A nyertes ár
2 185 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért:2021. 08. 08. 08:00

Ismertető

Targoncák

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

A három kínai gyártású HC targonca alapvetően egyműszakos munkarendre tervezettek eredeti nettó áruk mai értéken sem éri el az ötmillió forintot. A megfelelő tárolás ellenére a tömítések, szimeringek, műanyag és gumi alkatrészek természetes módon elöregedtek. Főbb alkatrészek közül a munkahengerek tömítőgyűrűi hibásak, elöregedtek, az olaj elfolyt és kiszáradtak a gumigyűrűk. A motorblokk karteléből is kifolyt az olaj, teljes motor újra tömítésekkel való ellátását és a motor adagoló szivattyújának átmosását igényli a 070721623 gyári számú targoncán. A 070926842 és a 061123065 üzembe állítására is teljes szerviz szükséges, de itt a olaj kartellben az olaj még elérhető a nívópálcával. A targoncák külön is pályázhatóak. A minnimálárak és ajánlati biztosítékok az alábbiak 070721623. sz. minimálár: 522.000,- Ft, ajánlati biztosíték: 26.000,- Ft 070926842. sz. minimálár: 833.000,- Ft, ajánlati biztosíték: 42.000,- Ft 061123065. sz. minimálár: 830.000,- Ft, ajánlati biztosíték: 42.000,- Ft Felszámoló az együttes ajánlatot előnyben részesíti.

Jelentkezési határidő
2021. 07. 23. | 14:18
Pályázat kezdete
2021. 07. 23. | 14:18
Pályázat vége
2021. 08. 08. | 08:00
Ügyszám
1.Fpk.75
EÉR azonosító
P2335056
Becsérték
2 185 000 Ft
Minimálár
2 185 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
HUNGARO-JUSTITIA Igazságügyi Szakértői Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
8200 Veszprém, Óváros tér 22.
Cégjegyzékszám
19-09-504896

Adós adatai

Cégnév
D-ÉG Thermoset Épületgépészeti Áruház Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
2400 Dunaújváros, Építők útja 7.
Cégjegyzékszám
07-09-026777

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 1.Fpk.75 ügyszámú nyilvános pályázat, a Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 22., levelezési cím: 8201 Veszprém, Rákóczi utca 5.) felszámoló által a D-ÉG Thermoset Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-026777, székhely: 2400 Dunaújváros, Építők útja 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 2 185 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P2335056F1
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető felé, a felszámoló által elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettségét az eredményhirdetést követő 8 napon belül teljesítse.A jutalék nem része a teljes vételárnak.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.75 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. augusztus 8. 08 óra 00 perckor, a Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 22., levelezési cím: 8201 Veszprém, Rákóczi utca 5.) felszámoló által a D-ÉG Thermoset Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-09-026777, székhely: 2400 Dunaújváros, Építők útja 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.75 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. július 23. 14 óra 18 perckor, a Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 22., levelezési cím: 8201 Veszprém, Rákóczi utca 5.) felszámoló által a D-ÉG Thermoset Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-026777, székhely: 2400 Dunaújváros, Építők útja 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2335056.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 22., levelezési cím: 8201 Veszprém, Rákóczi utca 5.), mint a(z) D-ÉG Thermoset Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 07-09-026777, székhely: 2400 Dunaújváros, Építők útja 7.) Székesfehérvári Törvényszék 1.Fpk.75/2017/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. július 8. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2335056
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. július 23. 14 óra 18 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. augusztus 8. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 100 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték megfizetése átutalással a D-ÉG Thermoset Kft. "f. a." számlájára „pályázat ajánlati biztosíték” megjelöléssel oly módon, hogy az összeg legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig jóváírásra kerüljön. Számlavezető pénzintézet MKB Bank Zrt. Bankszámla szám: 10300002-10708500-49020019. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettsége csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosítékösszege a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejáratakor ellenőrzi. Az érvényes pályázat feltétele az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték, az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. §. (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Ebben az esetben a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A három kínai gyártású HC targonca alapvetően egyműszakos munkarendre tervezettek eredeti nettó áruk mai értéken sem éri el az ötmillió forintot. A megfelelő tárolás ellenére a tömítések, szimeringek, műanyag és gumi alkatrészek természetes módon elöregedtek.
Főbb alkatrészek közül a munkahengerek tömítőgyűrűi hibásak, elöregedtek, az olaj elfolyt és kiszáradtak a gumigyűrűk. A motorblokk karteléből is kifolyt az olaj, teljes motor újra tömítésekkel való ellátását és a motor adagoló szivattyújának átmosását igényli a 070721623 gyári számú targoncán. A 070926842 és a 061123065 üzembe állítására is teljes szerviz szükséges, de itt a olaj kartellben az olaj még elérhető a nívópálcával.
A targoncák külön is pályázhatóak. A minnimálárak és ajánlati biztosítékok az alábbiak
070721623. sz. minimálár: 522.000,- Ft, ajánlati biztosíték: 26.000,- Ft
070926842. sz. minimálár: 833.000,- Ft, ajánlati biztosíték: 42.000,- Ft
061123065. sz. minimálár: 830.000,- Ft, ajánlati biztosíték: 42.000,- Ft
Felszámoló az együttes ajánlatot előnyben részesíti.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 185 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 185 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: HC gáz üzemű targonca

Típus: Jármű
Jármű típusa: Munkagép
Gyártási idő: 2007.
Állapot: Működésképtelen
Üzemanyag: Gáz
Tehermentes: nem OTP Bank Nyrt. keretbiztosítéki zálogjog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 833 000 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: HC gáz üzemű targonca

Típus: Jármű
Jármű típusa: Munkagép
Gyártási idő: 2007.
Üzemanyag: Gáz
Tehermentes: nem OTP Bank Nyrt. keretbiztosítéki zálogjog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 522 000 forint

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: HC gáz üzemű targonca

Típus: Jármű
Jármű típusa: Munkagép
Gyártási idő: 2006.
Állapot: Működésképtelen
Üzemanyag: Gáz
Tehermentes: nem OTP Bank Nyrt. keretbiztosítéki zálogjog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 830 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az eszközök megtekintésére felszámolóval történt előzetes egyeztetés alapján 2021. 08.03. napján 09-15 óra között Veszprémben van lehetőség. A 17/2014. (II.3.) Kormányrendelet 20. § (3) bekezdése értelmében felszámoló pályázóval (licitálóval) a licitálás lezárásáig kizárólag az értékesítési rendszeren keresztül érintkezik.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingóság feltüntetett irányára nettó irányár (az ÁFÁ-t nem tartalmazza). Az értékesítés áfa köteles, és az Áfa alany vevő 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. §-a (1) bekezdés g.) pontja értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem Áfa alany vevő tekintetében az általános szabályok szerint történik

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, illetve kizárja az érvénytelen ajánlatokat. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredményt az EÉR felületén közzétételre kerül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető felé, a felszámoló által elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettségét az eredményhirdetést követő 8 napon belül teljesítse.A jutalék nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokba vételéről vevő a saját költségén a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ajánlatok az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújthatók be. A pályázatnak tartalmaznia kell: 1. A pályázó adatait a.) gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámla-szám, képviselő neve, címe, 30 napnál nem régebbi hatályos, eredeti vagy másolatban a cégkivonat, képviseletre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát; b.) magánszemély pályázó esetében: név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely, idő, személyi igazolvány-szám, adóazonosító jel, személyi szám; 2. vagyontárgy pontos megnevezését és a nettó vételár egyértelmű megjelölését; 3. ajánlott fizetési feltételeket; 4. ajánlati biztosíték befizetésének igazolását; 5. az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (bankgarancia, letéti igazolás, vagy más megfelelő fedezetigazolás) 5. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja; 6. nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról; 7. kötelezettségvállalói nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerében történt megjelenéstől számított 15 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően a pályázatban megajánlott, de legkésőbb a kiírásban megszabott határidőn belül átutalja; 8. kötelezettségvállalói nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetését követően a pályázati kiírásban szereplő határidőn belül birtokba veszi; 9. tudomásvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a szerződésben foglalt fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladók elállnak a szerződéstől; 10. nyilatkozat annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződésnek elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, melynek költsége a vevőt terheli; 11. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó tudomásul veszi azt, hogy a megvásárolni kívánt vagyonelem tekintetében az eladó kizárja a kellékszavatossági és garanciális igény érvényesítésének jogát; 12. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem nyertes pályázat esetén az ajánlati biztosíték milyen bankszámlára kerüljön visszautalásra (bankszámla tulajdonos neve, bankszámla adatai). Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték, a nyertes pályázót terheli. Az ügyvédi munkadíj összege a vételár 2%-a, de minimum 50.000 Ft. Az ügyvédi munkadíj az Áfa összegét nem tartalmazza. A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy a pályázatokat csak abban az esetben tekinti érvényesnek, amennyiben az a fenti elemeket hiánytalanul tartalmazza, ellenkező esetben a pályázatot a felszámoló érvénytelennek minősíti. A benyújtott pályázatokat és nyilatkozatokat aláírás nélkül a felszámoló szintén érvénytelennek tekinti. A beérkező ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Csődtörvény 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat esetén) nyilvános elektronikus online ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket Jelen hirdetményre a 237/2009. (X. 20.) Kormány rendelet és a 17/2014. (II.03.) Kormány rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Felszámolóbiztos tájékoztatja az érdeklődőket, hogy nyertes pályázó a teljes vételár megfizetésén felül a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) b) pontja szerint a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot köteles megfizetni az EÉR működtetője részére. A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik. A felszámoló vevőkijelölést tartalmazó nyilatkozatot nem fogad el. A vagyonelemek első alkalommal történő értékesítésére kerül sor. Az értékesíteni kívánt vagyonelem minimáláraként felszámoló a becsérték 100%át állította be. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti megkeresési kötelezettségének felszámoló eleget tett. A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában részben, vagy egészben eredménytelenné nyilváníthatja. Ezen a jogcímen sem a Kiíróval sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2335056/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 08. 08. | 08:00 || A pályázat véget ért.

2021. 07. 23. | 14:18 || A pályázat megkezdődött.