Eredménytelenítés ideje
2021. 02. 23. 10:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2021. 02. 23. 10:00

Ismertető

ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Balatonszabadi belterület, kivett tároló udvar ingatlan

Pályázat kezdete
2021. 02. 05. | 00:00
Pályázat vége
2021. 02. 23. | 10:00
Ügyszám
7.Fpk.52/2018
Megnézem az előző kiírást
Becsérték20 000 000 Ft
Minimálár12 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
MUDIS Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép.
Cégjegyzékszám
01-09-920370

Adós adatai

Cégnév
Simics és Társa Telekommunikációs és Szolgáltató Kft.„f.a.”
Székhely
8000 Székesfehérvár, Budai út 14..
Cégjegyzékszám
07-09-029080

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.52/2018 ügyszámú nyilvános pályázat, a Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép., levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép.) felszámoló által a Simics és Társa „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-029080, székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 14..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A felszámoló az ismételt pályázati kiírás mellett döntött.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.52/2018 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. február 23. 10 óra 00 perckor, a Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép., levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép.) felszámoló által a Simics és Társa „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-09-029080, székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 14..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.52/2018 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. február 5. 00 óra 00 perckor, a Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép., levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép.) felszámoló által a Simics és Társa „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-029080, székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 14..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2195415.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép., levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép.), mint a(z) Simics és Társa „f.a” (cégjegyzékszám: 07-09-029080, székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 14..) Kaposvári Törvényszék 7.Fpk.52/2018/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. január 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2195415
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2021. február 5. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. február 23. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 560 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: - Pályázni a megvásárolni kívánt ingatlanra csak ajánlati biztosíték (bánatpénz) letételével lehet. Az ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a MUDIS Kft felszámoló. K&H Banknál vezetett 10405004-50526683-84701036 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni, „Simics és Társa Kft. f.a. ajánlati biztosíték” megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettsége csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek a pályázat beadáskor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, ha a fenti bankszámlán a pályázatok benyújtásának határidejéig hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték összege, az esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat a felszámoló nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: - Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik, a nyertes ajánlattevő ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít.
- A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. Amennyiben a pályázati eljárás eredménytelen, a felszámoló az ajánlati biztosítékot 8 napon belül visszautalja.
- Az ajánlati biztosítékot a pályázó az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Balatonszabadi belterület, kivett tároló udvar ingatlan

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 20 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 12 000 000 forint. (a becsérték 60%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett tároló, udvar

Típus:
telek
Területe:
2 044 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
20 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Balatonszabadi
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
997/9
Ingatlan postai címe:
8651 Balatonszabadi, Balatoni utca 1/c.
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
Kivett tároló, udvar
Területnagyság:
2 044 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett tároló, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Simics és Társa Kft. f.a.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlan tulajdonlapjának III. részébe az alábbi bejegyzések kerültek:1. Önálló szöveges bejegyzés a balatonszabadi 997/5 hrsz-ú ingatlan megosztva 997/9-10 helyrajzi számú ingatlanokra2. Végrehajtási jog a NAV Fejér Megyei Adó-és Vámigazgatóság (8002 Székesfehérvár, Pf: 345.) javára 277.000.-Ft követelés és járuléka erejéig adótartozás jogcímen.3. Végrehajtási jog a NAV Fejér Megyei Adó-és Vámigazgatóság (8002 Székesfehérvár, Pf: 345.) javára 4.709.068.-Ft követelés és járuléka erejéig adótartozás jogcímen.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető előzetes időpont egyeztetést követően. Az időpont egyeztetéssel kapcsolatban Kontor Andreánál lehet érdeklődni a 06-1-336-3233-as telefonszámon.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik. Az adós áfa fizetési kötelezettsége az általános szabályok szerinti került megállapításra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor.A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről. Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlott vételi ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezése esetén az EÉR-ben ártárgyalásra kerül sor, amelyről a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé. A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. A felszámolónak elővásárlási jogosultról nincs tudomása.A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 10 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tévő pályázó nyer vételi jogot. Az értékesítésnél egyéb szempontok nem kerülnek figyelembevételre.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint banki átutalással teljesíteni

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés határideje: a pályázat eredményessé nyilvánításától számított 90 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítése a birtokba-lépésnek a feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be. A pályázat benyújtására kizárólag regisztrált felhasználóként van lehetőség. A pályázat benyújtása a pályázati dokumentáció minden oldalának aláírt, szkennelt változatának az EÉR felületére történő feltöltésével történik.A pályázatnak tartalmaznia kell:- a pályázó főbb adatainak bemutatását (cég esetén a cégjegyzékszámot, adószámot, magánszemélynél a nevét, címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további adatokat), társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cég képviseletre jogosultjának aláírási címpéldányát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, - a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, hogy a pályázó ajánlatát a beadási határidőtől számított 120 napig fenntartja- a vállalt fizetési határidőt, valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. - az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződésének elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 2,0%-a + áfa, de legalább 40.000.-Ft+áfa, mely költséget a vevő viseli.- a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja.- a tulajdonjog változással kapcsolatos valamennyi költség a pályázót (vevőt) terheli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja. A felszámoló fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot bármikor visszavonhatja. Az értékesítés során nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet, akikkel szemben a Cstv. 49.§ (3) illetve (3b) bekezdése alapján kizáró ok áll fenn.A felszámoló az értékesítésre kerülő ingatlant megtekintett állapotban kínálja megvételre, az egyéb rejtett hibákért garanciát nem vállal, a megvásárlásra felkínált vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2195415/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 02. 23. | 10:00 || A pályázat véget ért.

2021. 02. 05. | 00:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P2195415F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Kérem tájékoztatását, hogy tüzivíz rendszerrel rendelkezik-e a csarnok. Engedélyezett-e ipari tevékenység, vagy kizárólag raktározás? Amennyiben nincs tüzivíz, akkor a raktározás milyen kategóriában engedélyezett? Köszönettel: Érdeklődő

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A csarnok inkább csak tároló, mint a megnevezése is mutatja. Közművel nem rendelkezik, korábban gépjármű garázsnak használták. Tisztelettel: Felszámolóbiztos

 • || P2195415F1 kommentje:

  Mikor lehet megtekinteni.

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Éreklődő! A megtekintésre a február 15. napjával kezdődő héten lesz lehetőség, kérem előzetes időpont egyeztetésre a pályázatban megadott telefonszámon jelentkezzen.