A nyertes ár
552 000 Ft
Jelenleg az elővásárlásra jogosultak megkeresése zajlik. A végeredmény megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett az eljárásra, a folyamatról rendszerüzenetben tájékoztatjuk.
A pályázat véget ért: 2021. 05. 04. 08:01

Ismertető

belterületi telkek

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Mikosszéplak 512/1 és 512/2 hrsz.-ú telkek, kizárólag egyben. Az ingatlanokon felépítmény nem található, a tulajdoni lapok III. részében végrehajtási jogok, elővásárlási jog és jelzálog jog kerültek feltűntetésre.

Pályázat kezdete
2021. 04. 16. | 08:01
Pályázat vége
2021. 05. 04. | 08:01
Ügyszám
5. Fpk. 5
Becsérték400 000 Ft
Minimálár400 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Rose Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3
Cégjegyzékszám
01-09-171226

Adós adatai

Cégnév
Marton & Partner Ingatlanközvetítő és Befektetési Tanácsadó Bt.„f.a.”
Székhely
9674 Vashosszúfalu, Kossuth L. utca 22.
Cégjegyzékszám
18-06-102863

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 5. Fpk. 5 ügyszámú nyilvános pályázat, a Rose Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171226, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 178) felszámoló által a Marton & Partner Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-06-102863, székhely: 9674 Vashosszúfalu, Kossuth L. utca 22.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 552 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P2267933F3
Szerződéskötés dátuma: A pályázatok értékelésétől számított 30 napon belül kerül sor az adásvételi-szerződés megkötésére.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5. Fpk. 5 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. május 4. 08 óra 01 perckor, a Rose Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171226, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 178) felszámoló által a Marton & Partner Bt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 18-06-102863, székhely: 9674 Vashosszúfalu, Kossuth L. utca 22.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5. Fpk. 5 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. április 16. 08 óra 01 perckor, a Rose Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171226, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 178) felszámoló által a Marton & Partner Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-06-102863, székhely: 9674 Vashosszúfalu, Kossuth L. utca 22.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2267933.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Rose Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171226, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 178), mint a(z) Marton & Partner Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 18-06-102863, székhely: 9674 Vashosszúfalu, Kossuth L. utca 22.) Szombathelyi Törvényszék 5. Fpk. 5/2021.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. április 1. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2267933
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2021. április 16. 08 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. május 4. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 20 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele a fent meghatározott összegű bánatpénz befizetése a Rose Consulting Kft. UniCredit Bank-nál vezetett 10918001-00000038-80860032. számú bankszámlájára (közleménybe kérjük feltüntetni: Marton&Partner Bt f.a. - bánatpénz), és ennek igazolása (feltöltése) a pályázat benyújtásakor az EÉR-ben.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár.Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Mikosszéplak 512/1 és 512/2 hrsz.-ú telkek, kizárólag egyben. Az ingatlanokon felépítmény nem található, a tulajdoni lapok III. részében végrehajtási jogok, elővásárlási jog és jelzálog jog kerültek feltűntetésre.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 400 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 400 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
8 565 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
8 565 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): végrehajtási, elővásárlási és jelzálog jogok

Ingatlan állapota: felújítandó

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
9 272 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
9 272 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): elővásárlási jog, vh jog, jelzálogjog

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok közútról megközelíthetőek, nem kerítették azokat körbe, így megtekintésük kapcsán nem szükséges a felszámolóval előzetesen időpontot egyeztetni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Áfa mentes értékesítés.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A 237/2009. (X.20.) korm. rendelet 2.§.(2). szerinti értesítési kötelezettség feltétele nem áll fenn. A felszámolóbiztos a legmagasabb vételár elérése alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat kínálót választja legkedvezőbbnek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése banki átutalással történik a szerződéskötést követő 30 napon belül, részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázatok értékelésétől számított 30 napon belül kerül sor az adásvételi-szerződés megkötésére.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Jelen hirdetmény a meghirdetett vagyon 1. hirdetése, amelyben a minimálár a becsérték 100%-a. A vételár megfizetése banki átutalással történik a szerződéskötést követő 30 napon belül, részletfizetési lehetőség nincs. Felszámolóbiztos tájékoztatja az érdeklődőket, hogy nyertes pályázó a teljes vételár megfizetésén felül a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) b) pontja szerint a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot köteles megfizetni az EÉR működtetője részére. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, telefonszámát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott vételárat, valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adásvételi szerződést köt a felszámolóbiztos által később megjelölt időpontban, - nyilatkozatot arról, hogy a vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül birtokba veszi a vagyont, - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri. - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett ingatlanokat pályázó megtekintette, azok állapotát, szavatossági idejét megismerte - kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat. – nyilatkozat arról, hogy pályázó vételi ajánlatát a megpályázott ingatlanok megtekintett, megismert műszaki állapotának, és jogi helyzetének ismeretében nyújtotta be. Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy pályázó az értékesítés jogi eljárásának költségét megfizeti, és elfogadja, hogy a szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti. A szerződéskötés jogi eljárásának költsége a vételár 1,5%-a+áfa, minimum 50ezer Ft + áfa. A részletes pályázati feltételeket és a meghirdetett vagyon leírását tartalmazó feltételfüzet az EÉR weboldalról letölthető bruttó 12.700,- Ft áron. Az értékesítésre felkínált vagyonelemek megtekintésében felszámoló nem tud közreműködni, mivel nem kerültek a birtokába, azokat közterületről – kívülről - tudja az érdeklődő megtekinteni. Megfelelő azonos értékű pályázatok esetén a felszámoló értékesítési ártárgyalást tart az EÉR weboldalon. melynek idejéről és szabályairól az ajánlattevőket értesíti. Azonos értékű ajánlatnak minősül, ha a megadott vételárak közötti eltérés 10 %-nál nem nagyobb. A felszámoló a beszámítás lehetőségét az 1991. évi XLIX. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja. A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2267933/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2267933#tenderfuzet

Licitnapló

2021. 05. 04. | 08:01 || A pályázat véget ért.

2021. 04. 16. | 08:01 || A pályázat megkezdődött.