Becsérték
3 500 000 Ft
Jelentkezem a pályázatra
A pályázat kezdődik: 12 nap, 1 óra és 57:59

Ismertető

NEOPLAN N312K autóbusz

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az adós társaság tulajdonát képező, NBR-967 forgalmi rendszámú NEOPLAN N312K típusú autóbusz. Gyártási év 2001, alvázszáma WAG2031221BS32368, motorszáma 441901507992287, színe sárga, 10964 CM3, 213 KW, Diesel, Km óra állása 592550. Az autóbusz üzemképes, de 1 éve már nem került beindításra, érvényes műszaki vizsgával nem rendelkezik. Az autóbusz forgalmi engedélye és törzskönyve rendelkezésre áll. A felszámoló a felszámolási eljárás során első alkalommal hirdeti meg a hirdetményben nevezett vagyontárgyat. (237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontja)

Pályázat kezdete
2021. 04. 26. | 09:00
Pályázat vége
2021. 05. 12. | 10:00
Ügyszám
12.Fpk.612/2020
Becsérték3 500 000 Ft
Minimálár3 500 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Felszámoló-REORG Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1107 Budapest, Mázsa utca 9.
Cégjegyzékszám
01-10-046665

Adós adatai

Cégnév
SZÁLKAI és FIA SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Betéti Társaság„f.a.”
Székhely
2309 Lórév, Dundity Alexa utca 43..
Cégjegyzékszám
13 06 041123

Pályázati Hirdetmény

A(z) Felszámoló-REORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.), mint a(z) SZÁLKAI és FIA SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Betéti Társaság „f.a” (cégjegyzékszám: 13 06 041123, székhely: 2309 Lórév, Dundity Alexa utca 43..) Budapest Környéki Törvényszék 12.Fpk.612/2020/12. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. április 8. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2270369
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2021. április 26. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. május 12. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 175 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie (forintban) átutalással „Szálkai és FIA Bt. FA pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel a Felszámoló-REORG ZRT. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-01189590-00400007 számú számlájára, oly módon, hogy az összeg legkésőbb 2021. május 12. napjával jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós társaság tulajdonát képező, NBR-967 forgalmi rendszámú NEOPLAN N312K típusú autóbusz. Gyártási év 2001, alvázszáma WAG2031221BS32368, motorszáma 441901507992287, színe sárga, 10964 CM3, 213 KW, Diesel, Km óra állása 592550. Az autóbusz üzemképes, de 1 éve már nem került beindításra, érvényes műszaki vizsgával nem rendelkezik. Az autóbusz forgalmi engedélye és törzskönyve rendelkezésre áll.

A felszámoló a felszámolási eljárás során első alkalommal hirdeti meg a hirdetményben nevezett vagyontárgyat. (237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontja)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: NEOPLAN N312K autóbusz

Típus:
Jármű
Jármű típusa:
Haszongépjármű
Kilométeróra állása:
592 550
Üzemanyag:
Dízel
Hengerűrtartalom (cm3):
10 964
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
3 500 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy előre egyeztetett időpontban megtekinthető. Az időpontot előre egyeztetni kell a Felszámoló-REORG ZRT székhelyén (Tel: 06 1 882-3707, Somogyi Szabolcs felszámoló biztos). A megtekintésre a Kiíró munkanapokon 9 órától 15 óráig áll rendelkezésre. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ÁFA Tv. megfelelő rendelkezései az irányadók. Az értékesítésre a fordított adózás szabályai az irányadók. Magánszemély vevőt a nettó vételáron felül ÁFA fizetési kötelezettség is terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerénekigénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A felszámoló, mint Kiíró az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a Kiíró legalább 10 napot kell, hogy biztosítson.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:- a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, magánszemély esetén a személyi okmányok másolatát, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
A felszámoló a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet szerint előírt értesítendő hitelező(ke)t az értékesítési hirdetményről előzetesen tájékoztatta.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2270369/tetelek.pdf

Kérdésem van

Kérdések és válaszok