Becsérték
28 608 000 Ft
Jelentkezem a pályázatra
A pályázat kezdődik: 9 nap, 3 óra és 12:10

Ismertető

Kivett üzem és magánutak

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Kivett üzem és kivett magánutak

Pályázat kezdete
2021. 04. 23. | 09:00
Pályázat vége
2021. 05. 10. | 15:00
Ügyszám
27.Fpk.1.784
Becsérték28 608 000 Ft
Minimálár28 608 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Innovit Üzleti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1074 Budapest, Dohány utca 12.
Cégjegyzékszám
01-10-046010

Adós adatai

Cégnév
O-M FERR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.„f.a.”
Székhely
1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. fszt. em. Ü-8
Cégjegyzékszám
01-09-207992

Pályázati Hirdetmény

A(z) Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 109), mint a(z) O-M FERR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-207992, székhely: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. fszt. em. Ü-8) Fővárosi Törvényszék 27.Fpk.1.784/2020.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. április 8. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2261621
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2021. április 23. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. május 10. 15 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 050 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték - melynek befizetése feltétele a pályázaton történő részvételnek - 10 millió forint nettó becsérték után annak 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak 3%-a. Az ajánlati biztosíték 1.050.000,- forintos összegét, az ajánlatot tevőnek vételi szándéka bizonyítására az ajánlattétel benyújtásának határidejéig be kell fizetnie (forintban) átutalással „O-M FERR Kft. „f.a.” ajánlati biztosíték” közleménnyel a felszámoló Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett az adós társaság részére elkülönített 12001008 - 00397748 – 00400008 számlaszámú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén tarthat nyilvános ártárgyalást [Cstv. 49/A. § (4) bekezdés, 17/2014. (II. 3.) Korm rendelet 26. §]. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Kivett üzem és kivett magánutak

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 28 608 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 28 608 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett üzem

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
1 093 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1093/293240
Becsérték:
28 400 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Miskolc
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
23965/24
Ingatlan postai címe:
Miskolc, hrsz. 23965/24
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
kivett üzem
Területnagyság:
1 093 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett üzem
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
van
Az ingatlan jogi jellege:
Gázvezetéki szolgalmi jog, vezetékjog

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
O-M FERR Kft. f.a.1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. fszt./Ü-8

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog a Miskolc MJV Önkormányzat Adóosztály részére 811.259, -Ft erejéig; Végrehajtási jog a Magyar Állam (képviseli: NAV Kelet budapesti Igazgatóság) 256.501.000, -Ft erejéig; Jelzálogjog magánszemély részére 30.000.000, -Ft erejéig; Végrehajtási jog a Miskolc MJV Önkormányzat Adóosztály részére 649.592, -Ft erejéig; Végrehajtási jog a Magyar Állam (képviseli: NAV Kelet budapesti Igazgatóság) 30.600.045, -Ft erejéig

Az épületnél jellemző sajátosságok: - Az ingatlan osztatlan közös tulajdon. Tulajdonosok száma 57.- Áramszolgáltatás nincs.- Az ingatlanon más társaság által végzett beruházásként eszköz került beépítésre - Az ingatlan 1 m2 területén egy magánszemély a tulajdonos

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett magánút

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
2 197 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
6/2197
Becsérték:
28 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Miskolc
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
23965/2
Ingatlan postai címe:
Miskolc, hrsz. 23965/2
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
Kivett magánút
Területnagyság:
2 197 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett magánút

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
O-M FERR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. f.a.1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. fszt./Ü-8.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog a Magyar Állam (Képviseli: NAV Kelet-budapesti Adóigazgatóság) részére 35.600.045, -Ft erejéig; Végrehajtási jog a Miskolc MJV Polgármesteri Hivatal részére 649.592, -Ft erejéig; Végrehajtási jog a Miskolc MJV Polgármesteri Hivatal részére 811.259, -Ft erejéig;

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlan osztatlan közös tulajdon. Tulajdonosok száma 58.

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett magánút

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
2,121 hektár
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
49/21208
Becsérték:
180 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Miskolc
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
23965/8
Ingatlan postai címe:
Miskolc, hrsz. 23965/8
Művelési ág:
Kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
Kivett magánút
Területnagyság:
2,121 hektár
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett magánút
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
Vezetékjog

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
O-M FERR Kft. f.a. 1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. fszt./Ü-8.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog a Magyar Állam (Képviseli: NAV Kelet-budapesti Adóigazgatóság) részére 35.600.045, -Ft erejéig; Végrehajtási jog a Miskolc MJV Polgármesteri Hivatal részére 649.592, -Ft erejéig; Végrehajtási jog a Miskolc MJV Polgármesteri Hivatal részére 811.259, -Ft erejéig;

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlan osztatlan közös tulajdon. Tulajdonosok száma 100.

Ingatlan állapota: átlagos

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 8 napon belül köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi a felszámoló a vagyontárgy kezeléséért, az ingatlan őrzéséért napi nettó 10.000, -Ft összegű költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: - a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, eredeti aláírás címpéldányt,- a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével - az ajánlott fizetési feltételeket,- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 90 napos ajánlati kötöttség vállalását,- az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (bankgarancia, letéti igazolás, vagy más megfelelő fedezetigazolás) - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó a Ptk. alapján eláll a szerződéstől.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a vagyontárgyakat kizárólag egyben értékesíti. A felszámoló a vételár megjelölését tételenként megjelölve fogadja el. Az irányár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak.
Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.
Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5 %-a +Áfát tartalmazó összeg, de legalább 75.000,- Ft + áfa, melyet nyertes pályázat esetén a vevő legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megfizetni.
A nettó minimálár 28.608.000,- Ft, - azaz nettó Huszonnyolcmillió-hatszáznyolcezer forint.
A minimálár alatti ajánlatokat a Kiíró érvénytelennek minősíti. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a minimálár összegét elérő vagy azt meghaladó vételi ajánlat benyújtása sem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget a felszámoló részére. A felszámoló ilyen ajánlat beérkezésekor is érvénytelennek és/vagy eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot, ha az a pályázati kiírásban szereplő egyéb feltételeknek nem felel meg.
A hirdetményben eladásra kínált ingatlan esetében az első értékesítésként kezeli a felszámoló az értékesítési folyamatot.
Pályázónak az adásvételi szerződésben a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés b) és c) pontja alapján kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a vagyontárgyat terhelő esetleges környezetvédelmi kötelezettségeket, kárelhárításokat, a környezeti terhek rendezését, közte a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésének kötelezettségét az Eladótól átvállalja. A pályázónak az adásvételi szerződésben – fentiekkel összefüggésben – kijelenteni szükséges, hogy felelőssége teljes tudatában, feltétlenül és visszavonhatatlanul átvállalja az ingatlanon bármikor folytatott, minden gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan, bármely használó (Eladó és jogelődjei, bérlők, egyéb jogcímen jogosan vagy jogellenesen használók, stb.) által okozott valamennyi esetleges környezeti teher rendezését és elhárítását, a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzését, valamint az esetleges környezeti tehermentesítés lefolytatását és annak költségeit, továbbá a hulladékok és veszélyes hulladékok elszállításának és ártalmatlanításának saját költségen történő biztosítását.
A felszámoló, mint Kiíró az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a Kiíró legalább 10 napot kell, hogy biztosítson.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2261621/tetelek.pdf

Kérdésem van

Kérdések és válaszok