Eredménytelenítés ideje
2021. 06. 28. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 06. 28. 12:00

Ismertető

Dombóvár belterületen beépítetlen terület

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Dombóvár belterületen 3.248m2 beépítetlen terület

Jelentkezési határidő
2021. 06. 11. | 12:00
Pályázat kezdete
2021. 06. 11. | 12:00
Pályázat vége
2021. 06. 28. | 12:00
Ügyszám
6.Fpk.188/2019/6
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2301150
Becsérték
1 400 000 Ft
Minimálár
1 400 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CMB Holding Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1036 Budapest, Evező utca 4. 3 em. 12
Cégjegyzékszám
01-09-160583

Adós adatai

Cégnév
"HOREAL" Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft.„f.a.”
Székhely
8200 Veszprém, Nyárfa utca 7.
Cégjegyzékszám
19-09-508879

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.188/2019/6 ügyszámú nyilvános pályázat, a CMB Holding Kft (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1036 Budapest, Evező utca 4. 3 em. 12, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 76) felszámoló által a "HOREAL" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-508879, székhely: 8200 Veszprém, Nyárfa utca 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.188/2019/6 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. június 28. 12 óra 00 perckor, a CMB Holding Kft (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1036 Budapest, Evező utca 4. 3 em. 12, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 76) felszámoló által a "HOREAL" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19-09-508879, székhely: 8200 Veszprém, Nyárfa utca 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.188/2019/6 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. június 11. 12 óra 00 perckor, a CMB Holding Kft (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1036 Budapest, Evező utca 4. 3 em. 12, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 76) felszámoló által a "HOREAL" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-508879, székhely: 8200 Veszprém, Nyárfa utca 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2301150.

Pályázati Hirdetmény

A(z) CMB Holding Kft (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1036 Budapest, Evező utca 4. 3 em. 12, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 76), mint a(z) "HOREAL" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 19-09-508879, székhely: 8200 Veszprém, Nyárfa utca 7.) Veszprémi Törvényszék 6.Fpk.188/2019/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. május 27. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2301150
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. június 11. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. június 28. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 70 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetése a „HOREAL” Kft. „f.a.” OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11713012-21460722 számú bankszámlájára "ajánlati biztosíték" közleménnyel legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati anyagban.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlat elfogadásával a megfizetett ajánlati biztosíték összege – a létrejött adásvételi szerződés alkalmazásában – a vételárba beszámít. Az ajánlati biztosítékot úgy kell megfizetni, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlatok a pályázat benyújtásának határidejéig az előző bekezdésben megjelölt bankszámlán jóváírásra kerüljön. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Dombóvár belterületen 3.248m2 beépítetlen terület

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 400 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 400 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus: telek
Területe: 3 248 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Dombóvár
Ingatlan postai címe: 7200 Dombóvár, hrsz. 2873/9
Területnagyság: 3 248 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Telki szolgalmi jog átjárást biztosító szolgalmi jog 1615m2-re, vezetékjog E.ON Zrt. javára, végrehajtási jog 171.860.000,- Ft és járulékai erejéig NAV javára, végrehajtási jog 78.802.200,- Ft és járulékai erejéig NAV javára, végrehajtási jog 116.474.000,- Ft és járulékai erejéig Magyar Állam javára

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan a helyszínen megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyonelemek értékesítése a 2007. évi CXXVII. törvény 88.§ alapján általános forgalmi adó köteles, mely a törvény 142.§ (1) bekezdés e) pontja alapján kerül megállapításra. Magánszemély vevő esetén az értékesítést a 2007. évi CXXVII. törvény szerinti adómérték terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati kiírásban szereplő elemek vizsgálata és a megajánlott ár függvényében kerül sor a nyertes ajánlat kihirdetésére.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat szerződéskötéstől számított 30 napon belül kell megfizetni a „HOREAL” Kft. „f.a.” OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11713012-21460722 számú bankszámlájára " vételár" közleménnyel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetésétől számított 15 napon belül kerül sor a birtokbaadásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Tájékoztatás a vagyonelemről Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró az ajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása, ártárgyalás: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti. Elővásárlási jog A Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése szerint az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Az elővásárlásra jogosultakat a Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadott ajánlat tartalmáról és nyilatkozattételre szólítja fel, melyre az elővásárlásra jogosultaknak 15 nap áll rendelkezésükre. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljeskörűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Adóssal szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni. Ezen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. A felszámoló a vevőkijelölési jog gyakorlását kizárja.A pályázat kötelező tartalmi eleme: - a pályázó által minden oldalon cégszerűen aláírt ajánlat, melyben nettó árat számmal és betűvel a vagyontárgy megnevezésével megjelöli, - 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány vagy aláírás-minta csatolása, köztartozásmentesség igazolása, magánszemély pályázó esetén név, születési név, lakcím, anyja neve, a pályázó e-mail címének és telefonszámának megjelölése, - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő a pályázati benyújtás határidejétől számított 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő a vagyontárgyakat megtekintette, fizikai, műszaki állapotát ismeri, tudomásul veszi, hogy eladó a kellékszavatosságot kizárja, - nyilatkozat arról, hogy ismeri a pályázati feltételeket és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, - a vételár rendelkezésre állásának igazolása (bank által adott fedezetigazolás, ügyvédi letét), - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a befizetett ajánlati biztosíték visszautalását - nyilatkozat, hogy elfogadja az e-mailben történő tájékoztatást - nyilatkozat, hogy elfogadja a felszámoló által megjelölt okiratszerkesztő ügyvéd által készített adásvételi szerződés és vállalja az ügyvédi munkadíj (vételár 1%-a+ÁFA, minimum 100.000,-Ft+Áfa) megfizetését a szerződéskötéssel egyidejűleg, - az ajánlati biztosíték megfizetését igazoló banki bizonylat csatolása. Bármely kötelező tartalmi kellék hiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Minimálár a becsérték 100%-a, jelen hirdetés a vagyontárgyra kiírt második pályázati felhívás. Jelen eljárásban a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése jogosult hitelezők értesítése megtörtént.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2301150/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 06. 28. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 06. 11. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.