Legmagasabb ajánlat
1 241 000 Ft
Eredménytelenítés ideje
2021. 06. 07. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 06. 07. 12:00

Ismertető

Budapest 26996/2/A/322 hrsz-ú teremgarázs 2/308-ad tulajdoni hányada

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Budapest belterület 26996/2/A/322 hrsz-ú teremgarázs 2/308-ad tulajdoni hányada

Pályázat kezdete
2021. 05. 22. | 00:00
Pályázat vége
2021. 06. 07. | 12:00
Ügyszám
49.Fpk.1683
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2304312
Becsérték
2 250 000 Ft
Minimálár
1 575 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CRAC-ORG Felszámoló és Csődmenedzselő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1
Cégjegyzékszám
01-10-045271

Adós adatai

Cégnév
E-Lites Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1067 Budapest, Szondi utca 30..
Cégjegyzékszám
01-09-290801

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 49.Fpk.1683 ügyszámú nyilvános pályázat, a CRAC-ORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1) felszámoló által a E-Lites Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-290801, székhely: 1067 Budapest, Szondi utca 30..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 49.Fpk.1683 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. június 7. 12 óra 00 perckor, a CRAC-ORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1) felszámoló által a E-Lites Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-290801, székhely: 1067 Budapest, Szondi utca 30..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 49.Fpk.1683 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. május 22. 00 óra 00 perckor, a CRAC-ORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1) felszámoló által a E-Lites Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-290801, székhely: 1067 Budapest, Szondi utca 30..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2304312.

Pályázati Hirdetmény

A(z) CRAC-ORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1), mint a(z) E-Lites Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-290801, székhely: 1067 Budapest, Szondi utca 30..) Fővárosi Törvényszék 49.Fpk.1683/2020/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. március 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2304312
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. május 22. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. június 7. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 112 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Banki átutalással a CRAC-ORG Felszámoló és Csődmenedzselő Zrt. felszámoló szervezet Gránit Banknál vezetett 12100011-17951290 sz. elkülönített bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig a bankszámlán jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés a pályázat nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a pályázat nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest belterület 26996/2/A/322 hrsz-ú teremgarázs 2/308-ad tulajdoni hányada

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 250 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 575 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Budapest belterület 26996/2/A/322 hrsz-ú teremgarázs 2/308-ad tulajdoni hányada

Típus: gépkocsi beálló
Területe: 2 253 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 2/308

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Budapest
Ingatlan postai címe: 1135 Budapest, Szent László út 28-30..
Területnagyság: 2 253 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Budapest belterület 26996/2/A/322 hrsz-ú teremgarázs 2/308-ad tulajdoni hányada

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlan megtekinthető előzetes bejelentkezés alapján 2021. május 25. napján 11 órakor. Kérjük, hogy megtekintési szándékát a titl.anett@cracorg.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni legkésőbb 2021. május 24. napjáig.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár ÁFA nélkül értendő. Az értékesítésre az ÁFA tv. 142.§ (1) bek. szabályai vonatkoznak, adófizetésre kötelezett adóalany esetén fordított ÁFA, az adó megfizetésére a vevő kötelezett.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a legmagasabb ajánlatot benyújtó pályázatot hirdeti ki nyertesnek azzal, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázók között (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) ártárgyalás keretében dönt az eljárásra vonatkozó Csődtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. A felszámoló a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A CRAC-ORG Felszámoló és Csődmenedzselő Zrt. felszámoló szervezet Gránit Banknál vezetett 12100011-17951290 sz. elkülönített bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belüli banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül kerül sor.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlanok megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerülnek értékesítésre. A felszámolási eljárás és az értékesítés sajátosságaira tekintettel az adásvételi szerződés előkészítéséhez, megkötéséhez és ellenjegyzéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja. Az ügyvédi megbízás munkadíját a vevőnek a vételár összegén felül, a szerződéskötéskor kell megfizetnie. A munkadíj összege 150 000,- Ft.
A vagyontárgyak értékesítésére második eljárás keretében kerül sor.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2304312/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 06. 07. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 05. 22. | 00:00 || A pályázat megkezdődött.