Törvény (ÁFA Tv.) 142.§. (1) g) pontja értelmében, ha a pályázó gazdálkodó szervezet, ebben az esetben az általános forgalmi adót az adóhivatal részére a vevőnek kell megfizetnie, az elfogadott ajánlat szerinti nettó vételáron felül (fordított adózás).

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázatra érkezett ajánlatokat ellenőrzi, a feltételeket nem teljesítő, vagy hiányos pályázatokat érvénytelenné nyilvánítja. Az együttesen meghirdetett vagyoni eszközöket a felszámoló megtekintett állapotban értékesíti, annak per-, teher- és igénymentességét a Cstv. 38 § (4) bekezdésében foglaltak alapján szavatolja, kellékszavatosságot kizárja. Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlanban esetlegesen található környezeti károsodások, szennyeződések, illetőleg mindennemű környezeti terhek elhárítását, megszüntetését és ezek teljes költségét a vevő magára vállalja. A felszámolónak jelenleg nincs tudomása az ingatlant érintő környezeti kárról/teherről. Az egyértelmű vételi ajánlatnak tartalmaznia kell a forintban meghatározott árajánlatot és a vételár megfizetésének a módját és határidejét. A szerződéskötés feltétele a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételárhoz viszonyított 1%-os jutalék befizetési kötelezettség az EÉR-t üzemeltető számára, mely nem része a teljes vételárnak. A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett bánatpénzt – az ajánlat el nem fogadása esetén – milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait. Gazdálkodó szervezet esetében csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek, melyet aláírási címpéldánnyal és cégkivonattal kell igazolni. Magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá, míg egyéni vállalkozó esetében a pályázónak a jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolnia kell e minőségét. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázatának elfogadása esetén az adásvételi szerződést a felszámoló írásbeli értesítésében foglalt határidőig megköti és az ajánlatában feltüntetett vételárat megfizeti. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az S.A. Vagyonkezelő Kft. „fa”-val szemben beszámítással nem élhet. Több megfelelő, azonos értékű, (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) árajánlat esetén a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart (Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer igénybevételével történik). A felszámoló a nyertes pályázót értesíti az adásvételi szerződés aláírásának időpontjáról, ezzel egyidőben az el nem fogadott ajánlatot tevők részére a bánatpénzt visszautalja. A benyújtási határidőtől számított 90 napos ajánlati kötöttség vállalása kötelező. A pályázati ajánlathoz csatolni kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a hirdetményben és az értékesítési tájékoztatóban meghatározott feltételeket magára nézve kötelezőnek elismeri, valamint arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49 § (3b) bekezdésben meghatározott kizáró feltételek. A pályázathoz csatolni kell továbbá a fizetőképesség, a vételár rendelkezésre állására vonatkozó fedezet igazolását (banki fedezetigazolás, hiteligérvény, ügyvédi letét, egyéb fizetőképességet igazoló okirat). A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontást követő 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre, és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre. Az ingatlant a felszámoló harmadik alkalommal hirdeti meg.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat átutalással kell megfizetni a szerződéskötést követő 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az elfogadott ajánlatot tett pályázóval a felszámoló az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldését követően, annak átvételétől számított 20 napon belül az adásvételi szerződést megköti. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes kiegyenlítését követő 8 munkanapon belül történik az ingatlan és az ingóságok birtokba adása.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A jelen felhívás a felszámoló számára csak a minimálárat elérő érvényes pályázat esetében jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Elõvásárlási jogosultról a felszámolónak nincs tudomása.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2143659/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 02. 13. | 16:00 || A pályázat véget ért.

2021. 01. 29. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P2143659F1 kommentje:

  A szolgáltató megkeresésemre nem adott választ, mivel nem vagyok az ingatlannal kapcsolatban rendelkezésre jogosult, de a felszámoló megkeresésére bizonyosan tájékoztatást adott volna. Az adós társaság címében tévesen szerepel az Em 1. mivel földszinten található. Álláspontom szerint a fenti hiányosságok az érdeklődőkben jogbizonytalanságot okozhatnak, ami egy ilyen nagy értékű ingatlan esetében nem elfogadható. Dr. Szilágyi Norbert 20/2555646 9023 Győr, Kodály Zoltán u 28 3/11

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Észrevételét jelezni fogom az EÉR Üzemeltető felé, hogy a cím beírásakor, ha az ingatlan pontos címe „földszint”, akkor a rendszer automatikusan ne szerepeltesse az „emelet” megjegyzést is. Amikor a Tisztelt Érdeklődő az EÉR-en regisztrált, akkor elfogadta a Felhasználói Szabályzatot, melynek 8.5.5. pontja tartalmazza, hogy „az értékesítő a licitálóval a licitálás lezárásáig kizárólag az EÉR-en keresztül érintkezhet”, ezért feleslegesen és rosszhiszeműen közölte nevét és elérhetőségét, az Értékesítő teljes mértékben visszautasítja még a látszatát is annak, hogy a pályázati eljárás nem a jogszabályoknak megfelelően, az előírások betartásával kerül lefolytatásra. Üdvözlettel: Értékesítő

 • || P2143659F1 kommentje:

  Tisztelt Értékesítő! A pályázattal kapcsolatban az alábbi észrevételeket szeretném tenni. A tulajdoni lap III. részében a NAV javára szóló végrehajtási jog pontos összege 3,605,000 forint. Ez valamivel magasabb összeg, mint ami a hirdetményben szerepelt. A megtekintéskor tapasztaltam, hogy a víz és villany közművek nincsenek bekötve a lakó épületbe, így az szerintem nem összközműves, mint ahogy a kiírás tartalmazza. Korábbi kérdésemre nem kaptam megnyugtató választ, hiszen attól függetlenül, hogy az ivóvíz szolgáltató nem jelentett be hitelezői igényt, a jogszabályok szerint az új tulajdonossal nem köteles szolgáltatási szerződést kötni mindaddig, amíg az új tulajdonos a korábbi tulajdonos által felhalmozott jelentős összegű tartozást ki nem egyenlíti.

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Észrevételével kapcsolatban jelzem, hogy az ingatlan megtekintése 2021. február 2-án volt, ezért a bejárást követő 10. napon, a pályázat lejáratát megelőző 24 órában, a munkaidő végén írt megjegyzései a legjobb indulattal sem minősíthetők korrektnek és jóhiszeműnek. A leírtak miatt felvetődik a kérdés, hogy a pályázati eredményt kívánja-e befolyásolni a negatív és alaptalan hozzászólásaival, privát véleménynyilvánításával. A topic megnevezése „KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK”, szíveskedjen kérdést feltenni, hogy érdeklődésére válaszolni tudjak. Üdvözlettel: Értékesítő

 • || P2143659F2 kommentje:

  Tisztelt Felszamolo.Lemondom a mai megtekintését,sajnos nagyon rosszak az útviszonyok.Palyazo

 • || P2143659F2 kommentje:

  Tisztelt,Felszámoló.Szernem,megtekinteni,az,ingatlant,holnapi,napon.Palyazo

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Köszönöm az értesítését. Üdvözlettel: Értékesítő

 • || P2143659F1 kommentje:

  Tisztelt Értékesítő! Tájékoztatását kérem, hogy a vízszolgáltatónak van-e olyan követelése az ingatlannal kapcsolatban, amely ha nem kerül kiegyenlítésre a befolyt vételárból, akkor az árverést követően is fennmarad, s az új tulajdonossal annak kiegyenlítéséig a szolgáltató nem köteles szerződést kötni? Köszönettel

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Adós képviseletében tájékoztatom, hogy a vízszolgáltató a felszámolási eljárásba hitelezői igényt nem jelentett be, felszámolás alatt a vízszolgáltató felé fennálló tartozásról nem szereztem tudomást. Üdvözlettel: Értékesítő

 • || P2143659F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Szeretném megtekinteni az ingatlant.

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Jelentkezését köszönöm. Üdvözlettel: Értékesítő