A pályázat kiértékelés alatt áll. A pályázat eredményének megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett a pályázatra, úgy az eredményről rendszerüzenetben értesítjük.
A pályázat véget ért:2021. 03. 22. 12:00

Ismertető

üzletrész

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

I. Üzletrész első nyilvános pályázata Gazdasági társaság megnevezése: REG Regionális Energia- és Környezetgazdálkodási Kft. Címe: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. Cégjegyzék száma: 01 09 062570 Adószáma: 10271236-2-41 Üzletrész névértéke: 200 000.-Ft Törzstőke összege: 10 400 000,-Ft Aránya a törzstőkéhez: 1,92 % Szavazatszám a taggyűlésen: 2 db Az üzletrész nettó becsértéke (irányára): 866 000.-Ft Ajánlati biztosíték: 25 980.-Ft Nettó minimálár: 866 000.-Ft A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

Jelentkezési határidő
2021. 03. 01. | 09:00
Pályázat kezdete
2021. 03. 01. | 09:00
Pályázat vége
2021. 03. 22. | 12:00
Ügyszám
16. Fpk.01-10-008189
EÉR azonosító
P2220876
Becsérték
866 000 Ft
Minimálár
866 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
WIND UP Felszámoló és Válságkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15
Cégjegyzékszám
01-10-047591

Adós adatai

Cégnév
BVM ÉPELEM Kft. „f.a.”
Székhely
1214 Budapest, II .Rákóczi Ferenc út 289-295.
Cégjegyzékszám
01 09 363211

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 16. Fpk.01-10-008189 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. március 22. 12 óra 00 perckor, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a BVM ÉPELEM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 363211, székhely: 1214 Budapest, II .Rákóczi Ferenc út 289-295.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 16. Fpk.01-10-008189 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. március 1. 09 óra 00 perckor, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a BVM ÉPELEM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 363211, székhely: 1214 Budapest, II .Rákóczi Ferenc út 289-295.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2220876.

Pályázati Hirdetmény

A(z) WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15), mint a(z) BVM ÉPELEM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 363211, székhely: 1214 Budapest, II .Rákóczi Ferenc út 289-295.) Fővárosi Törvényszék 16. Fpk.01-10-008189/128. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. február 11. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2220876
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2021. március 1. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. március 22. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 25 980 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték igazolt megfizetése. A felszámoló az ajánlati biztosítékot akkor tekinti megfizetettnek, ha az a pályázat benyújtásának határidejéig, átutalással a BVM Épelem Kft.”f.a.” MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10144760-49020017 számú bankszámláján jóváírásra került.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen a pályázati biztosíték visszautalásra került. Eredményes pályázati eljárás esetén a nyertes pályázó által megfizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül.
A többi pályázó részére az ajánlati biztosítékot a felszámoló visszautalja. Az ajánlati biztosítékot. A nyertes pályázó elveszíti, ha az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy az adásvételéi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

I. Üzletrész első nyilvános pályázata
Gazdasági társaság megnevezése: REG Regionális Energia- és Környezetgazdálkodási Kft.
Címe: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.
Cégjegyzék száma: 01 09 062570
Adószáma: 10271236-2-41
Üzletrész névértéke: 200 000.-Ft
Törzstőke összege: 10 400 000,-Ft
Aránya a törzstőkéhez: 1,92 %
Szavazatszám a taggyűlésen: 2 db
Az üzletrész nettó becsértéke (irányára): 866 000.-Ft
Ajánlati biztosíték: 25 980.-Ft
Nettó minimálár: 866 000.-Ft


A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 866 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 866 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész

Cég neve:
REG Regionális Energia- és Környezetgazdálkodási Kft.
Cégjegyzékszáma:
01-09-062570
Cég főtevékenysége:
Egyéb
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad:
Kisebbségi tulajdon 10.400.000/200.000 1,92%
Tehermentes:
igen
Szavazati jog:
2db szavazat a taggyűlésen
Becsérték:
866 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Wind Up Zrt. 06-1-788-8050.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az adásvétel tárgyát képező üzletrészt értékesítése, azáltalános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 86.§ (1)bekezdés f) pontja alapján mentes az általános forgalmi adó alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: • A pályázat kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújtható be! Az EÉR elérhetősége: https://eer.gov.hu/• A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.• A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 90 napig fenntartja.• A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait (társaság esetén: cégkivonat és cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldány, elektronikus elérhetősége; magánszemély esetén: név, lakcím, anyja neve, személyazonosító okmányok neve és száma, adóazonosító jele, elektronikus elérhetősége).• A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, és a fizetési feltételek egyértelmű meghatározását.• A felszámoló eredménytelennek nyilváníthatja a pályázati eljárást, ha a kiírásban meghatározott feltételeknek nem megfelelő ajánlatot adtak be, ideértve a nettó irányár (becsérték) 100%-át el nem érő ajánlatokat is. • A pályázat nyerteséről a felszámoló a pályázatban megjelölt legmagasabb ajánlati ár alapján dönt. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén az érintett pályázók között második értékesítési fordulót hirdet meg elektronikus (online) ártárgyalás formájában.• A benyújtott pályázat értékesítéséről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés módja: átutalás. Az üzletrész esetén a fizetési határidő az adásvételi szerződésben rögzítettek szerint, de maximum a szerződéskötéstől számított 90 nap. A megajánlott vételár összegének tekintetében fedezet igazolás szükséges az ajánlati biztosítékon felüli teljes vételárra, ami lehet elsődlegesen banki garanciavállalás, a pályázó saját bankszámláján elkülönített összegről szóló banki igazolás, ügyvédi vagy banki letéti igazolás, más gazdasági társaság kezesség vállalása, azzal, hogy a kezességet vállaló társaság a fenti okiratokkal vállal kezességet, vagy visszavonhatatlan hitelígérvény. A vevő az üzletrész tulajdonjogát a teljes vételár megfizetését követően szerezheti meg.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje a pályázat nyertességről szóló értesítés átvételét (amelyet megelőz a REG Regionális Energia- és Környezetgazdálkodási Kft. hozzájárulásának a kérelmezése illetve az elővásárlásra jogosultakkal a nyertes pályázó vételi ajánlatának eladási ajánlatként történő közlése) számított 30 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbaadás az üzletrész esetén teljes vételár megfizetését követően, de legkésőbb attól számított 15 napon belül történik meg.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: • A pályázat kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújtható be! Az EÉR elérhetősége: https://eer.gov.hu/• A pály��zati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.• A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 90 napig fenntartja.• A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait (társaság esetén: cégkivonat és cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldány, elektronikus elérhetősége; magánszemély esetén: név, lakcím, anyja neve, személyazonosító okmányok neve és száma, adóazonosító jele, elektronikus elérhetősége).• A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, és a fizetési feltételek egyértelmű meghatározását.• A felszámoló eredménytelennek nyilváníthatja a pályázati eljárást, ha a kiírásban meghatározott feltételeknek nem megfelelő ajánlatot adtak be, ideértve a nettó irányár (becsérték) 100%-át el nem érő ajánlatokat is. • A pályázat nyerteséről a felszámoló a pályázatban megjelölt legmagasabb ajánlati ár alapján dönt. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén az érintett pályázók között második értékesítési fordulót hirdet meg elektronikus (online) ártárgyalás formájában.• A benyújtott pályázat értékesítéséről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: • A REG Regionális Energia- és Környezetgazdálkodási Kft. hatályos társasági szerződése alapján az üzletrész átruházásához a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:167.§ (6) bekezdése alapján a REG Regionális Energia- és Környezetgazdálkodási Kft. taggyűlésének a hozzájárulásához van kötve, erre tekintettel a nyertes pályázó az üzletrészt akkor szerezheti meg, ha a REG Regionális Energia- és Környezetgazdálkodási Kft. az üzletrész átruházásához a Ptk. 3:167.§ (6) bekezdése alapján hozzájárul, vagy arról az üzletrész átruházásáról szóló értesítés kézhez vételét követő harminc napon belül nem nyilatkozik.

• A fentieken túl a REG Regionális Energia- és Környezetgazdálkodási Kft. tagjait, a REG Regionális Energia- és Környezetgazdálkodási Kft.-t illetve a REG Regionális Energia- és Környezetgazdálkodási Kft. által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – a Ptk. 3:167.§ (1)-(5) bekezdése illetve a REG Regionális Energia- és Környezetgazdálkodási Kft. létesítő okirata alapján elővásárlási jog illeti meg. Erre tekintettel a nyertes pályázó az üzletrészt akkor szerezhet meg, ha az elővásárlási jogukkal az erre jogosultak nem éltek, tehát a nyertes pályázó vételi ajánlatának megfelelő, a Ptk. 6:222.§ (1) bekezdése alapján közölt eladási ajánlatot az erre jogosultak nem fogadták el.

• A pályázatót kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy az üzletrész átruházási szerződés megkötését követően a tagváltozás átvezetése [a tagváltozás Ptk. 3:169.§ (2) bekezdése szerinti bejelentés, cégbírósági eljárás, stb.] a nyertes pályázó feladata a nyertes pályázó költségviselése mellett.

• A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő árajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

• Eladó az üzletrész tulajdonjogát az előzőektől eltekintve per-, és igénymentesen adja át, de annak állapotát, használhatóságát nem szavatolja, a kellékszavatosságot kizárja.


• Amennyiben a beérkező pályázatok nem felelnek meg a jelen kiírásban meghatározott és a jogszabályban rögzített feltételeknek, akkor a pályázat érvénytelen.

• Érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánított pályázat esetén a felszámoló megteszi a szükséges intézkedést a megismételt értékesítésre.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2220876/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 03. 22. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 03. 01. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.