Becsérték
3 050 000 Ft
Benyújtom a pályázatom
A pályázat véget ér: 4 nap, 15 óra és 20:48

Ismertető

Honda CRV típusú gépkocsi (MLG-108)

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

MLG-108 frsz.-ú Honda CRV típusú gépkocsi (futott km: 325145, alvázsz: SHSRE6720EU203578, motorsz.: N16A21003536, gy. éve: 2013)

Pályázat kezdete
2021. 06. 11. | 08:01
Pályázat vége
2021. 06. 29. | 08:01
Ügyszám
6. Fpk. 9413
Megnézem az előző kiírást
Becsérték
3 050 000 Ft
Minimálár
1 525 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
MITEUSZ Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16
Cégjegyzékszám
01-09-197689

Adós adatai

Cégnév
Hunland Food Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.„f.a.”
Székhely
3894 Göncruszka, Szabadság utca 5.
Cégjegyzékszám
05-09-021004

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6. Fpk. 9413 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. június 11. 08 óra 01 perckor, a Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-197689, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 157) felszámoló által a Hunland Food Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-021004, székhely: 3894 Göncruszka, Szabadság utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2336043.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-197689, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 157), mint a(z) Hunland Food Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-021004, székhely: 3894 Göncruszka, Szabadság utca 5.) Miskolci Törvényszék 6. Fpk. 94/2020.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. május 27. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2336043
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. június 11. 08 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. június 29. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 75 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással az adós cég 54600243-10005491 számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig. Közleménybe kérjük rögzíteni: Hunland Food Kft. f.a. - bánatpénz)

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

MLG-108 frsz.-ú Honda CRV típusú gépkocsi (futott km: 325145, alvázsz: SHSRE6720EU203578, motorsz.: N16A21003536, gy. éve: 2013)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 050 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 525 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Honda CRV típusú gépkocsi

Típus: Jármű
Tehermentes: nem Citibank zálojgog
Mennyisége: 1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Abaújszántón 2021.06.22-án 13 órakor. A nyílt napra telefonon előzetesen be kell jelentkezni (kizárólag munkanapokon 8 és 15 óra között) a 06309850776-os tel.számon, legkésőbb 2021.03.29. délig.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A személygépjármű értékesítése Áfa mentes.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Adásvételi szerződés megkötéséig vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett bánatpénzt, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A fennmaradó teljes vételárvételárat egy összegben kell megfizetni a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingók átvételével, és elszállításával összefüggésben felmerülő minden költség a vevőt terheli. Amennyiben az ingók elszállítására határidőn belül nem kerül sor, akkor a további tárolás díját felszámoló a vevőre terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Jelen közlemény a meghirdetett ingó 4. hirdetése, amelyben a minimál ár a becsérték 50%-ában került rögzítésre. A 237/2009. (X.20) Korm r. 2.§ (2) bek. szerinti értesítési kötelezettség fenn áll. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a Hunland Food Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégkivonatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, -nyilatkozat arról, hogy a pályázó az ingót megtekintett és ismert minőségi és jogi állapotában pályázza meg, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri. A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2336043/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2336043#tenderfuzet

Licitnapló

2021. 06. 11. | 08:01 || A pályázat megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok


  • || P2336043F4 kommentje:

    .

  • || P2336043F2 kommentje:

    c

  • || P2336043F1 kommentje:

    .