Eredménytelenítés ideje
2021. 06. 28. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 06. 28. 12:00

Ismertető

ruházati bolti berendezések

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

ruházati bolti berendezések (próbababa, állványok, egyéb tárgyi eszközök)

Pályázat kezdete
2021. 06. 12. | 00:00
Pályázat vége
2021. 06. 28. | 12:00
Ügyszám
47.Fpk.1902
EÉR azonosító
P2306999
Becsérték
1 128 000 Ft
Minimálár
790 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CRAC-ORG Felszámoló és Csődmenedzselő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1
Cégjegyzékszám
01-10-045271

Adós adatai

Cégnév
CAMAIEU HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1027 Budapest, Kapás utca 6-12..
Cégjegyzékszám
01-09-949763

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 47.Fpk.1902 ügyszámú nyilvános pályázat, a CRAC-ORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1) felszámoló által a CAMAIEU HUNGARY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-949763, székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 47.Fpk.1902 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. június 28. 12 óra 00 perckor, a CRAC-ORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1) felszámoló által a CAMAIEU HUNGARY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-949763, székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 47.Fpk.1902 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. június 12. 00 óra 00 perckor, a CRAC-ORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1) felszámoló által a CAMAIEU HUNGARY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-949763, székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2306999.

Pályázati Hirdetmény

A(z) CRAC-ORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1), mint a(z) CAMAIEU HUNGARY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-949763, székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12..) Fővárosi Törvényszék 47.Fpk.1902/2020/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. május 27. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2306999
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. június 12. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. június 28. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 56 400 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Banki átutalással a CAMAIEU Hungary Kft. f.a. Gránit Banknál vezetett 12100011-10586406-00000000 sz. bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig a bankszámlán jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés a pályázat nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a pályázat nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

ruházati bolti berendezések (próbababa, állványok, egyéb tárgyi eszközök)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 128 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 790 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bútorzat Árkád Bp.

Típus: Üzleti berendezés
Tehermentes: igen
Mennyisége: 15 db
Becsérték: 147 000 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bútorzat Árkád Győr.

Típus: Üzleti berendezés
Tehermentes: igen
Mennyisége: 16 db
Becsérték: 153 000 forint

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bútorzat Mamut

Típus: Üzleti berendezés
Tehermentes: igen
Mennyisége: 19 db
Becsérték: 130 000 forint

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bútorzat CAMPONA

Típus: Üzleti berendezés
Tehermentes: nem Zálogjog 7 872 035,- Ft erejéig CAMPONA Shopping Center Kft. javára
Mennyisége: 18 db
Becsérték: 172 000 forint

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bútorzat DUNAKESZI

Típus: Üzleti berendezés
Tehermentes: nem Zálogjog Ceetrus Hungary Kft. javára 7 191 266,- Ft erejéig
Mennyisége: 16 db
Becsérték: 153 000 forint

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bútorzat WESTEND

Típus: Üzleti berendezés
Tehermentes: nem Zálogjog 33 665 542,- Ft erejéig West End Magyarország Ingatlanhasznosító Zrt. javára
Mennyisége: 14 db
Becsérték: 98 000 forint

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bútorzat CORVIN

Típus: Üzleti berendezés
Tehermentes: nem Zálogjog Corvin Plaza Beváráslóközpont Kft. javára 32 473 096,- Ft erejéig
Mennyisége: 21 db
Becsérték: 275 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingóság megtekinthető előzetes bejelentkezés alapján 2021. június 15. napján 11 órakor Kecskeméten. Kérjük, hogy megtekintési szándékát a titl.anett@cracorg.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni legkésőbb 2021. június 14. napjáig.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár ÁFA nélkül értendő. Az értékesítésre az ÁFA tv. 142.§ (1) bek. szabályai vonatkoznak, adófizetésre kötelezett adóalany esetén fordított ÁFA, az adó megfizetésére a vevő kötelezett.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A vagyonelemekre kizárólag egyben lehet pályázni, kisebb egységekre benyújtott pályázatot a felszámoló érvénytelennek minősíti. A felszámoló a legmagasabb ajánlatot benyújtó pályázatot hirdeti ki nyertesnek azzal, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázók között (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) ártárgyalás keretében dönt az eljárásra vonatkozó Csődtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. A felszámoló a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot. A pályázatban a megajánlott vételárat külön meg kell adni az egyes ingóság-tételekre.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A CAMAIEU Hungary Kft. f.a. Gránit Banknál vezetett 12100011-10586406-00000000 számú bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belüli banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül kerül sor. Az ingóságok elszállításának költségei a vevőt terhelik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóságok megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerülnek értékesítésre. A vagyontárgyak értékesítésére második eljárás keretében kerül sor. A pályázatban a megajánlott vételárat külön meg kell adni az egyes ingóság-tételekre is.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2306999/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 06. 28. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 06. 12. | 00:00 || A pályázat megkezdődött.