Eredménytelenítés ideje
2021. 05. 17. 15:12
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 05. 17. 15:12

Ismertető

Ipari ingatlan, Iklad IV.

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

A Granuflex Kft. hulladék gumiabroncsok hasznosításával foglalkozott, tevékenysége ezen túl kiterjedt a hulladék abroncsok összegyűjtésére és feldolgozására is őrléssel. Jelenleg az ingatlanon lévő építménycsoport többször átépített, átalakított, eredetileg az 1950 - 1960 -es években épülhetett. Az eredeti épületrészek masszív vasbeton pilléres és vasbeton áthidalással jelenleg is stabil szerkezetűek, de minden más téren jelentősen elavultak, károsodtak. Az épületekben a lapostető szigetelés hibája miatt jelentős leázások láthatóak, a külső nyílászárók vegyes fém és fa szerkezetek hőszigetelés nélkül, rossz állapotban. Az épületekben a vizesblokkok évek óta nem használhatóak, azokat hatóságilag lezárták, mert nem feleltek meg a higiéniai előírásoknak. Azóta használaton kívül vannak, állapotuk csak romlik. A fűtés valaha központi gáz ( tartályos ) fűtés volt, de már ez sem üzemképes. Az építmény összes helyisége, függetlenül a régi funkciójától, már csak hideg raktárként használható, de az is korlátozottan a vizesedés miatt.

Jelentkezési határidő
2021. 05. 01. | 15:12
Pályázat kezdete
2021. 05. 01. | 15:12
Pályázat vége
2021. 05. 17. | 15:12
Ügyszám
28.Fpk.2935
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2282866
Becsérték
35 071 000 Ft
Minimálár
24 549 700 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
KESZAU-SOLDER-SEREC-L Könyvszakértői, Auditálási Könyvelési és Adószaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.
Cégjegyzékszám
01-09-077793

Adós adatai

Cégnév
GRANUFLEX Ipari és Kereskedelmi Kft. „f.a.”
Székhely
1037 Budapest, Bécsi út 269.. I. em.
Cégjegyzékszám
01-09-266994

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 28.Fpk.2935 ügyszámú nyilvános pályázat, a Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.) felszámoló által a GRANUFLEX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-266994, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 269.. I. em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 28.Fpk.2935 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. május 17. 15 óra 12 perckor, a Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.) felszámoló által a GRANUFLEX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-266994, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 269.. I. em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 28.Fpk.2935 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. május 1. 15 óra 12 perckor, a Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.) felszámoló által a GRANUFLEX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-266994, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 269.. I. em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2282866.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.), mint a(z) GRANUFLEX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-266994, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 269.. I. em.) Fővárosi Törvényszék 28.Fpk.2935/2019/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. április 15. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2282866
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2021. május 1. 15 óra 12 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. május 17. 15 óra 12 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 252 130 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat érvényességi feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése az adós gazdálkodó szervezet OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11703006-25958704 számú bankszámlájára a pályázat beérkezésének határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázónál az ajánlati biztosíték beszámításra, a többi pályázó részére a befizetett ajánlati biztosíték az eredményhirdetést követő 8 napon belül kamatmentesen visszautalásra kerül. Amennyiben az eladó a pályázatnyertes pályázó felróható magatartása miatt nem tudja vele az adásvételi szerződést megkötni, akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.
Amennyiben az adásvételi szerződés megkötése után a pályázó felróható magatartása miatt az adásvételi szerződés nem teljesül (pl. a pályázó határidőre nem fizeti meg a vételárat), akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Granuflex Kft. hulladék gumiabroncsok hasznosításával foglalkozott, tevékenysége ezen túl kiterjedt a hulladék abroncsok összegyűjtésére és feldolgozására is őrléssel. Jelenleg az ingatlanon lévő építménycsoport többször átépített, átalakított, eredetileg az 1950 - 1960 -es években épülhetett. Az eredeti épületrészek masszív vasbeton pilléres és vasbeton áthidalással jelenleg is stabil szerkezetűek, de minden más téren jelentősen elavultak, károsodtak. Az épületekben a lapostető szigetelés hibája miatt jelentős leázások láthatóak, a külső nyílászárók vegyes fém és fa szerkezetek hőszigetelés nélkül, rossz állapotban. Az épületekben a vizesblokkok évek óta nem használhatóak, azokat hatóságilag lezárták, mert nem feleltek meg a higiéniai előírásoknak. Azóta használaton kívül vannak, állapotuk csak romlik. A fűtés valaha központi gáz ( tartályos ) fűtés volt, de már ez sem üzemképes. Az építmény összes helyisége, függetlenül a régi funkciójától, már csak hideg raktárként használható, de az is korlátozottan a vizesedés miatt.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 35 071 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 24 549 700 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett ipartelep

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
4 875 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
35 071 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Iklad
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
03/23
Ingatlan postai címe:
2181 Iklad,
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
ipartelep
Területnagyság:
4 875 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett ipartelep

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
GRANUFLEX Ipari és Kereskedelmi Kft. "f.a."1037 Budapest, Bécsi út 269. 1.em.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/ 3. Vezetékjog. Jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.)III/ 6. Végrehajtási jog. Jogosult: Magánszemély. III/ 7. Végrehajtási jog. Jogosult: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)III/ 9. Jelzálogjog. Jogosult: OBERBANK AG Magyarországi Fióktelep (1062 Budapest, Váci út 1-3.)III/10. Elidegenítési és terhelési tilalom a III/9. szerinti jelzálogjog biztosítására. Jogosult: OBERBANK AG Magyarországi Fióktelep (1062 Budapest, Váci út 1-3.)III/11. Végrehajtási jog. Jogosult: OPTEN Informatikai Kft. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1.tor.4.e.)III/12. Végrehajtási jog. Jogosult: LOGMASTER Kft. (2151 Fót, Keleti Márton u. 12.)III/13. Végrehajtási jog. Jogosult: TNT Express Hungary Kft. (Budapest, Repülőtér)

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintése a pályázat indulásától lehetséges, az EÉR rendszeren keresztül (levelezés formájában) előre egyeztetett időpontban.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A társaság az ingatlan értékesítés tekintetében az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választotta. A meghirdetett vagyontárgy értékesítésére (amennyiben a vevő adóalany) az ÁFA törvény 142. § 1) bekezdés pontja alapján a fordított adózás szabályai vonatkoznak. Nem adóalany részére történő értékesítés esetén az irányár nettó árként értendő, melyet ÁFA terhel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A kiíró a legmagasabb vételárat tartalmazó és a vételárat legrövidebb határidőn belül kiegyenlítő ajánlatot részesíti előnyben. Kiíró - kedvezőtlen árajánlat esetén - fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot - megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilvánítsa.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgy vételárának megfizetése banki átutalással történhet, melynek határideje a szerződéskötéstől számított 30. nap. Részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázónak a pályázatban vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beérkezési határidőn túl 60 napig fenntartja, mely idő alatt a szerződéskötésre sor kerül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámoló a garancia kizárásával a vagyontárgy tulajdongát per-, teher- és igénymentesen adja át. A vagyontárgy birtokba és tulajdonba adásának feltétele a vételár teljes összegének megfizetése.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton való részvétel feltétele:A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: a hirdetmény közzétételétől számított 16. nap 12 óraA pályázat benyújtásának határideje: a hirdetmény közzétételétől számított 32. nap 12 óraA pályázat benyújtásának helye: Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR), www.eer.gov.huA pályázatnak tartalmaznia kell a megvásárolni szándékozott vagyon pontos megnevezését, vagyontárgyanként a vételi ajánlatot, a fizetés módját, ajánlattevő nevét, címét. Társaság esetében 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, és az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát másolatban. Magánszemély pályázó esetében csatolni kell személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát.Mellékelni kell továbbá annak igazolását, hogy az ajánlati biztosíték határidőben átutalásra került.A pályázó a pályázatban külön nyilatkozatával tudomásul veszi az eladó kellékszavatosságának és garanciájának teljes körű kizárását.A pályázat érvényességi feltétele, hogy a pályázó az ajánlat tartalmára, benyújtásának formájára, időpontjára vonatkozó követelményeknek maradéktalanul eleget tegyen.Az ajánlattevők között a felszámoló árversenyt tart, amennyiben legfeljebb 10 %-os eltérés van az ajánlott vételár vonatkozásában a pályázók között. A felszámoló az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolási eljárásban az ingatlan második alkalommal történő értékesítésére kerül sor.
A vételárba hitelezői igény beszámítására nincs lehetőség. A 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.
A Cstv 38. § alapján az elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik.
A felszámolás kezdő időpontjában folyamatban lévő, adós vagyonával kapcsolatos végrehajtási eljárásokat a végrehajtást foganatosító bíróságnak (hatóságnak) haladéktalanul meg kell szüntetni.
Az adós vagyontárgyain fennálló végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában megszűnik. A vagyontárgyak tehermentesen kerülnek értékesítésre.

A felszámolónak - a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlási jogosultról nincs tudomása.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2282866/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 05. 17. | 15:12 || A pályázat véget ért.

2021. 05. 01. | 15:12 || A pályázat megkezdődött.