Eredménytelenítés ideje
2021. 05. 31. 09:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 05. 31. 09:00

Ismertető

Csomagolási segédanyagok eladó

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Zöldség-Gyümölcs értékesítéshez használt csomagolási segédanyagok, göngyöleg

Jelentkezési határidő
2021. 05. 14. | 12:00
Pályázat kezdete
2021. 05. 14. | 12:00
Pályázat vége
2021. 05. 31. | 09:00
Ügyszám
9.Fpk.291
EÉR azonosító
P2261365
Becsérték
947 506 Ft
Minimálár
947 506 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
GORDIUS CONSULTING Gazdasági-Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1143 Budapest, Besnyői utca 13.
Cégjegyzékszám
01-10-042573

Adós adatai

Cégnév
Drávamenti Zöldség-Gyümölcs Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"„f.a.”
Székhely
6200 Kiskörös, Belterület 1715 telep hrsz.
Cégjegyzékszám
03 09 132373

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 9.Fpk.291 ügyszámú nyilvános pályázat, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.) felszámoló által a Drávamenti Zöldség-Gyümölcs Kft. fa „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 132373, székhely: 6200 Kiskörös, Belterület 1715 telep hrsz.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az eredménytelen pályáztatás miatt a felszámoló újabb kisérletet tesz az értékesítésre.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9.Fpk.291 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. május 31. 09 óra 00 perckor, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.) felszámoló által a Drávamenti Zöldség-Gyümölcs Kft. fa „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03 09 132373, székhely: 6200 Kiskörös, Belterület 1715 telep hrsz.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9.Fpk.291 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. május 14. 12 óra 00 perckor, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.) felszámoló által a Drávamenti Zöldség-Gyümölcs Kft. fa „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03 09 132373, székhely: 6200 Kiskörös, Belterület 1715 telep hrsz.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2261365.

Pályázati Hirdetmény

A(z) GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.), mint a(z) Drávamenti Zöldség-Gyümölcs Kft. fa „f.a” (cégjegyzékszám: 03 09 132373, székhely: 6200 Kiskörös, Belterület 1715 telep hrsz.) Kecskeméti Törvényszék 9.Fpk.291/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. április 29. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2261365
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. május 14. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. május 31. 09 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 47 375 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A meghirdetett CSOMAGOLÁSI SEGÉDANYAGOKRA az pályázhat, aki a pályázat benyújtását megelőzően az ajánlati biztosítékot átutalja. A pályázaton történő részvétel feltétele a megjelölt összegű ajánlati biztosítéknak a Drávamenti Zöldség-Gyümölcs Kft. " f.a." Takarékbank Zrt-nél vezetett 50800111-15687980 számú számlájára történő befizetése, és az erről szóló igazolásnak a pályázathoz történő csatolása. Fizetéskor vagy átutaláskor a bizonylatra rá kell írni közleményként: " Drávamenti Zöldség-Gyümölcs Kft. " f.a." pályázat ajánlati biztosíték".

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A felszámoló személyesen nem vesz át ajánlati biztosítékot. Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, azt a felszámoló letétként kezeli, kamat utána nem jár. A többi pályázó részére a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb nyolc napon belül vissza kell fizetni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Zöldség-Gyümölcs értékesítéshez használt csomagolási segédanyagok, göngyöleg

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 947 506 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 947 506 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Megmaradt csomagolási segédanyagok, göngyölegek

Típus: Árukészlet
Tehermentes: nem NAV végrehajtási jog, Orsós Tímea végrehajtási joga
Mennyisége: 40 668 db
Becsérték: 947 506 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak Drávaszabolcson találhatók, melyeket az EÉR rendszeren keresztül előzetesen egyeztetett időpontban lehet megtekinteni. Az értékesítési eljárás során a felszámoló összesen egy megtekintési alkalmat biztosít. A megtekintés lehetősége függ a korona vírus járvány kapcsán hozott és aktuálisan érvényben lévő biztonsági intézkedésektől. A pályázattal kapcsolatban további információ kizárólag az EÉR-en keresztül kérhető és adható.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés az Áfa törvény 142. § alapján az áfa alany vevőrészére fordított adózással, míg a nem áfa alany vevők részére normál Áfa fizetéssel történik. A feltüntetett becsérték és minimál ár nettó ár. A pályázatok benyújtásakor is nettó árat kérünk megjelölni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázatok értékelésénél a megajánlott vételár alapján dönt. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet – pályázat bontástól számított 20 napon belül – a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél értékelési szempont a vételár nagysága.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül átutalással kell megfizetni a Drávamenti Zöldség-Gyümölcs Kft. " f.a." Takarékbank Zrt-nél vezetett 50800111-15687980 számú számlájára, amennyiben a megkötésre kerülő adásvételi szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat elbírálását követő 30 napon belül. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő a pályázati biztosítékot elveszíti.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A tulajdonba és birtokba adás feltétele – az adásvételi szerződésben a felek által elfogadott egyéb szerződéses kikötés hiányában a - a teljes vételár megfizetése.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Részvételi feltételek: A csomagolóanyagokra csak együttesen lehet pályázni. A pályázatok benyújtása kizárólag elektronikus úton az eer.gov.hu oldalon történik. Az érvényes pályázatok értékelés során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A pályázatnak tartalmazni kell: az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, az ajánlati ár fizetés módjának és határidejének egyértelmű meghatározását, az (ajánlati biztosíték) bánatpénz megfizetésének igazolását, az ajánlati kötöttség idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap. Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a pályázati dokumentumokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja. Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a hatályos 1991. évi XLIX. (Cstv.) törvényben, továbbá más jogszabályokban meghatározott kizárási feltételek alapján nem összeférhetetlen, azaz tulajdonjogot szerezhet. A pályázat bontása a beérkezést követő 10 napon belül történik. A felszámoló a bontást követően 10 napon belül értékeli a pályázatokat és az értékelés eredményéről a bontást követő legkésőbb 20 napon belül a pályázókat elektronikusan, az értékesítő rendszeren keresztül értesíti. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően közli a felekkel. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adott felszámolási eljárásban a vagyontárgyak első alkalommal történő értékesítésére kerül sor. Jelen értékesítési eljárást megelőzően az értékesítendő vagyonelem aktuális állapotát, állagát szem előtt tartva, a piaci körülményekhez igazodva értékbecslés készült. Az adós társaság esetében 2012. április 13. előtt nem került sor pályázat közzétételére, így arra a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni. Felszámoló kijelenti, hogy a pályázati eljárásban a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítést megküldte a végrehajtási joggal rendelkező hitelező részére, aki a 15 napos határidőn belül nem tett észrevételt. Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy a vagyontárgyak adásvételi szerződésének az elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíj költséget a vevő viseli. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékára vonatkozólag, mely a vételárba beleszámít.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2261365/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 05. 31. | 09:00 || A pályázat véget ért.

2021. 05. 14. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.