Eredménytelenítés ideje
2021. 05. 03. 16:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 05. 03. 16:00

Ismertető

Magánszemélyekkel szemben fennálló élő követelés

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Szerződésállomány (hitelkeretszerződés, kölcsönszerződés, bankgarancia vagy egyéb megállapodás, amely alapján valamely magánszemély, jogi személy vagy társas vállalkozás az Átadó adósa) – a továbbiakban együtt: Szerződésállomány. A vagyonelem gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem. A Szerződésállomány szerinti követelések összértéke mindösszesen 28.450.780,- Ft. A Szerződésállomány darabszáma 7 db szerződés, melyből 7 db magánszemélyekkel kötött, élő szerződés. A pályázatban szereplő Szerződésállomány együttes becsértéke: 22.765.000,- Ft, azaz Huszonkettőmillió-hétszázhatvanötezer forint. A pályázatban szereplő Szerződésállomány együttes minimálára: 22.765.000,- Ft, azaz Huszonkettőmillió-hétszázhatvanötezer forint. A pályázatban szereplő vagyonelemek minimálára a becsérték 100%-a. A pályázati hirdetményben szereplő árak nettó árak. Ezen nyilvános pályázati felhívásban a vagyonelemek első alkalommal történő értékesítésére kerül sor. A Felszámoló vevőkijelölést tartalmazó nyilatkozatot nem fogad el. A Szerződésállományra kizárólag egy csomagban lehet ajánlatot adni. A kiragadott, csak egyes tételekre beérkező ajánlatok érvénytelenek. A 237/2009. (X. 20) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn. A Szerződésállomány minimálára a becsérték 100%-ában került meghatározásra. Az ingatlanfedezettel biztosított élő szerződések alapján fennálló követelések összértéke: 28.450.780,- Ft, darabszáma: 7 db szerződés. A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatot köteles tenni arra vonatkozóan, hogy a Cégközlönyben megjelent pályázati felhívás alapján pályázik. A Szerződésállomány fent megjelölt összértéke a 2021. február 28. napján fennálló állapot szerint került feltüntetésre a felhívásban.

Jelentkezési határidő
2021. 04. 17. | 08:00
Pályázat kezdete
2021. 04. 17. | 08:00
Pályázat vége
2021. 05. 03. | 16:00
Ügyszám
25.Fpk.01-15-000888
EÉR azonosító
P2264958
Becsérték
22 765 000 Ft
Minimálár
22 765 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.
Cégjegyzékszám
01-09-920128

Adós adatai

Cégnév
Dél-Dunántúli Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság„f.a.”
Székhely
7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44.
Cégjegyzékszám
14-10-300294

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 25.Fpk.01-15-000888 ügyszámú nyilvános pályázat, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14-10-300294, székhely: 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 25.Fpk.01-15-000888 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. május 3. 16 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 14-10-300294, székhely: 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 25.Fpk.01-15-000888 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. április 17. 08 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14-10-300294, székhely: 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2264958.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.), mint a(z) Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 14-10-300294, székhely: 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44.) Fővárosi Törvényszék 25.Fpk.01-15-000888/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. április 1. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2264958
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2021. április 17. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. május 3. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 882 950 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték befizetése (közlemény rovatban: Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a.” ajánlati biztosíték) a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a.” Takarékbank Zrt.-nél vezetett 50440016-10018503 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az Átadó előbbiekben megadott bankszámláján hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. Az ajánlati biztosíték után nincs kamatfizetés, a pályázati felhívást kiíró Felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték befizetését a Felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt ajánlati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a Felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja a pályázó által a pályázatában megjelölt bankszámlaszámra. Ha a pályázati eljárás eredményes, a Felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja a pályázó által a pályázatában megjelölt bankszámlaszámra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, ha az átruházási megállapodás a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, a nyertes pályázó a vételárat az átruházási megállapodásban előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Szerződésállomány (hitelkeretszerződés, kölcsönszerződés, bankgarancia vagy egyéb megállapodás, amely alapján valamely magánszemély, jogi személy vagy társas vállalkozás az Átadó adósa) – a továbbiakban együtt: Szerződésállomány.
A vagyonelem gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.
A Szerződésállomány szerinti követelések összértéke mindösszesen 28.450.780,- Ft.
A Szerződésállomány darabszáma 7 db szerződés, melyből 7 db magánszemélyekkel kötött, élő szerződés.
A pályázatban szereplő Szerződésállomány együttes becsértéke: 22.765.000,- Ft, azaz Huszonkettőmillió-hétszázhatvanötezer forint.
A pályázatban szereplő Szerződésállomány együttes minimálára: 22.765.000,- Ft, azaz Huszonkettőmillió-hétszázhatvanötezer forint.
A pályázatban szereplő vagyonelemek minimálára a becsérték 100%-a.
A pályázati hirdetményben szereplő árak nettó árak.
Ezen nyilvános pályázati felhívásban a vagyonelemek első alkalommal történő értékesítésére kerül sor.
A Felszámoló vevőkijelölést tartalmazó nyilatkozatot nem fogad el.
A Szerződésállományra kizárólag egy csomagban lehet ajánlatot adni. A kiragadott, csak egyes tételekre beérkező ajánlatok érvénytelenek.
A 237/2009. (X. 20) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn. A Szerződésállomány minimálára a becsérték 100%-ában került meghatározásra.
Az ingatlanfedezettel biztosított élő szerződések alapján fennálló követelések összértéke: 28.450.780,- Ft, darabszáma: 7 db szerződés. A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatot köteles tenni arra vonatkozóan, hogy a Cégközlönyben megjelent pályázati felhívás alapján pályázik.
A Szerződésállomány fent megjelölt összértéke a 2021. február 28. napján fennálló állapot szerint került feltüntetésre a felhívásban.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 22 765 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 22 765 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Fedezett lakossági kölcsönkövetelések

A követelés összege:
28 450 780
Lejárati ideje:
Vegyes
Számviteli besorolása:
Egyéb követelés
A követelés kötelezettje:
Magánszemély
A követelés biztosított-e:
igen

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A Szerződésállományra vonatkozó iratanyag (a továbbiakban: Dokumentáció), valamint az átruházási megállapodás tervezete – az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett – az Átadó által kialakított adatszobában megtekinthető 2021. április 1. napjától 2021. április 30. napjáig, munkanapokon, előre egyeztetett időpontban 9:00 és 15:00 óra között, a 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44. szám alatt (a továbbiakban: Adatszoba). Az időpontot három munkanappal előzetesen egyeztetni kell a 06-82/527-130 telefonszámon, illetve az info@ddbbank.hu e-mail címen. Az Adatszobában a Dokumentációt a jelen hirdetményben megjelölt tevékenységi engedéllyel rendelkező pályázók közül, a járványhelyzetre tekintettel elrendelt, mindenkori irányadó jogszabályi rendelkezések betartása mellett, egyszerre egy pályázó, legfeljebb két képviselője vagy meghatalmazottja tekintheti meg, amennyiben a titoktartási nyilatkozatot előzetesen aláírták. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó az EÉR rendszer üzemeltető számára a Felszámoló által véglegesnek elfogadott nettó vételár 1%-át mint jutalékot a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 17/2014. (II. 3.) Kormányrendelet) alapján megfizesse és a megfizetés tényét a Felszámoló felé igazolja; a jutalék nem része a teljes vételárnak. Az átruházási megállapodás, valamint a szerződésállomány nyertes pályázó részére történő átruházásához szükséges valamennyi dokumentum (ideértve az átruházáshoz szükséges okiratokat és értesítéseket is) elkészítése során eljáró ügyvéd személye és díjazása a felek közös megállapodása alapján kerül meghatározásra azzal, hogy valamennyi ügyvédi költség viselésére az Átvevő köteles. A Felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése értelmében elővásárlási szándékot a nyilvános értékesítés során az értékesítési eljárás lezárásáig lehet bejelenteni és az értékesítési eljárásban kialakult vételáron lehet gyakorolni. A végleges vételárról az elővásárlási szándékát bejelentőt a Felszámoló írásban tájékoztatja és ennek kézhezvételétől számított 10 napon belül kell a végleges elővásárlási nyilatkozatot megküldeni. A bejelentés elmaradása esetén a Felszámoló úgy tekinti, hogy – a Felszámoló által nem ismert – elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik. A Felszámoló úgy tekinti, hogy a pályázók a fenti feltételeket az ajánlatok benyújtásával teljes egészében kifejezetten és visszavonhatatlanul elfogadják és tudomásul veszik, valamint e körben a megtámadás jogáról kifejezetten és visszavonhatatlanul lemondanak.A pályázó köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A pályázó tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén a vagyonelem tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni a saját költségére, továbbá a Szerződésállomány és annak biztosítékai megszerzéséhez kapcsolódó eljárásokat — ideértve a biztosítékokra vonatkozó közhiteles nyilvántartásokban a törlési és bejegyzési engedélyek elkészítését és azok átvezetése iránti eljárások lefolytatását. A Felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a Szerződésállományban állami kamattámogatással rendelkező lakáscélú hitelszerződések is szerepelnek, amelyek tekintetében az állami kamattámogatás központi költségvetéssel való időszakos elszámolása a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetséges.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A Felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a Szerződésállomány átruházására irányadó a szerződéskötéskor hatályos, az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: Az érvényes ajánlatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a legmagasabb vételár ajánlatot tartalmazza.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázónak az ajánlat tárgyát képező vagyonelemek vonatkozásában a vételárat az átruházási megállapodás megkötésétől számított 30 napon belül kell megfizetni. A vételárat a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a.” Takarékbank Zrt.-nél vezetett 50440016-10018503 számú bankszámlájára való átutalással kell teljesíteni.

A vételár a fentiektől eltérően a megjelölt határidőn belül teljesíthető a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:565. § alkalmazásával – a Cstv. 57.§ szerint meghatározott hitelezői rangsor sérelme nélkül – megfelelő értékben, szabályszerűen kiállított, forgatható értékpapírok kiállításával is, amennyiben a vételár teljesítése céljából az Átadó részére átruházni kívánt értékpapír annak forgatása útján az értékpapír teljes értéke erejéig - a Cstv. 57. § szerint meghatározott hitelezői rangsor betartása mellett - a Cstv. 49/D. § vagy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 57. § (1) szerinti hitelezői igény kielégítésére alkalmas és azt a kielégítésre jogosult hitelező teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával elfogadja.

Az Átadó a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja. Részletfizetési lehetőség nincs. Az Átadóval szembeni követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat értékeléséről szóló jegyzőkönyv EÉR felületre történő feltöltését, és a szerződéskötésre vonatkozó átadói felhívást követő 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A szerződésállományra vonatkozó iratanyag birtokbaadásának határideje: az iratanyag átadás-átvétele az átruházási megállapodás megkötését követően kezdődik meg, és a Felszámolóval történő előzetes egyeztetésnek megfelelően, meghatározott időpontokban, átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján, folyamatosan történik, és legkésőbb az átruházási megállapodásban rögzített napon befejezésre kerül. A nyertes pályázó az iratanyag birtokbavételéről, illetve elszállításáról saját költségén köteles gondoskodni. Ha a nyertes pályázó a birtokbavételre megszabott határidőt túllépi, a Felszámoló az iratanyag további kezeléséért és őrzéséért költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A Felszámoló felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy Hpt. 3. § (1) bekezdés b) illetve l) pontja alapján a hitel és pénzkölcsön nyújtása, illetve a követelésvásárlási tevékenység üzletszerű végzése pénzügyi szolgáltatásnak minősül. A Hpt. 3. § (3) bekezdése alapján pénzügyi szolgáltatás az MNB, mint felügyelet engedélye alapján végezhető. A Hpt. 6. § (1) bekezdés 40. pontja határozza meg a hitel és pénzkölcsön nyújtásának fogalmát, a Hpt. 6. § (1) bekezdés 60. pontja a követelésvásárlási tevékenység fogalmát, a Hpt. 6. § (1) bekezdés 116. pontja pedig az üzletszerű tevékenység fogalmát. Erre tekintettel, az ajánlattétel feltétele, hogy a pályázó ajánlatához csatolja a követelésvásárlásra vonatkozó tevékenységi engedély másolatát, valamint a hitel és pénzkölcsön nyújtására vonatkozó tevékenységi engedély másolatát. Ajánlatot a fentieknek megfelelő, engedéllyel rendelkező jogi személyek tehetnek, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok. A hitel és pénzkölcsön nyújtására, valamint a követelésvásárlásra MNB általi felügyeleti engedéllyel nem rendelkező pályázó által benyújtott pályázat érvénytelennek minősül. A Felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál az egyetlen szempont az ajánlati ár nagysága. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor.A Felszámoló a pályázatbontástól számított 20 napon belül jegyzőkönyvet készít, ezt követően az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A Felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános elektronikus online ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.A Felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a Felszámolóval, sem az általa képviselt Átadóval szemben semmilyen jogcímen semmilyen igény nem érvényesíthető.Jelen hirdetményre a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet módosításáról szóló 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet) és a 17/2014. (II. 3.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat lebonyolítására a Cstv., a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet, a 17/2014. (II. 3.) Kormányrendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata alapján kerül sor.
Az Átadó kijelenti, hogy a jelen pályázat tárgyát képező Szerződésállomány felett kizárólagos, érvényes és nem vitatott jogcímmel rendelkezik, továbbá nincs tudomása olyan tényről vagy körülményről, amely – az egyes szerződések adós ügyfeleinek hozzájárulásán túl – korlátozná a Szerződésállomány harmadik fél részére történő átruházását.
Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat értékeléséről szóló jegyzőkönyv EÉR felületre történő feltöltését, és a szerződéskötésre vonatkozó átruházói felhívást követően az átruházási megállapodás megkötését megelőző munkanapig a nyertes pályázóval együttműködik abban, és minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az átruházással érintett követelésekre vonatkozó valamennyi szerződés tekintetében a Ptk. szerint az Átadót megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összességét a nyertes pályázóra – a szerződésben maradó felek előzetes jognyilatkozatai esetén – átruházza. Ennek keretében az Átadó az átruházási megállapodás mellékletét képező, a Ptk. 6:209. § (1) bekezdésében rögzített, előzetes hozzájáruló nyilatkozat megtételére írásban hívja fel a szerződésben maradó valamennyi érintett felet. Előzetes hozzájáruló nyilatkozatok megtételének hiányában a Szerződésállományba tartozó ezen követelések és biztosítékainak átruházására a Ptk. 6:193. § szerinti engedményezés és a Ptk. 6:202. § szerinti jogátruházás szabályai szerint kerül sor.
Az Átadó — a Cstv. 48. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségeinek eleget téve — a követeléseket folyamatosan érvényesíti, amelynek keretében az iratanyagban és a nyilvántartási rendszerben az eddig feltárt javítható hibákat és pótolható hiányosságokat legjobb tudomása szerint, a rendelkezésre álló erőforrások függvényében pótolta, ugyanakkor a hibák és hiányosságok javítása illetve pótlása, továbbá a nyilvántartott adatok, értékek és fedezetek felülvizsgálata a követelések érvényesítéséhez szükséges mértékben történt meg.
A fentiekre tekintettel az Átadó kijelenti és megerősíti, hogy minden olyan lényeges információt feltárt, amely észszerűen várhatóan fontos lehet a pályázó számára ahhoz, hogy valós és megbízható képet kapjon a Szerződésállományról, és legjobb tudomása szerint nincs olyan fel nem tárt tény vagy körülmény, amely miatt bármely adat, információ, valamint dokumentum valótlannak, pontatlannak vagy félrevezetőnek minősülhetne valamilyen lényeges tekintetben.
Jelen pályázati felhívás terjedelmi korlátaira tekintettel a Szerződésállományhoz kapcsolódó okiratok, szerződések részletes átvizsgálása, valamint a szerződésekből származó követelések fennállásának, érvényesíthetőségének és összegszerűségének ellenőrzése a pályázó kötelezettsége, amelyhez az Átadó — az ajánlattételhez szükséges mértékben — adatszoba betekintési lehetőséget és hozzáférést biztosít.
A Felszámoló a Szerződésállományban szereplő követelések értékéért, érvényesíthetőségéért, valamint megtérüléséért, továbbá a Ptk. szerinti szerződésátruházáshoz szükséges előzetes hozzájáruló nyilatkozatok megtételéért semmilyen szavatosságot, garanciát nem vállal és felelősségét a jogszabályok által biztosított legteljesebb körben kizárja.
Az Átadó a Szerződésállomány tekintetében a nyertes pályázóval kötendő átruházási megállapodásban meghatározott szavatosságvállalásokat teszi, ezen túlmenően felelősségét kizárja.
Az átruházási megállapodásban foglaltakon felül az Átadónak nincs semmilyen visszavásárlási vagy hasonló kötelezettsége, továbbá nem köteles bármilyen okból a nyertes pály��zó által elszenvedett vagy számára felmerült, közvetlen vagy közvetett veszteségekhez támogatást nyújtani vagy azokat megtéríteni.
A Szerződésállomány átruházását követően az Átadó az átruházott szerződésekkel kapcsolatban kizárólag az átruházási megállapodásban részletezett kötelezettségeket teljesít. Az átruházásra kerülő szerződésekben biztosítékként rögzített, az Átadó személyéhez kötött, illetve jogi természetüknél fogva nem engedményezhető jogok nem kerülnek átruházásra a nyertes pályázó részére.
Az EÉR igénybevételével elektronikusan írásban benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a pályázó nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, képviselőjének nevét,
- a pályázó 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatát, aláírási címpéldányát, ügyleti képviselet esetén a képviseleti meghatalmazást,
- a megvásárolni kívánt vagyonelem megjelölését,
- az ajánlott vételár számmal és betűvel történő egyértelmű megjelölését magyar forintban megjelölve (eltérés esetén a betűvel kiírt megjelölés az irányadó),
- az átruházási megállapodás megkötésére vonatkozó kötelezettségvállalást és a vételárnak az átruházási megállapodás rendelkezései szerinti megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
- az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
- a pályázó azon nyilatkozatát és igazolását, hogy a hitel és pénzkölcsön nyújtásához, valamint a követelésvásárláshoz a szükséges MNB engedéllyel rendelkezik;
- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,
- azon bankszámlaszámot, amelyre a pályázó az ajánlati biztosíték visszautalását kéri,
- 240 napos ajánlati kötöttség vállalását,
- az EÉR üzemeltetője felé a nettó vételár 1%-os mértékű jutalék megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó az EÉR-en közzétett hirdetményt, valamint az átruházási megállapodás tervezetét megismerte és az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja,
- tudomásulvételi nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az átruházási megállapodás az ajánlatot kiíró Felszámoló általi elfogadásával a nyertes pályázó és az Átadó között, a nyertes pályázó által elfogadottan, a megismert tartalommal jön létre,
- tudomásulvételi nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy amennyiben a Szerződésállomány, illetőleg előzetes hozzájáruló nyilatkozatok megtételének hiányában a Szerződésállományba tartozó ezen követelések, a követelések biztosítékainak és a kapcsolódó jogok átruházására az átruházási megállapodás tervezetében meghatározott határidő lejártáig a nyertes pályázónak betudható okból nem kerül sor, a pályázó részére az általa megfizetett ajánlati biztosíték nem jár vissza,
- kötelezettségvállaló nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a vagyonelemekhez tartozó iratanyagot saját költségére az átruházási megállapodás megkötését követően, a Felszámolóval történő előzetes egyeztetésnek megfelelően meghatározott időpontokban, átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján, folyamatosan átveszi, és az átadás-átvétel legkésőbb az átruházási megállapodásban rögzített határidőn belül befejezésre kerül,
- nyilatkozatot arra, hogy a pályázóval szemben nem áll fent olyan kizáró ok, amely a pályázat, illetve az átruházási megállapodás megkötésének akadályát képezné, különösen nem áll fent vele szemben a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó az átruházási megállapodás aláírásáig nem lép kapcsolatba a Szerződésállomány kötelezettjeivel,
- kötelezettségvállaló nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy amennyiben a Szerződésállományba tartozó állami kamattámogatással rendelkező lakáscélú hitelszerződések tekintetében az átruházást követően az állami kamattámogatás központi költségvetéssel való elszámolására bármely, a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem kerül sor, úgy a nyertes pályázó a nem érvényesített kamattámogatás összegét az ügyfelekre nem hárítja át.
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem a 17/2014. (II. 3.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése szerinti tulajdonszerzésből kizárt személy vagy szervezet,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati kiírásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Ptk. szerinti szerződésátruházás, illetőleg engedményezés és jogátruházás esetén az ennek következtében felmerülő költséget, díjat az ügyfelekre nem hárít át;
- kötelezettségvállaló nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az átruházással érintett egyes követelésekre vonatkozó bármely szerződés tekintetében a Ptk. szerinti szerződésátruházás, illetőleg engedményezés és jogátruházás bármely okból történő meghiúsulása – ide nem értve az átruházási szerződésben szabályozott, megszűnt követelések elszámolását – a nyertes pályázatban megjelölt vételárat nem befolyásolja;
- tudomásulvételi nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy amennyiben az átruházással összefüggésben a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges, akkor a pályázó az átruházási megállapodás megkötésétől számított legkésőbb 15 napon belül az engedélyeztetési eljárást kezdeményezi és ezt az Átadó felé igazolja;

- tudomásulvételi nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az Átadó a Szerződésállomány tekintetében a nyertes pályázóval kötendő átruházási megállapodásban meghatározott szavatosságvállalásokat teszi, ezen túlmenően felelősségét kizárja, továbbá a Szerződésállomány szereplő követelések értékéért, érvényesíthetőségéért, valamint megtérüléséért, továbbá a Ptk. szerinti szerződésátruházáshoz szükséges előzetes hozzájáruló nyilatkozatok megtételéért a Felszámoló semmilyen szavatosságot, garanciát nem vállal és felelősségét a jogszabályok által biztosított legteljesebb körben kizárja,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a személyi okmányok pályázattal kapcsolatos felhasználásához hozzájárul;
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a Cégközlönyben megjelent pályázati felhívást és az Adatszobában található dokumentumokat megismerte, és az abban foglaltak alapján pályázik.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2264958/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 05. 03. | 16:00 || A pályázat véget ért.

2021. 04. 17. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2264958F1 kommentje:

    Szeretném megismerni a követelésállományt, ez mikor lehetséges ?

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! A szerződésállományra vonatkozó iratanyag megtekinthető 2021. április 1. napjától 2021. április 30. napjáig, munkanapokon, előre egyeztetett időpontban 9:00 és 15:00 óra között, a 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44. szám alatt. A konkrét időpont egyeztetése érdekében kérjük hívja a +36-82/527-130 telefonszámot. Üdvözlettel: Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. "f.a."