Eredménytelenítés ideje
2021. 07. 26. 08:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 07. 26. 08:00

Ismertető

Kiskunhalason ipari ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Kiskunhalason eladó 1644 m2 nettó alapterületű ipari ingatlan, 3370 m2-es telken. Az ingatlan teljes felújítást igényel. Az ingatlan tulajdoni lapjára bejegyzett perfeljegyzés törléséről a vevőnek kell gondoskodnia. Peres eljárás megszünt, a bíróság nem gondoskodott a perfeljegyzés törtléséről.

Jelentkezési határidő
2021. 07. 09. | 08:00
Pályázat kezdete
2021. 07. 09. | 08:00
Pályázat vége
2021. 07. 26. | 08:00
Ügyszám
48.Fpk.3959
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2325958
Becsérték
60 000 000 Ft
Minimálár
33 600 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Liquid-L Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
3390 Füzesabony, Zrínyi Miklós utca 5.
Cégjegyzékszám
10-09-034052

Adós adatai

Cégnév
WERMOX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1148 Budapest, Adria sétány 14..
Cégjegyzékszám
01-09-202381

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 48.Fpk.3959 ügyszámú nyilvános pályázat, a Liquid-L Kft. (cégjegyzékszám: 10-09-034052, székhely: 3390 Füzesabony, Zrínyi Miklós utca 5., levelezési cím: 3390 Füzesabony, Zrínyi Miklós utca 5.) felszámoló által a WERMOX Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-202381, székhely: 1148 Budapest, Adria sétány 14..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 48.Fpk.3959 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. július 26. 08 óra 00 perckor, a Liquid-L Kft. (cégjegyzékszám: 10-09-034052, székhely: 3390 Füzesabony, Zrínyi Miklós utca 5., levelezési cím: 3390 Füzesabony, Zrínyi Miklós utca 5.) felszámoló által a WERMOX Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-202381, székhely: 1148 Budapest, Adria sétány 14..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 48.Fpk.3959 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. július 9. 08 óra 00 perckor, a Liquid-L Kft. (cégjegyzékszám: 10-09-034052, székhely: 3390 Füzesabony, Zrínyi Miklós utca 5., levelezési cím: 3390 Füzesabony, Zrínyi Miklós utca 5.) felszámoló által a WERMOX Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-202381, székhely: 1148 Budapest, Adria sétány 14..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2325958.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Liquid-L Kft. (cégjegyzékszám: 10-09-034052, székhely: 3390 Füzesabony, Zrínyi Miklós utca 5., levelezési cím: 3390 Füzesabony, Zrínyi Miklós utca 5.), mint a(z) WERMOX Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-202381, székhely: 1148 Budapest, Adria sétány 14..) Fővárosi Törvényszék 48.Fpk.3959/2018. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. június 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2325958
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. július 9. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 26. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 680 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A benyújtott ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték átutalással történő megfizetése a Liquid-L Kft OTP Banknál vezetett 11739023-20022545-00000000 számú bankszámlájára „WERMOX Kft pályázati biztosíték” megjelöléssel, oly módon, hogy az összeg legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig jóváírásra kerüljön. A pályázathoz csatolni kell az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolás egy példányát.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, úgy az eredménytelenség megállapításától számított 8 (nyolc) munkanapon belül az ajánlati biztosítékot visszautaljuk az ajánlattevőnek. Amennyiben a pályázati eljárás eredményes, a Kiíró az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a teljes vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Kiskunhalason eladó 1644 m2 nettó alapterületű ipari ingatlan, 3370 m2-es telken. Az ingatlan teljes felújítást igényel. Az ingatlan tulajdoni lapjára bejegyzett perfeljegyzés törléséről a vevőnek kell gondoskodnia. Peres eljárás megszünt, a bíróság nem gondoskodott a perfeljegyzés törtléséről.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 60 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 33 600 000 forint. (a becsérték 56%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett üzem

Típus: ipari ingatlan
Területe: 3 370 m²
Állapota: felújítandó
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 60 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Kiskunhalas
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 6415/6
Ingatlan postai címe: 6400 Kiskunhalas, Olajbányász utca 7..
Művelési ág: kivett üzem
Területnagyság: 3 370 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett üzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: WERMOX Kft "f.a." 1148 Budapest, Adria sétány 14.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog 93.000.000 Ft tőketartozás és járuléka erejéig a Piller Takarékszövetkezet javára.Vételi jog, jogosult: Piller Takarékszövetkezet Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására, jogosult: Piller Takarékszövetkezet.Perindítás Fővárosi Törvényszék előtt 12.G.44.446/2016/2/II. ügyszámon.Végrehajtási jog 7.45.956 Ft adótartozás és járulékai erejéig. Jogosult: NAV

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló az értékesíteni kívánt vagyontárgy megtekintésének lehetőségét biztosítja, előzetes időpont egyeztetést követően. További információ kérhet�� a 06-30-597-4847-es telefonszámon.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az áfa-fizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítjuk meg. Az adós nem jelentkezett be ingatlan értékesítés szempontjából áfa körbe.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A beérkezett ajánlatokat a Felszámoló értékeli, és dönt az ajánlatok elfogadásáról. A kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben a meghirdetett vagyontárgyak vonatkozásában magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében, több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. A benyújtott pályázatok elbírálásától számított 3 napon belül a Kiíró értesíti az Ajánlattevőket a pályázat eredményességéről. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 munkanapon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet. és a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes ajánlattevő köteles az ajánlati biztosítékot meghaladó teljes vételárat az adásvételi szerződés aláírásától számított 60 (hatvan) napon belül megfizetni a Liquid-L Kft OTP Banknál vezetett 11739023-20023151-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással. Ha a vételár szerződés szerinti megfizetését a vevő elmulasztja, a bánatpénz összegét elveszti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Felszámoló a nyertes ajánlattevővel a pályázat elbírálását - az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenését - követő 30 (harminc) napon belül megköti az adásvételi szerződést. Ezen időtartam alatt a nyertes pályázó az ajánlatához kötve van. Az ajánlattevő a szerződés aláírása előtt köteles az EÉR rendelet 6.§. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott 1 % jutalék megfizetését igazolni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes vevőnek – a vételár teljes összegének kiegyenlítése után - helyszíni bejárással, részletes átadás-átvételi jegyzőkönyvvel történik a birtokba adás.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Árajánlatot gazdasági társaságok és természetes személyek egyaránt tehetnek. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: - pályázó adatai - magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány másolata, - egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolvány, vagy jogszabály szerinti igazolása, - gazdasági társaság illetve egyéb szervezet esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, valamint a cégjegyzésre, illetve aláírásra jogosult aláírási címpéldánya vagy hiteles másolata, - ajánlott vételárat, - az ajánlati biztosítékkal nem fedezett vételár megfizetésének kötelezettségét a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően (fizetés módja, határideje), - kötelezettségvállalás az adásvételi szerződés elkészítésével és a földhivatali eljárással felmerülő ügyvédi munkadíj és földhivatali eljárási díj megfizetésére, - az ajánlati biztosíték megfizetésének bizonylatát, - ajánlati biztosíték visszautalására bankszámlaszámot, - nyilatkozatot arra, hogy elfogadja-e a pályázat értékeléséről e-mailben történő tájékoztatást, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett vagyontárgyat megtekintette, állapotát megismerte, a vagyontárgy állapota teljes körűen ismert a pályázó előtt, - annak tudomásulvételét, hogy az adós a vagyontárgy értékesítésére irányuló szerződésben a hibás teljesítésből eredő kellékszavatossági igényeket, kártérítési igényt teljes mértékben kizárja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Cstv. 49/C §-ának (3) bekezdése szerint valamennyi elővásárlásra jogosult (ideértve a szerződésen és a jogszabályon alapuló elővásárlási jog jogosultjait is) a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja elővásárlási jogát. Az elővásárlásra jogosultak kötelesek elővásárlási joguknak fennállását igazolni. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség, az ingatlan tulajdonba adásának feltétele a teljes vételár megfizetése.Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében (a vételár 1 %-a, minimum 250.000 Ft), amelyet az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlattevő köteles továbbá viselni valamennyi, a tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével felmerülő költséget. A jelen pályázati felhívás az ingatlan ötödik meghirdetése és a minimálár a becsérték 56%-a. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént, a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti érdekeltek írásban az értékesítést nem ellenzik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2325958/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 07. 26. | 08:00 || A pályázat véget ért.

2021. 07. 09. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.