Eredménytelenítés ideje
2021. 04. 24. 16:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 04. 24. 16:00

Ismertető

Hajdúböszörményi telephely és berendezések

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az adós társaság 4220 Hajdúböszörmény, Ipartelep utca 2. szám alatti telephelye, valamint a telephelyhez kapcsolódó gépek, berendezések, bútorok, továbbá adós járművei, készletei.

Jelentkezési határidő
2021. 04. 09. | 09:00
Pályázat kezdete
2021. 04. 09. | 09:00
Pályázat vége
2021. 04. 24. | 16:00
Ügyszám
1.Fpk.199
EÉR azonosító
P2239454
Becsérték
360 239 441 Ft
Minimálár
600 343 568 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Cégjegyzékszám
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév
DISPOMEDICOR Egyszerhasználatos Orvosi Eszközöket és Műtét-technikai Termékeket Gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság„f.a.”
Székhely
4032 Debrecen, Füredi út 98..
Cégjegyzékszám
09 10 000002

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk.199 ügyszámú nyilvános pályázat, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a DISPOMEDICOR Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09 10 000002, székhely: 4032 Debrecen, Füredi út 98..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.199 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. április 24. 16 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a DISPOMEDICOR Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09 10 000002, székhely: 4032 Debrecen, Füredi út 98..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.199 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. április 9. 09 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a DISPOMEDICOR Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09 10 000002, székhely: 4032 Debrecen, Füredi út 98..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2239454.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44), mint a(z) DISPOMEDICOR Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 09 10 000002, székhely: 4032 Debrecen, Füredi út 98..) Debreceni Törvényszék 1.Fpk.199/2020. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. március 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2239454
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2021. április 9. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. április 24. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 11 007 183 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a DISPOMEDICOR Zrt. ''f. a.'' Unicredit Bank Zrt.-nél vezetett 10918001-00000003-56680004 számú számlájára átutalással kell megfizetni „pályázat ajánlati biztosíték” megjelöléssel a pályázatok benyújtásának határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati határidőn belül az ajánlati biztosíték befizetése és a befizetésről szóló bizonylat csatolása a pályázathoz. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az ajánlati biztosíték az ajánlatra megszabott beérkezési határidőig a fentiekben megjelölt bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül, a felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A felszámoló az ajánlati biztosíték után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Eredményes pályázat esetén a nyertes pályázó által megfizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó részére az ajánlati biztosíték teljes összege visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból a szerződéskötési határidő alatt nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós társaság 4220 Hajdúböszörmény, Ipartelep utca 2. szám alatti telephelye, valamint a telephelyhez kapcsolódó gépek, berendezések, bútorok, továbbá adós járművei, készletei.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 360 239 441 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 600 343 568 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett ipartelep

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
28 232 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
297 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Hajdúböszörmény
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
7849/2 hrsz
Ingatlan postai címe:
4220 Hajdúböszörmény, Ipartelep utca 2..
Művelési ág:
kivett ipartelep
Területnagyság:
28 232 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett ipartelep

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Dispomedicor Zrt. "f.a"

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 3.000.000.000,-Ft Keretbiztosítéki jelzálogjog a K&H Bank Zrt. javára, jelzálogjog 1.080.000 EUR összeg erejéig a Magyar Export-Import Bank Zrt. javára. 408.915.000,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig végrehajtási jog a K&H Bank Zrt javára, 1.420.000 EUR és járulékai erejéig zálogjog, illetőleg elidegenítési és terhelési tilalom a Dispomedicor Kereskedelmi és Ingatlanforgalmazó Zrt. javára. Rendelkezési jogot korlátozó egyéb tilalom ténye a Dispomedicor Kereskedelmi és Ingatlanforgalmazó Kft. javára.

Az ingatlan tartozékai: Az ingatlan telek mérete 28.232 m2, melynek beépített hasznos terület 9.422 m2. Az ingatlan területén található épületek: -Üzemépület -Steril Üzemépület -Készáru raktár -Kazánház -Alapanyag raktár - Kompresszorház -Gázfogadó épület -Acélszerkezetű szín. A készáru raktár épületén belül fizikailag nincs leválasztva a szomszédos 7849/1 hrsz. alatti ingatlanhoz tartozó rész.

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlan megközelítése a szomszédos 7849/1 hrsz.-ú ingatlanon keresztül lehetséges, szolgalmi joggal a bejárás nem biztosított. Az ingatlan saját kapuval is rendelkezik, amely mezőre nyílik.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kötszerek, betétek gyártásához használt gépek, berendezések, egyéb irodai berendezések

Típus:
Ipari gép
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
nem Terheli keretbiztosítéki vagyont terhelő zálogjog, illetve ingó zálogjog
Mennyisége:
128 db
Becsérték:
56 405 100 forint

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Késztermék, félkésztermék készletek, vásárolt készletek, csomagolóanyagok, elfekvő készletek

Típus:
Készlet
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
nem Terheli keretbiztosítéki vagyont terhelő zálogjog, illetve ingó zálogjog
Mennyisége:
2 722 db
Becsérték:
5 694 341 forint

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Jármű

Típus:
Jármű
Márka:
Renault
Modell:
Clio 1.5 DCI Societe
Állapot:
Működésképtelen
Üzemanyag:
Dízel
Hengerűrtartalom (cm3):
1 466
Tehermentes:
nem Terheli keretbiztosítéki vagyont terhelő zálogjog, illetve ingó zálogjog
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
90 000 forint

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Jármű

Típus:
Jármű
Modell:
Schwartzmüller S1/J Szénia
Jármű típusa:
Utánfutó-pótkocsi
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
nem Terheli keretbiztosítéki vagyont terhelő zálogjog, illetve ingó zálogjog
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
1 050 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelemek az EÉR felületén előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetőek meg.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. Az ÁFA megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény alapján történik. Az ajánlati árat forintban, nettó összegben kell meghatározni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva azt az ajánlatot, amely érvénytelen.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár fennmaradó részét a szerződéskötéstől számított 15 napon belül kell átutalással megfizetni az DISPOMEDICOR Zrt. ''f. a.'' Unicredit Bank Zrt.-nél vezetett 10918001-00000003-56680004 számú számlájára. Beszámítás a Cstv. 49 § (4) szerint kizárt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A vételi jogot elnyert pályázóval az eredményhirdetést követő 30 napon belül a vevő költségére történik meg a szerződéskötés. A szerződéskötés feltétele a vevő részéről az EÉR működtetője felé a nettó vételár 1%-nak megfelelő mértékű jutalék megfizetése. A szerződéskötés határideje alatt a nyertessé nyilvánított pályázónak szerződéskötési kötelezettsége áll fenn, amelyet a pályázat benyújtásával magára nézve kötelezőnek fogad el.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adás a vételár beérkezését követő 15 munkanapon belül történik. Ettől az időponttól a kiíró és a nyertessé nyilvánított pályázó közös megegyezéssel eltérhetnek.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a legmagasabb ajánlati ár a fő mérlegelési szempont.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A hirdetményben megjelölt egyes tételekre kizárólag együttesen lehet pályázatot benyújtani. Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakra kellékszavatosságot a kiíró nem vállal, a vagyontárgy a megtekintésre biztosított állapotában kerül értékesítésre. A vagyontárgyakról készült részletes tenderfüzet az EÉR rendszerben letölthető, előzetes költségtérítés megfizetése ellenében. A költségtérítés összege 300.000, - Ft + ÁFA, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet. A részletes tenderfüzet megvásárlása nem feltétele a pályázat benyújtásának. A vételi ajánlatoknak tartalmaznia kell: természetes személy esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az azonosításra alkalmas további adatokat, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, gazdálkodó szervezet vagy egyéb szervezet esetében a pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, a beadás időpontjában 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselők(k) hiteles aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását. A pályázati ajánlatokat a kiíró az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül bontja fel. A pályázatbontást követő 20 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli, amelynek eredményéről jegyzőkönyv készül, és az értékeléssel egyidejűleg az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületére feltöltésre kerül. Megfelelő ajánlott árak közötti legfeljebb 10%-os eltérés esetén az érintett ajánlattevők között az EÉR felületén nyilvános online ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A benyújtott pályázati ajánlatokat – az ártárgyalás esetét kivéve – menet közben módosítani nem lehet. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A pályázati eljárásban nyertessé nyilvánított ajánlattevő a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a nyertes ajánlat szerinti adásvételi szerződés elkészítéséhez a közreműködő ügyvédet a felszámoló biztosítja. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a, de minimum nettó 150.000.-Ft. Az ügyvédi munkadíjat a nyertessé nyilvánított, Vevőként szerződést kötő pályázó köteles megfizetni. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti módon az értesítés megtörtént. Jelen hirdetménnyel a vagyonelem(ek) első értékesítésére kerül sor.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2239454/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2239454#tenderfuzet

Licitnapló

2021. 04. 24. | 16:00 || A pályázat véget ért.

2021. 04. 09. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P2239454F2 kommentje:

  Dear Sir / Madam, We have now made the request for attending inspection on 20.04.2021 to info@nrn.hu , according to instruction below. Please confirm as soon as possible. Kind regards, KK - Investkonsult Sweden AB

 • || P2239454F2 kommentje:

  Dear Sir / Madam, Since we are traveling from Sweden, and all difficulties this means, we have a hard time to be at place Tuesday 20.04.2021. Would it be possible to arrange for inspection on Thursday 22.04.2021? Please confirm. Kind regards, Kerim Kalkan Investkonsult Sweden AB kerim@ik.se +46 704-673020

 • || P2239454F2 kommentje:

  Dear Mr/Ms, Two questions: 1. When can machines be physically inspected? 2. Is the price of the detailed tender booklet actually 381000 Ft.? = Euro 1060? Kind regards, Kerim Kalkan Investkonsult Sweden AB kerim@ik.se +46 704-673020

 • || P2239454F2 kommentje:

  Hello, Two questions: 1. When can machinery be physically inspected? 2. Is the price of the detailed tender booklet actally 381000 Ft. ? = Euro 1060? Kind regards, Kerim Kalkan Investkonsult Sweden AB kerim@ik.se +46 704-673020

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Cím! A meghirdetett vagyonelemek 2021.04.20. napján (kedden) tekinthetőek meg. A pandémiás helyzetre tekintettel egy érdeklődő részéről maximum 2 fő részére tudjuk a megtekintést biztosítani. Kérem, hogy az info@nrn.hu email címre küldött levél útján legkésőbb 2021.04.19. napján 16 óráig szíveskedjen regisztrálni a megtekintésen részt vevő személyeket név, személyi igazolvány szám megadásával. Kérem továbbá, hogy az EÉR nyilvános felületén szíveskedjen tartózkodni a személyes adatok megjelenítésétől. A feltételfüzet díja 381 000 HUF.

 • || Értékesítő kommentje:

  Dear Sir/Madam, the advertised assets can be inspected on 20.04.2021. (Tuesday). With regard to the current pandemic situation we can provide the inspection for maximum 2 persons per visitor. Please register the participants of the inspection by sending an e-mail to info@nrn.hu with the name and ID card number of the participants by 4 pm 19.04.2021. at the latest. Please avoid displaying personal data on the website of EÉR. The price of the tender booklet is 381 000 HUF.

 • || P2239454F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Számíthatok válaszra?

 • || P2239454F1 kommentje:

  Tiszelt Felszámoló! A pályázat 2. tétele érdekelne. Megtekinthetőek-e a berendezések? Tisztelettel: Kerékgyártó Dávid + 36 20 9955009

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A meghirdetett vagyonelemek 2021.04.13. napján (kedden) tekinthetőek meg. A pandémiás helyzetre tekintettel egy érdeklődő részéről maximum 2 fő részére tudjuk a megtekintést biztosítani. Kérem, hogy az info@nrn.hu email címre küldött levél útján szíveskedjen regisztrálni a megtekintése részt vevő személyeket. Kérem továbbá, hogy az EÉR nyilvános felületén szíveskedjen tartózkodni a személyes adatok megjelenítésétől.

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Cím! A meghirdetett vagyonelemek 2021.04.20. napján (kedden) tekinthetőek meg ismét. A pandémiás helyzetre tekintettel egy érdeklődő részéről maximum 2 fő részére tudjuk a megtekintést biztosítani. Kérem, hogy az info@nrn.hu email címre küldött levél útján legkésőbb 2021.04.19. napján 16 óráig szíveskedjen regisztrálni a megtekintésen részt vevő személyeket név, személyi igazolvány szám megadásával. Kérem továbbá, hogy az EÉR nyilvános felületén szíveskedjen tartózkodni a személyes adatok megjelenítésétől.