Becsérték
360 239 441 Ft
Benyújtom a pályázatom
A pályázat véget ér: 10 nap, 9 óra és 15:56

Ismertető

Hajdúböszörményi telephely és berendezések

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az adós társaság 4220 Hajdúböszörmény, Ipartelep utca 2. szám alatti telephelye, valamint a telephelyhez kapcsolódó gépek, berendezések, bútorok, továbbá adós járművei, készletei.

Pályázat kezdete
2021. 04. 09. | 09:00
Pályázat vége
2021. 04. 24. | 16:00
Ügyszám
1.Fpk.199
Becsérték360 239 441 Ft
Minimálár600 343 568 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Cégjegyzékszám
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév
DISPOMEDICOR Egyszerhasználatos Orvosi Eszközöket és Műtét-technikai Termékeket Gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság„f.a.”
Székhely
4032 Debrecen, Füredi út 98..
Cégjegyzékszám
09 10 000002

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.199 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. április 9. 09 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a DISPOMEDICOR Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09 10 000002, székhely: 4032 Debrecen, Füredi út 98..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2239454.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44), mint a(z) DISPOMEDICOR Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 09 10 000002, székhely: 4032 Debrecen, Füredi út 98..) Debreceni Törvényszék 1.Fpk.199/2020. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. március 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2239454
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2021. április 9. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. április 24. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 11 007 183 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a DISPOMEDICOR Zrt. ''f. a.'' Unicredit Bank Zrt.-nél vezetett 10918001-00000003-56680004 számú számlájára átutalással kell megfizetni „pályázat ajánlati biztosíték” megjelöléssel a pályázatok benyújtásának határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati határidőn belül az ajánlati biztosíték befizetése és a befizetésről szóló bizonylat csatolása a pályázathoz. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az ajánlati biztosíték az ajánlatra megszabott beérkezési határidőig a fentiekben megjelölt bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül, a felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A felszámoló az ajánlati biztosíték után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Eredményes pályázat esetén a nyertes pályázó által megfizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó részére az ajánlati biztosíték teljes összege visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból a szerződéskötési határidő alatt nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós társaság 4220 Hajdúböszörmény, Ipartelep utca 2. szám alatti telephelye, valamint a telephelyhez kapcsolódó gépek, berendezések, bútorok, továbbá adós járművei, készletei.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 360 239 441 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 600 343 568 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett ipartelep

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
28 232 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
297 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Hajdúböszörmény
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
7849/2 hrsz
Ingatlan postai címe:
4220 Hajdúböszörmény, Ipartelep utca 2..
Művelési ág:
kivett ipartelep
Területnagyság:
28 232 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett ipartelep

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Dispomedicor Zrt. "f.a"

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 3.000.000.000,-Ft Keretbiztosítéki jelzálogjog a K&H Bank Zrt. javára, jelzálogjog 1.080.000 EUR összeg erejéig a Magyar Export-Import Bank Zrt. javára. 408.915.000,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig végrehajtási jog a K&H Bank Zrt javára, 1.420.000 EUR és járulékai erejéig zálogjog, illetőleg elidegenítési és terhelési tilalom a Dispomedicor Kereskedelmi és Ingatlanforgalmazó Zrt. javára. Rendelkezési jogot korlátozó egyéb tilalom ténye a Dispomedicor Kereskedelmi és Ingatlanforgalmazó Kft. javára.

Az ingatlan tartozékai: Az ingatlan telek mérete 28.232 m2, melynek beépített hasznos terület 9.422 m2. Az ingatlan területén található épületek: -Üzemépület -Steril Üzemépület -Készáru raktár -Kazánház -Alapanyag raktár - Kompresszorház -Gázfogadó épület -Acélszerkezetű szín. A készáru raktár épületén belül fizikailag nincs leválasztva a szomszédos 7849/1 hrsz. alatti ingatlanhoz tartozó rész.

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlan megközelítése a szomszédos 7849/1 hrsz.-ú ingatlanon keresztül lehetséges, szolgalmi joggal a bejárás nem biztosított. Az ingatlan saját kapuval is rendelkezik, amely mezőre nyílik.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kötszerek, betétek gyártásához használt gépek, berendezések, egyéb irodai berendezések

Típus:
Ipari gép
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
nem Terheli keretbiztosítéki vagyont terhelő zálogjog, illetve ingó zálogjog
Mennyisége:
128 db
Becsérték:
56 405 100 forint

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Késztermék, félkésztermék készletek, vásárolt készletek, csomagolóanyagok, elfekvő készletek

Típus:
Készlet
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
nem Terheli keretbiztosítéki vagyont terhelő zálogjog, illetve ingó zálogjog
Mennyisége:
2 722 db
Becsérték:
5 694 341 forint

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Jármű

Típus:
Jármű
Márka:
Renault
Modell:
Clio 1.5 DCI Societe
Állapot:
Működésképtelen
Üzemanyag:
Dízel
Hengerűrtartalom (cm3):
1 466
Tehermentes:
nem Terheli keretbiztosítéki vagyont terhelő zálogjog, illetve ingó zálogjog
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
90 000 forint

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Jármű

Típus:
Jármű
Modell:
Schwartzmüller S1/J Szénia
Jármű típusa:
Utánfutó-pótkocsi
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
nem Terheli keretbiztosítéki vagyont terhelő zálogjog, illetve ingó zálogjog
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
1 050 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelemek az EÉR felületén előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetőek meg.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. Az ÁFA megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény alapján történik. Az ajánlati árat forintban, nettó összegben kell meghatározni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva azt az ajánlatot, amely érvénytelen.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár fennmaradó részét a szerződéskötéstől számított 15 napon belül kell átutalással megfizetni az DISPOMEDICOR Zrt. ''f. a.'' Unicredit Bank Zrt.-nél vezetett 10918001-00000003-56680004 számú számlájára. Beszámítás a Cstv. 49 § (4) szerint kizárt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A vételi jogot elnyert pályázóval az eredményhirdetést követő 30 napon belül a vevő költségére történik meg a szerződéskötés. A szerződéskötés feltétele a vevő részéről az EÉR működtetője felé a nettó vételár 1%-nak megfelelő mértékű jutalék megfizetése. A szerződéskötés határideje alatt a nyertessé nyilvánított pályázónak szerződéskötési kötelezettsége áll fenn, amelyet a pályázat benyújtásával magára nézve kötelezőnek fogad el.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adás a vételár beérkezését követő 15 munkanapon belül történik. Ettől az időponttól a kiíró és a nyertessé nyilvánított pályázó közös megegyezéssel eltérhetnek.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a legmagasabb ajánlati ár a fő mérlegelési szempont.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A hirdetményben megjelölt egyes tételekre kizárólag együttesen lehet pályázatot benyújtani. Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakra kellékszavatosságot a kiíró nem vállal, a vagyontárgy a megtekintésre biztosított állapotában kerül értékesítésre. A vagyontárgyakról készült részletes tenderfüzet az EÉR rendszerben letölthető, előzetes költségtérítés megfizetése ellenében. A költségtérítés összege 300.000, - Ft + ÁFA, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet. A részletes tenderfüzet megvásárlása nem feltétele a pályázat benyújtásának. A vételi ajánlatoknak tartalmaznia kell: természetes személy esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az azonosításra alkalmas további adatokat, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, gazdálkodó szervezet vagy egyéb szervezet esetében a pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, a beadás időpontjában 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselők(k) hiteles aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását. A pályázati ajánlatokat a kiíró az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül bontja fel. A pályázatbontást követő 20 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli, amelynek eredményéről jegyzőkönyv készül, és az értékeléssel egyidejűleg az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületére feltöltésre kerül. Megfelelő ajánlott árak közötti legfeljebb 10%-os eltérés esetén az érintett ajánlattevők között az EÉR felületén nyilvános online ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A benyújtott pályázati ajánlatokat – az ártárgyalás esetét kivéve – menet közben módosítani nem lehet. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A pályázati eljárásban nyertessé nyilvánított ajánlattevő a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a nyertes ajánlat szerinti adásvételi szerződés elkészítéséhez a közreműködő ügyvédet a felszámoló biztosítja. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a, de minimum nettó 150.000.-Ft. Az ügyvédi munkadíjat a nyertessé nyilvánított, Vevőként szerződést kötő pályázó köteles megfizetni. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti módon az értesítés megtörtént. Jelen hirdetménnyel a vagyonelem(ek) első értékesítésére kerül sor.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2239454/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2239454#tenderfuzet

Licitnapló

2021. 04. 09. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok


  • || P2239454F1 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Számíthatok válaszra?

  • || P2239454F1 kommentje:

    Tiszelt Felszámoló! A pályázat 2. tétele érdekelne. Megtekinthetőek-e a berendezések? Tisztelettel: Kerékgyártó Dávid + 36 20 9955009

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! A meghirdetett vagyonelemek 2021.04.13. napján (kedden) tekinthetőek meg. A pandémiás helyzetre tekintettel egy érdeklődő részéről maximum 2 fő részére tudjuk a megtekintést biztosítani. Kérem, hogy az info@nrn.hu email címre küldött levél útján szíveskedjen regisztrálni a megtekintése részt vevő személyeket. Kérem továbbá, hogy az EÉR nyilvános felületén szíveskedjen tartózkodni a személyes adatok megjelenítésétől.