Becsérték
60 000 Ft
Benyújtom a pályázatom
A pályázat véget ér: 4 nap, 15 óra és 40:47

Ismertető

Renault Trafic típusú gépkocsi (GKN-159)

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

GKN-159 frsz.-ú Renault Trafic típusú tehergépkocsi (futott km: nem megállapítható, alvázsz: VF1T4XF0516704665, motorsz.: J8S5758FA10514, gy. éve: 1997, diesel)

Pályázat kezdete
2021. 06. 11. | 08:01
Pályázat vége
2021. 06. 29. | 08:01
Ügyszám
6. Fpk. 9417
Megnézem az előző kiírást
Becsérték
60 000 Ft
Minimálár
30 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
MITEUSZ Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16
Cégjegyzékszám
01-09-197689

Adós adatai

Cégnév
Hunland Food Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.„f.a.”
Székhely
3894 Göncruszka, Szabadság utca 5.
Cégjegyzékszám
05-09-021004

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6. Fpk. 9417 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. június 11. 08 óra 01 perckor, a Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-197689, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 157) felszámoló által a Hunland Food Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-021004, székhely: 3894 Göncruszka, Szabadság utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2336097.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-197689, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 157), mint a(z) Hunland Food Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-021004, székhely: 3894 Göncruszka, Szabadság utca 5.) Miskolci Törvényszék 6. Fpk. 94/2020.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. május 27. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2336097
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. június 11. 08 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. június 29. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással az adós cég 54600243-10005491 számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig. Közleménybe kérjük rögzíteni: Hunland Food Kft. f.a. - bánatpénz)

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

GKN-159 frsz.-ú Renault Trafic típusú tehergépkocsi (futott km: nem megállapítható, alvázsz: VF1T4XF0516704665, motorsz.: J8S5758FA10514, gy. éve: 1997, diesel)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 60 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 30 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: tehergépkocsi

Típus: Jármű
Tehermentes: nem Citibank zálojgog
Mennyisége: 1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Kétegyháza 2021.06.22-án 13 órakor. A nyílt napra telefonon előzetesen be kell jelentkezni (munkanapokon 8-16 óra között) az érdeklődőknek a 06309850776-es tel.számon, legkésőbb 2021.06.21. délig.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: fordított áfás értékesítés!

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Adásvételi szerződés megkötéséig vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett bánatpénzt, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A fennmaradó teljes vételárvételárat egy összegben kell megfizetni a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingó átvételével, és elszállításával összefüggésben felmerülő minden költség a vevőt terheli. Amennyiben az ingó elszállítására határidőn belül nem kerül sor, akkor a további tárolás díját felszámoló a vevőre terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Jelen közlemény a meghirdetett ingó 4. hirdetése, amelyben a minimál ár a becsérték 50%-ában került rögzítésre. A 237/2009. (X.20) Korm r. 2.§ (2) bek. szerinti értesítési kötelezettség fenn áll. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a Hunland Food Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégkivonatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, -nyilatkozat arról, hogy a pályázó az ingót megtekintett és ismert minőségi és jogi állapotában pályázza meg, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri. A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2336097/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2336097#tenderfuzet

Licitnapló

2021. 06. 11. | 08:01 || A pályázat megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok