Eredménytelenítés ideje
2021. 02. 23. 10:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2021. 02. 23. 10:00

Ismertető

Budapesti ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Budapest VIII. ker . műhely

Pályázat kezdete
2021. 02. 05. | 00:00
Pályázat vége
2021. 02. 23. | 10:00
Ügyszám
53.Fpk.3476
Megnézem az előző kiírást
Becsérték28 000 000 Ft
Minimálár21 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
MUDIS Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép.
Cégjegyzékszám
01-09-920370

Adós adatai

Cégnév
HAIR-PLAY Frizurakészítő Betéti Társaság „f.a.”
Székhely
1111 Budapest, Budafoki út 55.. II. em. 1.
Cégjegyzékszám
0106519664

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 53.Fpk.3476 ügyszámú nyilvános pályázat, a Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép., levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép.) felszámoló által a HAIR-PLAY Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0106519664, székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 55.. II. em. 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A felszámoló ismételt pályázati felhívást tesz közzé.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 53.Fpk.3476 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. február 23. 10 óra 00 perckor, a Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép., levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép.) felszámoló által a HAIR-PLAY Bt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0106519664, székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 55.. II. em. 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 53.Fpk.3476 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. február 5. 00 óra 00 perckor, a Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép., levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép.) felszámoló által a HAIR-PLAY Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0106519664, székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 55.. II. em. 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2195407.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép., levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép.), mint a(z) HAIR-PLAY Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 0106519664, székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 55.. II. em. 1.) Fővárosi Törvényszék 53.Fpk.3476/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. január 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2195407
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2021. február 5. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. február 23. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 830 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Pályázni a megvásárolni kívánt ingatlanra csak ajánlati biztosíték (bánatpénz) letételével lehet. Az ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a MUDIS Kft felszámoló. K&H Banknál vezetett 10405004-50526683-84701036 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni, „HAIR-PLAY Frizurakészítő Betéti Társaság "f.a." ajánlati biztosíték” megjelöléssel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: - Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettsége csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek a pályázat beadáskor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, ha a fenti bankszámlán a pályázatok benyújtásának határidejéig hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték összege, az esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat a felszámoló nem fogad el.
- Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik, a nyertes ajánlattevő ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít.
- A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. Amennyiben a pályázati eljárás eredménytelen, a felszámoló az ajánlati biztosítékot 8 napon belül visszautalja.
- Az ajánlati biztosítékot a pályázó az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.
- A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint banki átutalással teljesíteni.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest VIII. ker . műhely

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 28 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 21 000 000 forint. (a becsérték 75%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: műhely

Típus:
alagsori helyiség
Területe:
77 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
28 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
36519/A/38
Ingatlan postai címe:
1088 Budapest, Bródy Sándor utca 30/A.
Területnagyság:
77 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
műhely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
HAIR-PLAY Bt. f.a.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlan tulajdonlapjának III. részébe az alábbi bejegyzések kerültek:1. Jelzálogjog a Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross utca 65-67.) javára 304.511.-Ft követelés és járuléka erejéig adótartozás jogcímen.2. Végrehajtási jog a Díjbeszedő Faktorház Zrt. (1117 Budapest, XI. ker. Budafoki út 107-109. javára 39.686.-Ft tőke és járulékai erejéig 3. Végrehajtási jog a Társasház Tulajdonosi Közössége (1088 Budapest, Bródy Sándor utca 30/A) javára 250.550.-Ft tőke és járulékai erejéig 4. Végrehajtási jog a NAV Dél-budapesti Adó-és Vámigazgatóság (1476 Budapest, Pf: 93.) javára 244.000.-Ft követelés és járuléka erejéig adótartozás jogcímen.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető előzetes bejelentlezés után 2021. február 16-án 8-10 óráig. Érdeklődni Kontor Andreánál lehet a 06-1-336-3233-as telefonszámon.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A minimálár bruttó ár, az áfa összegét tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik. Az adós a lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítésére, illetve az egyes beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése tevékenységére az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választotta

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor.A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről. Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlott vételi ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezése esetén az EÉR-ben ártárgyalásra kerül sor, amelyről a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé. A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. A felszámolónak elővásárlási jogosultról nincs tudomása.A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 10 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tévő pályázó nyer vételi jogot. Az értékesítésnél egyéb szempontok nem kerülnek figyelembevételre.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint banki átutalással teljesíteni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés határideje: a pályázat eredményessé nyilvánításától számított 90 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítése a birtokba-lépésnek a feltétele. Részletfizetés nem lehetséges.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: - A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be. A pályázat benyújtására kizárólag regisztrált felhasználóként van lehetőség. A pályázat benyújtása a pályázati dokumentáció minden oldalának aláírt, szkennelt változatának az EÉR felületére történő feltöltésével történik.A pályázatnak tartalmaznia kell:- a pályázó főbb adatainak bemutatását (cég esetén a cégjegyzékszámot, adószámot, magánszemélynél a nevét, címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további adatokat), társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cég képviseletre jogosultjának aláírási címpéldányát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, - a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, hogy a pályázó ajánlatát a beadási határidőtől számított 120 napig fenntartja- a vállalt fizetési határidőt, valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. - az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződésének elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 2,0%-a + áfa, de legalább 40.000.-Ft+áfa, mely költséget a vevő viseli.- a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja.- a tulajdonjog változással kapcsolatos valamennyi költség a pályázót (vevőt) terheli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja. A felszámoló fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot bármikor visszavonhatja. Az értékesítés során nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet, akikkel szemben a Cstv. 49.§ (3) illetve (3b) bekezdése alapján kizáró ok áll fenn.
Az adós a lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítésére, illetve az egyes beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése tevékenységére az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választotta. A felszámoló az értékesítésre kerülő ingatlant megtekintett állapotban kínálja megvételre, az egyéb rejtett hibákért garanciát nem vállal, a megvásárlásra felkínált vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2195407/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 02. 23. | 10:00 || A pályázat véget ért.

2021. 02. 05. | 00:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P2195407F3 kommentje:

  Tisztelt Felszámolóbiztos! A megadott időpontban (2021.02.16. 09:45) szeretném megtekinteni az ingatlant. Köszönöm!

 • || P2195407F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámolóbiztos, 16-án 9.45-kor ott leszek az ingatlannál

 • || Értékesítő kommentje:

  Köszönöm.

 • || P2195407F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámolóbiztos! A megadott időpontban szeretném megtekinteni az ingatlant. Előre is köszönöm!

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő , kérem jelezze , hogy pontosan mikor érkezne. Köszönettel: felszámolóbiztos

 • || P2195407F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló, szeretném megtekinteni az ingatlan, mikor van erre lehetőség?

 • || Értékesítő kommentje:

  A megtekintés időntja 2021. február 16. 8 órától 10 -óráig lehetséges. Kérem jelezze, hogy mikor tudna jönni.